11.29.2009

onderzoek naar Islam: criminaliteits- en radicaliseringpreventie

Thijl Sunier, kersvers hoogleraar Islam in Europa aan de UvA, gaat dieper in op de Islam in Europa en het wetenschappelijk onderzoek.

enkele passages:

"In vrijwel alle universiteiten in Nederland en daarbuiten zijn onderzoekers op dit terrein actief en veel geld gaat naar onderzoek onder moslims. Daarnaast voeren tal van particuliere onderzoeksbureaus opdrachtonderzoek uit onder moslims. Dit heeft een aantal oorzaken."

"Ten eerste wordt de aanwezigheid van moslims nog steeds vooral in verband gebracht met immigratie. De islam wordt beschouwd als een migrantenreligie. Omdat de meeste moslims in Europa hun wortels elders hebben, bestaat de neiging hun doen en laten vooral te verklaren als een in-, en aanpassingsprobleem: hoe vergaat het mensen met een ‘vreemde’ religie in onze samenleving. Overheden willen vooral inzicht in hoe de integratie van deze migranten verloopt. Een belangrijk deel van het onderzoek richt zich dan ook op de vraag hoe overheden daarmee moeten omgaan en tot welke fricties de aanwezigheid van moslims kan leiden."

"In de laatste tien jaar heeft het beleid, als gevolg van de aanslagen in Amerika en Europa en de problemen met jongeren in verschillende Europese steden, zich toegespitst op criminaliteit- en radicaliseringpreventie, veiligheid, en een grotere controle op het doen en laten van moslims. Radicalisering onder jonge moslims, confrontaties tussen bewoners in wijken en tal van andere kwesties worden primair beschouwd als integratieproblemen."

"Europese staten streven ernaar de islam te beteugelen en aan te passen aan nationale omstandigheden. Deze ‘domesticering van de islam’ is een beleidsprioriteit geworden in vrijwel alle landen van Europa. Vanuit beleidsoogpunt is het misschien begrijpelijk dat overheden primair geïntegreerd zijn in integratievraagstukken en dat zij instrumenten willen ontwikkelen ter voorkoming van radicalisering en criminaliteit, maar onderzoekers moeten niet blindelings deze weg volgen, maar hun eigen onderzoeksagenda ontwikkelen. Dat gebeurt echter veel te weinig."

"Hier doet zich een merkwaardige paradox voor. Terwijl de islam door beleid en publiek wordt beschouwd als de sleutel tot het begrijpen van wat zich onder migranten met een islamitische achtergrond afspeelt, is de ontwikkeling van geloofsbeleving en geloofspraktijk onder moslims eigenlijk geen onderwerp van onderzoek."

11.27.2009

5 december: PAS pakt discriminatie in het hoger onderwijs aan

Discriminatie in het Hoger Onderwijs. Sommige beleidsmakers zitten vast in de ontkennende fase, maar helaas weten maar te veel studenten dat dit weldegelijk een probleem is.

Het Platform Allochtone Studenten dat de allochtone en multiculturele studentenverenigingen overkoepelt, organiseert hierover samen met de Vlaamse Vereniging van Studenten op zaterdag 5 december een studienamiddag.

We stellen er het Zwartboek Discriminatie voor én lichten al een tipje van de sluier over hoe het anders kan én moet. We confronteren de minister, de beleidsmakers en studenten met de realiteit van discriminatie in het hoger onderwijs en met manieren om deze aan te pakken.

Zin om mee discussiëren, heb je goede ideeën of wil je die leren kennen? Of wil je kennismaken met andere (allochtone) studenten(verenigingen)?

Het programma:
13u00: lunch
14u00: welkomstwoordje
14u05: enkele discriminatiegetuigenissen uit het Zwartboek
14u20: lezing over onderwijsdiscriminatie door Prof. Piet Van Avermaet, directeur van het GOK-steunpunt
14u40: regionaal overleg tussen studentenraden en zelfverenigingen ivm bestrijding van discriminatie
15u40: Bellavia Ribeiro-Addy, voorzitter van de Black Students Campaign van NUS UK ( Britse studentenkoepel )
16u00: pauze
16u15: voorstelling van de inhoudelijke verbeteringsvoorstellen uit het Witboek Diversiteit
16u40: interactief debat tussen het publiek én Pascal Smet, minister van onderwijs (Sp.a); Paul Van Cauwenberge, rector UGent; Walid Moustamandi, voorzitter van het PAS; Meyrem Almaci, experte en parlementslid (Groen!) (ov); moderator: Simon Horsten (oud-hoofdredacteur Veto)
18u00: receptie met drank en hapjes

Plaats van gebeuren: Lessiushogeschool, Sint-Andriesstraat 2, 2000 Antwerpen

11.25.2009

Archief en Democratie

Vandaag lanceert het Algemeen Rijksarchief een heuse virtuele educatieve tentoonstelling 'Archief en Democratie'. LinkDe tentoonstelling richt zich in de eerste plaats tot leerlingen van de derde graad secundair.

De lancering is gekoppeld aan een studiedag in de Belgische Senaat.
Het programma voor deze studiedag ziet er in elk geval zeer interessant uit.

senaatsvoorzitter Armand De Decker opent de dag. Daarna mag Sabine Laruelle, minister van Wetenschapsbeleid, de tentoonstelling virtueel openen. De toelichting bij de tentoonstelling wordt gegeven door Geertrui Elaut, projectmedewerker van het Rijksarchief.
Daarna komen een reeks senatoren een aantal thema's toelichten (het zal mij benieuwen): Luckas Vander Taelen over 'Het belang van de registratie en bewaring van mondelinge getuigenissen', Alain Destexhe, 'De inkorting van de termijnen voor overbrenging en openbaarheid van archiefdocumenten', Pol Van Den Driessche, 'Help, straks zijn er geen archieven meer' en tenslotte Francis Delpérée met 'Een juist gebruik van parlementaire archieven'.

Bon, daarna komt Martin Berends van het Nederlandse Rijksarchief aan de beurt met 'Het archief als open-source: over het recht op informatie, openbaarheid van bestuur en digitale toegankelijkheid'.
De tweede buitenlandse expert is Perrine Canavaggio van het Direction des Archives de France, 'Archieven en Mensenrechten in internationaal perspectief'.

Na de pauze volgt een debat met een alvast veelbelovend panel:
Bruno De Wever, vakdidacticus geschiedenis UGent en Kaat Wils van de KULeuven, Stéphane Adam en Roger Cavenaille, Inspecteurs geschiedenis secundair onderwijs van de Franse Gemeenschap.
Dat Johan Vande Lanotte de conclusies formuleert moet men er maar bijpakken.

Daarna komt Gerlinda Swillen aan de beurt, vooral bekend van haar boek ‘Koekoekskind. Door de vijand verwekt (1940-1945)’, over 'Familiegeheimen ontsluiten. Archief en identiteit'.

Een vreemd eend in deze bijt is Reed Brody, 'Tsjaad ten tijde van Hissène Habré: de archieven van de terreur'.

Het spreekt vanzelf dat ik uitkijk naar de teksten van deze dag. Het is in elk geval zeer positief dat er zoveel aandacht gaat naar het geschiedenisonderwijs en dan vooral de positie en de rol van archieven in het geschiedenisonderwijs. Een boeiend thema.

11.24.2009

monument voor slavernij

Gisteren trokken ruim 2000 Rotterdammers, hoofdzakelijk van Antilliaanse en Surinaamse afkomst, de straat op om een nieuw monument te eisen. Geen monument voor een of andere roemruchte 'Vader des Vaderlands' maar een monument voor de slachtoffers van de slavernij.

De Nederlandse slavenhandel was goed voor 550.000 'verhandelde goederen'. Op 1 juli 1863 schafte Nederland in naam de slavernij af, en dus wordt nog altijd gevierd in Suriname, op Keti Koti, de dag van het gebroken ketens. In Amsterdam staat het Nationaal Monument Slavernijmuseum.

Ik hoop dat dit trouwens ook als voorbeeld kan dienen voor België, monumenten genoeg voor de 'helden van De Kongo', voor Leopold II en andere gruwlijkheden, maar niets voor de slachtoffers!

meer info
over de Nederlandse slavenhandel bij de KBN, het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis
over de Kongo-monumenten bij AVRUG of in het fantastische boek van Lucas Catherine: Wandelen naar Kongo

11.23.2009

Wie heeft er nu tijd voor een islamitische staat?

Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik kan mij ongelofelijk ergeren aan van die tiepen die om de vijf botten een of ander Koran-citaat uit hun hoed toveren om te 'bewijzen' dat de islam toch o zo 'anders' is, o zo 'gewelddadig', o zo 'incompatibel met 'onze' waarden en normen'.
Çilay Özdemir, journalist van Turkse afkomst bij het Nederlandse Trouw, schreef er een leuk stukje over: 'Wie heeft er nu tijd voor een islamitische staat?'. Enkele fragmenten:

"In de krant lees je wel elke dag iemand die aantoont dat islam gewelddadig is. Men noteert een soera met een bepaalde titel en voilà, het bewijs is daar!

Het gekke is dat ik als ’gewone’ moslim hier niets mee kan: ik ken deze soera’s niet, ik kan ze niet vertalen, ik kan ze niet uitleggen, en daarom kan ik ze ook niet weerleggen. Nog raarder is dat miljoenen moslims ze ook niet kennen. Moslims groeien in het algemeen niet op met de koran. Ze leven eerder volgens 'de geest van het geloof' waarin bepaalde regels een belangrijke plaats innemen: geen alcohol drinken, niet al te bloot kleden, niet flirten, niet te laat thuiskomen, je ouders niet tegenspreken, geen seks voor het huwelijk bedrijven, geen varkensvlees eten, alleen halal-vlees nuttigen .

Persoonlijk ken ik weinig mensen in mijn omgeving die de koran pakken en daarin de soera’s zoeken waarin staat dat je een ander mag doden of uitsluiten. Gewone moslims zijn niet actief ’uitsluiters van buitenstaanders’ maar eerder geneigd zich te richten op de versterking van de eigen gemeenschap.

Veel PVV-kiezers die bang zijn voor een islamitische staat in Nederland, moeten daarom dit weten: veel moslims willen zo’n staat ook niet. Want ze hebben het veel te druk met studeren, leuke gadgets kopen, sporten voor een atletisch lichaam, de juiste partner zoeken, voor de ouders ambtelijke formulieren vertalen en invullen, en luisteren naar de grootouders die vol van Allah en Mohammed zitten. Zo druk dat ze niet eens een soera uit de koran kunnen opzoeken."

Ik hoop werkelijk dat al die zelfverklaarde 'islamologen' en 'moeftis' nu eens gaan stoppen met hun constante antisemitische, euh ik bedoel islamofobe tirades. De gemiddelde moslim-jongen of -meisje is evenveel gediend met 'foute' korancitaten dan om het even welke christelijke jongen of meisje gediend is met compleet foute bijbelcitaten, waar ook incest, pedofilie, overspel, moord, onverdraagzaamheid en genocide wordt aangeraden. Het zijn nu eenmaal eeuwenoude teksten. En geloof mij vrij, ik ben nog niet veel islamitische jongeren tegen gekomen die constant in de koran lopen te lezen, net zomin dat ik nog veel katholieke jongeren met het geloofsboek, of met de bijbel onder hun arm heb zien rondlopen.

11.22.2009

De Oorlog

We moeten daar eerlijk in zijn, veel is er niet op de tv de laatste tijd. Een uitzondering is een 9-delige serie van de Nederlandse NPS over de Tweede Wereldoorlog, 'De Oorlog'.

1. De wraak van Duitsland (zondag 25 oktober)
2. Verder onder vreemd gezag (zondag 1 november)
3. Keuze's en dilemma's (zondag 8 november)
4. Welvaart, beroving, honger (zondag 15 november)
5. Hoe de Joden uit Nederland verdwenen (zondag 22 november)
6. Oorlog voor iedereen (zondag 29 november)
7. Oorlog in Indië (zondag 6 december)
8. Loodzware jaren (zondag 13 december)
9. De oorlog na de oorlog (zondag 20 december)

Voor mensen die, net als ik, geen kabel hebben, of beter nog plezantere dingen te doen hebben op zondagavond, heeft Nederland een fantastisch systeem, de website Uitzendinggemist.nl. We moeten toch echt wel dringend in België ook hebben.

Aan de serie is een site gekoppeld die allerhande extra informatie weergeeft over het thema van de uitzendingen.

Veel kijkplezier zou ik zo zeggen.

11.21.2009

nucleaire waanzin groene site van het jaar?

Het Nucleair Forum, zeg maar de pr-website van de energie-industrie, is genomineerd voor Site van het Jaar.

Een nominatie in de jaarlijkse verkiezing georganiseerd door Clickx is op zich niet veel nieuws, ware het niet dat het Nucleair Forum genomineerd is in de categorie Groen. Het Forum staat daar te prijken in een lijstje met daarin ook het Vlaams Energieagentschap (VEA), ecobouwers.be, Netwerk Bewust Verbruiken vzw, de Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt.
Het Forum werd vooral bekend door haar 'informatiecampagne' waarbij ze 'neutrale' 'informatie' verspreide over het 'nucleaire debat'. Het Nucleair Forum werd als volgt omschreven door Bram Claeys van BBL: "Tot wanhoop gedreven door de dalende productiecijfers van hun industrie, heeft de nucleaire sector er niks beter op gevonden dan een mega mediacampagne te starten. Het nucleair forum gooit er maar liefst 2 miljoen euro tegenaan. Veel subtiliteit hebben die miljoenen alvast niet opgeleverd. Kernenergie is goed, en met hernieuwbare energie gaat het licht uit. Daar komt het zo’n beetje op neer. Dat is er zodanig over dat het zelfs niet evident was om iemand te vinden die de spotjes wou inspreken."

Maar desalniettemin vonden de juryleden van Site van het Jaar het nodig om deze 'nucleaire wanhoop' te nomineren in de categorie Groen. Alhoewel de website echt niet zo goed is in mijn ogen, hadden ze dit beter genomineerd in de categorie 'bedrijven' of 'reclame' of beter nog 'Vervuiling' en 'Waanzin'.

meer over dit ranzige forum: Greenpeace, GROEN, PVDA , COMAC , SLP,
wordt lid van de facebookgroep

11.17.2009

de islam is een deel van Vlaanderen

Paul Goossens brengt vandaag in De Morgen een opmerkelijk stuk, De Islam is een deel van Vlaanderen. Daarin geeft hij Yves Desmet lik op stuk. Maar vooral hij klaagt in rake bewoordingen de islamofobie en de afwezigheid van links aan in o zo populaire 'Islamdebat'. Enkele aanbevelingswaardige stukken:

“Volgens Desmet is de linkerzijde een zootje producenten van slachtofferschap, negationisten van de persoonlijke verantwoordelijkheid en extreem toleranten.”

“In het islamdebat doet de linkerzijde nauwelijks mee, ze kijkt de andere kant op, laat het initiatief en het hoge woord aan bejaarde, blanke mannen, de curatoren van het "Groot Museum van elitaire angsten en bekrompenheid". Hooguit is er een enkeling die waarschuwt dat de migratieproblematiek niet verengd mag worden tot cultuur, religies en beschavingen. Dat er ook een sociale dimensie is. Het echte weerwerk komt van de nieuwe Belgen. De jonge vrouwen en mannen die we nog steeds allochtonen of vreemden noemen en van de mediabaronnen nauwelijks een stem in de pers krijgen. Ze horen er niet bij, tenzij als alibi... Het is veelbetekenend dat Desmet dit onevenwicht in het islamdebat niet eens signaleert en nog minder als problematisch ervaart.”

“Ook al raadt Paul Scheffer het gebruik van het woord islamofoob af, ik doe het toch. Barnard & co. verdienen dat etiket. Niet wegens de tonaliteit van hun stellingen, wel wegens de inhoud. Yves Desmet krijgt dat woord niet uit zijn pen en houdt het bij het neutrale islamcritici. Dat geeft het gezelschap en hun standpunten een onterecht serieux, maar bovenal leidt het de aandacht af van het destructieve van hun benadering. We hebben hier, zoals Geert Mak schreef, niet alleen met makelaars in angst te maken, maar evenzeer met de aanjagers van de frontale en de totale confrontatie. Hoe kan het ooit tot de verzoening komen, waar Scheffer voor pleit, als de ontvangende gemeenschap de verzoening - zou "redelijk compromis" geen betere formulering zijn? - een gevaarlijke utopie en "iedere hoofddoek, een vlag geplant in het hart van het westen" noemt?”

"Met de komst van Barack Obama lijkt het erop dat de VS de verdwazing uit het Bushtijdperk hebben ingezien. "Laat er geen twijfel over bestaan", aldus de Amerikaanse president op 4 juni in Caïro, "de islam is een deel van Amerika." Dat is het tegendeel van wat Philip Dewinter, Jean-Marie Dedecker, Wim Van Rooy en Benno Barnard schreven en blijven schrijven. Op dat punt zijn ze allemaal perfect inwisselbaar. Als er al meningsverschillen zijn gaat het om details, niet over de essentie. Allemaal verdedigen ze het dogma dat de islam haaks op onze westerse waarden en levenswijze staat. Alleen reeds bij de suggestie van incompatibiliteit krijgt Mark Elchardus rillingen. "Dan kun je ook maar meteen zeggen: we gaan die moslims verdrijven of vergassen."

"Daar ligt het fundamentele meningsverschil met de islam-bashers. Ze suggereren de incompatibiliteit niet, ze poken en ze stoken de "beschavingsoorlog" voortdurend op. Toch onthouden ze hun kiezers of lezers het even logische als onvermijdelijke slot van hun rekwisitoor: de totale confrontatie en hoe het dan verder moet. Deportatie? Verbod van alle islamitische symbolen? Een nieuwe kruistocht? Een invasie van het Midden-Oosten of toch maar een ouderwetse godsdienst- en burgeroorlog?"

"Het islamdispuut heeft het debat over migratie en integratie overwoekerd en de promotoren van de onverzoenlijke tegen- stelling kunnen op groeiende bijval rekenen. Bij "vrijzinnig links", bij de fundi"s van de Verlichting, bij de liberale en nationalistische populisten, bij de claque van Europese superio-riteit. Het blijft wachten op Europese en Vlaamse toppolitici die durven zeggen: "Laat er geen twijfel over bestaan, de islam is een deel van Europa en Vlaanderen." Dan pas kan de echte, inclusieve dialoog van start gaan."


11.11.2009

"Het heeft niet altijd met de islam te maken"

De vrt-blog is soms zeer interessante lectuur, Loutfi Belghmidi, journalist bij Het Journaal poste een tijdje terug een zeer lezenswaardig stuk: Het heeft niet altijd met de islam te maken

Een blanke man met lange baard is een mei 68’er. Een Turk met een lange baard is een fundamentalist. Een blanke man die zijn vrouw slaat is een bruut; doet een Marokkaan dat, dan onderdrukt hij zijn vrouw en wordt er een resem imams en moslimdeskundigen bij gehaald. Terwijl die man zelfs geen goede moslim kan zijn, want hij slaat zijn vrouw. En dat mag niet.

Hoe komt het dat tegenwoordig alles gereduceerd wordt tot een clash of civilizations? Sinds 11 september en de Amerikaanse invasie in Irak worden we bijna dagelijks gebombardeerd met beelden van bomaanslagen en aanvallen van zogenaamde extremisten. Of het nu over Irak, Pakistan, Afghanistan of de Palestijnse Gebieden gaat, elk conflict is anders en heeft niet altijd met ‘de Islam’ te maken.

Mijn punt is dat niet alle Belgische moslims wakker liggen van deze conflicten en ze naar hier willen importeren. En neen, ze staan niet in rijen aan te schuiven voor de eerste vlucht richting Kandahar. De gemiddelde Belgische moslim (man en vrouw) wil in deze moeilijke economische tijden vooral zijn job niet verliezen en denkt aan de facturen die hij maandelijks moet betalen.

‘De moslim’ valt nu ook meer op omdat hij of zij mondiger is geworden. De eerste generatie kwam naar België om te werken en was niet echt van plan om hier te blijven. Uiteindelijk hebben hun kinderen gestudeerd. Zij weten goed genoeg dat ze plichten hebben, maar kennen vooral hun rechten. Zijn ze assertiever omdat ze moslim zijn? Neen. Het zijn burgers die weten dat ze in dit democratisch land niet op de tweede plaats willen komen. Ze zijn eerst en vooral advocaat, dokter, ingenieur of economist. Dan moslim.


11.10.2009

Fisk over Obama en de Nobel Prize

Robert Fisk, het moet gezegd zijn, het is ne straffe mens.
Deze week was hij in Phara, waar hij enkele interessante dingen zei. Maar geloof mij niet, bekijken zou ik zo zeggen. Of lees het artikel dat hij eerder schreef: Obama, man of peace? No, just a Nobel prize of a mistake

11.09.2009

val van de berlijnse muur

9 november, exact 20 jaar geleden dat de beruchte Berlijnse Muur viel en daarmee was het begin van het einde voor het gevreesde Oostblok.
Het communisme en alle aanverwante linkse en socialistische ideologien werden dood en begraven verklaard. Het Einde van de Geschiedenis, zo werd verklaard door Fukuyama. Het neoliberalisme vierde hoogtijden, de VS werden de enige supermacht,... met alle gevolgen van dien.
De wereldwijde crisis heeft echter een andere wind doen blazen. Het werd terug bon ton om over de problemen van het kapitalisme te spreken en Marx weer bovengehaald.

Vorige week werden de resultaten gepubliceerd van een bevraging gehouden door het Pew Research Center in het voormalige Oostblok naar de populariteit van het kapitalisme. En ik moet zeggen, het ziet er niet goed uit voor de apologeten van die economische systeem. Maar liefst 34% van de Hongaren en 26% van de Litouwen kant zich tegen de invoering van de zogenaamde 'vrije markteconomie'. Slechts 36% van de Oekrainers vind dat dit een goeie zaak was. Slechts 47% van de Polen en 45% van de Tsjechen vond dat de economische situatie vandaag beter was dan toen.
De voormalige inwoners van de Duits Democratische Republiek kijken vooral met gemengde doch positieve gevoelen terug. 49% vind dat er problemen waren, maar dat het globaal gezien goed hadden in de DDR. 8% vond het leven gewoonweg beter in de DDR.

De Standaard bracht vorige week ook een uitgebreid interview met voormalig president Egon Krenz. Daarin doet de man enkele treffende uitspraken.

'Het onderwijs bijvoorbeeld. De kinderopvang, de gezondheidszorg. Waar ik me aan erger is dat het leven van DDR-burgers op de vuilnisbelt van de geschiedenis wordt gegooid. Velen herinneren zich de DDR heel anders dan de “onrechtsstaat, waarover ze nu zo veel horen en lezen. Ik spreek mensen die zeggen: het was een tijd van geborgenheid; een periode waarin we een baan hadden en de kinderen naar de crèche konden als de ouders gingen werken. Dat is geen Ostalgie, dat zijn de feiten. Ik heb zelf altijd graag in de DDR gewoond.'

'Mijn falen bestaat uit het niet in actie komen toen dat nodig was. We hadden geen antwoord op de vragen en de eisen die de burgers ons stelden. In de leiding heerste sprakeloosheid. Ik zag te laat in dat de DDR haar ondergang tegemoet ging en heb te lang geloofd dat we het land en het socialisme konden vernieuwen. Het verlies van de republiek was mijn nederlaag.'

'In het oosten van Duitsland zijn goede dingen gebeurd. De infrastructuur is erop vooruit gegaan, de stadscentra zijn gerenoveerd. Maar mijn vraag is: tegen welke prijs is die vooruitgang gerealiseerd? Veel huizen staan leeg. Hele streken raken ontvolkt, de leegloop is groot. De huurprijzen zijn onbetaalbaar voor mensen met een laag inkomen. De pensioenen zijn in het oosten lager dan in het westen. En dan die werkloosheid. Vrijheid zonder werk is geen echte vrijheid. Duitsland is sociaal en mentaal nog steeds een gespleten land.'

'Het kapitalisme is wat mij betreft nooit het antwoord geweest. Dat heeft de kredietcrisis nog eens overtuigend aangetoond. Ik put hoop uit het feit dat er tegenwoordig weer zoveel belangstelling is voor de werken van Karl Marx.'Wie meer wil weten over de oorzaken van de val van de muur vanuit een progressief standpunt kan ik vooral dit boek aanraden:

11.04.2009

treinstaking

Treinstaking.
Een fenomeen dat er voor zorgt dat er altijd en direct krantenpagina's worden gevuld met woordvoerders van werkgeversorganisaties en politici die pleiten tegen het stakingsrecht. Een triestige zaak. Het stakingsrecht is een afgedwongen recht, zonder hetwelke België geen arbeidsrecht zou hebben, geen sociale zekerheid, zonder hetwelk België zelfs geen democratie zou zijn. Deze bedenkingen nog los van de inhoud.

Want waarom wordt er gestaakt? Indymedia brengt een Open Brief van het ACOD-Spoor en een interview met Luc Piens van ACV-TRANSCOM. Zij geven tekst en uitleg bij de aanleiding en vooral waarom naar dit 'ultieme actiemiddel' wordt gegrepen.

11.03.2009

Britse islamofoob op zijn best

Voor mensen die eens islamofoben uit andere landen aan het werk willen zien: Malcolm Everard MacLaren Pearson, Baron Pearson of Rannoc. Dit parlementslid voor de United Kingdom Independence Party (UKIP), geeft een bijna clichematige islamofobe tirade, op dit bijna lachwekkend-amateuristisch youtube filmpje:Tijdens de 'International Legal Conference on Freedom of Speech and Religion' deed hij enkele boude uitspraken. "The growing threat of Islamism", "the threat that faces us from violent Islam", "the Muslims are breeding ten times faster than us", "I don't know at what point they reach such a number we are no longer able to resist the rest of their demands."
Zoals alle islamofoben (links of rechts) claimt hij zich niet te richten tegen alle moslims, maar met uitspraken als 'ze kweken 10 keer sneller dan ons' heeft hij het overduidelijk wel over iedereen.

11.02.2009

oud nieuws in nieuwe kranten

In de reeks 'wat is nieuws' vandaag, een misdaad van drie jaar geleden.
De grote en alwijze Etienne Vermeersch kreeg in 2006 doodsbedreigingen.
Niet alleen is dit bezwaarlijk 'nieuws' te noemen, ook de inhoud van het bericht van Belga en de artikels van De Morgen en De Standaard zijn van een bedenkelijk niveau.

"Geachte zwijn. Ik zweer het u dat we op zoek zijn naar jou, en owee wanneer we je vinden, België is namelijk klein. Ik raad u aan om voortaan goed om je heen te kijken want ik heb op de Koran gezworen dat je darmen in de Gentse straten te rapen zullen zijn."

"Uit een van de twee kon ik opmaken dat het geen kleine jongens waren die mij bedreigden. Er stonden Arabische woorden in die ik dankzij mijn kennis van de islam kon vertalen. Ik heb toen voor de zekerheid het parket ingelicht, dat voor politiebescherming heeft gezorgd."
Ja, mensen die een bedreiging openen met 'geacht zwijn' zijn duidelijk 'geen kleine jongens'.
Is er iemand die mij kan vertellen welke 'Arabische woorden' die je 'dankzij kennis van de islam kon vertalen' je kunnen vertellen dat het niet om 'kleine jongens' gaat?
jihad? tekbir? allahu akbar? fitna? fatwa? Dat de journalist in kwestie niet verder doorgevraagd heeft is toch op zijn zachtst gezegd vreemd te noemen.

Maar het artikel vervolgd: "Ook nu nog wordt Vermeersch onder druk gezet om geen kritiek te uiten op de islam. "Ik heb het christendom vroeger hard aangepakt, maar kreeg nooit bedreigingen. 'We gaan voor u bidden', kreeg ik toen te horen", lacht Vermeersch. "De islam is daar veel dreigender in."
Die boosaardige moslims toch! De islam is inderdaad 'veel dreigender'. Inderdaad Etienne een doodsbedreiging waar in staat dat 'je darmen te rapen' zullen liggen op straat is inderdaad 'veel dreigender' dan 'we gaan voor u bidden'.

Man toch, is er dan echt geen nieuws te melden? Is dit de herfstvakantie-komkommertijd?

de beschavingsmachine

Omdat het boekenbeurs is, extra aandacht voor een aantal interessante publicaties.
Eerst en vooral Ico Maly.

In 'De beschavingsmachine. Wij en de islam' maakt Ico een diepgaande analyse van 'de beschavingsmachine'.
“Het discours over de islam als een monolithisch blok dat onze cultuur zou bedreigen heeft als doel bij de bevolking een draagvlak op te bouwen om een nieuwe beschavingsmachine op te zetten, zoals in het koloniale tijdperk”.

In zijn analyse gaat hij dieper in op 'de beschavingsmachine' zelf en haar aanstokers. Daarbij gaat hij vooral in op de vraag waarom het discours over moslims en hun 'andere normen en waarden' zo dominant is geworden.
Hij gaat ook dieper in op de linkerflank van die machine.

Wie nog zou twijfelen kan ik aanraden op meer te lezen op de EPO-website. Wie dan nog niet tevreden is kan ik zeker mijn interview met Ico aanraden op indymedia.be. Daarin gaat hij dieper in op de rol van het Vlaams Belang die 'het volk' heeft 'leren spreken' over moslims, op Lucas Vander Taelen en Benno Barnard, Dedecker en Keulen, maar heeft hij ook over wat we kunnen doen om die machine te stoppen.

Voor wie het liever eens wil horen ipv het te lezen, zijn er heel wat momenten op Ico aan het werk te zien.
Of wie in zijn luie zetel wie blijven, op youtube staat een hele reeks filmpjes, een opname van een debat tussen Ico en Wim Van Rooy.

11.01.2009

handiwatch, beeldvorming over handicap

Een tip voor eenieder die een beetje met media bezig is of eenieder die wel eens tv kijkt: GRIP lanceert een nieuwe mediawatch - website, specifiek rond personen met een functiebeperking. "Handiwatch bekijkt nieuwsartikels en programma’s met een kritische bril. We onderzoeken hoe personen met een handicap worden voorgesteld. Met deze analyses laten we mediamakers zien wat goede en minder goede beeldvorming is. Voorbeelden zeggen immers meer dan algemene theorieën."

Een aanrader is de rubriek 'Hallo Pers' met daarin een 'taalwijzer'. Op een normale manier spreken en schrijven over 'gehandicapten', 'debielen', 'spasten' en 'mongolen' voor dummies dus.

"Eén op tien Vlamingen heeft een handicap. Mensen met een handicap zijn een groeiende groep burgers, die deel uitmaken van de maatschappij. De media geven hier niet altijd een juiste weerspiegeling van. Als ze al aan bod komen, is het vaak als zielige slachtoffers of als superhelden die iets bereiken ondanks hun handicap. Handiwatch stelt dat mensen met een handicap een meerwaarde bieden, vaak dankzij hun handicap ofwel gewoon als mens met beperkingen én talenten. Ook op andere vlakken (afkomst, godsdienst, gender, seksuele gerichtheid, leeftijd,…) is diversiteit een meerwaarde voor maatschappij én media.
Het beeld dat iemand heeft van personen met een handicap, heeft een effect op zijn houding en gedrag tegenover deze groep. In dit proces spelen de media een steeds grotere rol. Mediamakers en journalisten bieden niet zomaar een afspiegeling van de werkelijkheid. Ze interpreteren eerst ‘bestaande’ denkbeelden, om ze daarna te bevestigen. Ze hebben echter ook de mogelijkheid om de beeldvorming bij te stellen en maatschappelijke denkbeelden te veranderen."

Positief is ook dat ze zeker niet alleen willen klagen, er is een rubriek 'Goed bezig'.