10.12.2006

Goodbye my love goodbye


Tijd voor een hit van jewelste van Demis Roussos, een Griekse dikzak met een fantastisch (hoog) stemgeluid! Het downloaden waard medunkt.


Hear the wind sing a sad, old song
It knows i'm leaving you today
Please don't cry or my heart will break
When I go on my way

Chorus:
Goodbye my love goodbye
Goodbye and au revoir
As long as you remember me
I'll never be too far

Goodbye my love goodbye
I always will be true
So hold me in your dreams
Till I come back to you

See the stars in the skies above
They'll shine wherever I may roam
I will pray every lonely night
That soon they'll guide me home

Chorus
Goodbye my love goodbye
Goodbye and au revoir
As long as you remember me
I'll never be too far

Goodbye my love goodbye
I always will be true
So hold me in your dreams
Till I come back to you

het genie van als

Dames en heren, hou u stevig vast aan de takken van de bomen want Tim Joosen, politiek genie en onderwijsspecialist van de belgische afdeling van de enige echte revolutionaire internationale cwi geeft Balans en Perspectieven over het onderwijs op de enige echte revolutionaire site

En jongens, er staan weer leuke dingen in, ik geef hier enkele hoogtepunten:

"De minister wilde een nieuw financieringsmodel introduceren, waarbij hogescholen en universiteiten voortaan met elkaar in concurrentie zouden moeten gaan om nog een deel van de overheidssubsidies te verkrijgen."

Hij wilde dus.

"Wel maakte hij gebruik van de examen –en vakantieperiode om de kern van zijn financieringsmodel, het concurrentiemechanisme via de outputfinanciering, deze zomer te laten stemmen in de Vlaamse regering en het parlement."

Blijkbaar is het financieringsvoorstel van VDB al een wet geworden, want het is blijkbaar al gestemd in het parlement.
Tim jongen, te veel in een krant lezen is ook niet goed ze.

"Op die manier introduceert Vandenbroucke een concurrentiemechanisme in het onderwijs."

Ik heb al meermaals gevraagd wat dit concurrentiemechanisme dan wel is volgens jullie en wat het wezenlijke verschil is met de huidige manier van werken, op 'concurrentie' vlak dan.

"De Actief Linkse Studenten hebben vorig jaar een cruciale rol gespeeld in het op gang trekken van de beweging tegen Vandenbroucke. Samen met het ACOD aan de VUB, en de LSP-militanten binnen de onderwijsvakbonden hebben we ervoor gezorgd dat, op een moment dat het VVS en de vakbondsleiding de strijd niet wilden opnemen, er toch een fantastische strijdbeweging op gang is gekomen. De conclusie die we hieruit kunnen trekken is dat we onze krachten verder moeten opbouwen."

Dat is toch mooi, zo onvolprezen en ongeevenaarde zelfverheerlijking! Weg met al die valse bescheidenheid! Prachtig gewoon.

Mag ik dan wel aan deheer Joosen vragen wanneer DE vvs (vlaamse vereniging van studenten, DE vereniging en dus niet HET vereniging) 'de strijd niet wilden opnemen'.
En trouwens hoe zou het genie Tim Joosen ook maar enig zicht hebben op wat vvs wel of niet zou willen? Via de magische gave van telepathie?
Dergelijke uitlatingen slaan werkelijk op niets en getuigen enkel en alleen van complete politieke onkunde.

Maar beste vrienden, het leukste moet nog komen:

"Het komende jaar zullen we ons voorbereiden op de eerst volgende gelegenheid om de strijd voor meer middelen terug op het voorplan te plaatsen. We roepen dan ook iedereen op die vandaag de strijd tegen de besparingen in het onderwijs wil verderzetten, met ons de discussie hierover aan te gaan, en aan te sluiten bij ALS!"

Dus als je 'de strijd tegen de besparingen wil verderzetten' dan moet je 'met ons' in discussie gaan en blijkbaar in een vloeiende beweging aansluiten. Mooi mooi, Welke snodaard zou durven beweren dat als sectair is?
Dus onthou het goed meisjes en jongens: Je kunt enkel 'de strijd verderzetten' door 'aan te sluiten bij ALS'!

Diezelfde Tim Joosen was gisteren trouwens helemaal uit Brussel gekomen om naar een avond van Comac over de finaciering te komen 'luisteren'. Het was pertan een zeer interessante avond, eerst deed Hans Plancke (voorzitter VVS) het plan VDB uit de doeken waarbij hij uiteraard ook de voornaamste pijnpunten aangaf. Daarna was het de beurt aan Wouter Van Damme (voorzitter COMAC) die het contrast aantoonde tussen het mooie democratiseringsdiscours uit de speechen van VDB enerzijds en diens constant verwijzen naar de Lissabon-strategie anderzijds.
Maar dit alles wat niet naar de zin van Tim, die aan een leuke tirade begon met allerlei typische verwijten, maar helaas enkel maar dat. Het zijn toch leuke jongens die alsers.

De Werkmens

De Onvolprezen Ivan Heylen met

De Werkmens


's Maandags zijn we ziek
Dinsdags zijn we moe
's Woensdags is 't halfweg
en 't donderdags zijn w'aast zot
En 's vrijdags ist de loaste
En dan drinken wons allemoal zat

(refr.)
Hier zit ne werkmens, ne werkmens, ne werkmens
A zet a hier
Maar de lochting maakt toch vele goe
Patatten en tomatten op een roe
Hier zit ne werkmens, ne werkmens, ne werkmens
A zet a hier

En dan 's zaterdags slapen we uit
En 's avonds naar de match
En 't zondags eten we frieten
En daarop nog soep
En dan tussendoor
Nog efkes uit de broek

(refr.)
Hier zit ne werkmens, ne werkmens, ne werkmens
A zet a hier
Maar de lochting maakt toch vele goe
Patatten en tomatten op een roe
Hier zit ne werkmens, ne werkmens, ne werkmens
A zet a hier

En zo is 't leven goe
Want god e 't zo gemaakt
Maar 'k en toch al gepeist
en 'k en toch al gevloekt
'k an toch geiren wa meer tijd
Om te werken op mijn roe

(refr.)
Hier zit ne werkmens, ne werkmens, ne werkmens
A zet a hier
Maar de lochting maakt toch vele goe
Patatten en tomatten op een roe
Hier zit ne werkmens, ne werkmens, ne werkmens
A zet a hier

Knolselder, lof, schorseneren en prei

Omdat mijn blog ongetwijfeld nog steeds pokkesaai is, tijd voor een nieuw vleugje muziek:Drs P.

En thans broeders en zusters, willen wij gezamenlijk zingen, dat heerlijke
lied Knolrapen, lof, schorseneren en prei. Op bladzijde 85 van onze bundel.

Rampen bedreigen 't menselijk leven, knolrapen, lof, schorseneren en prei
Waar zijn geloof, hoop en liefde gebleven, knolrapen, lof, schorseneren en prei
Gif in de bodem, lawaaiige buren, knolrapen, lof, schorseneren en prei
Buien en lagere temperaturen, knolrapen, lof, schorseneren en prei
Libanon, El Salvador, Suriname, knolrapen, lof, schorseneren en prei
Weekbladen, roddel en etherreclame, knolrapen, lof, schorseneren en prei

Degeneratie en makelaardij, knolrapen, lof, schorseneren en prei
Heel onze wereld wordt een woestenij, knolrapen, lof, schorseneren en prei

Dalende omzetten, stijgende lasten
Liegen, bedriegen, oneerbaar betasten
Vuil en verval en terreur in de straten
Popidioten en voetbalfanaten
Gevaarlijke ziekten en vieze gezwellen
U hoef ik zeker niets te vertellen

Duistere driften en afgoderij
Wie zal ons redden, wie maakt ons weer blij,
knolrapen, lof, schorseneren en prei (-s de heer)

Overal zien wij de groeiende horde
Mensen die steeds minder menselijk worden
Mensen die jengelen, mensen die bulken
Mensen die lasteren, schimpen en pulken
Mensen verschoond van gevoel en geweten
En wat die mensen niet allemaal eten

Nooit meer, nooit meer keert 't getij
En zet U dit er dan ook nog maar bij

10.01.2006

Scherpenheuvel

Vrijdag ging VVS op stap, op bedevaart naar Scherpenheuvel, het kiesdistrict van Vandenbroucke.

uit het persbericht van VVS:

Doel van deze bedevaart was het afsmeken van de voorspraak van De Heilige Maagd in het moeilijke
dossier van rationalisering in het hoger onderwijs.
De studenten willen dat de minister in zijn rationaliseringsvoorstellen meer rekening houdt met studentenbelangen.
Opdat Onze Lieve Vrouw de minister van onderwijs tot inkeer zou brengen,
gingen ze in processie driemaal rond de basiliek.
In tegenwijzerzin om extra spoed achter hun smeekgebeden te zetten en snel inspraak te verkrijgen.
De studenten hielden zich ook aan het gebruik om klinkende muntstukken te smijten opdat hun boodschap zou worden gehoord.


Waarom zagen de studenten zich genoodzaakt om de hulp van hogere machten in te roepen?
In het huidige financieringsplan van minister
Vandenbroucke (en de Vlaamse Regering)
worden de bijkomende middelen voor het hoger onderwijs gekoppeld aan een rationalisering van het
aanbod.
Dat moet een einde maken aan de te grote versnippering van het opleidingenaanbod.
In het plan zal de overheid per opleiding een norm
opleggen die bepaalt op hoeveel plaatsen deze richting maximaal mag voorkomen in Vlaanderen.
Op welke manier deze norm wordt gehaald, moet
de sector zelf maar regelen door zelf een rationaliseringsplan per discipline op tafel te leggen.
Vreemd is dat de studenten zelf er tot nu
toe niet aan te pas komen.

De studenten onderschrijven de nood aan een optimalisatie van het hoger onderwijslandschap.
VVS heeft echter haar bedenkingen bij de manier
waarop de minister die wil organiseren.
Een groot gevaar bestaat erin dat niet de kwalitatief slechtste,
maar wel de kleinste opleidingen
zouden verdwijnen.
Nochtans leiden kleinere lesgroepen en meer begeleiding tot betere studieresultaten.
Het gevaar bestaat dat
kwaliteit uitsluitend wordt gezien in functie van de onderzoekszwaartepunten.
En dat er geen rekening wordt gehouden met de
voor de studenten belangrijke kwaliteitsfactoren
zoals studiedruk,
pedagogische kwaliteiten van docenten, bibliotheek en ICT-voorzieningen, begeleidingsaanbod...
Studenten zijn het best geplaatst om te
beoordelen wat onderwijskwaliteit is.

Studenteninspraak is essentieel in een rationaliseringsproces waarbij onderwijskwaliteit een doorslaggevend criterium moet zijn.

Bovendien dreigen de studenten de eerste en belangrijkste slachtoffers te worden als er opleidingen verdwijnen.
Met het openbaar vervoer
pendelen naar een instelling die veel verder ligt, is veel duurder en vaak onmogelijk door de slechte verbindingen.
Ook is het aanbod aan
betaalbare studentenkamers in de studentensteden niet voorzien op nog meer kotstudenten.
Rationalisering dreigt dus slachtoffers te maken,
vooral onder de sociaal zwakkere studenten.
En dat terwijl de minister een tweede democratiseringsgolf wil!

VVS eist dat rationalisering gepaard gaat met sociaal flankerende maatregelen.
Er moeten meer en hogere studiebeurzen komen, meer betaalbare studentenkamers, en
goedkoper openbaar vervoer.


Omdat het een heuse bedevaart was werden er prachtige Maria-liederen aangeheven, uiteraard met aangepaste tekst:

"Ave Ave AVDB Ave Ave Ave VDB"

"Wij zijn hier voor de financiering
Ja, van 't hoger onderwijs
Hoort ons aan en geef ons inspraak
Anders vinden wij 't niet wijs

Democratisering is u catch-phrase
U heeft er steeds de mond van vol
Maar het blijft helaas bij woorden
Heeft er niemand dan de moed?

Rationaliseren en besparen
Dat kan U blijkbaar goed
Maar waar is toch die inspraak?
Dat is blijkbaar niet aan U besteed."