1.31.2009

150 jaar Buysse

"De klerikalen tenminste vochten hardnekkig om hun verdrukkende heerschappij staande te houden, en in die hardnekkige strijd kon de mindere man zijn eigen krachten leren kennen en beproeven; maar zij, de oud-liberalen, waren zó laf en minachtten zó het volk, dat zij het steunden noch bestreden. In hun verstompte, domtrotse zelfgenoegzaamheid, wijl zij toch leefden en zich vetmestten met de arbeid van het volk, bleven zij het volk negeren, sloten zij moedwillig hun ogen en hun oren om 's volks ellende niet te zien en zijn nood- en opstandskreten niet te horen."

Geef toe, een prachtige omschrijving.
Dit jaar vieren we de honderdvijftigste verjaardag van Cyriel Buysse.
Een auteur die iedereen natuurlijk kent door het Gezin van Paemel (of door parodiën allerhande, zoals het hilarische Gezin van Paemela door Gaston en Leo).

Wie nog twijfelt en Buysse niet wenst te lezen, heeft groot gelijk volgens de Katholieke Boekengids (van zowat 50 jaar jaar geleden): "Buysse is de type van den perversen dekadent, den cynieken antiklerikalist, den vuilschrijver, die aast op passies, de letterkundige die Vlaanderen, zijn eerlijken naam en zijn zaak meer kwaad heeft gedaan dan iemand zich indenken kan. Wie respekt heeft voor zich zelf en rein wil blijven, rake nooit een boek aan van dezen auteur."

Om deze verjaardag ook onder de Gentse aandacht te brengen heeft de Stedelijke Openbare Bibliotheek de tentoonstelling 'Mijnheer Cyriel' in huis gehaald. Deze tentoonstelling van de heemkundige kring Het Land van Nevele en het Cyriel Buysse Genootschap loopt van 3 tot 28 februari in de bibliotheek aan de Zuid.
"De tentoonstelling omvat meer dan twintig panelen, die met foto’s en teksten een evocatie geven van het Nevele uit de negentiende eeuw, de sociale toestanden van toen, de families Buysse en Loveling in Nevele, het leven en werk van de auteur zelf, tijdgenoten van Buysse zoals Maurice Maeterlinck en Emile Claus, het naturalisme enz. Ze zoomt in op de rol die de auteur speelde in de sociale emancipatie van het arme Vlaanderen en op zijn invloed op het theater en de literatuur in ons land."

Naast deze tentoonstelling kunt u ook gaan kijken naar drie lezingen en een theateruitvoering.
donderdag 5 februari: Joris van Parys: Neuzen in de boeken van Buysse. Een kleine geurenstudie
donderdag 12 februari: Prof.dr. Anne Marie Musschoot: Buysse en de Eerste Wereldoorlog
dinsdag 17 februari: Prof.dr. Yves T'Sjoen: Van hoogten en laagten. Cyriel Buysse en Richard Minne
donderdag 26 februari: acteur Jo Decaluwe brengt de theatermonoloog Typen, een drietal verhalen uit het latere werk van Buysse.
Telkens van 12.30 tot 13.15 uur in de Achilles Musschezaal van de bibliotheek aan het Zuid.

Voor wie meer wil weten over Cyriel Buysse vlug enkele links.
een biografie en een bibliografie
Cyriel Buysse en zijn tijd
Cyriel Buysse, geen sant in eigen land
81ste grootste belg

1.28.2009

Gelijke OnderwijsKansen

Ides Nicaise heeft een nieuwe publicatie op de markt gebracht, ‘Gelijke Kansen op school, het kan. Zestien sporen voor praktijk en beleid’. Het boek geeft een overzicht van de 'brede waaier van concrete strategieën', zowel in de klas als op 'school- en systeemniveau'.
Met dit boek als inspiratie organiseren de BOCO-Scholengroep GO Brussel, Masereelfonds en Oproep voor een Democratische School (OVDS) een studiedag Gelijke Kansen in het Onderwijs, Goede Praktijken op 4 februari.

Het programma ziet er in elk geval serieus interessant uit:
14u: verwelkoming door dagvoorzitter Piet Vervaecke (Onderwijscentrum Brussel)
Korte voorstelling door Ides Nicaise (HIVA) van zijn nieuwe boek. De krachtlijnen van een gelijke kansenbeleid, verwezenlijkbaar door elke school.
14u30: start van drie werkgroepen.
1) De Brede School: inleidingen door Tony Schildermans (Europaschool Genk) en Jo Dreesen (samenwerkingsverband vier basisscholen uit de Gentse wijk ‘Het Sluizeke’)
2) Financiële Drempels/ Schulden op school: inleidingen door Mayke Vandeputte (HIVA) en Jacky Goris (GO-Brussel)
3) Curricula (wat moeten de leerlingen kennen): inleidingen Chris Rossenbacker (directrice Atheneum Schaarbeek) en Nico Hirtt (OVDS, auteur diverse boeken)
15u30: koffiepauze
16u: start van drie werkgroepen
Investeren in zwakken/ schoolmoeheid: inleiding door Koen van de Merckt (Arktos Antwerpen)
Voorschoolse educatie: Annalisa Gadaleta (fractiemedewerker Groen! Vlaams Parlement)
Lerarenopleiding/ pedagogische innovatie/ nascholing: inleidingen door Werner Schrauwen (Brussels nascholingscentrum/ gevraagd) en Chico Detrez (ACOD-onderwijs Antwerpen)
17u: afsluitend woordje door minister Guy Vanhengel.

1.26.2009

onderzoek naar stemgedrag en islamofobie

Het Instituut voor Sociaal en Politiek Opinieonderzoek (Ispo) van de KU Leuven heeft een lang en breed onderzoek gevoerd naar het stemgedrag van de Vlaming, op zich geen noemenswaardig feit. Het Ispo-team, onder leiding van Jaak Billiet en Marc Swyngedouw, ondervroeg tussen september 2007 en januari 2008 1.084 Vlaamse kiezers over hun stemgedrag en focuste op het aspect etnische minderheden. Daarbij focuste ze nog eens dieper in op de houding van 'de vlaamse kiezer' op de islam. Een eerste echte onderzoek naar Islamofobie in Belgie dus.

"De relatieve meerderheid van de ondervraagden is van mening (46%) dat de islam geen bijdrage levert tot de Europese cultuur. Minder dan de helft van dit aantal heeft daar een andere mening over en denkt dat de islam wel een bijdrage kan leveren (18,5%). In dezelfde lijn meent 48,3% van de ondervaagden dat de islamitische waarden een bedreiging zijn voor Europa en is 37,2% menen dat de meeste moslims geen respect hebben voor de Europese cultuur en levenswijze. Veel minder respondenten (17,5%) denken dat de islamitische waarden Europa niet bedreigen, of zijn er van overtuigd dat de meeste moslims respect hebben voor de Europese cultuur (21,6%). De scherpste uitspraak die stelt dat de islamitische cultuur meer gewelddadig is dan andere culturen wordt door 41,7% van de ondervraagden aanvaard terwijl slechts 21,4% deze stelling niet aanvaardt."
Op zich zeer verontrustende cijfers dus.

Het besluit van het onderzoek stemt daarentegen wel hoopvol:
"Uit internationale onderzoeken (cfr. Eurobarometer, European Social Survey, ...) wordt geregeld duidelijk dat de negatieve houding van de Vlamingen tegenover etnische minderheden één van de hoogste is van alle Europese landen. In de loop van de jaren negentig, zo maakt onze studie duidelijk zakte deze negatieve houding beduidend om in 1999 een voorlopig laagtepunt te kennen. De 9/11‐gebeurtenissen in 2001 vormen een keerpunt en de gatieve houding tegenover etnische minderheden neemt terug een vlucht de hoogte in bij de Vlaamse kiezers in 2003, om tegen de verkiezingen van 2007 terug op het niveau van 1991 te belanden."
We zijn de voorbije het hoogtepunt van het racisme (na 11 september) en zitten terug op hetzelfde pijl als in 1991, het jaar van de eerste zwarte zondag.

lees hier de samenvatting van dit onderzoek.
Een ding kunnen we zeker en vast besluiten uit dit onderzoek: er is nog veel werk aan de winkel.

1.21.2009

ambassadeurs?

Gisterenavond was uw kameraad te gast op het Gentse Stadhuis voor de start van een project van de Stad Gent, in het kader van'Gent, stad in werking'. Is een zogenaamd 'ambassadeurs'-project. Ambassadeurs zijn blijkbaar werkende allochtone jongeren die bij werkgevers, allochtone jongeren en hun ouders moeten gaan 'getuigen' over hun succesvolle schoolloopbaan en zoektocht naar werk.


Vanaf februari worden de jonge ambassadeurs opgeleid en vanaf mei zullen ambassadeur hun getuigenis brengen bij scholen, werkgevers, zelforganisaties.

meer informatie op de website of bij medewerksters Caroline De Baere, 09/266.83.35 of caroline.debaere@gent.be

1.20.2009

interculturele tv?

2007 was een goed jaar voor de interculturele televisie in Vlaanderen. Helaas ging 2008 niet op dat elan verder. Er was Rwina, de eerste interculturele en humoristische sketchshow van de VRT, en daarna niets meer. Op buitenlandse zenders bestaat grappige televisie over interculturaliteit nochtans al langer en wordt het aanbod regelmatig ververst. Lees meer over dit thema bij het minderhedenforum.

Het moet gezegd zijn: Goodness Gracious Me, Rayman is laat (Altijd prijs met Achmed!) en Little Mosque on the Prairie daar kunnen wij alleen maar van dromen. Gelukkig was er nog Rwina.

hasbara

Deze week alweer een nieuw woord geleerd, ivrit deze keer: hasbara. Het woord betekent 'uitleg' maar laat het ons eerlijk en vrij vertalen als propaganda. Blijkbaar een echte rage onder jonge zionisten om zich in te schakelen in de propaganda voor de goede zaak. Op zich niets mis mee eenieder met een bepaalde overtuiging zou maar gek moeten zijn om die niet te willen verdedigen. Wat blijkt echter de Israelische regering speelt een actieve rol in het stimuleren van 'spontane steunbetuigingen'. Het ministerie van assimilatie (assimilatie van joodse inwijkelingen in het ene israelische volk zogezegd) recruteert actief 'bloggers'.
meer in haaretz
enkele voorbeelden: hasbara.us, israel activism, israel hasbara commitee
Die zionisten toch. Bovenstaande websites zijn vooral geestig om te zien hoe 'spontane bedenkingen' die je in reactiepagina's van heel wat websites te lezen krijgt mooi voorgekauwd worden. Zoals de hilarische argumentatie van 'selectieve verontwaardiging'. Om de vijf botten krijgen pro-palestijnse activisten of mensen die gewoon onvrede uiten tegenover het israelische geweld de volle laag, ze zouden beter voor Darfur iets doen. Dit wordt blijkbaar over de hele wereld gebruikt als argument en er worden zelfs bannertjes voor ontworpen.

Maar het moet gezegd zijn, het is eigenlijk wel straf zoiets, een land dat zo ongelofelijk veel aandacht schenkt aan het bespelen en manipuleren van de publieke opinie in het buitenland.

1.09.2009

Stop de slachting in GazaKameraden en vrienden,

dat de situatie in Palestina ernstig is hoef ik denk ik niet te vertellen. Ondertussen is het stilzwijgen van de regering oorverdovend. Ernstig verontrust zijn ze misschien wel, maar actie ondernemen daar doen ze niet aan. Wat gekwetsten verzorgen is op zich wel een goeie zaak maar ondertussen geen enkele maatregel nemen om Israel te dwingen het geweld te stoppen is op zijn zachtst gezegd vreemd. Nog meer omdat België nog steeds een draaischijf is voor wapenleveringen aan Israel.

Dat onze politici een vreemde eigen logica hebben dat wist ik al lang maar zoiets tart elke beschrijving. Een gekend moordenaar komt naar je toe en koopt een wapen, dat wapen gebruikt hij om in het park mensen te vermoorden. Jij stapt om hem af, zegt hem dat je 'ernstig verontrust' bent en je vraagt hem om twee minuten te stoppen terwijl je zijn slachtoffers wegsleept om te verzorgen. Wat voor een logica is dat nu?

Kameraden en vrienden, een warme oproep voor eenieder zonder (te veel) examens: Nu zondag 11 januari nationale betoging te Brussel, verzamelen om 14u aan Brussel-Zuid.

Stop de slachting in Gaza

Stop het embargo tegen de Palestijnen

Stop het geweld tegen alle burgers

Stop de straffeloosheid

Opschorting van de akkoorden EU-IsraëlNazim Hikmet terug Turk

Ik moet eerlijk toegeven het is een eigenaardige titel. Maar beste vrienden, het is een feit de Turkse progressieve dichter Nazim Hikmet is officieel terug Turk. De Turkse staat had zijn nationaliteit afgenomen, 'staatsgevaarlijk' element en zogenaamde 'landverrader' zijn. Maar deze week heeft de Turkse regering hem dus in eer herstelt. Zijn familieleden hebben zelfs de toestemming gekregen om zijn stoffelijk overschot naar Turkije over te brengen om hem aldaar te herbegraven.
Hikmet is bij het Turkse volk altijd zeer populair gebleven, tot grote woede van extreem-rechts, dat allerhande pogingen ondernom om zelf het bezit van zijn werk strafbaar te maken.
De moderne Turkse geschiedenis is bijzonder tragisch, doorspekt met staatsgrepen en bloedige vervolging van alles wat zelf maar progressief rook. De vervolging van Hikmet was daar een pijnlijk voorbeeld van, zelf na zijn dood bleef hij verbannen (hij ligt nog steeds begraven in Moskou) en zijn werken bleven vervolgt.

Maar zoals gezegd bleef hij door de bevolking aanzien als dé dichter des vaderlands. En nu eindelijk45 jaar na zijn dood wordt hij ere herstelt.

Als eerbetoon aan Nazim Hikmet, een prachtig gedicht, deels gezongen door Grup Yorum.

Insanlarin Içindeyim

Çömeldim bakıyorum toprağa
otlara bakıyorum
böceklere bakıyorum
mavi mavi çiçek açmış dallara bakıyorum

Sen bahar toprağı gibisin sevgilim
sana bakıyorum
Sırtüstü uzandım görüyorum gökyüzünü
ağacın dallarını görüyorum
uçan leylekleri görüyorum

Sen bahar mevsiminde gökyüzü gibisin sevgilim
seni görüyorum
Gece kırda ateş yaktım, ateşe dokunuyorum
suya dokunuyorumkumaşa dokunuyorum
gümüşe dokunuyorum

Sen yıldızların altında yakılan ateş gibisin sevgilim,
sana dokunuyorum
İnsanların içindeyim seviyorum insanları
Hareketi seviyorum
Düşünceyi seviyorum
kavgamı seviyorum
Sen kavgamın içinde bir insansın sevgilim
seni seviyorum

Ik ben onder het volk

Ik hurk neer en kijk naar de grond
ik kijk naar het groen
ik kijk naar de beestjes
ik kijk naar de blauw-gebloemde takken

Schat, Jij bent als de lentegrond
Ik kijk naar jou
Ik lig op mijn rug en kijk naar de lucht
ik zie de takken van de bomen
ik zie de meeuwen vliegen

Schat, jij ben als de lentelucht
ik kijk naar jou
's nachts steek ik een vuur aan, ik raak het vuur aan
ik raak het water aan, ik raak de stof aan
ik raak het zilver aan

Jij bent als een vuur dan brand onder de sterrenhemel
Ik raak je aan
Ik ben onder het volk ik hou van het volk
ik hou van de actie
ik hou van het idee
ik hou van het gevecht
Schat, jij bent als een mens in mijn gevecht
Ik hou van jou

(in een vrij belabberde vertaling moet ik eerlijk toegeven)

1.08.2009

Alles komt terug, ook voor mij

Zohra Othman, advocate van Progress Lawyers Network, stelde in een opinie in De Standaard van woensdag een aantal zeer pertinente vragen. In het stuk reageert ze op het 'déjà vu gevoel' van openvld'er Claude Marinower (DS 5 januari).

Ze begint met een duidelijke stellingname: "Niemand, die opkomt voor een rechtvaardige vrede in Palestina is akkoord met rellen, of geweld tegen joodse families in België, laat ik daarin duidelijk zijn."
Maar dan stelt ze een pertinente vraag:
"Mijn déjà vu en déjà entendu gevoel heeft te maken met de inval in Jenin in 2002, de belegering van Ramallah, met als hoogtepunt de opsluiting van Yasser Arafat tot aan zijn dood. De verklaring en de uitleg door Israël gegeven zijn dezelfde, alleen de hoofdrolspelers zijn gewijzigd. Yasser Arafat is vervangen door Hamas, Ariël Sharon vervangen door Levni. Toen kwam van de joodse gemeenschap in Antwerpen geen veroordeling van de inval in Jenin. Ook vandaag komt er ook geen veroordeling van het buitensporig geweld in Gaza."

Marinower probeert een verantwoordelijke te vinden voor de rellen en vraagt een reactie van de AEL-generatie. Zohra Othman kaatst echter deze bal terug."Ik zou de vraag willen omkeren:
Welke joodse generatie in Antwerpen is opgestaan om de misdaden van Ariël Sharon te veroordelen?
Welke joodse generatie in Antwerpen heeft een halt toegeroepen aan het doden van onschuldige burgers in Palestina?
Welke joodse generatie in Antwerpen heeft zich uitgesproken tegen de bouw van de muur van de schande?
Welke joodse generatie in Antwerpen heeft standpunt ingenomen tegen het verder vestigen van kolonies tegen de Oslo-akkoorden in?
Welke joodse generatie in Antwerpen heeft aan Israël gevraagd om de VN-resoluties te respecteren?"

"Ik blijf geloven dat deze generatie op een dag zal opstaan en de leiders van Israël verantwoording zal vragen voor de misdaden in hun naam gepleegd. Voorlopig zou een minimaal standpunt van de joodse gemeenschap in Antwerpen tegen het buiten proportioneel geweld van Israël, meer teweeg brengen."

1.06.2009

Ambitieuze vld'er en zionist reiken elkaar de hand

Deze morgen verslikte ik mij bijna toen ik het bericht in de Metro zag staan 'Antwerpse moslims en joden reiken elkaar de hand'. De kop klonk op het eerste gezicht veelbelovend. Het zou op zich een mooie zaak kunnen zijn, in deze woelige tijden is het belangrijk dat het samenleven centraal staat. Maar jawade wat is me dat, blijkt het een goedkope reclamestunt te zijn van een ambitieuze vld'er, die zich blijkbaar als woordvoerder van de Antwerpse moslims opwerpt en een rabiate zionist, die zich blijkbaar als woordvoerder van de Antwerpse joden voorstelt. De hoofdredacteur van de zionistische propragandadienst Joods Actueel en Hicham El Mzairh, een jonge vld'er, die elkaar de hand schudden, terwijl ze "hopen dat het conflict in het Midden-Oosten niet naar de Scheldestad geimporteerd wordt", je houdt het toch niet voor mogelijk dat zoiets in alle kranten komt. Wat vooral niet te doen is, is dat er geen enkele kritische kanttekening wordt bij gemaakt.

De woordkeuze is evenzeer frappant 'het conflict importeren'. Wat wil dat eigenlijk zeggen? Ik heb al vaak gezegd en ik zal het blijven herhalen zolang zionisten het woord voeren in naam van de joodse gemeenschap zullen onnozele pubers de link blijven leggen tussen joden en de zogenaamde joodse staat. Wie de beelden ziet uit Gaza, wie de geschiedenis van Palestina ook maar 5 seconden bekijkt kan niet anders dan verontwaardigd zijn. Als de zogenaamde woordvoerders van de Joodse gemeenschap dan 'solidariteitsbetogingen' met Israel opzetten dan kan ik mij voorstellen dat er spanningen ontstaan. Dat er spanningen ontstaan tussen de joodse gemeenschap en de islamitische gemeenschappen in België is niet meer dan logisch zolang zionistische propagandisten blijven voorgesteld worden als 'de joodse gemeenschap'.

Wie denkt dat Joods Actueel werkelijk een Belgisch-joods tijdschrift is zonder meer moet maar eens een kijkje gaan nemen op hun website. Zo verklaren ze zelf in 'over ons' dat ze de opvolger zijn van het Belgisch Israelitisch Weekblad, aan het woord de laatste hoofdredacteur van dit weekblad: "Joods Actueel zal net zoals het BIW het brood­nodige tegengewicht zijn voor de vaak anti-Israëlische houding van sommige politici en media. Maar we blijven wel kritisch".
Voor wie nog niet overtuigt is, is er nog de 'blog over het midden-oosten'. Als dat geen zionistische propaganda is dan weet ik het ook niet meer.

Pijnlijk trouwens dat de jonge vld'er in de eerste plaats stemmen wenst te ronselen door met een zionist op de foto te gaan staan, in plaats van in zijn eigen partij bij De Gucht te pleiten voor duidelijk Belgisch signaal zoals een wapenembargo of op zijn minst een duidelijke veroordeling van Israel. Het enige signaal dat we te zien krijgen is dat Belgie 'erg verontrust' is 'door de humanitaire toestand'. 'De regering roept op onmiddellijk een staakt-het-vuren af te kondigen en zo snel mogelijk de logica van een onderhandelde oplossing op te nemen.' Amai, dat zal de zionisten tegenhouden, Belgie is 'erg verontrust'.

1.05.2009

Lucas Catherine over de ware motieven van Israël

Kameraden en vrienden, soms gebeurd het, er staat een interessante opinie in De Morgen (zou hun goede voornemen werkelijk geweest zijn 'dit jaar gaan we een degelijke krant maken). Omdat het zo informatief is neem ik het hier gewoon integraal over.


Na de luchtaanvallen is Israël afgelopen weekend begonnen met een grondoffensief in Gaza. De internationale gemeenschap reageert verdeeld op de escalatie van het geweld. Lucas Catherine is scherp: 'Het vredesproces is het schaamlapje waarachter Israël rustig verder koloniseert'.
Gaza doet mij onwillekeurig denken aan Guernica. In 1937 liet generaal Franco een terreurbombardement uitvoeren op de Baskische hoofdstad Guernica omdat de Baskische republikeinen fout hadden gestemd en zich niet wilden neerleggen bij de coup van de Spaanse generaal. Het was het eerste terreurbombardement tegen een civiele bevolking uit de geschiedenis.
Gaza wordt nu gebombardeerd. Dat is niet omdat Hamas fundamentalistisch is. Als Israël fundamentalistische terreur wil bevechten, dan moet het Saoedi-Arabië bombarderen, de grootste geldschieter van die terreur. Maar dat is een westerse bondgenoot, ik zie ze het niet doen. Gaza wordt ook niet platgebombardeerd omwille van de Qassamraketten. Er vallen in Israël meer doden door verkeersongevallen dan door Qassamraketten.
Neen, Gaza wordt gebombardeerd omdat zich daar het hoofdkwartier bevindt van de organisatie die voor vele Palestijnen het verzet tegen het zogeheten vredesproces belichaamt. En dat 'vredesproces' is het schaamlapje waarachter Israël rustig verder koloniseert. Sinds het proces in Oslo werd opgestart is het aantal kolonisten verdubbeld, zitten de Palestijnen opgesloten in getto's.
Gaza is er het ergst aan toe. Sinds 2006 wordt het systematisch afgegrendeld en laat Israël slechts sporadisch gas, voedsel en medicijnen toe, om daarna de schuld voor de humanitaire ramp die er op volgt aan Hamas te geven, terwijl het als bezetter volgens de Conventies van Genève verantwoordelijk is voor het welzijn van de bevolking.
En Israël is nog altijd de bezetter. Het ontruimde in 2005 wel de Joodse kolonies, maar sindsdien wordt de Gazastrook vanuit de lucht bezet, wat de Israëlische architect Eyal Weizman 'The Airborne Occupation' noemt. In plaats van checkpoints te installeren dropt de luchtmacht pamfletten waarop staat dat een bepaalde zone ontoegankelijk wordt. Al wie er zich toch waagt,
wordt vanuit de lucht neergeschoten. Sinds 2004 heeft Israël daar geen piloten meer voor nodig maar beschiet men vanuit 'drones' die op 3.000 meter hoogte vliegen. In tegenstelling tot de gevechtshelikopters en de jets zijn die niet zichtbaar, ook niet voor de media. Zoals militair bevelhebber Shimon Naveh het uitdrukte: "We hebben nog weinig piloten boven Gaza, de lucht hangt er vol Golems, een leger zonder soldaten."
Het leverde veel bloedvergieten op, maar geen aanhang voor president Abbas en het 'vredesproces'. Volgens de meest recente enquête gelooft op de Westelijke Jordaanoever (dus geen Hamasgebied, maar gecontroleerd door Abbas) nog slechts 30 procent in het 'vredesproces'; 62 procent is tegen en 8 procent weet het niet.
Israël wil niet alleen Hamas breken, maar al wie zich niet neerlegt bij de verdere kolonisatie van Palestina. Zo zien de Palestijnen het, vandaar ook de betogingen op de Westoever: in Nabloes, Hebron en Ramallah, de hoofdstad van Abbas. Op 3 januari gooiden daar 3.000 mensen stenen naar hun politie.
En ook in de Palestijnse steden binnen Israël: Tamra, Umm al Faham, Sakhnin... Namen die u niets zeggen, ook al hebben ze ieder dubbel zoveel inwoners als Sederot, dat u wel kent.
Niemand gelooft nog in die president, noch in het 'vredesproces'. Ondertussen bombarderen Tzipi Livni en Ehud Barak - ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie - massaal verder, hopend dat Hamas verdwijnt, maar vooral zeker dat hun optreden hen massaal stemmen zal opleveren bij de verkiezingen volgende maand. Veel moraliteit moet je van hen niet verwachten, het zijn Oost-Europese kolonisten van de tweede generatie. Barak heet oorspronkelijk Berkovitsj en Livni heette Benozovitsj. Hij leidde in de jaren tachtig enkele Israëlische doodseskaders en zij maakte toen deel uit van een Mossadgroep die in Europa Palestijnen vermoordde. Voor hen telt een mensenleven niet, zeker niet dat van een 'inboorling'.

Israël wil niet alleen Hamas breken, maar al wie zich niet neerlegt bij de verdere kolonisatie van Palestina. Zo zien de Palestijnen het dm : 2009-01-05

de slachting blijft doorgaan

De situatie in Palestina is ronduit dramatisch aan het worden. Zaterdag is het Zionisitsche leger Gaza binnengevallen om de Palestijnen nu ook van dichtbij te kunnen vermoorden. Het dodental staat nu al op 520.De Israeli zetten nu ook clusterbommen in en hebben volgens de The Times zelfs verboden fosforbommen boven Gaza gesmeten.

Hetgeen nog het meest tegen de borst stoot is de complete passieviteit van de zogenaamde 'internationale gemeenschap'. Yoegoslavië werd grondig gebombardeerd omdat ze in Kosovo tegen het UCK vochten, Irak werd platgebombardeerd omdat het Koeweit was binnengevallen, er werd moord en brand geschreeuwd nadat Rusland Oost-Ossetië ter hulp kwam. Maar Israel kan ongestoord zijn gang gaan. Zelf Zimbabwe kreeg een internationaal wapenembargo tegen zich nadat het tussenkwam in de oorlog op uitdrukkelijke vraag van de wettige en internationaal erkende Congolese regering. Maar Israel? Geen economische sancties, geen vn-interventie, geen navo-bommenwerpers, zelfs geen wapenembargo.

Norman Finkelstein klaagt geheel terecht de Israelische aanval aan en spreek over een oorlog tegen de internationale gemeenschap:

meer nieuws en achtergrond
doe mee en boycot israel
bekijk zeker ook deze oproep voor een academische boycot - ook in België

litouws bezoek

Het voorbije weekend werd Gent vereerd met het bezoek van twee Litouwse schoonheden. Na een (lichtjes overdreven) kennismaking met belgische bieren op zaterdagavond, was het zondag tijd voor wat cultuur, Gentse momumenten en kerken of wat had je gedacht. Op het programma stond o.a. de enige echte Kathedraal en het befaamde Lam Gods. Het is mij een absoluut raadsel waarom mensen zich verdringen voor het 'origineel' als er volledig gratis en vooral in alle rust een levensgrote copie te bewonderen valt op haar oorspronkelijke locatie. Zonder uiteraard uit het oog te verliezen dat er nog heel wat andere schatten te bewonderen vallen, waaronder dit prachtige schilderij van Justus van Gent.
De dames in kwestie bezochten een aantal Belgische steden en Parijs tijdens hun kerstvakantie, waarbij je gebruik maakten van het netwerk van couchsurfers. Iets waar ik niet direct voor zou staan springen, maar ze waren er zeer enthousiast over. Iets om over na te denken dus.

1.02.2009

goede voornemens

Zoals iedereen heeft ook uw kameraad goede voornemens voor dit kersverse jaar:

1. meer aandacht besteden aan de vrienden.
Ik moet eerlijk toegeven dat dit een serieus werkpunt. Ik ben namelijk schrikkelijk slecht in het onderhouden van mijn vrienden. Er is immers altijd dringend werk en andere dingen die er tussen komen. Sommigen van mijn vrienden heb ik al jaren (letterlijk) niet meer gezien. Zo heb op oudejaar een goede vriendin laten stikken. Een goed begin moet ik zeggen. Maar uw kameraad gaat er dit jaar alles aan doen om deze 'structurele verandering' door te voeren.

2. ander werk zoeken
Ik had het al een tijdje besloten maar uw kameraad gaat er dit jaar werk van maken. Ander werk, met minder overuren en stukken beter betaald. Niet dat het werk bij VVS niet meer interessant is, integendeel zelf, het wordt steeds interessanter :-) maar een halftijdse job in de socio-culturele sector is financieel niet echt interessant te noemen. Het enige dat mij tegenhoudt is dat sommigen mensen die maar al te graag zouden willen, hetgeen ik hen absoluut niet gun. Maar bon, alleen maar blijven om een paar zakken te pesten is ook geen doening. Dus daar gaan we dit jaar werk van maken.

3. een goe lief
Akkoord dit kan bezwaarlijk een goed voornemen genoemd worden maar het wordt tijd dat ik eens een goe lief zoek.

4. eindelijk eens wat meer 'historisch' gaan doen.
Sommigen onder jullie weten het maar uw kameraad geeft regelmatig rondleidingen door Gent, vooral dan de kerken. Tijd om er eens serieus werk van te maken. En er ligt al zeer lang een halfafgewerkt boek klaar, dat moet dit jaar maar eens afgewerkt worden.

5. meer engagementen
Mijn engagementen hebben zich de laatste jaren vooral in de studentenbeweging afgespeeld. Tijd om eens wat meer te doen voor andere zeer noodzakelijke organisaties, zoals Geneeskunde voor de Derde Wereld.

Het Rode Gevaar

Er waart een spook door de studentenvertegenwoordigerswereld, het spook van de communisten.
Een buitenstaander moet zich ongetwijfeld vertwijfeld afvragen wat er daar allemaal gaande is bij VVS. Is de studentenkoepelorganisatie in handen gevallen van een boosaardig communistisch complot?


Ik ben het wat in het belachelijke aan te trekken, en terecht me dunkt. Ik heb er alle begrip voor dat discussie is over VVS en de rol van de leden, het bestuur en de medewerkers. Ik heb alle begrip voor een discussie waarin degelijke argumenten worden gegeven. Maar beginnen gillen dat er begot communisten zijn doorgedrongen tot de 'top' van de organisatie, dat is bezwaarlijk een degelijk argument te noemen.

Ten eerste is de kwestie van politieke lidmaatschappen uitgebreid besproken door de AV. Twee jaar geleden is tijdens de 'verbeterAV' (de documenten hiervan en het verslag vind u op de zogenaamde leden-sectie van de VVS-site) o.a. de kwestie van de zogenaamde 'mandatenlijst' van de raad van bestuur besproken. Daarin is duidelijk gezegd dat politieke lidmaatschappen geen 'onverenigbaarheid' betekenden. De Algemene Vergadering van VVS besliste toen zeer uitdrukkelijk dat bestuurders lid konden zijn van een politieke organisatie. Mandaten opgenomen in politieke organisaties, daarvoor geld dezelfde regel als andere mandaten, zij moeten voorgelegd worden aan de algemene vergadering, die dan vrij kan oordelen in hoeverre dit een onverenigbaarheid betekent, zowel ideologisch, politiek als praktisch.

Ten tweede is er op geen enkel moment sedertdien bezwaar gemaakt door de Algemene Vergadering dat mensen lid waren van een politieke organisaties. Hoe kan ze ook vele van de vertegenwoordigers van de leden van de algemene vergadering hebben ook zelf een lidkaart op zak van een of andere politieke organisatie. En dat is ook logisch. Onder de brede studentenpopulatie lopen zeer veel mensen rond die lid zijn van een of andere organisatie, en onder diegenen met interesse in studentenvertegenwoordiging is dan percentage wellicht nog hoger, nog hoger is ongetwijfeld dit percentage onder diegenen die interesse hebben in studentenpolitiek op Vlaams niveau. Er is daar naar mijn weten nog geen wetenschappelijk onderzoek over verricht maar ik durf te stellen dat mijn aanvoelen niet ver van de waarheid zal liggen. Maar spreek mij gerust tegen als u daar anders over denkt.
Ter illustratie. Naar mijn weten zaten er onder de leden van de raad van bestuur in de voorbije jaren (dit academiejaar niet meegerekend): 3 jong-cd&v'ers, 3 animo'ers, 1 comac'er, 1 LDD'er en 1 spiritist. (Ter waarschuwing elke speculatie over wie die mensen dan wel zouden geweest zijn worden onmiddelijk verwijderd)

Ten derde zijn de leden van de raad van bestuur verkozen door de algemene vergadering van VVS. Politieke voorkeuren noch lidmaatschappen zijn blijkbaar een reden gebleken om iemand al dan niet te verkiezen de voorbije jaren.

Ten vierde en dat is voor mij de voornaamste reden om deze argumentatie belachelijk te noemen. Deze ronduit schandalige argumentatie is enkel en alleen gericht is tegen een bepaalde politieke overtuiging. Er wordt met geen woord gerept over tsjeven, sossen of liberalen, zelf vrijmetselaars worden ongemoeid gelaten. Het gaat hier blijkbaar enkel over 'communisten'.

Ten vijfde er is helemaal niets mis met mensen met een bepaalde politieke overtuiging die een verantwoordelijk opnemen binnen de studentenbeweging. Zolang ze hard werken en hun verantwoordelijkheid nemen kan het mij absoluut niet schelen welke overtuiging ze hebben in hun vrije tijd.

Ten zesde welke studentenraad heeft een standpunt over 'het communisme' of over de 'invloed van de communisten op de studenten'? Zeg mij eens waar bepaalde zogenaamde studentenvertegenwoordigers het recht vandaan halen om uitspraken te doen tegen een bepaalde politieke stroming. Worden studenten die studeren in die instelling dan expliciet niet meer vertegenwoordigd door die studentenvertegenwoordigers? Een goede zaak voor de democratie me dunkt.

Maar het gaat blijkbaar niet alleen over personen die op VVS ronddwalen, ook de standpunten van VVS zijn 'communistisch'. Sorry dat ik moet zeggen gasten, maar dit is ronduit hilarisch!

Als er iemand een standpunt van VVS kan tonen dat eveneens een standpunt is van een communistische organisatie in België dan trakteer ik die persoon op pinten al volonté in de Salamander of in de Sax. Beloofd!
Echt serieus gasten, wat is er 'communistisch' aan de visie van VVS op de 'positieve aspecten van het Bolognaproces', of het hele jobstudentenstatuut (alsof verminderde inkomsten voor de sociale zekerheid om de werkgevers wat spotgoedkope flexibele arbeidskrachten te geven een 'studentvriendelijke' maatregel is)?

Ik vind het trouwens ongelofelijk dat dit 'verwijt' ten eerste als een verwijt gezien wordt. Ik wist niet dat 'communist' in de Van Dale stond als scheldwoord of verwijt.
Ten tweede vind ik dit uitermate pijnlijk voor de studentenraden en de studentenvertegenwoordigers die deze standpunten gestemd hebben in de loop der jaren. Zo zie je maar al die cd&v'ers, vld'er, lvsv'ers, ldd'ers, animo's en die taloze ongebonden stuvers die in onze av zaten zijn feitelijk allemaal stuk voor stuk communisten!

Voor de duidelijkheid als er gediscussieerd zou worden over de 'partijpolitieke neutraliteit' van de RvB dan zou ik daar begrip voor opbrengen. Je kan inderdaad discussieren over het feit dat politieke lidkaarten een onverenigbaarheid kunnen betekenen. Maar dan moet de discussie daarover gaan en niet over een bepaalde ideologie.

De hele affaire toont een aantal dingen aan: ten eerste wat ik al vaak aangeklaagd heb, als het op VVS aankomt moeten er geen argumenten gegeven worden of zelf pogingen tot argumentatie opgebouwd worden, gewoon enkele oneliners de wereld insturen is al voldoenden.
Ten tweede is het veelzeggend voor de mentaliteit van de mensen die dergelijke 'verwijten' de wereld insturen. Bepaalde politieke kringen hebben de gewoonte aangenomen om alles wat maar ruikt naar links (in hun ogen voor de duidelijkheid) als 'communistisch' af te doen. Daarover klagen staat immers net iets politiek correcter dan fulmineren over 'multikul'.

Met deze woorden sluit ik deze tirade af. Ik heb er ongetwijfeld voldoende mensen mee op stang gejaagd. Ik hoop enkel en alleen dat mensen stimuleert om met argumenten te discussieren.
Ik ben die gratuite en gemakkelijke oneliners en geponeerde stellingen die als axioma's worden aanvaard immers grondig beu.

1.01.2009

bommen los op de universiteit

Beste vrienden,
je kan er niet naast kijken, er is een ware slachtpartij bezig in Palestina. De staat Israel schond op 4 november het bestand dat ze (min of meer) gesloten had met de Palestijnse regering van Hamas in Gaza. Sedertien werd er regelmatig over en weer geschoten tussen Israel en Palestina.

Op 27 december 2008 lanceerde het Israelische leger Operatie Cast Lead – Mivtza Oferet Yetzukah. Vrij vertaald 'bommen los'. Meer dan 400 Palestijnen zijn intussen al gedood. Voor de duidelijkheid de Israelische dodentol bedraagt momenteel 4 personen.
Haaretz ontdekte dat deze operatie zo maar eventjes 6 maand op voorhand was voorbereid.
De situatie in Gaza wordt daarmee nog meer eens dramatischer. Israel vond het al nodig om het Palestijnse volk nog maar eens te terroriseren na de verkiezingsoverwinning van Hamas op 25 januari 2006. Een volledige blokkade en geregelde aanvallen waren het gevolg van deze democratische verkiezingen.

De situatie in Gaza had ik hier al eens eerder belicht naar aanleiding van de situatie van de Palestijnse studenten die niet naar hun buitenlandse universiteit konden. De internationale steuncampagne voor deze jongeren loopt trouwens nog altijd.

Studenten laten weten dat ze zich door deze 'operatie' zeer bedreigt voelen en het spreekt voor zich dat hun opleiding momenteel ernstig in het gevaar komt.
Om er een schepje bovenop te doen selecteerden de Israelis o.a. de Islamitische Universiteit van Gaza als doelwit. Zo maar eventjes 6 luchtaanvallen werden gelanceerd op 28 december.
De verantwoording van de Israelis:
“Two laboratories in the university, which served as research and development centers for Hamas's military wing, were targeted. The development of explosives was done under the auspices of university professors.”
“University buildings were also used for meetings of senior Hamas officials.”
(zo meldt ons de Jerusalem Post)
Ik vind het bijzonder zorgwekkend als ook hoger onderwijsinstellingen doelwit van aanvallen wordt. Ik hou mijn hart vast voor de Plateau als het hier ooit tot oorlog komt. Want god weet wat voor onderzoeken voeren ze daar allemaal uit. Dat trouwens die instelling in het bijzonder geviseerd wordt doet mij zelf schrik krijgen voor de KUL als er ooit oorlog komt en zal deze universiteit als 'cultureel' symbool van de CVP zeker geviseerd worden, zeker omdat er ministers zijn die daar les geven, of de VUB die geviseerd zal worden als 'cultureel' symbool van de VLD.
Kameraden en vrienden, proteer tegen deze gang van zaken!

Een concrete tip: de ngo Geneeskunde voor de Derde Wereld heeft een dringende oproep gelanceerd door steun aan het ziekenhuis Al-Awda in Gaza.
Voor alle steun: 001-1951388 met vermelding: "Gaza"
Voor meer informatie over de humanitaire situatie lees zeker dit interview met de directeur van de Palestijnse ngo Union of Health Work Committees dr. Yousef Mousa.