4.13.2016

4.09.2016

leave me alone

er zijn zo van die dagen ...


Shut up and leave me alone. by frandemartino4.05.2016

we vliegen er terug in

Vandaag terug aan het werk, ik vlieg er weer in 

4.02.2016

racisme en gedachtenpolitie, de nieuwkomersverklaring

Op de fraaie zaterdag aandacht voor de ronduit walgelijke 'nieuwkomersverklaring'. Een sterk staaltje puur en onversneden racisme. Want, ja, voorwaarden opleggen aan een specifieke groep mensen enkel en alleen op basis van hun 'nieuwkomer'-zijn is racisme.

hieronder enkele passages uit een stuk van de hand van Ivo Flachet:De regeling is niet van toepassing op EU-burgers, studenten en vluchtelingen. In de praktijk zal het vooral gaan over mensen die naar België willen komen op basis van het recht op gezinshereniging. Dat recht is nu al aan vrij zware voorwaarden onderworpen en kan steeds ingetrokken worden.
De vraag is dus: wat moet zo’n “nieuwkomersverklaring” opleveren? Draagt zo’n maatregel bij aan een goede integratie van nieuwkomers? Is het een zegen voor het respect voor de mensenrechten in België? Of knelt de schoen toch ergens?

Integratie is essentieel, ook voor nieuwkomers zelf. Want de meeste nieuwkomers hopen natuurlijk, net als de Belgische bevolking, op een goede school voor hun kinderen, op degelijk betaald werk en een rijk sociaal leven.
Tegelijk is het een feit dat sommige groepen hun plaats niet vinden in onze maatschappij. Niet enkel nieuwkomers trouwens.

Maar zal de “nieuwkomersverklaring” bijdragen tot integratie of juist omgekeerd? Zal hierdoor ook maar één homoseksueel beschermd worden tegen anti-homogeweld? Zal hierdoor één vrouw minder het slachtoffer worden van huiselijk geweld?
Huiselijk geweld tegen vrouwen of discriminatie van homoseksuelen is alvast niet het ‘alleenrecht’ van “nieuwkomers”. Het zijn maatschappelijke problemen die bij alle lagen van de bevolking voorkomen en waartegen in heel de samenleving moet opgetreden worden. Kordaat, zorgvuldig en overtuigend.
Je lost deze problemen niet op door mensen een verklaring te laten ondertekenen. Integendeel. Nieuwkomers die moeten tekenen, voelen zich meteen geviseerd omdat de verklaring suggereert dat een nieuwkomer zich niet kan vinden in deze rechten. Of ‘onze’ waarden niet kan delen.

De Belgische bevolking krijgt dan weer ‘bevestigd’ dat iedere migrant anders denkt en handelt dan “wij”. De tekst bulkt van de vooroordelen. Goed voor nog meer vooroordelen en verdeeldheid.
De federale regering stigmatiseert mensen die geen “Europees waardenkader” hebben (wat dat ook moge zijn) en insinueert vervolgens dat deze mensen er een probleem mee hebben om de mensenrechten te respecteren, goed voor hun kinderen te zorgen, te werken voor hun inkomen, hun vrouw gelijkwaardig te behandelen enz.
Het doel van deze wetswijziging lijkt daarom eerder het stigmatiseren van nieuwkomers in plaats van te werken aan een warme en open samenleving.

en als besluit schrijft hij:

De “nieuwkomersverklaring” van de federale regering is nefast voor een goede integratie van nieuwkomers en is contraproductief wat betreft een goede samenlevingsopbouw. De extra voorwaarden die het systeem oplegt voor mensen die naar België komen in het kader van een gezinshereniging houden zelf een schending in van de mensenrechten.
De federale regering stigmatiseert hiermee alle nieuwkomers en voert een soort “gedachtenpolitie” in die buiten elke wettelijkheid zou kunnen opereren. Het hele plan is op zich een aanfluiting van de mensenrechten die de regering juist meent hoog in het vaandel te dragen.

 lees zeker de volledige tekst: pvda.be

4.01.2016

aanwinsten in maart

Deze hadden jullie nog tegoed, het boeken-aankoop-overzicht van de maand maart.
Zoals je kunt zien was het nogal een shoppingmaand.

Carine Van Bruwaene, Frank Simon en Antonia Aelterman (red.), Sociale politiek, proletarisering en armoede. Een aanzet tot didactische verwerking, Inservice-vormingscyclus leerkrachten geschiedenis, Gent, 1985.

Phil Brown, Marxisme en psychologie. Een inleiding, Bert Bakker, 1978.

Frantz Fanon, De verworpenen der aarde. Inleiding Jean-Paul Satre, Kritiese Biblioteek, Van Gennep, 1978.

Jeremy Birkett en John Richardson, Lillie Langtry. Her life in words and pictures, Jersey, 1979.

Chris Powling, Roald Dahl. Een biografie, Fontein, 1997.

Werken aan de Stad. Stedelijke actoren en structuren in de Zuidelijke Nederlanden 1500 - 1900. Liber Alumnorum Catharina Lis en Hugo Soly. Stadsschriften. VUBPress, 2011.

Peter Laroy, De Roversbendes van Vlaanderen, Eeklo, 1997.

Anne-Mie Havermans, De stedelijke begraafplaats van Lokeren. Een presentatie van een veelzijdig funerair onderzoek, Lokeren, 2012.

Bart De Wilde, Achter mooie gevels. Wonen op Lokerse hofkes. Lokeren, 2013.

Vincent Debonne, Architectuur en urbanisatie in een Vlaamse provinciestad: Lokeren, 1840 - 1890, Lokeren, 2006.

Paul Vanden Bavière, Joannes Baptista De Smet, de Lokerse bisschop van Ieper en Gent, Lokeren, 2003.

Midas Dekkers, De vergankelijkheid, Contact, 1997.

Midas Dekkers, Lief dier, Contact, 1998.

R. Defrancq, Bijdragen tot de Geschiedenis van Wervik, deel II, Wervik onder de Franse Revolutie. Nijverheid, handel en smokkelhandel in de 18e eeuw. Wervik, 1961.

R. Defrancq, Bijdragen tot de Geschiedenis van Wervik, deel III. Parochiaal en kerkelijk leven. Wervik, 1966.

Bijdragen tot de Geschiedenis van Deinze en de Leiestreek, LXVII, 2000.

Dronghine, jaarboek 1997, heemkundige kring dronghine.

Paul Huys, Charles Picqué (1799 - 1869), Deinze, 1993.

Edward L. Shaughnessy (red.), China, Librero, 2005.

Landelijke Scholingsgroep Welzijnswerk, Politieke vorming als strategies koncept. Exemplaries leren en inhoudelijke machtsvorming, SUN, 1981.

Jan Marijnissen, Tegenstemmen. Een antwoord op het neoliberalisme, Amsterdam, 2009.

Frans Neirinck, Geschiedenis van de St.-Petrus- en Paulusparochie te Bachte, Deinze, 1998.

E.P. Jos. Arendt, De Arbeidersbeweging, K.A.V., Brussel, 1930.

Jef Ulburghs, Wegen naar Zelfbeheer. Handboek en getuigenis van een basiswerker, Kritak, 1978.

André de Raaij, "Jullie deugen niet!". De laatste jaren van Volksdagblad De Waarheid (1983 - 1991), Amsterdam, 1992.

Les souvenirs de Karsavina. Ballets Russes, Paris, 1931.

Freek Neirinck, Vader Anseele, Brussel, 1986.

Angela Davis, Zinnen op de vrijheid. Een autobiografie, Haarlem, 1980.