8.24.2014

the Land of the Free

voorblad van ‘Mayakovsky on America’, 1951, Boris Ivanovich Prorokov.

een bijzonder actuele prent uit 1951


8.04.2014

"Wie luidt een klok voor hen die creperen als honden?"


Wie luidt een klok voor hen die creperen als honden?
Alleen de monsterlijke razernij van het kanon,
Alleen het jachtige gejakker van het hakkelend geweer
Alleen zij mogen hun gebeden afraffelen,
Voor hen geen spotternij uit klok of kerkgebed,
Geen stem die rouwt, buiten de koren, –
De schrille, waanzinnige koren van de kermende granaten
En de lokroep van de bugels uit treurige contreien.
Waar brandt een kaars voor hun behouden wederkeer?
Niet in de handen van de jongens, maar in hun ogen
glanst eerlang de heilige gloed van hun vaarwel,
Het bleke voorhoofd van de meisjes wordt hun doodskleed;
Hun bloemen de tederheid van stille geesten,
En elke lome schemering het dichtgaan van een vensterluik.


What passing-bells for these who die as cattle?
 Only the monstrous anger of the guns.
 Only the stuttering rifles' rapid rattle
Can patter out their hasty orisons.
No mockeries for them; no prayers nor bells,
Nor any voice of mourning save the choirs,—
The shrill, demented choirs of wailing shells;
And bugles calling for them from sad shires.
What candles may be held to speed them all?
 Not in the hands of boys, but in their eyes
Shall shine the holy glimmers of goodbyes.
 The pallor of girls' brows shall be their pall;
Their flowers the tenderness of patient minds,
And each slow dusk a drawing-down of blinds.


Wilfred Owen (18 maart 1893 – 4 november 1918) 
Anthem for Doomed Youth
Nederlandse tekst uit Marxistische Studies

7.31.2014

100 jaar moord op Jean Jaurès

Kameraden en vrienden, vandaag is het de honderdste verjaardag van de moord op Jean Jaurès. Een monument in de geschiedenis van de arbeiders- én de vredesbeweging.


Deze Franse filosoof, geboren in 1859, was een van de pioniers van de georganiseerde arbeidersbeweging, medeoprichter van de socialistische partij, l'Humanité en schrijver van de tal van nog zeer lezenswaardige boeken. Hij sprak zich fel uit tegen de oorlogsretoriek en de bewapeningswedloop die uiteindelijk leidde tot het uitbreken van de Eerste wereldoorlog.

Op 31 juli 1914 werd hij in Parijs vermoord door een Franse 'nationalist'. Na de oorlog werd zijn moordenaar vrijgesproken. Een van de juryleden verklaarde: 'Si l’adversaire de la guerre, Jaurès, s’était imposé, la France n’aurait pas pu gagner la guerre'. 

Speciaal voor de gelegenheid heeft het AMSAB een zeer bekijkensaardige video gemaakt:meer:
de werken van Jaurès

een lezing van Henri Guillemin voor de Zwitserse televisie:

Maar bekijk en beluister vooral deze ode door het muzikale genie Jacques Brel: