2.28.2008

Wat Wilders wil

Geert Wilders, zowat de meest controversiële figuur in de Nederlandse politiek, ondanks hevige concurrentie van Hirsi Ali en Rita Verdonck. Er gaat geen dag voorbij of deze extreem-rechtse populist komt wel in de media.
Spanning, het theoretisch tijdschrift van het Wetenschappelijk Bureau van de Nederlandse SP, gaat uitgebreid in op de vraag Wat Wilders Wil. Een must voor wie wil weten waar de PVV nu werkelijk voor staat.

Inleiding: Wat Wilders wil

Wat Wilders wil
"De ideologie van Wilders is nauw verwant aan het rechtse (neo)liberalisme: hij werkte niet voor niets bijna vijftien jaar voor de VVD en hij bleef ook na het afscheid van deze partij in 2004 trouw aan zijn rechts-liberale beginselen."

Vrijheid voor wie?

De 'partij' van Wilders
"U kunt stemmen op Wilders, u kunt geld geven aan Wilders, u kunt als vrijwilliger werken voor Wilders, maar u kunt geen lid worden van de partij van Wilders. Daardoor kunt u ook niet meepraten en meebeslissen over de standpunten en stellingnamen van de Partij voor de Vrijheid. Wilders heeft zijn partij helemaal op zichzelf toegesneden: het is een organisatie rondom één persoon."

Ik mag zeggen wat ik wil
Een uitstekende analyse van de communicatiestrategie van Wilders.

"Wilders heeft jarenlang tot de politieke elite behoord, als Kamermedewerker en fractielid van een partij die het regeringsbeleid steunde. Het is daarom niet voldoende voor Wilders om de indruk te wekken dat hij niet tot de politieke elite behoort. De tegenstelling tussen hem en de elite is retorisch effectiever als er óók een tegenstelling is tussen zijn kiezers en diezelfde elite. Niets verbindt mensen zo sterk als een gezamenlijke vijand."

Het artikel is bijzonder helder geschreven en durft zichzelf in vraag stellen: "Dit artikel – deze hele uitgave – speelt overigens op een heel andere manier het spel van Geert Wilders mee. Het gaat namelijk over Geert Wilders en dat is precies wat Geert Wilders wil; tot nu toe is in dit artikel al 44 keer de naam Wilders gevallen."

Maar het geeft ook duidelijk aan hoe het gedachtegoed van Wilders bestreden kan worden: "Veel van de retoriek van Wilders is gericht op versterking van zijn ethos, zijn overtuigingskracht door wie hij is. Zijn standaardverweer bij kritiek – ik mag zeggen wat ik wil – voorkomt dat er op de inhoud wordt doorgevraagd als hij in de wandelgangen wordt aangesproken door een journalist met een cameraman. Dat standaardverweer verschuift de aandacht van de inhoud naar zijn persoon. Een probleem van zulke persoonlijke politiek is dat kritiek op standpunten al snel persoonlijke kritiek wordt – het slachtoffer noemt het het liefst ‘demoniseren’."

"Zijn retoriek creëert een mythe over de tegenstelling tussen ‘De Nederlander’ enerzijds en het driekoppige monster van de elite, islam en linkse kerk anderzijds. De mythe vertelt verder over de rol van Wilders daarin als dappere eenling die voor ‘De Nederlander’ opkomt. De mythe is feitelijk onjuist. Door de mythe te confronteren met de feiten over ‘wat Wilders wil’, kan het debat eindelijk weer op de inhoud worden gevoerd. En kunnen de problemen die ten grondslag liggen aan de onvrede die Wilders zo vaardig mobiliseert, eindelijk eens echt aangepakt worden."

De standpunten van Wilders
Een degelijke analyse van de standpunten vertolkt door de PVV'ers o.a. in moties in het parlement: "Moties van PVV’ers in de Tweede Kamer zijn vaak eenzijdig gericht op de belangen van bedrijven. Tony van Dijck wilde de regering af laten zien van fiscale maatregelen om gokverslaving tegen te gaan, en pleitte ervoor om gokondernemers te beschermen (motie van 21 november 2007). Collega Barry Madlener riep de regering op om geen Europese afspraken te maken om het broeikaseffect terug te dringen, omdat dit nadelig zou zijn voor het bedrijfsleven (motie van 21 maart 2007). Dion Graus wilde minder controle op ondernemers (motie van 17 oktober 2007). Hero Brinkman diende samen met de VVD een motie in waarin de regering wordt opgeroepen geen diensten aan te bieden die ook door bedrijven kunnen worden geleverd (motie van 29 november 2007)."

Verbieden en het land uit
Een korte maar o zo veelzeggende weergave van de PVV 'voorstellen'.

Column: Wees niet bang
Een pleidooi tegen angst, te pathetisch in mijn ogen, maar bon, wie ben ik.

De kiezers van Wilders
Een heldere analyse van het kiespubliek van de PVV, met heldere conclusies. "Er is een veel sterker verband met criminaliteit. Berekening van een correlatie tussen het totale aantal misdrijven per hoofd van de bevolking in iedere provincie en het percentage Wildersstemmen in die provincie levert als waarde 0,47 op."

"Zonder verder onderzoek is elke verklaring voor deze correlatie speculatief. Men zou bijvoorbeeld zelfs kunnen veronderstellen dat de PVV het goed doet bij criminele stemmers. Een veel redelijker veronderstelling is dat de PVV goed inspeelt op angstgevoelens, en dat die angstgevoelens mede gevoed worden door criminaliteit. ‘De-islamisering’, zoals Wilders die voorstaat, is in dat geval niet de oplossing van de échte problemen van zijn kiezers."

Dus kameraden en vrienden, ga, surf en lees het nummer online. Of beter nog, neem een abonnement op dit interessante maandblad.


2.27.2008

de fiere koster

Kameraden en vrienden,

iedereen die mij kent, weet het ongetwijfeld maar uw kameraad heeft een boontje voor de Sint-Annakerk in Gent, die is - laat ons daar eerlijk in zijn - zowat een familiebedrijfje. Mijn vader is immers jarenlang koster van deze monumentale kerk.
Enige tijd geleden stonden mijn ouders in het 09-magazine. Een zeer geestig artikel 'de fiere koster van de gerenoveerde Sint-Annakerk'."Dirk Vande Loock (55) en Marieroos Van Ingelgom (60) leerden elkaar zo'n 35 jaar geleden kennen. Dirk ging aan de slag in de Sint-Annakerk als cathechist en nam op termijn de fakkel als koster over. Hij en Marieroos staan ondertussen al 25 jaar in voor alle kerkelijke ditjes en datjes."

Dat de Sint-Annakerk het bezoeken meer dan waard zijn hoef ik denk ik niet te benadrukken. Eeniedereen die eens een kijkje wil komen nemen of een uitgebreide rondleiding wil, hoeft maar een seintje te geven.
Omdat niemand 'een product' beter kan aanprijzen dan zij die er dagdagelijks in weer voor zijn, nog wat citaten:
"Van Ingelgom: Het wordt nooit saai in de kerk. Als de preek je niet kan boeien, kijk je gewoon wat rond. Elke vierkante centimeter is beschilderd. Een meesterwerk. ...
De stellingen stonden daar al zo lang dat mensen stomverbaasd opkeken toen ze voorbijreden en zagen dat ze weg waren. Ik vreesde voor botsingen! (lacht) Het is ingrijpend geweest, maar we zijn heel tevreden met het resultaat. Op zomerdagen denk ik soms dat het licht nog aan is, maar het zijn de glasramen die de zon zo mooi weerkaatsen. Na al die jaren sta ik nog verbluft. We zijn fans van het eerste uur.
"

2.19.2008

6 procent


Een interessante actie van de PVDA: een petitie om de btw op gas en electriciteit te verlagen van 21% naar 6%.
Momenteel betalen we op energie evenveel btw dan op luxeproducten, terwijl energie echt iets is wat niemand als luxe beschouwd, wel integendeel.

Teken de petitie om de BTW voor energie te verlagen naar 6%. Het leven is al duur genoeg! Op de duur gaan wij alleen nog werken om onze facturen te betalen...

Met één klik kun je de BTW-verlaging naar 6% een stap dichterbij brengen! Er hebben al meer dan 20.000 mensen getekend.

Teken op www.6procent.be

Energie is geen luxe, maar een noodzaak.

Verlaag de BTW op gas en elektriciteit van 21% naar 6%, op kosten van Electrabel.

Energie is levensnoodzakelijk. Toch betalen we in België 21% BTW op gas en elektriciteit. Dat is het tarief voor luxeproducten!

Op kraantjeswater, groenten en fruit en geneesmiddelen betalen we maar 6% BTW. Waarom dan 21% voor verwarming en verlichting?

200 euro korting op de energiefactuur. Door een BTW-tarief van 6% op gas en elektriciteit bespaart een gezin 200 euro.

Andere Europese landen doen het al. In Luxemburg is het BTW-tarief voor energie 6%, in Groot-Brittannië 5%. Wanneer volgt België?

De superwinsten van Electrabel afromen. Door de BTW-verlaging krijgt de overheid minder inkomsten. Wij willen dat Electrabel en andere energiebedrijven dat geld bijpassen. Door de hoge energieprijzen maakt Electrabel woekerwinsten van 2,3 miljard euro per jaar.

Een initiatief van pvda. Voor meer informatie, reacties en meest gestelde vragen, surf naar de campagnewebsite.

2.16.2008

Belgische F-16's naar Afghanistan

Pieter De Crem ontpopt zich tot Vlaamsche Warlord.

België besliste vliegtuigen te sturen naar Afghanistan om hoog en droog Afghanen te kunnen platbombarderen. Gelukkig wordt dit nieuws niet zomaar gepikt. 11.11.11., Oxfam Solidariteit, UCOS, Pax Christi, StopUsa, Vredesactie, Vrede vzw en intal lanceerden een petitie tegen het sturen van F-16 gevechtsvliegtuigen.


Aan de heer De Crem,
Minister van Defensie

Geen F-16’s naar Afghanistan!

Geachte minister,

De Belgische regering heeft vrijdag 1 februari 2008 beslist haar militaire aanwezigheid in Afghanistan te vergroten. Zij stapt daarmee over van zuiver logistieke en ondersteunende opdrachten naar participatie in oorlogsoperaties. Vier F-16 vliegtuigen en 140 extra soldaten worden naar Kandahar (Afghanistan) gestuurd, ter ondersteuning van de Nederlandse NAVO-troepen daar.

De reeds betwistbare Belgische interventie in Afghanistan dreigt uit te lopen op een oorlogsoperatie, waarbij burgerslachtoffers haast onvermijdelijk zijn. Deze beslissing werd genomen zonder dat daar een grondig (parlementair) debat is aan vooraf gegaan.

Afghanistan zit in een slepende oorlog die niet leidt naar stabiliteit of wederopbouw. 2007 was het meest gewelddadige jaar sinds de val van het Talibanregime in 2001. Het NAVO-hoofdkwartier heeft het voortdurend over reconstructie, maar de realiteit is duidelijk anders. De Taliban hebben in de regio opnieuw veel aan steun en sterkte gewonnen met een discours over bevrijdingsstrijd tegen een buitenlandse bezetter. Deze oorlog is gestart als ‘strijd tegen de terreur’. De militiare logica van die strijd heeft vooralsnog weinig resultaten geboekt. In plaats van een humanitaire interventie zijn er onaanvaardbaar veel burgerslachtoffers gemaakt. Mensen- en vrouwenrechten worden op grote schaal geschonden terwijl de massale opiumproductie de corruptie en krijgsheren financiert. Wat wil België daar dan nog militair gaan verdedigen?

De grond van de zaak is dat deze oorlog volledig door de VS wordt gedirigeerd, terwijl de NAVO er vooral een test in ziet voor toekomstige interventies. Ze is begonnen als een wraakoefening van de Verenigde Staten tegen de beschermheren van de terroristen verantwoordelijk voor de aanslagen tegen de Twin Towers in New York. Maar dit conflict past net zo goed binnen geostrategische doelstellingen om de ontsluiting van de Centraal-Aziatische energiebronnen te kunnen controleren.

U stelt het ‘operationele plan’ voor als een belangrijke stap in de richting van een ‘exit’-strategie. Maar de beslissing om een groter engagement op te nemen lijkt er vooral voor te zorgen dat België verstrikt geraakt in de oorlogslogica van een niet te winnen oorlog. Er dringt zich een maatschappelijk debat op over ons veiligheids- en defensiebeleid. Menselijke veiligheid moet daarbij de prioriteit vormen en dat gaat over het werken aan een economisch, sociale en ecologisch duurzame samenleving. In een land waar niet aan de elementaire basisbehoeften van de bevolking is voldaan, is militair optreden hoe dan ook een slechte optie. Een geloofwaardige ‘exit’-strategie houdt rekening met de noden van de burgerbevolking

Als bezorgde burger vraag ik u om:

- geen Belgische F-16’s in Afghanistan in te zetten
- het Belgisch engagement in de NAVO-missie niet uit te breiden
- een geloofwaardige exit-strategie op korte termijn te ondersteunen
- de Belgische bijdrage tot welzijn, stabiliteit en veiligheid in Afghanistan langs niet-militaire manier te heroriënteren
- dit debat ten gronde te voeren in het parlement en daarin ook de stem van diverse maatschappelijke actoren te horen


Een warme oproep om deze petitie te tekenen.

debatten en studiedag rond School van de Ongelijkheid

OVDS - Oproep voor een Democratische School organiseert de komende tijd enkele uiterst interessante evenementen rond het boek School van de Ongelijkheid.

Debat in Leuven

Donderdag 21 februari om 20u

Grote Aula van het Maria-Theresiacollege, Sint-Michielsstraat 6, 3000 Leuven

Met:

Ides Nicaise (professor KULeuven / HIVA),

Nico Hirtt (oprichter Oproep Voor een Democratische School),

Mieke Van Hecke (directeur-generaal van het Katholiek Onderwijs),

Lut Stroobants (hoofd begeleidingsdienst GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap)

Moderator: Werner Trio (journalist VRT-Klara).

Het panel probeert een antwoord te zoeken op vragen als:

- Kan een school met een sociale mix en heterogene klassen het uitgangspunt zijn?

- Vertrekken we vanuit de concurrentie-idee tussen de scholen, tussen de netten en binnen de netten, of vertrekken we van samenwerking?

- Gaan we ervan uit dat alle kinderen, welk hun sociale afkomst ook is, de nodige omkadering moeten krijgen om de lat voor allen op hoog niveau te kunnen leggen?

- Is comprehensief onderwijs een middel om het watervaleffect weg te werken?

Org.: Vormingplus Oost-Brabant, Oproep Voor een Democratische School (Ovds), Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) en Uitgeverij EPO.

Met de steun van de Gezinsbond, de onderwijsvakbonden (ACOD-onderwijs, COV- & COC-Vlaams Brabant), de ouderverenigingen (VCOV en GO!-ouders), de Pedagogische Kring (KULeuven).

Toegangsprijs is 1 euro voor studenten en 3 euro voor anderen.


Debat in Gent

Donderdag 20 maart om 20u

In de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, H. Dunantlaan 2 9000 Gent

Debat met:

Rudy Coddens, schepen van Onderwijs in Gent

Ides Nicaise (professor KULeuven / HIVA),

Nico Hirtt (oprichter Oproep Voor een Democratische School),

Mieke Van Hecke (directeur-generaal van het Katholiek Onderwijs)

Organisatie: Oproep voor een democratische school (Ovds), Gentse Studentenraad (GSR), Uitgeverij EPO met de steun van: Leerpunt Leren; VOEM; FOPEM; COC Oost-Vlaanderen; ACOD Onderwijs Oost-Vlaanderen; Masereelfonds.

Inkom gratis


OVDS wijdt daarnaast ook een heuse studiedag aan het boek en de stellingen die daarin worden uiteengezet.

Zaterdag 12 april van 9u tot 17u

School Maris Stella & St. Agnes, Turnhoutsebaan 226, Borgerhout

9u: onthaal, inschrijvingen

9u45: welkomstwoord door Paul Geerts, directeur van Stella Maris & St. Agnes

10u-11u: lezingen door de auteurs van “De school van de ongelijkheid”

- Dirk De Zutter:

Sociale segregatie in het Vlaams onderwijs, vergelijking met andere landen

- Ides Nicaise:

Egalitarisme versus meritocratie

- Nico Hirtt:

Statistische gegevens over quasi-markt en vroegtijdige selectie

11u-11u20: pauze (vragen kunnen schriftelijk worden ingediend)

11u20-12u30: Panel met de drie auteurs

• Vragen en antwoorden bij de lezingen

• Voorstelling van de alternatieven van het boek

12u30-13u45: middagpauze Belegde broodjes, soep en frisdranken aan democratische prijzen

13u45-15u: drie thematische discussiegroepen, deel 1

A. Is een lange gemeenschappelijke polyvalente basisvorming wenselijk en haalbaar?

B. Hoe komen we tot sociaal gemengde scholen en klassen?

C. Hoe ruimen we de obstakels op die leerachterstand van allochtone leerlingen in de hand werken?

15u-15u20: pauze

15u20-16u30: drie thematische discussiegroepen, deel 2

16u30-17u: plenaire zitting

Synthese vanuit de discussiegroepen: 2 beleidsvoorstellen per discussiegroep