12.31.2009

Gelukkig 2010!!!

Uw Kameraad Harko wenst eenieder een zeer vreugdevol en uitermate gelukkig 2010.
Kameraad Harko staat ook in 2010 ter uwer beschikking voor gebeurlijke drankgelagen, cafebezoeken en andere sociale gelegenheden.Bovenstaande tekening werd u gebracht door Freddy, het groene ultravulgaire marswezen, waar ik met veel plezier reclame voor maak:

12.29.2009

'mijn kinderen groeien op in een heel ander land'

Çilay Özdemir, journalist van Turkse afkomst bij het Nederlandse Trouw, brengt deze week een geestig stuk vol nostalgie over haar kindertijd en vol ongerustheid over haar kinderen, die moeten opgroeien in een geheel ander land, waarin moslims een probleem zijn en waar er over vrijwel niets anders gesproken wordt. Al is het, naar mijn goesting, wat te pessimistisch geschreven, toch legt het de vinger op de wonde. Er wordt over niets serieus meer gesproken, islam is hét probleem geworden en tevens het enige gespreksonderwerp. Wat moeten allochtonen nog doen, wat moeten moslim doen? Extreem-rechts en de tsumani aan islamofoben geven de mensen het gevoel dat er werkelijk geen andere problemen zijn, en dat het hoofdprobleem niet de crisis is, over de ecologische ramp die ons boven het hoofd hangt, maar de boosaardige hordes - the enemy within. Er wordt ook zeer bewust een spanning opgebouwt, die volgens mij niet te onderschatten is, een spanning van wij tegen zij, een spanning die weinig anders kan doen dan op een gegeven moment uitbarsten. Het is te hopen dat deze extreem-rechtse demogogen en islamofoben gestopt worden voor ze nog serieuzere schade kunnen te weeg brengen.

"Nog een paar dagen en we gaan het nieuwe decennium in. Een stralende glimlach zal zich spontaan om mijn lippen vormen als ik op oudejaarsavond naar mijn twee zoontjes kijk. Ze zijn twee jaar geleden geboren en ze zijn het mooiste wat mij is overkomen.

Toen ik met mijn ouders midden jaren zeventig naar Nederland kwam, waren we Turken. We werden aangesproken op onze Turkse afkomst, mensen stelden vragen over Turkije (hebben ze daar bakstenen huizen?), en onze Turkse gastvrijheid werd hoog gewaardeerd door onze Nederlandse kennissen en buren die we thuis uitnodigden. Niemand zat zonder een baan of ziek thuis. De migranten waren toen nog jong en er was genoeg werk. Islam was toen ook geen nationale issue. Niet onder de migranten maar ook niet tussen de migranten en Nederlanders. Je was in die periode eerst Turk, dan immigrant, en daarna moslim.

Het was een tijd waarin de immigranten monter en hoopvol waren. Over Nederland klagen, deden mijn ouders niet, ze waren redelijk tevreden met dit land. Andere Turkse vrienden en kennissen eveneens. Beleefdheid was in die tijd de norm en dat voelde je. Beledigen was niet de nieuwe sport waarin je kon uitblinken.

Mijn zoontjes groeien nu op in een totaal andere Nederland. Ze zijn in de eerste, tweede en derde plaats moslim en in de vierde plaats een peuter. Islam is hét gespreksonderwerp, wordt als het nieuwe gevaar voor de wereldorde en voor de rechtsorde in Nederland gezien. Moslims zijn potentiële terroristen. Ze zijn intolerant en hangen een achterlijk geloof aan. Westerlingen hebben het licht gezien, moslims leven in donkerte. De PVV groeit met de dag vanwege haar angstkwekerij voor een tsunami van islamisering in Nederland.

Wat mij zorgen baart, is dat schofferen en beledigen blijkbaar de norm is geworden.

De afstand tussen moslims en autochtonen is groter geworden, bewijst wetenschappelijk onderzoek. Respect, fatsoen en beleefdheid worden als een zwakte gezien. Ik heb nog nooit zo vaak meegemaakt dat ik buitenshuis als een kind werd toegesproken. Nederland lijkt massaal van zins moslims te ’heropvoeden’: zo doen we dat hier niet.

Het ergste is nog wel dat het nergens ánders meer over gaat dan moslims versus Nederlanders. Immigranten en hun kinderen zijn bezorgd, weten zich geen houding te geven omdat ze in principe van Nederland houden en dit hun thuis voelen. Maar de sfeer? Wat moeten ze daarmee? Hun geloof willen ze niet afzweren, en ze herkennen zich niet in het karikaturale beeld dat moslimfundamentalisten en Geert Wilders van hun geloof presenteren. Emigreren naar het land van hun ouders is ook geen optie want wat moeten ze daar?

Kon ik maar aan mijn kinderen het positieve Nederland geven van mijn kindertijd."

12.28.2009

Ten Oorlog tegen de islam!

Lucas Catherine publiceerde vorige week een opmerkelijk opiniestuk op indymedia.be over (hoe kan het ook anders) het veelbesproken islamdebat. Enkele zeer rake passages:

"Meer en meer blijken er zich twee kampen af te tekenen in het intellectuele debat over de islam. Een groep schaart zich achter de demonisering van de islam die gebeurt in het kader van een nieuw vijandbeeld dat oorlogen in Irak, Afghanistan en straks misschien Iran moet aanvaardbaar maken. Anderen weigeren daar aan mee te doen. De islamofoben affirmeren zich ter zelfde tijd als onvoorwaardelijke verdedigers van het Westers bastion Israël. Voorts gebruiken ze de hoofddoek als rode lap om op het gevaar van een interne islamitische vijand te wijzen die ons zou bedreigen. Ze zoeken daarbij toenadering tot de theoretici van de Onafhankelijke Vlaamse Identiteit (Gravensteengroep).

De manier waarop intellectuelen in Vlaanderen zich tegenwoordig positioneren doet mij sterk denken aan de periode voor de Eerste Wereldoorlog. Toen raakte de linkerzijde en meer bepaald de arbeidersbeweging verdeeld in twee kampen: het anti-oorlogskamp dat zich keerde tegen steeds sterker wordende oorlogspropaganda: communisten en anarchisten, en de sociaal-democratie die mee stapte in de oorlogsretoriek en de vijandbeelden die werden opgebouwd. Iets gelijkaardigs speelt zich nu af in het intellectueel milieu.

Het Ten Oorlog klinkt steeds sterker. Deze oorlog wordt al gevoerd in Irak en Afghanistan, Iran ‘moet’ volgen. Een vijandbeeld is nodig en dat is ‘de islam’ geworden, die steevast verweten wordt fascistisch te zijn en met de nazi’s te hebben samengewerkt. Tenoren hiervan zijn Wim Van Rooy, Benno Barnard en ook Mia Doornaert.

En dan is er hun tweede thema: Israël wordt steevast opgevoerd als een bastion van westerse beschaving tegen de Arabische barbarij.

Onze oorlogstrommelaars zijn dan ook geweldige verdedigers van de staat Israël.

En natuurlijk keren deze schuintamboers zich ook tegen de moslims in België. Hier gebruiken ze de hoofddoek als rode lap om op het gevaar van een interne islamitische vijand te wijzen die ons zou bedreigen.

Een derde tendens die deze voormalige progessieven kenmerkt is hun toenadering tot vlaams-nationalisten en separatisten zoals de Gravensteengroep. Immers, als de islam de vijand is, dan zijn de moslims onder ons een bedreiging voor onze identiteit. Al wie zich inzet voor een echte Vlaamse zelfstandigheid en identiteit, zoals de Gravensteengroep wil men dan ook van dit gevaar overtuigen.

Daarom is het nodig om deze Vlaamse identiteit die men ons sinds de jaren 1980 probeert in de strot te duwen permanent te bekritiseren op zijn parochialisme en zijn etnocentrisme. Culturen botsen niet, culturen overlappen en nemen van elkaar over. Identiteiten zijn meervoudig en als ze zich construeren tegen andere identiteiten dan is het als tweelingbroers, ook al gedragen die zich soms als Cain en Abel.

Deze voormalige progessieven stellen zich ten dienste van het Ten Oorlog! waartoe rechts in Amerika én Europa oproept. Ze worden de waakhonden van rechts, en aan hun scheldpartijen te horen worden ze straks misschien de bloedhonden van rechts. En zij hebben de tijdsgeest mee.
Het diaboliserende discours tegen de Islam is algemeen. U moet er maar de recente boeken van Ico Maly en Sami Zemni, op nalezen. Zij beschrijven duidelijk hoe het integratiedebat verschoof van een sociaal-economisch niveau (achterstelling, werkloosheid, racisme) naar een louter cultureel niveau waarbij de nieuwkomers zogezegd onze waarden en normen niet willen aanvaarden, omdat hun achterlijke godsdienst en cultuur dit verhinderen:

“Cultuur is vandaag het belangrijkste probleem in onze media, terwijl het slechts een handig alibi is om te zwijgen over zaken die er echt toe doen.” (Ico Maly). Hij behoort tot het andere kamp. Het kamp van Tom Lanoye, Bambi Ceuppens, Karel Arnaut, Kristien Hemmerechts… en niet te onderschatten intellectuelen die volgens de islamofoben tot de interne vijand behoren zoals Sami Zemni, Nadia Fadil (“Fuck Fadil! Alma Mater: ontsla het serpent!” volgens Benno Barnard op zijn blog)."

12.26.2009

Superpower


In deze kersttijden is er op tv blijkbaar nog minder het bekijken waard dan anders. Gelukkig is er op het internet genoeg te zien.
Vandaag reclame voor de bijzonder zienswaardige documentaire 'Superpower'. In deze documentaire wordt de positie van de VS sedert WOIIals supermacht onder de loep genomen. Aan het woord onder andere Bill Blum, Chalmers Johnson, Michael Chossudovsky en Noam Chomsky.

meer info op de officiële website van de film.

Dus als remedie tegen kerstverveling, downloaden die handel, of online kijken op youtube:Veel kijkplezier

12.25.2009

vrolijke kerst!

Voor al diegenen die het vieren,

een vrolijk kerstfeest!

(de prachtige kerststal van de Sint-Annakerk te Gent)

12.24.2009

Moslimhobbyisme

De Nederlandse antropoloog Martijn De Koning schreef een zeer vermakelijke analyse over het zeer populaire fenomeen 'Moslimhobbyisme'. De analyse is verwant aan de analyse van het moslimbashen dat we gisteren aanbeveelden.

Om een degelijke moslimhobbyist te worden kun je je verdiepen in volgende stelregels:

  1. Ook al zijn er geen moslims, het is toch hun fout.

  2. Theologie en exegese kan iedereen en direct. En je kan er alles mee verklaren.

  3. Je vind altijd een wacko die zegt wat je maar kunt bedenken.

  4. Als moslims eens iets zinnig te zeggen hebben, dan is het allemaal onzin

Deze aanbeveling is gebaseerd op Nederlandse voorbeelden, maar ze is, zoals je kunt lezen, o zo toepasbaar op onze Vlaamsche situatie.

"Moslimhobbyisme, een woord uitgevonden door de Telegraaf. Gefeliciteerd. Volgens de Telegraaf zien we een ware tsunami aan Nederlandse instituties die buigen voor de islam. Niet alleen nu in de feestmaand, maar het hele jaar door treft ons deze rampspoed door een groeiende moslimpopulatie die volgens de Telegraaf maar weinig op heeft met de Nederlandse normen en waarden. De Telegraaf noemt als voorbeeld van dit moslimhobbyisme de zaak van advocaat Enait die nu door het Hof is gevrijwaard van een straf voor het niet begroeten van de islam. Maar liefst de hele wereld wordt door deze man op z’n kop gezet volgens de Telegraaf en dat vanwege een houding die niet in overeenstemming is met de islam.
Nu, of dat laatste nu wel of niet waar is, dat is natuurlijk het eigenlijke moslimhobbyisme. Allereerst het stellen dat het verwijderen van kerstbomen e.d. te wijten is aan de islam en moslims terwijl die in geen velden of wegen te bekennen zijn en aan wie niets gevraagd is.
"

"Ten tweede door te gaan uitleggen wat nu wel of niet des islam is. Of dat nu wel of niet klopt, sinds wanneer is de Telegraaf een theoloog?"

"Dat soort exegeses is per definitie nutteloos en onzinnig. Het is makkelijk te weerleggen door tegen voorbeelden te geven. Wat belangrijk is is de suggestie dat dit de enig juiste interpretatie is."
"Een glasharde leugen dat er onder moslims weinig of geen meningsverschil bestaat. Het negeert 1400 jaar aan discussie en interpretatie door moslimgeleerden en ‘gewone’ moslims en negeert ook dat er nu fundamentele verschillen van meningen over de teksten bestaan. Deze vorm van exegese door pseudo-wetenschappers en charlatans, zichzelf overigens liever ‘islam-critici’ noemend, is een vorm van hobbyisme; een leuk tijdverdrijf maar meer ook niet. Maar ook bij anderen komen we het wel tegen zoals bij Job Cohen die van de weeromstuit meent dat wetenschappers ook de andere kant van de islam moeten laten zien en die wil weten of islam zich met democratie verdraagt of een Femke Halsema die ook lijkt te denken dat politici aan godsdienstkritiek (en dus exegese) moeten doen."

"Een derde vorm gaat niet zozeer om het zelf uitleggen wat ‘islam zegt’, maar over het zoeken naar islamgeleerden die de eigen interpretatie van de islam bevestigen."

"Een vierde vorm is het weerleggen van uitspraken van moslims over de islam, met behulp van een eenzijdige kijk op de sociale werkelijkheid. Iets waar vooral figuren als de redactieleden van Geenstijl.nl en sommige reaguurders aldaar een mond vol van hebben."

"Dat laatste gebeurt niet zozeer uit een anti-islam gevoel (ten minste niet meer dan onder de gemiddelde PVV aanhanger), maar vooral ter vermaak en uit scoringsdrift (hits)."

"Het interessante hieraan is dat door deze vier vormen van moslimhobbyisme (waar dus geen moslim aan te pas hoeft te komen) de islam een betekenisvol systeem wordt voor niet-moslims. Om de wereld om hen te begrijpen, te verklaren en al naar gelang te handelen ziet men de wereld door hun eigen islambril. Het is er één die niet persé verbonden is met de islamitische tradities onder moslims, maar die vooral aangeeft wat sommige niet-moslims persé niet willen (wat men dan wel wil blijft onduidelijk). Hele volksstammen van het plebs van de reaguurders van Geenstijl tot elitaire columnisten van de Volkskrant en van politici tot huisvrouwen houden zich hiermee bezig. Het is een vorm van postzegelverzamelen vermengd met het gezelschapsspel Ganzenborden. Aardig vermaak, als we maar niet denken dat het ook maar enig verband heeft met de realiteit van alledag."


12.23.2009

Moslimbashen voor beginners

De Nederlandse politicoloog Ewout Butter is zeer begaan met de Nederlandse rechtse populistische politici. Ten behoeve van de maatschappelijke groep die het niet altijd gemakkelijk heeft, heeft hij een reeks aanbevelingen uitgewerkt: 'Moslimbashen voor beginners. Tips voor rechtse populisten'.
"Beste rechtse populist, de PVV heeft landelijk een grote aanhang, waarvan veel mensen zich niet (meer) vertegenwoordigd voelen door de andere landelijke partijen. Omdat de PVV bij de komende gemeenteraadsverkiezingen slechts in twee gemeenten meedoet, is er voor u, als rechtgeaarde rechtse volksvertegenwoordiger, in uw dorp veel te winnen."
Een onmisbare reeks tips waarin onze eigenste Vlaamsche islamofoben zeker veel van zichzelf zullen in herkennen.

"Het gevaar wordt, uiteraard, gevormd door moslims. Het is misschien niet erg origineel om moslims als zondebok te kiezen, maar het blijkt wel bijzonder effectief. Het is een gemakkelijk te herkennen groep met hun mallotige baarden en hoofddoeken, om maar niet te spreken over die levensgevaarlijke boerka’s en minaretten."

"De Linkse Kerk maakt het u bovendien gemakkelijk: daar schieten ze op de een of andere manier in een kramp wanneer er kritiek op moslims of de islam wordt gegeven.
Maak het die linkse islamofielen extra moeilijk door een angstvisioen te schetsen waarin de moslims juist typisch links-liberale verworvenheden als de emancipatie van de vrouw en de homo bij het oud vuil zullen zetten."

"Hanteer de volgende overzichtelijke vergelijking: allochtoon = moslim = extremist."

"Spreek niet negatief over ‘moslims’, maar wel over hun ideologie, de islam. Dit uit juridische overwegingen."

"Kruip zelf in een slachtofferrol. Speculeer over een cordon sanitair, toon u snel beledigd en gekwetst, verwijs als het even kan naar een mogelijke bedreiging waarop uiteraard moslims het alleenrecht hebben. Het wekt medelijden bij uw achterban die zich gemakkelijker met slachtoffers kan identificeren en verlamt uw tegenstanders. Verwijt tegelijkertijd moslims dat juist zij in een slachtofferrol kruipen."

"Ontmenselijk burgers waar u het niet zo op heeft. Gebruik daarom beeldspraak als straatterroristen, rifratten en geitenneukers." Slangen is in Vlaanderen een populaire, serpenten en ander kronkelend ongedierte.

"Toon u een ware theoloog en strooi kwistig met die citaten uit de Koran, uiteraard alleen wanneer ze uw betoog ondersteunen."

"Verwijs altijd naar de islamitische wereld als een groot, machtig monolitisch blok en ontken dat de islam vanaf haar oprichting uiteengevallen is in vele elkaar bekampende stromingen en vormen van volksislam.
Hanteer dezelfde stelling als de salafisten, namelijk dat er maar één interpretatie van de islam mogelijk is en iedere moslim uiteindelijk een fundamentalist is."

"De mening van een moslim deugt niet tot het tegendeel is bewezen. Het begrip taqqiya is het ultieme middel om iedere uitspraak van een moslim verdacht te maken. Iemand te beschuldigen aan taqqiya te doen is een effectieve methode om iemands mening bij voorbaat verdacht te verklaren en het geeft de verdachtmaking ook nog enig theologisch gewicht."

"Tot slot: een moslim kan nooit één van ons worden. We blijven hem of haar daarom tot in generaties allochtoon noemen en trekken de integriteit van schijnbaar geïntegreerde moslims in twijfel door ze het label ‘wolf in schaapskleren’ te geven."

Je ziet het een uitstekende lijst aanbevelingen. Maar ik vrees dat de meeste Vlaamsche islamofoben deze aanbevelingen niet nodig gaan hebben, Philip, Jean-Marie, Benno, Wim en andere voorvechters van een Blank, euh islamvrij Vlaanderen zijn reeds zeer goed op de hoogte van de trukken van de foor. Maar bon, er is altijd nog plaats in Vlaanderen voor andere islamofoben. Hoe meer zieligen, hoe meer vreugde luidt het mooie spreekwoord.

12.22.2009

'Islam is inferieur!' (Benno strikes again)

Benno Barnard, een van de laatste verdedigers van onze normen en waarden en de joods-christelijke beschaving, laat zich in Knack deze week weer van zijn beste kant zien.

Ik ben geen doemdenker, er komt vast wel weer een nieuw avondland. Maar ik geloof in grote periodes. En ik denk dat we tussen 1500 tot 2000 zo'n grote periode hebben meegemaakt. De uitvinding van de boekdrukkunst, de humanisten, de moderne tijd aan de ene kant en de digitale revolutie met nine eleven aan de andere kant markeren een bepaalde era die ten einde is gelopen. Het begin van het derde millennium markeert tevens het slotpunt van een humanistische cultuur.
Nijn eleven als einde van dit tijdperk! Tijd voor een Nieuwe Orde!

Er is een vacuüm ontstaan in de westerse cultuur door de secularisatie en bijgevolg wordt dat continuüm van de joods-christelijke traditie bedreigd. En die traditie wil ik tegen beter weten in beschermen.

Wat is in hemelsgodsnaam dat 'continuüm van de joods-christelijke traditie'? Het kolonialisme? het fascisme en de gaskamers? Derdewereldschuld? Globalwarming misschien?

Wij zijn de voorbije veertig jaar schrikbarend vervreemd van onze geestelijke erfenis. Die aardige De Morgen-lezers hebben geen voorstelling van de manier waarop imams de wereld percipiëren en hoe anders bepaalde culturen wel kunnen zijn.

Domme naiëve kloten, godgeklaagde relativisten, als het niet willen horen, moeten ze het maar voelen. Houzee!

Wij zijn zo relativistisch geworden dat we niet meer durven zeggen dat het jodendom en christendom superieur zijn aan de islam.
Man man man, de islam is inferieur, de moslims zijn dus een soort untermenschen?De gekste mensen hebben dat gezegd, niet alleen Berlusconi, maar ook heel veel atheïsten. Ik zeg het vanuit mijn overtuiging dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens joods-christelijk is. We kunnen tegenwoordig door dat cultuurrelativisme alleen maar 'weg met ons' roepen. Maar het niet-afhakken van handen is superieur aan het wél afhakken van handen. Dat is toch een absolute waarheid? De universele rechten van de mens zijn eindeloos superieur aan de sharia.

Het UVRM is 'joods-christelijk'? Jawade. Wat was het kolonialisme dan? Wat was het fascisme dan? Iets van een andere beschaving dat toevallig kwam binnengewaaid? Is de huidige ongelijkheid in de wereld en de gigantische armoede in deze wereld wel of niet 'joods-christelijk'? Of gaan we alleen de dingen die 'wij' tof vinden als 'joods-christelijk' beschouwen? En de andere dingen zijn wat 'volksvreemd'?

De term islamofobie is pervers. Dat woord is gesmeed door de Organisatie van Islamitische Landen die kritiek op de islam via de VN simpelweg willen verbieden. Een fobie is trouwens een irrationele angst, terwijl mijn kritiek gebaseerd is op studie. Ik zeg u dat de islam moeilijk te verzoenen valt met de democratie. Geeft u me eens een voorbeeld van een islamitische democratie? Ik ben bang voor de islam maar ik ben geen islamofoob.

Amai, islamofobie is helemaal geen racisme en al zeker geen 'irrationele angst', het is gebaseerd op jarenlange studie. Wel in de jaren '30 van de vorige eeuw hebben Duitse wetenschappers, na jarenlange studie, geconstateerd dat het jodendom ongelofelijk inferieur is en dat de Duitse beschaving ongelofelijk superieur is.


Zij heeft op Facebook zelf een wahabitisch meisje 'Fuck Flanders' laten zeggen. Die informatie heb ik persoonlijk van de Mossad (lachend). Dezelfde dag dat ik het op de blog van Knack signaleerde, was het op Fadils Facebook trouwens al gewist. Kan je nagaan... Ze besefte blijkbaar dat het haar academische carrière zou kunnen schaden. Wat Fadil toen provocerend schreef, heeft te maken met het islamitische fenomeen van taqqiya. Er wordt door de islam vrijwel systematisch gelogen tegenover ongelovigen als het ze uitkomt. Je mag als moslim liegen tegen niet-moslims en ze dus een rad voor ogen draaien. Ik weet niet hoe geseculariseerd Fadil is, maar zo'n Tamariq Ramadan doet tegenover ons alsof hij een verlichte westerling is, terwijl hij tegen zijn achterban heel andere taal spreekt. Die man is een permanent vervellende slang. De islam is een totalitair stelsel dat alles wil beheersen: de straat, de staat, het bed, alles."

Dan gaat hij voor de verandering nog eens tekeer tegen Fadil, die uiteraard aan taqqiya doet maar ook een ordinaire opportunist is.

Dus zowat iedereen met een islamitische achtergrond is ten eerste moslimintellectueel en is of een openlijke fundamentalist, of doet aan Taqqiya. Iedere moslim die iets zinnig zou zeggen is een ordinaire leugenaar.Ik moet zeggen Benno is wel niet erg origineel in zijn vergelijkingen Fadil noemde hij een serpent, en nu is Tariq een ordinaire slang. Mooi mooi, 'de ander' ontmenselijken en beschrijven als dieren. En wat stelt Benno voor dat we doen met slangen? De 'joods-christelijke' bijbel is daar zeer duidelijk over: God veroordeeld de slang en beveelt eeuwige haat tussen mens en slang: "Ik zal vijandschap stellen tusssen u en de vrouw, tussen uw zaad en haar zaad en zij zal u de kop verpletteren".

Kritiek en zelfkritiek zijn nu eenmaal onmogelijk in islamlanden of je wordt door de plaatselijke Sturmabteilung afgemaakt.

Jawade, ik stel voor dat we een inzameling doen om Benno naar ginter te sturen.

12.21.2009

Kanmaz over 'multiple identities'

Brussel Deze Week bracht deze week een interview met Meryem Kanmaz:

“We willen een contextuele bijdrage leveren aan de hete hangijzers in het islamdebat. Nu worden er allerlei posities ingenomen, en het is hoognodig die in een juiste context te plaatsen om een realistisch beeld te geven van moslims in België. Met als doel: een normalisering van moslims en de islam in België. Dat je erover kunt praten als over een andere godsdienst; dat we het hebben over stadsproblematiek, jongerenproblematiek, onderwijsproblematiek, tewerkstellingsproblematiek. Maar niet over Marokkanen of moslims. Zonder naar assimilatie te gaan en te doen alsof we allemaal dezelfde Belgen zijn. We hebben nu eenmaal allen onze achtergrond en ons parcours.”

“Als je vroeger van Ierland naar de VS emigreerde, was er geen weg meer terug. Nu zijn er de gsm, het internet, schotelantennes en goedkope vluchten. Daardoor gaat de integratie trager, en we weten nog niet goed hoe daarmee om te gaan. In de vakliteratuur noemt men dat ‘multiple identities’. En waar wij, hier in Europa, van overtuigd moeten raken, is dat multiple identities niet noodzakelijk een loyaliteitscrisis met zich mee brengen. Men kan zich perfect Turk of moslim voelen én een goede Belg zijn. Maar dat besef is nog niet doorgedrongen. Noch bij de beleidsmakers, noch bij de man in de straat. Schuif iets te veel een bepaald aspect van die identiteiten naar voren en men denkt dat je niet loyaal bent aan een andere.”

“Men mag ook niet de fout maken de katholieke kerk van vroeger in België politiek te vergelijken met de islam van nu. Maar 5 procent van de bevolking in dit land is moslim, dus de islam stelt qua machtsfactor niets voor. Een Westerse rechtsstaat die na eeuwen strijd verworven is vergelijken met een godsdienst van de zesde eeuw, dat is intellectueel oneerlijk. Dat de man in de straat dat doet, tot daaraan toe, maar dat intellectuelen en schrijvers als Geert Van Istendael of Benno Barnard dat insinueren is jammer. Jammer, want hun stem heeft impact.”

12.20.2009

identiteitsdebat beter negeren en doorwerken

Debatteren over wat wel of niet behoort tot 'onze' identiteit is per definitie uitsluiten. 'Ons' dat zijn nooit de gekleurde medemensen, dat zijn nooit de islamitische medemens. Nadia Fadil stelt in De Standaard voor om dit debat te weigeren en om zich te richten op die dingen die er daadwerkelijk toe doen. Een voorstel dat ik geheel en al kan onderschrijven.

"Bijna 38.000 Fransen weigerden het maatschappelijk debat, onder wie politieke zwaargewichten, academici en tal van artiesten, die de oproep van het e-zine Mediapart ondertekenden ‘Nous ne débatterons pas', als reactie op het door Nicolas Sarkozy gelanceerde grote debat over de nationale identiteit. En deze week kondigde de Unie van Joodse Studenten in Frankrijk aan dat ze eveneens het grote nationaal debat zouden boycotten. Debatteren over het ‘Frans-zijn' betekent immers debatteren over wat dat laatste niet is. En het betekent uitsluiting."
"De laatste maanden zijn we in Vlaanderen weer getuige geweest van een storm aan discussies rond multiculturaliteit. Het begon met de hoofddoek en ging nadien over naar de migratiehuwelijken en hun effecten op inburgering. De ‘kutmarokkaantjes' in Brussel of de Zwitserse minaretten konden ook niet aan onze aandacht ontsnappen. We trachtten zelfs het Franse debat even over te doen. Vlaamse versie dan wel (de zogeheten ‘onoverbrugbare' verschillen tussen Noord en Zuid en de taalgrenzen doen er in zulke discussies plots niet meer toe...). De rode draad in deze kakofonie is echter telkens opnieuw de vraag naar de grenzen van wat ‘we' aanvaardbaar vinden. Die ‘we' behelst dan meestal één specifeke groep (het is niet de allochtoon, de moslim, de ander)."

"In Vlaanderen zouden we er misschien echter goed aan doen om voorbeeld te nemen aan het Franse stilzwijgen, in plaats van het Franse debat. Een stilzwijgen dat in feite terugslaat op de weigering van een debat dat netjes door politici en media worden uitgetekend, en meer verdeelt dan ze verenigt."

"Misschien moeten we ons eerder afvragen hoe we onze politiek woede en passies naar vraagstukken kunnen kanaliseren die ons allemaal treffen, of het nu gaat om de economische crisis, of de kwestie van climate justice."

12.18.2009

netwerken in Belgrado

Kameraden en vrienden,

zoals sommigen onder jullie zouden moeten kunnen geweten hebben, zat uw kameraad vorige week in de hoofdstad van het voormalige Joegoslavië, voor een 'partnerbuilding building seminar', geheel en al op kosten van Europese Unie.
GetBasic vzw werd er vertegenwoordigd door Greet en mezelf. Onze taak: GetBasic voorstellen en contacten leggen met andere organisaties die met jeugd en media bezig zijn.
De andere organisaties daar aanwezig waren: RAA Berlin (Duitsland), Kriterion-Sarajevo (Bosnië-Herzegovina), het Vega Youth Center (Servië), ass. Hemisferios solidarios (Portugal), GlobalSoma (Griekenland), Droni (Georgië), Youth4Media network (een Europees netwerk met hoofdkwartier in Müntzer, Duitsland), het MediaEducationCentre Belgrade (Servië) en Link (Italië).

Een hele hoop interessante organisaties, waarvan we er een aantal uitgebreider zullen belichten in de nabije toekomst.

(foute) foto's van dit interessante event uiteraard op facebook.

12.03.2009

lancering Media en Racisme

Kameraden en Vrienden,

tijd voor een ongegeneerd vleugje reclame:

vanavond, 3 december, lanceert indymedia.be (mijn werkgever voor de vergeetachtigen onder ons) haar nieuwste media-reader, Media & Racisme.

Johnny Van Hove, Katleen De Ridder, Ico Maly en Marc-Antoon De Schrijver zullen tekst en uitleg geven bij het probleem 'Media & Racisme' maar ook mogelijke oplossingen aanreiken.

De avond vind plaats in de Stadscampus van de UA, aula R001, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen.

"Al die willen de vrouw onderdrukken, moeten mannen met baarden zijn. Ali, Musa, Adbullah, die hebben baarden, die hebben baarden. Het aloude volkslied heeft blijkbaar een nieuwe tekst gekregen.

Onverdraagzame integristen en notoire ‘salafistische wahabieten’. Je kan geen krant meer open slaan of je wordt om de oren geslagen met ‘de gevaren van de multiculturele samenleving’. Wie in het dagelijkse leven niet echt in contact komt met de ‘nieuwe Vlamingen’ zou er schrik van krijgen.

Waarom brengen de media zo graag negatieve verhalen over ‘de ander’? En hoe kan het anders? In deze reader vindt u diepgaande beschouwingen en analyses, maar ook praktische tips.

Hoe racisme in de media werkt wordt haarfijn uitgelegd door enkele vooraanstaande academici en activisten.

De beeldvorming over Afrika en haar ‘primitieve inboorlingen’ wordt bestudeerd door Johnny Van Hove, onderzoeker aan de Universiteit van Bremen. Katleen De Ridder van het Minderhedenforum beschrijft het latente racisme van de media en wijst op de maatschappelijke opdracht van de journalisten. Vier jonge media-activisten ontleden het verhaal van het hoofddoekenverbod volgens De Standaard. Prof. dr. Sami Zemni (UGent) zet z’n mes in het islamdebat. Ico Maly van Kif Kif gaat dieper in op de impact van racistische beeldvorming op de maatschappij.

Kan het anders? In Kant kiezen tegen racisme. Vijf uitdagingen voor antiracistische media formuleert Marc-Antoon De Schryver van Indymedia.be de vijf meest urgente uitdagingen voor media die zich achter de antiracistische strijd willen scharen.

Racisme is een misdaad. Indymedia.be wil met deze reader niet alleen een signaal geven, maar iedereen die bezig is met media – journalisten, media-activisten en geëngageerde lezers – ook aanzetten om volledig te gaan voor antiracistische media."

12.02.2009

Han Soete over Seattle 1999 en de andersglobaliseringbeweging

Solidair brengt deze week een interessant interview met Han Soete, het gezicht van indymedia.be, over 10 jaar andersglobaliseringsbeweging. Enkele opmerkelijke passages:

Het (Seattle 1999) was een belangrijk moment om verschillende redenen. Het neoliberalisme was de dominante ideologie en men wilde die institutionaliseren door de vorming van de Wereldhandelsorganisatie, waarin niet alleen het Westen, maar echt de multinationals hun wetten wilden opleggen aan de rest van de wereld. En Seattle was de eerste keer sinds lang dat daar een heel grote mobilisatie tegen kwam.

Heel wat verschillende bewegingen waren aanwezig in Seattle. De milieubeweging was er, de klassieke ngo’s waren er, de arbeidersbeweging was er... Daarnaast had je ook nog heel veel jongeren die wel actief waren, maar hun thuis nog niet gevonden hadden.

Die WTO ging een grootse happening worden om de dominantie van de multinationals op te leggen. Er was heel veel ongenoegen bij de sociale bewegingen, en op de dag dat de WTO moest openen, hadden 80.000 mensen de omgeving afgezet, waardoor de eerste dag van die top moest worden afgelast. Er waren activisten tot in de zaal binnengedrongen, de hele stad stond op z’n kop. Het is daar vijf dagen lang een kleine burgeroorlog geweest. Dat maakte dat het wereldnieuws werd, en dat de term andersgblobaliseringsbeweging heel vlug overal rondging. Volgens mij was Seattle daarom belangrijk. Het is niet dat daar iets nieuws werd uitgevonden, maar in Seattle kwamen al die verschillende kritieken op de Wereldhandelsorganisatie en op de manier waarop men de wereldorde van de multinationals wilde installeren voor het eerst samen. Het was een convergentiemoment.

Een van de slogans daar in Seattle was: “Teamsters and Turtles, together at last. De vakbonden en de milieubeweging staan klassiek vaak tegenover elkaar, maar in Seattle stonden ze samen op straat. Dat was een historisch moment, waaruit een hele dynamiek ontstond. Ook in België. Iedereen die een beetje links was, wou daar bij zijn.

Vandaag hebben we nood aan iets anders, namelijk een beweging die dichter aansluit bij de problemen van de werkende mensen van vandaag.

Die beweging was op dat moment belangrijk, maar volgens mij heb je nu iets nieuws nodig. De andersglobaliseringsbeweging was hier in Europa een heel intellectuele beweging. Het waren allemaal gegoede mensen die in het rijke Noorden leefden, die het nodig vonden om op te komen tegen de miserie die deze samenleving aanricht in de derde wereld. Vandaag hebben we nood aan iets anders, namelijk een beweging die dichter aansluit bij de problemen van de werkende mensen van vandaag. Een beweging die bijvoorbeeld zegt: “Hela, Opel sluiten? Dat kan niet. We hebben nood aan duurzame oplossingen rond mobiliteit. We hebben massaal bussen, trams en elektrische wagens nodig. Daar in Antwerpen staat een fabriek waar ze die kunnen bouwen, laten we eraan beginnen.”

Het is belangrijk dat de ecologisten, de ngo’s en de vakbonden drie handen op één buik zijn geworden. De ecologisten hebben nu ook een sociale reflex, en de vakbonden plooien zich niet meer alleen maar terug op de werkvloer. Ze komen ook naar buiten met maatschappijkritiek. De vakbonden zijn het hart van de andersglobaliseringsbeweging geworden. Ook nu met de klimaattop in Kopenhagen mobiliseren de vakbonden enorm. In die evolutie heeft de beweging zeker een rol gespeeld.

12.01.2009

wereldaidsdag

Kameraden en vrienden,

het is vandaag wereldaidsdag.

"In 2007 raakten wereldwijd 2,5 miljoen mensen besmet met hiv, 330.000 van hen waren kinderen. Het totaal aantal mensen met hiv/aids bedraagt nu 33 miljoen. Daarvan zijn 2 miljoen kinderen. In 2007 stierven gemiddeld 2 miljoen mensen aan aids, 270.000 waren jonger dan 15 jaar."

In België waren er zo'n 1000 nieuwe (vaststelling van) besmettingen. Dat is bijna 3 per dag.

HIV/aids is te voorkomen, alleen is het niet altijd simpel om iedereen voldoende bewust te maken, voldoende campagnes die aanslaan te organiseren.

Dit jaar op wereldaidsdag ook aandacht voor 'besmetten'. Omdat besmetting 'te voorkomen' is, heerst er een enorm taboe op het besmet geraken, er is een hoog 'eigen schuld'-gehalte in het discours van velen. Dit moeten we absoluut vermijden. Als je leest hoeveel mensen met hiv gediscrimineerd worden in België, werkelijk wraakroepend, en strafbaar, maar zoals de meeste discriminatiemisdrijven grotendeels straffeloos.

Speciaal onder de aandacht: aidspreventie, wat en hoe? (pdf)

11.29.2009

onderzoek naar Islam: criminaliteits- en radicaliseringpreventie

Thijl Sunier, kersvers hoogleraar Islam in Europa aan de UvA, gaat dieper in op de Islam in Europa en het wetenschappelijk onderzoek.

enkele passages:

"In vrijwel alle universiteiten in Nederland en daarbuiten zijn onderzoekers op dit terrein actief en veel geld gaat naar onderzoek onder moslims. Daarnaast voeren tal van particuliere onderzoeksbureaus opdrachtonderzoek uit onder moslims. Dit heeft een aantal oorzaken."

"Ten eerste wordt de aanwezigheid van moslims nog steeds vooral in verband gebracht met immigratie. De islam wordt beschouwd als een migrantenreligie. Omdat de meeste moslims in Europa hun wortels elders hebben, bestaat de neiging hun doen en laten vooral te verklaren als een in-, en aanpassingsprobleem: hoe vergaat het mensen met een ‘vreemde’ religie in onze samenleving. Overheden willen vooral inzicht in hoe de integratie van deze migranten verloopt. Een belangrijk deel van het onderzoek richt zich dan ook op de vraag hoe overheden daarmee moeten omgaan en tot welke fricties de aanwezigheid van moslims kan leiden."

"In de laatste tien jaar heeft het beleid, als gevolg van de aanslagen in Amerika en Europa en de problemen met jongeren in verschillende Europese steden, zich toegespitst op criminaliteit- en radicaliseringpreventie, veiligheid, en een grotere controle op het doen en laten van moslims. Radicalisering onder jonge moslims, confrontaties tussen bewoners in wijken en tal van andere kwesties worden primair beschouwd als integratieproblemen."

"Europese staten streven ernaar de islam te beteugelen en aan te passen aan nationale omstandigheden. Deze ‘domesticering van de islam’ is een beleidsprioriteit geworden in vrijwel alle landen van Europa. Vanuit beleidsoogpunt is het misschien begrijpelijk dat overheden primair geïntegreerd zijn in integratievraagstukken en dat zij instrumenten willen ontwikkelen ter voorkoming van radicalisering en criminaliteit, maar onderzoekers moeten niet blindelings deze weg volgen, maar hun eigen onderzoeksagenda ontwikkelen. Dat gebeurt echter veel te weinig."

"Hier doet zich een merkwaardige paradox voor. Terwijl de islam door beleid en publiek wordt beschouwd als de sleutel tot het begrijpen van wat zich onder migranten met een islamitische achtergrond afspeelt, is de ontwikkeling van geloofsbeleving en geloofspraktijk onder moslims eigenlijk geen onderwerp van onderzoek."

11.27.2009

5 december: PAS pakt discriminatie in het hoger onderwijs aan

Discriminatie in het Hoger Onderwijs. Sommige beleidsmakers zitten vast in de ontkennende fase, maar helaas weten maar te veel studenten dat dit weldegelijk een probleem is.

Het Platform Allochtone Studenten dat de allochtone en multiculturele studentenverenigingen overkoepelt, organiseert hierover samen met de Vlaamse Vereniging van Studenten op zaterdag 5 december een studienamiddag.

We stellen er het Zwartboek Discriminatie voor én lichten al een tipje van de sluier over hoe het anders kan én moet. We confronteren de minister, de beleidsmakers en studenten met de realiteit van discriminatie in het hoger onderwijs en met manieren om deze aan te pakken.

Zin om mee discussiëren, heb je goede ideeën of wil je die leren kennen? Of wil je kennismaken met andere (allochtone) studenten(verenigingen)?

Het programma:
13u00: lunch
14u00: welkomstwoordje
14u05: enkele discriminatiegetuigenissen uit het Zwartboek
14u20: lezing over onderwijsdiscriminatie door Prof. Piet Van Avermaet, directeur van het GOK-steunpunt
14u40: regionaal overleg tussen studentenraden en zelfverenigingen ivm bestrijding van discriminatie
15u40: Bellavia Ribeiro-Addy, voorzitter van de Black Students Campaign van NUS UK ( Britse studentenkoepel )
16u00: pauze
16u15: voorstelling van de inhoudelijke verbeteringsvoorstellen uit het Witboek Diversiteit
16u40: interactief debat tussen het publiek én Pascal Smet, minister van onderwijs (Sp.a); Paul Van Cauwenberge, rector UGent; Walid Moustamandi, voorzitter van het PAS; Meyrem Almaci, experte en parlementslid (Groen!) (ov); moderator: Simon Horsten (oud-hoofdredacteur Veto)
18u00: receptie met drank en hapjes

Plaats van gebeuren: Lessiushogeschool, Sint-Andriesstraat 2, 2000 Antwerpen

11.25.2009

Archief en Democratie

Vandaag lanceert het Algemeen Rijksarchief een heuse virtuele educatieve tentoonstelling 'Archief en Democratie'. LinkDe tentoonstelling richt zich in de eerste plaats tot leerlingen van de derde graad secundair.

De lancering is gekoppeld aan een studiedag in de Belgische Senaat.
Het programma voor deze studiedag ziet er in elk geval zeer interessant uit.

senaatsvoorzitter Armand De Decker opent de dag. Daarna mag Sabine Laruelle, minister van Wetenschapsbeleid, de tentoonstelling virtueel openen. De toelichting bij de tentoonstelling wordt gegeven door Geertrui Elaut, projectmedewerker van het Rijksarchief.
Daarna komen een reeks senatoren een aantal thema's toelichten (het zal mij benieuwen): Luckas Vander Taelen over 'Het belang van de registratie en bewaring van mondelinge getuigenissen', Alain Destexhe, 'De inkorting van de termijnen voor overbrenging en openbaarheid van archiefdocumenten', Pol Van Den Driessche, 'Help, straks zijn er geen archieven meer' en tenslotte Francis Delpérée met 'Een juist gebruik van parlementaire archieven'.

Bon, daarna komt Martin Berends van het Nederlandse Rijksarchief aan de beurt met 'Het archief als open-source: over het recht op informatie, openbaarheid van bestuur en digitale toegankelijkheid'.
De tweede buitenlandse expert is Perrine Canavaggio van het Direction des Archives de France, 'Archieven en Mensenrechten in internationaal perspectief'.

Na de pauze volgt een debat met een alvast veelbelovend panel:
Bruno De Wever, vakdidacticus geschiedenis UGent en Kaat Wils van de KULeuven, Stéphane Adam en Roger Cavenaille, Inspecteurs geschiedenis secundair onderwijs van de Franse Gemeenschap.
Dat Johan Vande Lanotte de conclusies formuleert moet men er maar bijpakken.

Daarna komt Gerlinda Swillen aan de beurt, vooral bekend van haar boek ‘Koekoekskind. Door de vijand verwekt (1940-1945)’, over 'Familiegeheimen ontsluiten. Archief en identiteit'.

Een vreemd eend in deze bijt is Reed Brody, 'Tsjaad ten tijde van Hissène Habré: de archieven van de terreur'.

Het spreekt vanzelf dat ik uitkijk naar de teksten van deze dag. Het is in elk geval zeer positief dat er zoveel aandacht gaat naar het geschiedenisonderwijs en dan vooral de positie en de rol van archieven in het geschiedenisonderwijs. Een boeiend thema.

11.24.2009

monument voor slavernij

Gisteren trokken ruim 2000 Rotterdammers, hoofdzakelijk van Antilliaanse en Surinaamse afkomst, de straat op om een nieuw monument te eisen. Geen monument voor een of andere roemruchte 'Vader des Vaderlands' maar een monument voor de slachtoffers van de slavernij.

De Nederlandse slavenhandel was goed voor 550.000 'verhandelde goederen'. Op 1 juli 1863 schafte Nederland in naam de slavernij af, en dus wordt nog altijd gevierd in Suriname, op Keti Koti, de dag van het gebroken ketens. In Amsterdam staat het Nationaal Monument Slavernijmuseum.

Ik hoop dat dit trouwens ook als voorbeeld kan dienen voor België, monumenten genoeg voor de 'helden van De Kongo', voor Leopold II en andere gruwlijkheden, maar niets voor de slachtoffers!

meer info
over de Nederlandse slavenhandel bij de KBN, het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis
over de Kongo-monumenten bij AVRUG of in het fantastische boek van Lucas Catherine: Wandelen naar Kongo

11.23.2009

Wie heeft er nu tijd voor een islamitische staat?

Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik kan mij ongelofelijk ergeren aan van die tiepen die om de vijf botten een of ander Koran-citaat uit hun hoed toveren om te 'bewijzen' dat de islam toch o zo 'anders' is, o zo 'gewelddadig', o zo 'incompatibel met 'onze' waarden en normen'.
Çilay Özdemir, journalist van Turkse afkomst bij het Nederlandse Trouw, schreef er een leuk stukje over: 'Wie heeft er nu tijd voor een islamitische staat?'. Enkele fragmenten:

"In de krant lees je wel elke dag iemand die aantoont dat islam gewelddadig is. Men noteert een soera met een bepaalde titel en voilà, het bewijs is daar!

Het gekke is dat ik als ’gewone’ moslim hier niets mee kan: ik ken deze soera’s niet, ik kan ze niet vertalen, ik kan ze niet uitleggen, en daarom kan ik ze ook niet weerleggen. Nog raarder is dat miljoenen moslims ze ook niet kennen. Moslims groeien in het algemeen niet op met de koran. Ze leven eerder volgens 'de geest van het geloof' waarin bepaalde regels een belangrijke plaats innemen: geen alcohol drinken, niet al te bloot kleden, niet flirten, niet te laat thuiskomen, je ouders niet tegenspreken, geen seks voor het huwelijk bedrijven, geen varkensvlees eten, alleen halal-vlees nuttigen .

Persoonlijk ken ik weinig mensen in mijn omgeving die de koran pakken en daarin de soera’s zoeken waarin staat dat je een ander mag doden of uitsluiten. Gewone moslims zijn niet actief ’uitsluiters van buitenstaanders’ maar eerder geneigd zich te richten op de versterking van de eigen gemeenschap.

Veel PVV-kiezers die bang zijn voor een islamitische staat in Nederland, moeten daarom dit weten: veel moslims willen zo’n staat ook niet. Want ze hebben het veel te druk met studeren, leuke gadgets kopen, sporten voor een atletisch lichaam, de juiste partner zoeken, voor de ouders ambtelijke formulieren vertalen en invullen, en luisteren naar de grootouders die vol van Allah en Mohammed zitten. Zo druk dat ze niet eens een soera uit de koran kunnen opzoeken."

Ik hoop werkelijk dat al die zelfverklaarde 'islamologen' en 'moeftis' nu eens gaan stoppen met hun constante antisemitische, euh ik bedoel islamofobe tirades. De gemiddelde moslim-jongen of -meisje is evenveel gediend met 'foute' korancitaten dan om het even welke christelijke jongen of meisje gediend is met compleet foute bijbelcitaten, waar ook incest, pedofilie, overspel, moord, onverdraagzaamheid en genocide wordt aangeraden. Het zijn nu eenmaal eeuwenoude teksten. En geloof mij vrij, ik ben nog niet veel islamitische jongeren tegen gekomen die constant in de koran lopen te lezen, net zomin dat ik nog veel katholieke jongeren met het geloofsboek, of met de bijbel onder hun arm heb zien rondlopen.

11.22.2009

De Oorlog

We moeten daar eerlijk in zijn, veel is er niet op de tv de laatste tijd. Een uitzondering is een 9-delige serie van de Nederlandse NPS over de Tweede Wereldoorlog, 'De Oorlog'.

1. De wraak van Duitsland (zondag 25 oktober)
2. Verder onder vreemd gezag (zondag 1 november)
3. Keuze's en dilemma's (zondag 8 november)
4. Welvaart, beroving, honger (zondag 15 november)
5. Hoe de Joden uit Nederland verdwenen (zondag 22 november)
6. Oorlog voor iedereen (zondag 29 november)
7. Oorlog in Indië (zondag 6 december)
8. Loodzware jaren (zondag 13 december)
9. De oorlog na de oorlog (zondag 20 december)

Voor mensen die, net als ik, geen kabel hebben, of beter nog plezantere dingen te doen hebben op zondagavond, heeft Nederland een fantastisch systeem, de website Uitzendinggemist.nl. We moeten toch echt wel dringend in België ook hebben.

Aan de serie is een site gekoppeld die allerhande extra informatie weergeeft over het thema van de uitzendingen.

Veel kijkplezier zou ik zo zeggen.

11.21.2009

nucleaire waanzin groene site van het jaar?

Het Nucleair Forum, zeg maar de pr-website van de energie-industrie, is genomineerd voor Site van het Jaar.

Een nominatie in de jaarlijkse verkiezing georganiseerd door Clickx is op zich niet veel nieuws, ware het niet dat het Nucleair Forum genomineerd is in de categorie Groen. Het Forum staat daar te prijken in een lijstje met daarin ook het Vlaams Energieagentschap (VEA), ecobouwers.be, Netwerk Bewust Verbruiken vzw, de Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt.
Het Forum werd vooral bekend door haar 'informatiecampagne' waarbij ze 'neutrale' 'informatie' verspreide over het 'nucleaire debat'. Het Nucleair Forum werd als volgt omschreven door Bram Claeys van BBL: "Tot wanhoop gedreven door de dalende productiecijfers van hun industrie, heeft de nucleaire sector er niks beter op gevonden dan een mega mediacampagne te starten. Het nucleair forum gooit er maar liefst 2 miljoen euro tegenaan. Veel subtiliteit hebben die miljoenen alvast niet opgeleverd. Kernenergie is goed, en met hernieuwbare energie gaat het licht uit. Daar komt het zo’n beetje op neer. Dat is er zodanig over dat het zelfs niet evident was om iemand te vinden die de spotjes wou inspreken."

Maar desalniettemin vonden de juryleden van Site van het Jaar het nodig om deze 'nucleaire wanhoop' te nomineren in de categorie Groen. Alhoewel de website echt niet zo goed is in mijn ogen, hadden ze dit beter genomineerd in de categorie 'bedrijven' of 'reclame' of beter nog 'Vervuiling' en 'Waanzin'.

meer over dit ranzige forum: Greenpeace, GROEN, PVDA , COMAC , SLP,
wordt lid van de facebookgroep

11.17.2009

de islam is een deel van Vlaanderen

Paul Goossens brengt vandaag in De Morgen een opmerkelijk stuk, De Islam is een deel van Vlaanderen. Daarin geeft hij Yves Desmet lik op stuk. Maar vooral hij klaagt in rake bewoordingen de islamofobie en de afwezigheid van links aan in o zo populaire 'Islamdebat'. Enkele aanbevelingswaardige stukken:

“Volgens Desmet is de linkerzijde een zootje producenten van slachtofferschap, negationisten van de persoonlijke verantwoordelijkheid en extreem toleranten.”

“In het islamdebat doet de linkerzijde nauwelijks mee, ze kijkt de andere kant op, laat het initiatief en het hoge woord aan bejaarde, blanke mannen, de curatoren van het "Groot Museum van elitaire angsten en bekrompenheid". Hooguit is er een enkeling die waarschuwt dat de migratieproblematiek niet verengd mag worden tot cultuur, religies en beschavingen. Dat er ook een sociale dimensie is. Het echte weerwerk komt van de nieuwe Belgen. De jonge vrouwen en mannen die we nog steeds allochtonen of vreemden noemen en van de mediabaronnen nauwelijks een stem in de pers krijgen. Ze horen er niet bij, tenzij als alibi... Het is veelbetekenend dat Desmet dit onevenwicht in het islamdebat niet eens signaleert en nog minder als problematisch ervaart.”

“Ook al raadt Paul Scheffer het gebruik van het woord islamofoob af, ik doe het toch. Barnard & co. verdienen dat etiket. Niet wegens de tonaliteit van hun stellingen, wel wegens de inhoud. Yves Desmet krijgt dat woord niet uit zijn pen en houdt het bij het neutrale islamcritici. Dat geeft het gezelschap en hun standpunten een onterecht serieux, maar bovenal leidt het de aandacht af van het destructieve van hun benadering. We hebben hier, zoals Geert Mak schreef, niet alleen met makelaars in angst te maken, maar evenzeer met de aanjagers van de frontale en de totale confrontatie. Hoe kan het ooit tot de verzoening komen, waar Scheffer voor pleit, als de ontvangende gemeenschap de verzoening - zou "redelijk compromis" geen betere formulering zijn? - een gevaarlijke utopie en "iedere hoofddoek, een vlag geplant in het hart van het westen" noemt?”

"Met de komst van Barack Obama lijkt het erop dat de VS de verdwazing uit het Bushtijdperk hebben ingezien. "Laat er geen twijfel over bestaan", aldus de Amerikaanse president op 4 juni in Caïro, "de islam is een deel van Amerika." Dat is het tegendeel van wat Philip Dewinter, Jean-Marie Dedecker, Wim Van Rooy en Benno Barnard schreven en blijven schrijven. Op dat punt zijn ze allemaal perfect inwisselbaar. Als er al meningsverschillen zijn gaat het om details, niet over de essentie. Allemaal verdedigen ze het dogma dat de islam haaks op onze westerse waarden en levenswijze staat. Alleen reeds bij de suggestie van incompatibiliteit krijgt Mark Elchardus rillingen. "Dan kun je ook maar meteen zeggen: we gaan die moslims verdrijven of vergassen."

"Daar ligt het fundamentele meningsverschil met de islam-bashers. Ze suggereren de incompatibiliteit niet, ze poken en ze stoken de "beschavingsoorlog" voortdurend op. Toch onthouden ze hun kiezers of lezers het even logische als onvermijdelijke slot van hun rekwisitoor: de totale confrontatie en hoe het dan verder moet. Deportatie? Verbod van alle islamitische symbolen? Een nieuwe kruistocht? Een invasie van het Midden-Oosten of toch maar een ouderwetse godsdienst- en burgeroorlog?"

"Het islamdispuut heeft het debat over migratie en integratie overwoekerd en de promotoren van de onverzoenlijke tegen- stelling kunnen op groeiende bijval rekenen. Bij "vrijzinnig links", bij de fundi"s van de Verlichting, bij de liberale en nationalistische populisten, bij de claque van Europese superio-riteit. Het blijft wachten op Europese en Vlaamse toppolitici die durven zeggen: "Laat er geen twijfel over bestaan, de islam is een deel van Europa en Vlaanderen." Dan pas kan de echte, inclusieve dialoog van start gaan."


11.11.2009

"Het heeft niet altijd met de islam te maken"

De vrt-blog is soms zeer interessante lectuur, Loutfi Belghmidi, journalist bij Het Journaal poste een tijdje terug een zeer lezenswaardig stuk: Het heeft niet altijd met de islam te maken

Een blanke man met lange baard is een mei 68’er. Een Turk met een lange baard is een fundamentalist. Een blanke man die zijn vrouw slaat is een bruut; doet een Marokkaan dat, dan onderdrukt hij zijn vrouw en wordt er een resem imams en moslimdeskundigen bij gehaald. Terwijl die man zelfs geen goede moslim kan zijn, want hij slaat zijn vrouw. En dat mag niet.

Hoe komt het dat tegenwoordig alles gereduceerd wordt tot een clash of civilizations? Sinds 11 september en de Amerikaanse invasie in Irak worden we bijna dagelijks gebombardeerd met beelden van bomaanslagen en aanvallen van zogenaamde extremisten. Of het nu over Irak, Pakistan, Afghanistan of de Palestijnse Gebieden gaat, elk conflict is anders en heeft niet altijd met ‘de Islam’ te maken.

Mijn punt is dat niet alle Belgische moslims wakker liggen van deze conflicten en ze naar hier willen importeren. En neen, ze staan niet in rijen aan te schuiven voor de eerste vlucht richting Kandahar. De gemiddelde Belgische moslim (man en vrouw) wil in deze moeilijke economische tijden vooral zijn job niet verliezen en denkt aan de facturen die hij maandelijks moet betalen.

‘De moslim’ valt nu ook meer op omdat hij of zij mondiger is geworden. De eerste generatie kwam naar België om te werken en was niet echt van plan om hier te blijven. Uiteindelijk hebben hun kinderen gestudeerd. Zij weten goed genoeg dat ze plichten hebben, maar kennen vooral hun rechten. Zijn ze assertiever omdat ze moslim zijn? Neen. Het zijn burgers die weten dat ze in dit democratisch land niet op de tweede plaats willen komen. Ze zijn eerst en vooral advocaat, dokter, ingenieur of economist. Dan moslim.


11.10.2009

Fisk over Obama en de Nobel Prize

Robert Fisk, het moet gezegd zijn, het is ne straffe mens.
Deze week was hij in Phara, waar hij enkele interessante dingen zei. Maar geloof mij niet, bekijken zou ik zo zeggen. Of lees het artikel dat hij eerder schreef: Obama, man of peace? No, just a Nobel prize of a mistake

11.09.2009

val van de berlijnse muur

9 november, exact 20 jaar geleden dat de beruchte Berlijnse Muur viel en daarmee was het begin van het einde voor het gevreesde Oostblok.
Het communisme en alle aanverwante linkse en socialistische ideologien werden dood en begraven verklaard. Het Einde van de Geschiedenis, zo werd verklaard door Fukuyama. Het neoliberalisme vierde hoogtijden, de VS werden de enige supermacht,... met alle gevolgen van dien.
De wereldwijde crisis heeft echter een andere wind doen blazen. Het werd terug bon ton om over de problemen van het kapitalisme te spreken en Marx weer bovengehaald.

Vorige week werden de resultaten gepubliceerd van een bevraging gehouden door het Pew Research Center in het voormalige Oostblok naar de populariteit van het kapitalisme. En ik moet zeggen, het ziet er niet goed uit voor de apologeten van die economische systeem. Maar liefst 34% van de Hongaren en 26% van de Litouwen kant zich tegen de invoering van de zogenaamde 'vrije markteconomie'. Slechts 36% van de Oekrainers vind dat dit een goeie zaak was. Slechts 47% van de Polen en 45% van de Tsjechen vond dat de economische situatie vandaag beter was dan toen.
De voormalige inwoners van de Duits Democratische Republiek kijken vooral met gemengde doch positieve gevoelen terug. 49% vind dat er problemen waren, maar dat het globaal gezien goed hadden in de DDR. 8% vond het leven gewoonweg beter in de DDR.

De Standaard bracht vorige week ook een uitgebreid interview met voormalig president Egon Krenz. Daarin doet de man enkele treffende uitspraken.

'Het onderwijs bijvoorbeeld. De kinderopvang, de gezondheidszorg. Waar ik me aan erger is dat het leven van DDR-burgers op de vuilnisbelt van de geschiedenis wordt gegooid. Velen herinneren zich de DDR heel anders dan de “onrechtsstaat, waarover ze nu zo veel horen en lezen. Ik spreek mensen die zeggen: het was een tijd van geborgenheid; een periode waarin we een baan hadden en de kinderen naar de crèche konden als de ouders gingen werken. Dat is geen Ostalgie, dat zijn de feiten. Ik heb zelf altijd graag in de DDR gewoond.'

'Mijn falen bestaat uit het niet in actie komen toen dat nodig was. We hadden geen antwoord op de vragen en de eisen die de burgers ons stelden. In de leiding heerste sprakeloosheid. Ik zag te laat in dat de DDR haar ondergang tegemoet ging en heb te lang geloofd dat we het land en het socialisme konden vernieuwen. Het verlies van de republiek was mijn nederlaag.'

'In het oosten van Duitsland zijn goede dingen gebeurd. De infrastructuur is erop vooruit gegaan, de stadscentra zijn gerenoveerd. Maar mijn vraag is: tegen welke prijs is die vooruitgang gerealiseerd? Veel huizen staan leeg. Hele streken raken ontvolkt, de leegloop is groot. De huurprijzen zijn onbetaalbaar voor mensen met een laag inkomen. De pensioenen zijn in het oosten lager dan in het westen. En dan die werkloosheid. Vrijheid zonder werk is geen echte vrijheid. Duitsland is sociaal en mentaal nog steeds een gespleten land.'

'Het kapitalisme is wat mij betreft nooit het antwoord geweest. Dat heeft de kredietcrisis nog eens overtuigend aangetoond. Ik put hoop uit het feit dat er tegenwoordig weer zoveel belangstelling is voor de werken van Karl Marx.'Wie meer wil weten over de oorzaken van de val van de muur vanuit een progressief standpunt kan ik vooral dit boek aanraden:

11.04.2009

treinstaking

Treinstaking.
Een fenomeen dat er voor zorgt dat er altijd en direct krantenpagina's worden gevuld met woordvoerders van werkgeversorganisaties en politici die pleiten tegen het stakingsrecht. Een triestige zaak. Het stakingsrecht is een afgedwongen recht, zonder hetwelke België geen arbeidsrecht zou hebben, geen sociale zekerheid, zonder hetwelk België zelfs geen democratie zou zijn. Deze bedenkingen nog los van de inhoud.

Want waarom wordt er gestaakt? Indymedia brengt een Open Brief van het ACOD-Spoor en een interview met Luc Piens van ACV-TRANSCOM. Zij geven tekst en uitleg bij de aanleiding en vooral waarom naar dit 'ultieme actiemiddel' wordt gegrepen.

11.03.2009

Britse islamofoob op zijn best

Voor mensen die eens islamofoben uit andere landen aan het werk willen zien: Malcolm Everard MacLaren Pearson, Baron Pearson of Rannoc. Dit parlementslid voor de United Kingdom Independence Party (UKIP), geeft een bijna clichematige islamofobe tirade, op dit bijna lachwekkend-amateuristisch youtube filmpje:Tijdens de 'International Legal Conference on Freedom of Speech and Religion' deed hij enkele boude uitspraken. "The growing threat of Islamism", "the threat that faces us from violent Islam", "the Muslims are breeding ten times faster than us", "I don't know at what point they reach such a number we are no longer able to resist the rest of their demands."
Zoals alle islamofoben (links of rechts) claimt hij zich niet te richten tegen alle moslims, maar met uitspraken als 'ze kweken 10 keer sneller dan ons' heeft hij het overduidelijk wel over iedereen.

11.02.2009

oud nieuws in nieuwe kranten

In de reeks 'wat is nieuws' vandaag, een misdaad van drie jaar geleden.
De grote en alwijze Etienne Vermeersch kreeg in 2006 doodsbedreigingen.
Niet alleen is dit bezwaarlijk 'nieuws' te noemen, ook de inhoud van het bericht van Belga en de artikels van De Morgen en De Standaard zijn van een bedenkelijk niveau.

"Geachte zwijn. Ik zweer het u dat we op zoek zijn naar jou, en owee wanneer we je vinden, België is namelijk klein. Ik raad u aan om voortaan goed om je heen te kijken want ik heb op de Koran gezworen dat je darmen in de Gentse straten te rapen zullen zijn."

"Uit een van de twee kon ik opmaken dat het geen kleine jongens waren die mij bedreigden. Er stonden Arabische woorden in die ik dankzij mijn kennis van de islam kon vertalen. Ik heb toen voor de zekerheid het parket ingelicht, dat voor politiebescherming heeft gezorgd."
Ja, mensen die een bedreiging openen met 'geacht zwijn' zijn duidelijk 'geen kleine jongens'.
Is er iemand die mij kan vertellen welke 'Arabische woorden' die je 'dankzij kennis van de islam kon vertalen' je kunnen vertellen dat het niet om 'kleine jongens' gaat?
jihad? tekbir? allahu akbar? fitna? fatwa? Dat de journalist in kwestie niet verder doorgevraagd heeft is toch op zijn zachtst gezegd vreemd te noemen.

Maar het artikel vervolgd: "Ook nu nog wordt Vermeersch onder druk gezet om geen kritiek te uiten op de islam. "Ik heb het christendom vroeger hard aangepakt, maar kreeg nooit bedreigingen. 'We gaan voor u bidden', kreeg ik toen te horen", lacht Vermeersch. "De islam is daar veel dreigender in."
Die boosaardige moslims toch! De islam is inderdaad 'veel dreigender'. Inderdaad Etienne een doodsbedreiging waar in staat dat 'je darmen te rapen' zullen liggen op straat is inderdaad 'veel dreigender' dan 'we gaan voor u bidden'.

Man toch, is er dan echt geen nieuws te melden? Is dit de herfstvakantie-komkommertijd?

de beschavingsmachine

Omdat het boekenbeurs is, extra aandacht voor een aantal interessante publicaties.
Eerst en vooral Ico Maly.

In 'De beschavingsmachine. Wij en de islam' maakt Ico een diepgaande analyse van 'de beschavingsmachine'.
“Het discours over de islam als een monolithisch blok dat onze cultuur zou bedreigen heeft als doel bij de bevolking een draagvlak op te bouwen om een nieuwe beschavingsmachine op te zetten, zoals in het koloniale tijdperk”.

In zijn analyse gaat hij dieper in op 'de beschavingsmachine' zelf en haar aanstokers. Daarbij gaat hij vooral in op de vraag waarom het discours over moslims en hun 'andere normen en waarden' zo dominant is geworden.
Hij gaat ook dieper in op de linkerflank van die machine.

Wie nog zou twijfelen kan ik aanraden op meer te lezen op de EPO-website. Wie dan nog niet tevreden is kan ik zeker mijn interview met Ico aanraden op indymedia.be. Daarin gaat hij dieper in op de rol van het Vlaams Belang die 'het volk' heeft 'leren spreken' over moslims, op Lucas Vander Taelen en Benno Barnard, Dedecker en Keulen, maar heeft hij ook over wat we kunnen doen om die machine te stoppen.

Voor wie het liever eens wil horen ipv het te lezen, zijn er heel wat momenten op Ico aan het werk te zien.
Of wie in zijn luie zetel wie blijven, op youtube staat een hele reeks filmpjes, een opname van een debat tussen Ico en Wim Van Rooy.

11.01.2009

handiwatch, beeldvorming over handicap

Een tip voor eenieder die een beetje met media bezig is of eenieder die wel eens tv kijkt: GRIP lanceert een nieuwe mediawatch - website, specifiek rond personen met een functiebeperking. "Handiwatch bekijkt nieuwsartikels en programma’s met een kritische bril. We onderzoeken hoe personen met een handicap worden voorgesteld. Met deze analyses laten we mediamakers zien wat goede en minder goede beeldvorming is. Voorbeelden zeggen immers meer dan algemene theorieën."

Een aanrader is de rubriek 'Hallo Pers' met daarin een 'taalwijzer'. Op een normale manier spreken en schrijven over 'gehandicapten', 'debielen', 'spasten' en 'mongolen' voor dummies dus.

"Eén op tien Vlamingen heeft een handicap. Mensen met een handicap zijn een groeiende groep burgers, die deel uitmaken van de maatschappij. De media geven hier niet altijd een juiste weerspiegeling van. Als ze al aan bod komen, is het vaak als zielige slachtoffers of als superhelden die iets bereiken ondanks hun handicap. Handiwatch stelt dat mensen met een handicap een meerwaarde bieden, vaak dankzij hun handicap ofwel gewoon als mens met beperkingen én talenten. Ook op andere vlakken (afkomst, godsdienst, gender, seksuele gerichtheid, leeftijd,…) is diversiteit een meerwaarde voor maatschappij én media.
Het beeld dat iemand heeft van personen met een handicap, heeft een effect op zijn houding en gedrag tegenover deze groep. In dit proces spelen de media een steeds grotere rol. Mediamakers en journalisten bieden niet zomaar een afspiegeling van de werkelijkheid. Ze interpreteren eerst ‘bestaande’ denkbeelden, om ze daarna te bevestigen. Ze hebben echter ook de mogelijkheid om de beeldvorming bij te stellen en maatschappelijke denkbeelden te veranderen."

Positief is ook dat ze zeker niet alleen willen klagen, er is een rubriek 'Goed bezig'.

10.31.2009

steunpunt GOK

Verontrustend nieuws deze week, Pascal Smet bespaart. Onze nieuwe minister van onderwijs legt het Steunpunt Gelijke Onderwijskansen droog.

'Aangezien ik zelf het product ben van het gelijke kansenbeleid, is erop besparen voor mij onbespreekbaar.' Maar in dezelfde adem weet hij te zeggen dat dit een besparing inhoudt van 1,7 miljoen euro.

Lekker cynisch verklaarde hij nog dat de tien gedetacheerde leerkrachten gewoon terug naar hun oude werkplek kunnen en dat de andere medewerkers terecht kunnen in het onderwijs zelf. 'Er is nog steeds een lerarentekort'.

"Het departement onderwijs/kabinet heeft ons gemeld dat het Steunpunt Gelijke Onderwijskansen vanaf 1 januari 2010 wordt stopgezet." meldt ons de website van het steunpunt GOK.

Dat Pascal Smet niet moet onderdoen voor VDB als het op venijnigheid aankomt kunnen we aflezen aan een persbericht wat hij de wereld in stuurde:
"Van een kookboek minder krijg je geen honger
Pascal Smet zegt dat er helemaal niet op Gelijke Onderwijskansen wordt bespaard.

Ik heb ervoor gekozen om zoveel mogelijk te blijven investeren in diegenen die voor de klas staan. Zij zijn het immers die dag in dag uit moeten zorgen voor de beste kansen voor alle kinderen. Als ik wil vermijden om te besparen op mensen in de klas, betekent dat dat ik moet besparen op structuren buiten of boven de klas.

Op het einde nog eens een mooie zet om verdeel en heers te spelen, de mensen van het terrein, de leerkrachten versus de bureaucraten van steunpunten, die 'kookboeken' schrijven, in plaats van werkelijk 'te koken'.

Het Steunpunt verzamelde op haar website ook allerlei reacties in de media, maar plaats ook steunbetuigingen online. Meer dan het lezen waard.

Groen! vind deze beslissing 'onbegrijpelijk'.

"Het is voor ons dan ook des te onbegrijpelijker dat zelfs rond het thema dat de minister vandaag zelf in de krant naar voor schuift als cruciaal (taal) hét expertisecentrum van Vlaanderen (Centrum voor Taal en Onderwijs - een van de drie partners van het Steunpunt GOK) wordt drooggelegd."

"De minister wil een expertisecentrum uitbouwen binnen de administratie. Smet wil daarmee het warm water opnieuw uitvinden. Maar dat zal hem duur komen te staan. Een nieuw kenniscentrum binnen de administratie zal duurder zijn dan de wetenschappelijke instellingen ondersteunen. Expertise en netwerken moet immers heropgebouwd worden, terwijl de jarenlange expertise opgebouwd door het Steunpunt GOK dreigt verloren te gaan. Smets houding impliceert een zeker wantrouwen naar de onderzoekswereld en de onderwijsinstellingen die het GOK project ondersteunden. Een merkwaardig signaal voor een minister van Onderwijs."

Voormalig minister van onderwijs, Marleen Vanderpoorten (volgens Smet een van de 'zelfverklaarde onderwijsspecialisten van Open VLD), noemde de beslissing 'onbegrijpelijk en absoluut onverstandig.

"Dit weekend bleek nog dat drie op tien kinderen met de Belgische nationaliteit kampen met schoolachterstand. Bij kinderen met een andere nationaliteit heeft zelfs zeven op tien kinderen schoolachterstand. Onthutsende cijfers die de noodzaak bevestigen van een versterking van het gelijke kansenbeleid én van ons taalonderwijs. En wat doet de socialistische onderwijsminister? Hij liquideert het Steunpunt voor Gelijke Onderwijskansen (SGOK) dat net als doel heeft gelijke onderwijskansen te garanderen. Begrijpen wie begrijpen kan."

"Leerkrachten zijn vandaag meer dan ooit vragende partij voor coaching en ondersteuning. Ons onderwijs heeft absoluut die gelijke kansenexpertise nodig."

NVA maakt zich ernstige zorgen en 'vreest voor alweer een verloren generatie'.
"Want Vlaanderen kampt nu al met een te hoge uitstroom van vroegtijdige schoolverlaters die amper aan werk geraken. Voor Vlaanderen in Actie is het terugdringen van deze uitstroom een van de uitdagingen. Dan is besparen op gelijke onderwijskansen geen verstandige keuze. Integendeel, het zal de toestand alleen maar verergeren. Waardoor we binnen enkele jaren nog ingrijpendere maatregelen nodig hebben en het de samenleving nog meer zal kosten. Dat kan toch niet de bedoeling zijn van Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet?"

"Het kabinet mag dan misschien op korte termijn geld besparen, op lange termijn zou het probleem van de kansenongelijkheid in het onderwijs wel eens verder kunnen uitgroeien. Het gevolg is makkelijk te voorspellen: binnen drie jaar verschijnt er een hallucinant onderzoeksrapport over de groeiende ongelijkheid in het onderwijs en het groeiend taalprobleem van veel jongeren, waarop de minister moet besluiten dat er dringend heel veel geld moet geïnvesteerd worden in de ondersteuning van scholen en pedagogische begeleidingsdiensten op het vlak van taal. Op dat moment is alle expertise van het Centrum voor Taal en Onderwijs al lang verdwenen. " Kris Van den Branden

Nu iedereen, hopelijk, overtuigd is van de onzinnigheid van deze beslissing: teken dan ogenblikkelijk de petitie:

We stellen vast dat het begrip ‘diversiteit’ nauwelijks voorkomt in de beleidsnota van Minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Pascal Smet. Nochtans start de beleidstekst “Samen grenzen verleggen voor elk talent” van de analyse dat de kloof in de samenleving tussen hoog- en laagopgeleiden steeds groter wordt, en dat de samenleving en maatschappij enorm evolueert en diverser is geworden. Daar moeten scholen, hoe we het ook draaien of keren, mee (leren) omgaan.

En toch heeft diezelfde Minister recent beslist de structurele financiering van het Steunpunt Diversiteit en Leren (SDL) stop te zetten vanaf 1 januari 2010. SDL is op vlak van diversiteit en gelijke onderwijskansen het kenniscentrum in Vlaanderen.

Met deze – niet inhoudelijk beargumenteerde – beslissing wordt een steunpunt gesloten dat al 15 jaren met haar voeten midden in de praktijk staat. SDL ondersteunt pedagogische begeleiders en schoolteams via nascholing, coaching en ontwikkeling van instrumenten en lesmaterialen. Het unieke aan deze ondersteuning is dat ze zeer praktijkgericht is, maar door eigen en ander onderzoek wetenschappelijk onderbouwd.

Scholen, pedagogische begeleiders, CLB medewerkers en middenveldorganisaties, allemaal hebben ze een grote expertise op vlak van diversiteit en gelijke onderwijskansen. Maar een belangrijke meerwaarde van SDL is wellicht dat het bijdraagt tot een dynamische interactie tussen verschillende actoren in en rond onderwijs.

De specifieke rol van SDL en het dynamische samenspel met verschillende andere experten dreigt volledig te verdwijnen. Dit zou jammer zijn, want de debatten in de samenleving, geven aan dat er blijvend nood is aan een constructief denkkader over omgaan met diversiteit in onderwijs. Als men al deze expertise en deze dynamiek zo maar laat verdwijnen, zal het niemand verwonderen dat we over enkele jaren met z’n allen zullen kunnen vaststellen dat de ongelijkheid in onderwijs nog is toegenomen en dat de polarisatie tussen verschillende sociale, culturele en etnische groepen nog is vergroot.

Wij hopen daarom dat u de petitie ‘diversiteit = prioriteit’, voor een blijvende financiering van het Steunpunt Diversiteit en Leren, het kenniscentrum op vlak van diversiteit en gelijke onderwijskansen, wil ondertekenen. Met die structurele financiering kan SDL haar rol voor allen die bij onderwijs betrokken zijn, blijven vervullen.

Vergeet natuurlijk het moderne actiemiddel niet, de facebookgroep.

hulde aan Drs. P

Dinsdag vond de 'tweede Taaldag van de VRT' plaats. Op zich niet echt nieuwswaardig me dunkt. Maar op het einde werd hulde gebracht aan een negentig jarige idiool van mij. De enige echte Drs. P. Heinz Hermann Polzer, want zo heet de docturandus in het gewone leven, kreeg een 'bijzondere oorkonde' uitgereikt door minister Pascal Smet, namens de VRT en de Nederlandse Taalunie.

Een gepast moment me dunkt om een fantastisch stukje muziek uit zijn omvangrijke oeuvre in de spreekwoordelijke spotlights te zetten:


Meer over de fantastische taalvirtuoos:
wikipedia (uiteraard)
het beste volgens Humo
en een hele verzameling van zijn liedjesteksten

en tenslotte nog een interview met de man:

10.30.2009

afscheidsinterview met Remi Verwimp

Het linkse weekblad Solidair publiceerde deze week het afscheidsinterview van Remi Verwimp. Blijkbaar had hij hier expliciet om gevraagd. Het interview is zeker het lezen waard, over de hemzelf, over de kerk en over links.

Enkele opmerkelijke passages:


"Op de jaarlijkse mis had ik het in mijn preek over het verhaal van het manna in de woestijn en over het wonder van de broodvermenigvuldiging. Voor mij is dat een links verhaal, zo links als de pest. De woestijn staat in de Bijbel voor de plek van het leren, de leerschool. Op een bepaald moment hebben de mensen honger en dorst en stuurt Jahweh (of JHWH, zie verder) het manna, een wit poeder. Gedurende acht dagen mag iedereen ‘manna’ rapen, maar elke dag maar zoveel als ieder nodig heeft. Sommigen raapten meer en het teveel verrotte. Dit gaat dus over accumulatie en hoe accumulatie leidt tot verrotting van de samenleving. Dat was een beetje wat ik in mijn preek bracht. De feestdag voor de leraren eindigde in mineur. Ik ging eruit."

"Ik heb altijd gevonden – vandaag meer dan ooit – dat wij ons geen cynisme kunnen permitteren. Al is het maar omdat onze kinderen en kleinkinderen recht hebben om te dromen, zij hebben ook het recht om het geloof overeind te houden dat zij de strijd wel zullen winnen. Daarom hebben wij niet het recht om cynisch te worden. Ook al heb je soms niets anders dan hoop."

"In de jaren 70 en 80 waren er overal in de wereld en ook bij ons veel maatschappij- en kerkkritische christenen, linkse christelijke bewegingen die natuurlijk nooit enige ruimte hebben gekregen op het publieke forum, die systematisch door de kerk zijn kapotgemaakt, letterlijk.

Het verhaal van de bevrijdingstheologie kennen jullie natuurlijk, dat is ook bepaald door benoemingen van rechtse bisschoppen. Wij hebben in 1987 in Honduras zelf nog mensen ontmoet die met de bevrijdingstheologie bezig waren, ook zij hadden banden met het gewapend verzet. Dat was voor ons dus heel reëel.

Om maar te zeggen, godsdienst is altijd ambigu, net zoals kunst ambigu is. Kunst is rechts of links. Religie kan gebruikt worden voor de meest vernietigende dingen… maar religie is ook een enorme kracht om mensen te mobiliseren voor een andere wereld. Daarom vind ik het zo ongelooflijk jammer dat sommige marxisten geen enkele ruimte laten voor religie. Wat ik soms in het Marxistisch Tijdschrift lees, zoals onlangs nog een artikel van Guy Quintelier… daar word ik echt mistroostig van. Dat is zo plat, zo voorspelbaar… Pas op, historisch begrijp ik dat heel goed, maar ik denk dat men eigenlijk grote kansen mist."

"Wat voor mij de Bijbel zo boeiend maakt, is dat het altijd gaat om de meest kwetsbare mensen, de armen, de verdrukten, dat is het hart van die Bijbel. Maar de interpretatie van de Bijbel is in de loop van de geschiedenis door en door geperverteerd.


Met tientallen groepen leraars heb ik jarenlang gewerkt rond bijbelteksten. Ik ken dit boek een beetje en ik weet hoe het wil gelezen worden, namelijk in groep. Je kan dit boek nooit goed begrijpen, als je niet begint bij de godsnaam (JHWH), die er zo’n zevenduizend keer in voorkomt. Het waren ballingen, onderdrukten, die nooit enige macht hadden gehad, maar ze bouwden wel synagogen, huizen om te leren, waar ze elke sabbat samenkwamen ook tijdens hun ballingschap, waar ze teksten schreven en waar ze in debat gingen met de visies van culturen die rondom hen leefden. Het schitterende van de Bijbel is dat de schrijvers de naam JWHW als een verhaalfiguur hebben ingevoerd in hun teksten. JWHW is in het Hebreeuws een vervoegd werkwoord (ik zal er zijn voor u, ge kunt erop rekenen) dat staat voor solidariteit.


De schepping van Genesis 1 heeft niets te maken met creationisme. Het gaat erover dat er in de chaos orde moet aangebracht worden, onderscheid tussen goed en kwaad, tussen licht en donker. Het zegt dat de zon, de maan en de sterren die de Babyloniërs als goden vereerden, geen goden zijn en dus niet aanbeden moeten worden, maar gewoon hemellichamen.

Genesis 1 voerde ook de wekelijkse rustdag in: “De zevende dag rustte JHWH”, hij die het opneemt voor de minsten. De rustdag gold dan ook voor iedereen, ook voor de slaven, zelfs voor de dieren. Dat is een van de grootste dingen die de Joodse geschiedenis aan de mensheid heeft gegeven."

"Er bestaat een ongelooflijke aversie tegen links, een diep ingewortelde haat, terwijl ik vind dat links nu net de plaats is waar de kerk moet staan. We leven in een tijd waar er geen ruimte is voor politieke theologie, geen ruimte voor bevrijdingstheologie."

"Maar ik ben zeker niet alleen met dit soort denken, er zijn vandaag wereldwijd nog altijd basisbewegingen bezig, bijvoorbeeld in Latijns-Amerika, ook in Cuba, in Duitsland (Text und Kontext), in Nederland (De Amsterdamse School), bij ons Werkgroep Theologie en Maatschappij (WTM), vzw Motief en Christenen voor Socialisme (CVS) die de Bijbel wel vanuit deze visie lezen."

"Als je dat boek zo leest en het wil zó gelezen worden, dan geeft dat aan wat zij die aan de kant van de onderdrukten staan, in een gegeven situatie moeten doen, in de vorm van verhalen die doorverteld werden en waarin de stem van de onderdrukten als JHWH aan het woord is."

"Wat Marx geleerd heeft is, dat je altijd opnieuw een wetenschappelijke analyse moet maken: in elke nieuwe context moet je op basis daarvan zien wat voor praktijk aangewezen is voor de meest gekwetsten, de armen en verdrukten. In de Bijbel vind je natuurlijk geen wetenschappelijke analyse, maar het gaat wel over sociale maatregelen, over sociale gerechtigheid…."

"Ik wilde ook bewust helpen om het taboe rond de PVDA te doorbreken. Tijdens mijn laatste reis naar Cuba in 2007 met een twaalftal theologen hebben we het dikwijls gehad over de vraag of je eigenlijk links kan zijn zonder concrete partijdigheid. Dat kan niet, vind ik."

"En overigens bezoek ik al vele jaren het 1 Meifeest van de PVDA en heb ik daar altijd geapprecieerd dat er in de PVDA heel veel soorten mensen terugvindt, maar allemaal mensen die het om gerechtigheid te doen is. Dat is het centrale thema van de partij en daar sta ik volledig achter, ook al heb ik ook wel wat kritieken op de partij."

"Wat ik zo jammer vind is dat in veel debatten tussen christenen en marxisten altijd opnieuw de opiumtekst van Marx bovenkomt. En, sorry, maar dat ben ik zo beu als het maar kan. We weten ondertussen wel dat zoals de katholieke kerk in Marx’ tijd functioneerde, dit opium voor het volk was. En dat dit tot op vandaag voortduurt, daar zijn wij ook van overtuigd. Daar hoef je geen grote theoretische debatten over te voeren. Ik vind dat de partij het vandaag aan zichzelf verplicht is om een nieuwe analyse te maken van hoe het fenomeen religie in onze samenleving zich afspeelt, want daar is iets zeer ernstig mee aan de gang.

Het eerste punt waar ik het over wil hebben is de aanwezigheid van de Islam. Dit feit op zich vind ik al voldoende reden om ons daar mee bezig te houden. Door de migratie hebben we met de Islam te maken en vandaag wordt de allochtone onderklasse uitgespeeld tegen de autochtone onderklasse, ze wordt op veel terreinen achtergesteld. De ideologische basis waarop vakbonden en links dit aanvaarden, is de islamofobie. Zo werkt ideologie. De rechtse partijen in Vlaanderen en Nederland gaan hevig tekeer tegen de Islam, precies of het is een achterlijke godsdienst. En de nieuwe atheïsten spelen daar volop op in. Het is tegenwoordig echt een rage, die nieuwe atheïsten.Mijn stelling is dat je als partij moet laten blijken dat je inderdaad ziet welke ideologische debatten daar onder zitten. Als je allochtonen niet wil afstoten is het heel belangrijk dat je hen begrijpt in hun zoektocht naar hun identiteit. Want de hoofddoek heeft met identiteit en religie te maken. Natuurlijk is het een ideologisch scherm voor een materiële zaak, het is het creëren van een onderklasse op een ideologische basis. Dat heeft grote gevolgen en dus moeten we nu een nieuwe analyse maken, want dit is een heel andere context dan alleen maar de aanwezigheid van moslims.

Mijn tweede punt over godsdienst gaat over de transformatie die er vandaag met religie gebeurt in onze samenleving. Bij religie denkt iedereen aan een kerkgebouw, maar dat is voorbij. Vandaag wordt het begrip religie in de maatschappij getransformeerd tot spiritualiteit in duizend en een vormen. In het bedrijfsleven worden er allerlei trainingen gegeven, zoals mindfulness. We krijgen op die manier een cultus van de spiritualiteit, niet meer in kerkgebouwen, maar op het publieke forum en dat werkt ongelooflijk door, vooral op het psychologische vlak. En waarom slaat dat zo aan? Omdat we in een genadeloze samenleving leven, die voor de meeste mensen bijna niet te harden is. Daarbij komt dat religie iets is voor het individu, voor in het privéleven. Het heeft niets meer met het publieke te maken. Mensen hebben geen houvast meer en grijpen alles aan om steun of troost te vinden. Er zijn veel verbanden weggevallen en tegelijkertijd is er een geweldige behoefte is aan samenhorigheid, aan banden. Dat zie je aan de buurtfeesten die nu zelfs gesubsidieerd worden, of aan ‘facebook’.

Het derde punt wat de analyse van de godsdienst betreft is de werkelijk heersende religie in onze samenleving, namelijk de religie van het kapitaal, volgens mij het moeilijkste punt om met Marxisten over te spreken. Dit systeem functioneert echt als een religie. Iedereen moet daaraan meedoen, iedereen moet offeren. Iedereen moet te biechten gaan om aan zijn eigen geld te geraken in de tempels van vandaag: de banken. De hogepriesters van vandaag zijn de topeconomen."


"Ik denk inderdaad dat de media de kerk van vandaag zijn, het is het ideologisch apparaat. Professor Blommaert schrijft ergens dat de sociale bewegingen op een pijnlijke manier verschralen, met als gevolg dat het maatschappelijk debat daar niet meer gevoerd wordt. Er wordt nog amper over iets serieus gepraat. Ik heb veel respect voor de samenwerkingsprojecten van die sociale bewegingen, want dát waren plaatsen waar het democratisch debat nog op het niveau van gewone mensen kon gevoerd worden, maar dat zijn we jammer genoeg volledig kwijtgespeeld. Vandaag zijn de mensen helemaal afhankelijk van de media om hun mening te vormen."


"ik heb een schitterend leven gehad. Gracias a la vida, zo werd op mijn afscheidsviering gezongen."