11.19.2007

Op naar 6 december!


De Vlaamse Regering wil een nieuw systeem invoeren om de hogescholen en universiteiten te financiering. Dit systeem bevat bijzonder veel punten waarmee de studenten en de personeelsleden fundamentele problemen hebben. Om onze bezwaren kracht bij te zetten komen we op straat!6
december

Donderdag 6 december gaan de studenten en personeelsleden van de hogescholen en universiteit de straat op in Brussel tegen de financieringsplannen van de Vlaamse Regering.

VVS roept op voor de Tienkamp voor een democratische financiering van het hoger onderwijs:

1. Stop de uitholling van deliberatie en compensatie

Als universiteiten en hogescholen geen geld meer krijgen voor de buispunten die ze delibereren, zullen ze dat niet langer meer doen. Studenten zullen bepaald vakken blijven meeslepen en steeds later afstuderen..

2. Tegen de stijging van inschrijvingsgelden voor manama’s, banaba’s of als je niet snel genoeg afstudeert

Slechts een handvol banaba’s en manama’s krijgen in de toekomst nog geld en dus zal de student zelf 5.600 tot zelfs 25.000 euro inschrijvingsgeld moeten ophoesten! Vanaf volgend academiejaar komt er een leerkrediet, een rugzakje met studiepunten. Als het leeg is, ben je niet langer financierbaar en mag je niet meer inschrijven! Geraak je toch ingeschreven, dan is het aan dubbele prijs!

3. Meer middelen voor het hoger onderwijs, financiering naar behoefte!

Het nieuwe financieringsdecreet lost het grootste probleem niet op : het geldtekort. De noodlijdende hogescholen blijven ondergefinancierd, democratisering en gelijke kansen is geen financiƫle prioriteit. De kenniseconomie wordt slechts lippendienst bewezen. Meer middelen zijn nodig voor instellingen, studiebeurzen en studentenvoorzieningen om de Europese investeringsnorm voor hoger onderwijs te halen van 2% van het BBP.

4. Neen aan de asociale en kwaliteitsbedreigende outputfinanciering

Universiteiten en hogescholen financieren op basis van behaalde diploma’s en creditbewijzen, doet examinatoren en instellingen kwistiger omspringen met punten en vrijstellingen. Daarnaast worden moeilijker doorstromende groepen die extra inspanningen vergen, financieel minder aantrekkelijk. De kans op asociale selectiemechanismen stijgt.

5. Meer stimulansen voor gelijke kansen!

Te weinig moeilijker in- en doorstromende kansengroepen komen in aanmerking voor de extra financiering. Ze worden fout gedefinieerd en hun aangroei wordt niet gestimuleerd. Belangrijke kansengroepen worden helemaal niet structureel erkend: studenten van allochtone afkomst, chronisch zieken, studenten uit TSO/BSO of met laaggeschoolde ouders. Het groots aangekondigde fonds voor gelijke kansen is met 1% van het totale budget een druppel op een hete plaat!

6. Geen schrapping van waardevolle opleidingen over de hoofden van studenten en personeel heen

Studenten noch personeel zijn welkom in de commissie waar hoge piefen uit de associaties afspraken maken over het rationaliseren van opleidingen. Er is niemand om te waken over de onderwijskwaliteit, de student/stafratio, de democratiseringsverdiensten, het studentenprofiel of de geografische bereikbaarheid. Sociaal flankerende maatregelen zoals hogere beurzen, goedkopere studentenkamers…vindt de overheid onnodig!

7. Tegen onderwijs-onderzoeksverhouding die de onderwijskwaliteit bedreigt

Het decreet zorgt voor een transfer van onderwijs naar onderzoeksmiddelen. Bijna de helft van het universiteitsbudget wordt voortaan berekend op onderzoeksoutput: publicaties en citaties, afgewerkte doctoraten. Hierdoor zullen faculteiten en proffen nog minder aandacht kunnen schenken aan de onderwijstaken. Met alle gevolgen voor de onderwijskwaliteit!

8. Een meer humane financering van de humane wetenschappen

Humane wetenschappen tellen minder doctoraatsstudenten, produceren minder Engelstalige tijdschriftartikels, en krijgen zo minder onderzoeksmiddelen. Ook in de onderwijsfinanciering zet de verarming van de humane zich door. Een student in de geneeskunde levert tot meer dan 4 keer zoveel op dan zijn medestudent in de humane.

9. Stop de schrijnende onderfinanciering van de hogescholen

De hogescholen kampen met gigantische tekorten omdat hun studentenaantal sterk is gestegen in tegenstelling tot hun budget. Met dit decreet gaat er opnieuw meer dan de helft van het extra geld naar de universiteiten en niet naar de hogescholen!

10. Stop de verstikking van de kunstopleidingen

Het decreet mikt op grote opleidingen met veel studenten, maar voor het kunstonderwijs is dat de doodsteek. Bovendien kunnen de kunsten amper groeien, door de beperking die de overheid heeft opgelegd. De financiƫle erosie zorgt dat de studenten zelf steeds vaker moeten opdraaien voor de materiaalkosten.


Om het eisenpakket te ondersteunen en om wat meer ambiance in de keet te brengen voeren de Gentse studenten op 29 november actie. Meer informatie volgt.