2.25.2010

Wilders had niets tegen de islam

Islamofoben, dat zijn toch leuke wezens. Deze week herontdekten men dat mensen niet als islamofoob worden geboren. Geert Wilders ging in 2001 nog te keer tegen Fortuyn omdat die de islam en de moslims van vanalles beschuldigde.

"Ik heb al van begin af aan duidelijk gemaakt dat ik niets heb…, dat de VVD niets heeft tegen de islam. Het gaat niet om een religie. In tegenstelling tot Pim Fortuyn die oproept tot een kruistocht, of wat is het, een koude oorlog tegen de islam, wat een verwerpelijke opmerking is, omdat ie daarmee alle moslims op één hoop gooit, heb ik van begin af aan gezegd; de islam daar is niets mis mee, het is een te respecteren godsdienst. Ook de meeste moslims ter wereld, maar ook in Nederland zijn goede burgers waar niets mis mee is... Ik heb niets tegen de islam."2.21.2010

Malcolm X 45 jaar geleden vermoord

Op 21 februari 1965 werd Malik El-Shabazz, Malcolm X vermoord.

"Malcolm X, Che, and all the heroes of the struggle in the cause of the peoples have to be remembered, now more than ever!"
Fidel CastroEen prachtig citaat, dat vandaag de dag jammer genoeg nog zeer actueel is: “If you’re not careful, the newspapers will have you hating the people who are being oppressed, and loving the people who are doing the oppressing.

Nog steeds te koop: Malcolm X Spreekt
“If you’re not careful, the newspapers will have you hating the people who are being oppressed, and loving the people who are doing the oppressing.”

2.19.2010

Manifiesta voor een UGent in alle kleuren

Na vele onsuccesvolle pogingen is het NSV terug erkend als studentenvereniging aan de UGent. Onvoorstelbaar dat sommige PFK-verenigen voor stemden in naam van 'vrije meningsuiting'. Racisme is geen mening voor alle duidelijkheid.
Het NSV is geen doordeweekse studentenvereniging. Studenten Tegen Racisme, een samenwerkingverband van veel studenten en studentenverenigingen, noemt dit, mijn insziens terecht, een bedreiging voor 'karakter van de UGent'.

Alhoewel ik al lang geen student meer ben, wil ik eenieder oproepen om de zoveelste stap in de normalisering van extreem-rechts in ons landje een halt toe te roepen.

2.15.2010

'politici en media niet bezorgd over islamofobie'

Dr Chris Allen, onderzoeker aan het Institute of Applied Social Studies van University of Birmingham, maakt zich grote zorgen over de toename van 'hate-crimes' in het Verenigd Koninkrijk.

In de Britse krant The Telegraph schreef hij een zeer lezenswaardig opiniestuk. Enkele interessante passages:

"Last year saw the highest number of anti-Semitic incidents in the UK since recording began in 1984. In a report by the Community Security Trust (CST), a total of 924 incidents including extreme violence, threats to human life and abusive behaviour were recorded, an increase of 69 per cent from the previous year."

"Islamophobia does not appear to be being taken seriously by the Government, the media or the general public and the situation is becoming increasingly dire - why this is remains unclear. It could be because of a lack of understanding and recognition of the seriousness of Islamophobia; it could be because little ‘hard evidence’ exists; it could also be that anti-Muslim and anti-Islamic attitudes are becoming more socially acceptable. Whatever the reason though, it is clear that neither Islamophobia – nor indeed anti-Semitism – are going to quickly or easily disappear."

"But hate crimes are just the tip of the iceberg. Anti-Muslim and anti-Islamic attitudes are also increasingly commonplace. As the British Social Attitudes Survey recently highlighted, not only are Muslims the least popular religious community in Britain today but over half the population would be bothered by a large mosque being built in their community. Neither of these attitudes are specifically Islamophobic but they do suggest a hardening of attitudes especially when Muslims and Islam are considered against other religions. As Professor David Voas provocatively put it, Muslims are increasingly being understood as posing a threat to British society."

"Whether anti-Semitism, Islamophobia, homophobia, racism or indeed anything similar, there needs to be a commitment from the politicians, public servants, police, media and general public to address these unwanted and unnecessary discriminations and hatreds head-on."

"Now is the time to get the influential decision-makers to think hard about what still needs to be done. If we do not, then British society will become less fair and less equal, more divided and more disparate and the spectres of anti-Semitism and Islamophobia will continue to rear their ugly heads. If we do, then we will begin the process of socially marginalising Islamophobia and anti-Semitism in the same way that we have racism since the 1970s."

Daar kan er mens niets meer aan toevoegen.2.14.2010

Vander Taelen is geen racist!

Luckas Vander Taelen, grote goeroe van het linkse denken in Brussel en vooral 'geen racist' (naar eigen zeggen), heeft een opiniestuk geschreven over ... zichzelf.

Hoe mooi is dat niet, een opiniestuk schrijven gewijd aan jezelf, waarin je tekeer gaat tegen 'de dogma's van het politiek correcte denken', tegen de 'extreemlinksen' en 'het marxisme'.

Man toch, het is toch intriest dat Groen haar politiek laat bepalen door dergelijke typen.

"De onvermijdelijke evolutie naar een multiculturele maatschappij hoeft niet te betekenen dat wij niet langer moeten verdedigen wat wijzelf belangrijk vinden."

'de onvermijdelijke evolutie', niet dat een multiculturele samenleving positief is of zelf maar gewenst, integendeel, maar ja, het is onvermijdelijk.

En wat is dat dan 'wat wijzelf belangrijk vinden'? Is er iemand die mij kan zeggen wat 'de belg' of zelfs 'de brusselaar' belangrijk vind? En of dit nog maar enigszins verschilt van wat 'de rest' van de mensheid vind?
Tenzij meneer Vander Taelen zijn eigen denkbeelden naar voren wil schuiven als datgene 'wat wijzelf belangrijk vinden'.

"Het strenge denkkader van dat fundamentalisme leunt aan bij de marxistisch-leninistische rigiditeit van revolutionaire bewegingen waarin sommige linkse denkers politiek opgegroeid zijn en waarvan ze de sporen blijven dragen. Beide ideologieën hebben gemeen dat ze dat ze simplistische analyses maken van grote problemen."

Amai, een tirade tegen het politiek-correct denken, tegen dogma's en nu tegen het marxisme dat even 'simplistisch' is als 'het fundamentalisme'. Over wat 'hét fundamentalisme dan wel zou zijn is mij een raadsel.

Alsof het overnemen van de extreem-rechtse dogma's een oplossing zou zijn.

"Links mag de historische fout niet maken om te blijven geloven in zijn eigen grote gelijk en moet zijn wereldbeeld durven aan te passen."

Neen, links moet beginnen te geloven in het grote gelijk van rechts. Driewerf Houzee! Lang leve het niet-dogmatische extreem-rechtse denken! Tijd voor het opschorten van de grondwet, tijd voor complete zero-tolerantie! Tijd voor het leger in de straten!Lieven Soete, overtuigd Brusselaar, formuleerde volgende bedenking:
"Zoals alle predikers bent u duidelijk vooral bekommerd om uw imago: mag of moet u nu "links" ofwel "rechts" genoemd worden. Dat zal de 330.000 Brusselaars die onder de armoedegrens leven worst wezen. Als ze ooit genteresseerd raken in u, dan is het om wat u doet en als politieker voorstelt om te doen om hun problemen mee op te lossen. Heeft het opdelen van mensen in kapelletjes of “identiteiten”, in “onze” en “hun” cultuur al ooit bijgedragen om problemen op te lossen? Raar genoeg slaat deze ijver om te verdelen meestal om in huiver en weigering, als het om de zichtbaarste opdeling gaat: tussen arm en rijk."

2.11.2010

allochtonen, minderheden of gewoon vreemdelingen?

Enkele sympatieke jonge Gentse academici zijn een online magazine begonnen, Poliargus . En ik moet zeggen, er staan interessante zaken in.
Zoals het artikel van Pieter-Paul over termen, 'allochtonen', 'migranten', 'etnisch-culturele minderheden' en ga zo maar door. De discursieve kracht van het begrip ‘allochtoon’ is zeker de moeite waard om eens door te nemen.

"De voorbije decennia hebben etnische minderheden verschillende namen gekregen. Gaande van ‘gastarbeider’ en ‘vreemdeling’ in de jaren 60 en 70, ‘migrant’ in de jaren 80, tot het meer recente ‘allochtoon’ vanaf de jaren 90. De centrale stelling in dit essay is dat deze begrippen telkens de symbolische uitingen zijn van een bepaald politiek-ideologisch paradigma. De momenteel dominante term ‘allochtoon’ weerspiegelt een culturalistisch verhaal dat ideologisch om verschillende redenen problematisch is. In dit essay overlopen we eerst de verschillende fasen in het discours over etnische minderheden. Vervolgens wordt er een voorzichtige poging ondernomen tot het formuleren van een nieuw vocabularium dat door links gebruikt kan worden."

Ik ben zelf niet zo zot over discouranalyses en taalgebruikanalyse, maar het is niettemin zeer leerrijk.

Zijn analyse over de term allochtoon is bijzonder interessant, de bijbehorende kritiek op het culturalisme is een aanrader:

"Het begrip ‘allochtoon’ in de populaire betekenis van het woord heeft bovendien een negatieve connotatie om twee redenen. Ten eerste omdat het gedefinieerd wordt in culturele termen, waarbij de ‘allochtoon’ de radicale andere is van de goede ‘Vlaming’. Maar ten tweede ook omdat een ‘allochtoon’ in de officiële en wetenschappelijke betekenis van het woord gedefinieerd wordt in termen van achterstelling. Vaak goedbedoelde beleidsacties of onderzoeksdoelstellingen leiden er op die manier toe dat ‘allochtonen’ negatief in het nieuws komen in termen van werkloosheid, schoolmoeheid, kansarmoede, criminaliteit… Deze negatieve betekeniscluster leidt op zijn beurt tot verdere discriminatie en achterstelling. Vandaar de discursieve kracht van het begrip ‘allochtoon’.

Achter het begrip ‘allochtoon’ zit dus een politiek-ideologisch paradigma, het culturalisme, dat omwille van verschillende redenen problematisch is. Ten eerste wordt een bepaalde cultuur volgens het culturalisme herleid tot een bepaalde essentie. Zowel de ‘Vlaamse’ als ‘allochtone’ cultuur kunnen dan gevat worden door een aantal dominante waarden en gedragspatronen. Alle verschillen binnen een cultuur worden hierbij onder de mat geveegd. De essentialistische cultuur wordt bovendien als iets statisch beschouwd. ‘Allochtonen’ kunnen in dit discours bijvoorbeeld perfect de ‘eigen’ cultuur behouden over verschillende generaties heen. Cultuur wordt hierdoor niet langer gezien als een sociale constructie.

Ten tweede is er sprake van wat Schinkel ‘productieve eenzijdigheden’ noemt: voor het beoordelen van de verschillende culturen worden er twee maten en twee gewichten gebruikt, waarbij de ‘eigen’ cultuur er uiteraard steeds beter uitkomt. Een goed voorbeeld hiervan is religie. Volgens het dominante discours is Vlaanderen een geseculariseerd land met een strikte scheiding tussen Kerk en staat. Hiertegenover staat dan de ‘allochtone’ cultuur waar de islam nog steeds de scepter zwaait. Hierbij vergeet men blijkbaar dat de officiële godsdiensten in België nog steeds gesubsidieerd worden door de staat, dat de grootste politieke formatie in Vlaanderen een christelijke partij is, en dat het katholieke onderwijsnet ook door de overheid gefinancierd wordt. Maar wanneer er islamitische scholen opgericht worden, dan is dit volgens het dominante discours een uitdrukking van islamfanatisme.

Ten derde beschouwt het culturalisme de essentialistische cultuur als dé ultieme verklaring voor alles. Verschillen in criminaliteit, onderwijsprestaties, het gebruik van scanners in ziekenhuizen… alles wordt verklaard vanuit cultuur. Cultuur is op die manier niet langer een beschrijvend instrument, maar een politiek-ideologisch concept. Er zijn inderdaad culturele verschillen en deze bestuderen kan bijdragen tot een beter inzicht in een bepaald probleem. Maar ze als ultieme verklaring voor alles beschouwen doet de waarheid geweld aan.

Ten slotte leidt de uitdrukkelijke focus op cultuur de aandacht af van onderliggende structuren. Cultuur is een gegeven dat dagdagelijks geconstrueerd wordt door mensen, instellingen en structuren. Hierdoor is een bepaalde ‘cultuur’ eigenlijk het resultaat van onderliggende machtsstructuren. Door het echter constant over cultuur aan de oppervlakte te hebben, worden deze structuren niet langer kritisch bevraagd. Sociale ongelijkheden, de opbouw van onze samenleving, politieke tegenstellingen… worden hierdoor verdoezeld. Dat laatste blijkt ondermeer uit de linkse recuperatie van het culturalistische verhaal.
"

Het zal mij er niet van weerhouden om het woord allochtonen te blijven gebruiken, maar zijn analyse is in elk geval stof te nadenken.

2.10.2010

OnsNieuwsFeest

Kameraden en vrienden, tijd voor een schaamteloos strookje reclame. Iedereen is van harte welkom op vrijdag 26 februari in de Vooruit, in Gent uiteraard.

OnsNieuws.be & Bar Mondial Prettig Gestoord Geluidsfestijn

Optredens van:

Tip Toe Topic
Bert Lezy & vrienden
Capsule
La Fille d' Ernest

* Muzikale verstrooiing door De Ambrassband

* DJ's Butsenzeller en Dj Danny KontjesmaatDit wordt gegarandeerd een vet feestje.

2.09.2010

Nultolerantie nu!

Het zijn bevreemdende tijden voor extreem-rechts in Vlaanderen. Ondanks het feit dat ze nog steeds heftig tekeer gaan tegen 'de linkse kerk' en de 'politiek correcte dictatuur' is het ranzige extreem-rechts discours mainstream geworden.

De oproepen in de media -o.a. door journalisten nota bene- om nultolerantie in Brussel waren hallucinant. Feiten werden opgeblazen en een 'harde aanpak' werd geeist. Feiten die in Brussel-stad werden gepleegd door gasten uit Laken waren bewijzen voor de 'oorlogzone' Kureghem.

Het extreem-rechtse discours is mainstream geworden, en dat moet enerzijds geweldig zijn voor die mannen, maar tegelijk zeer frustrerend, zowat alle partijen lopen elkaar voor de voeten, omtertradicaalst! nv-a verkoopt wapens, de belgische alliantie wil het leger ingezet zijn, groen eist nultolerantie,

Prijs voor het walgelijkste stukje proza: Paul Demeyer van het Nieuwsblad legt de vinger op de wonde, het zijn de daklozen die het gedaan hebben!
"Wij zijn die buurtbewoners. Wanneer we door ons raam kijken, zien we nu al zestien daklozen liggen. Elke ochtend moeten we hen voorbij. Door de stank van hun uitwerpselen en braaksel, door hun schunnige opmerkingen, door hun gelal."


Maar anderzijds is iedereen wel verdacht stil als het over andere gebieden gaat. Wilrijk wordt tegenwoordig blijkbaar geplaagd door een bende vechtersbazen, Zwijnaarde kent gewapende overvallen, serieverkrachters maken onze wegen onveilig, koningszoon nam 'per ongeluk' meubels mee naar huis,...

Tijd voor harde actie. Ik stel voor dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en een oproep lanceert voor 'nultolerantie' in zijn of haar gemeente. Opschorten van de grondwet en het leger in de straten!Tenzij iemand intelligentere oplossingen heeft natuurlijk.

Zoals Nigel Williams het stelt: "Een Kalasjnikov vinden en krijgen in Brussel duurt zes uur, een job zoeken en krijgen duurt jaren."

2.06.2010

Le Domeur!

Kameraden en vrienden, vandaag geen politieker, geen geschiedvervalsers, geen islamofoben of andere snodaars, vandaag een barslechte, maar toch fantastische, muziekclip uit de zeer oude doos, het jaar 1991.
Veel luisterplezier met 'Le Dormeur' van 'Pleasure Game':

2.05.2010

de aanhang van Wilders

De Nederlandse website 'GeenStijl', bekend door zijn verontrustende 'stijl', en over het algemeen bevolkt door allerhande typen van het tamelijk ranzige rechtse soort, heeft vorige week een zeer geestig filmpke gemaakt over de 'volksvrienden' van Geert Wilders.
Het is werkelijk leuk om zien.

2.04.2010

Graaf Lippens vecht tegen de Groene Ayatollahs!

Lippens, graaf, miljonair en despoot van Knokke verzette zich jarenlang tegen de 'frigoboxtoerist' maar vandaag heeft hij een nieuwe vijand gevonden, nog boosaardiger dan de dagjesmens die van 'zijn' kust komt genieten: de ayatollahs.

Ayatollahs? "Vlaanderen wordt gewoonweg gedomineerd en geregeerd door groene ayatollahs." (knack)

Heeft iemand al gemerkt dat België geregeerd wordt door 'groene ayatollahs'? Is ons land dan koploper op het vlak van groene energie? is de co²-uitstoot dan zo laag tegenwoordig? Is ons openbaar vervoer dan zo goed uitgebouwd? is ons land dan een fietsersparadijs? Ik dacht van niet, maar bon, ik ben dan ook geen graaf.

Het enige passende antwoord dat men kan geven:Voor de geïnteresseerden:

Het fortuin van de familie Lippens

Ondanks het Fortis-debacle staat de familie Lippens nog stevig in de top 100 van rijkste Belgen.

● Vermogen 2009: 304 miljoen euro
● Plaats 2009: 29e
● Verschil 2000-2009: - 48 %
● Miljonairstaks op dit fortuin: 9.055.000 euro. Genoeg om het pensioen van 7.546 gepensioneerden met 100 euro per maand op te trekken.

meer over het fortuin van deze baron.