10.31.2014

Halloween!

uit het digitale foto-archief van the American Antiquarian Society


omdat er nooit genoeg katten op het internet staan

10.30.2014

Vampieren reünie

Wat zou Halloween zijn zonder vampieren?

Al is er tegenwoordig nogal 'overkill'
10.27.2014

Muppet Ghost Hunters!

 Kameraden en vrienden, we kunnen er niet naast kijken, Halloween komt met rassenschrede dichterbij!
Daarom, om de aanloop naar nog spannender te maken, elke dag een passend filmpje.


10.24.2014

Koopkracht

Na zijn dood werd God vloeibaar
goud. In die vorm kwam hij overal,
op alle plaatsen, die hij overspoelde
tot men geen andere god nog aanbad.
Heter dan kokende as, kouder dan ijs
drong hij binnen door ogen en oren
en dwong alle handen naar zijn gebod:
wie een leven wil moet het zien te kopen.
Wie het kan wordt vloeibaar als God zelf,
wast aan en giet zich uit over de wereld,
duizenden goden, allen de enige.
Wie het niet kan wordt onbestaand,
een roeier zonder spanen,
een zwemmer in het moeras,
een drenkeling buiten adem,
een wesp in een limonadeglas.


10.23.2014

Sinfonie Orchester Schöneberg in concert

Kameraden en vrienden,

vandaag kun je om 14u naar een ongetwijfeld bijzonder mooi concert komen luisteren in de immer bezoekenswaardige Sint-Pieterskerk. Het Sinfonie Orchester Schöneberg, onder leiding van Stanley Dodds, brengt stukken van César Franck, Edward Elgar en Ludwig van Beethoven, geef toe, dat klinkt niet slecht.

Donderdag, om 14u, dus wie kan komen, heeft gewoon geen excuus. Werkeloos tuig, invalide leeggangers, deeltijds werkenden en vooral de gepensioneerde hangouder, geen enkel excuus. Tot straks.
10.22.2014

'extra zuurstof voor de hardwerkende mensen'

Kameraden en vrienden, we kunnen er niet onderuit, we gaan een 'hete herfst' krijgen.
De rechtse regering(en) hebben een reeks maatregelen op hun programma staan om de werkende mens eens goed te doen betalen. Maar gelukkig laten de mensen zich niet zo gemakkelijk rollen. De eerste die op straat kwamen waren de politiediensten. Een werkende mens, arbeider of bediende, uit gelijk welke sector, kan het zich gewoon niet veroorloven om niet op straat te komen.

Voor zij die wat argumenten wensen, een deel van de speech van Peter Mertens op de protestparade van vorige zondag.

Wij hebben allemaal de reactie gehoord van de woordvoerders van het VBO en VOKA: “Eindelijk een regering die ondernemende en hardwerkende mensen extra zuurstof geeft.”
Dat is wat ze zeggen: “extra zuurstof voor de mensen”!
Waar is die extra zuurstof?
Waar is de zuurstof voor de jongeren in de wijken die snakken naar een echte vaste job?
Waar is de zuurstof voor de cultuursector?
Waar is de zuurstof voor het klimaat dat kapot gaat onder de CO2 uitstoot?
Mensen verplichten om twee tot vijf jaar langer te werken, voor 83 tot 300 euro minder pensioen? Is dat die extra zuurstof waar het VBO het over heeft?
Neen, beste vrienden en kameraden, dat is geen zuurstof, dat is de samenleving de strot dichtknijpen.
En dat zullen wij niet laten gebeuren.

Wie krijgt extra zuurstof van de rechtse regering?
Laten we bij de feiten blijven:
Er komt géén vermogensbelasting, ondanks de reusachtige toename van het aantal multimiljonairs.
De notionele interesten blijven bestaan, ondanks het minimumtarief dat de 1.000 winstgevende multinationals nu al betalen.
Meer nog: de grote bedrijven krijgen er nog eens een blanco cheque van 3,5 miljard euro bovenop.
Dat is niet normaal. Het is tijd om opnieuw duidelijk te zeggen: laat de miljonairs de crisis betalen.
Neen, mijnheer Michel en mijnheer De Wever
Het is niet door de zuurstof uit de samenleving te pompen dat je een economie opbouwt.
Is Nederland gered door de invoering van de verplichtte tewerkstelling voor werklozen?
Absoluut niet, Nederland zit al jaren in een recessie.
Het enige gevolg is dat bestaande jobs werden vervangen door een nieuw soort dwangarbeid.
Het is absurd om dat model bij ons in te voeren en 200.000 werklozen te verplichten tot gemeenschapsdienst!
Mijnheer Michel, mijnheer De Wever, als je werklozen dan toch aan de slag wil helpen: stop dan met de jobafbraak bij de publieke diensten en zorg dat jongeren opnieuw een échte job kunnen krijgen met een volwaardig loon!
Is Duitsland gered door de invoering van de mini-jobs?
7,5 miljoen Duitsers werken nu in een mini-job.
Neen, Duitsland is niet gered.
Het land is nu Europees kampioen voor wat betreft het aantal werkende armen aan de ene kant, en het aantal multimiljonairs aan de andere kant.
Kijk naar de cijfers: de groei in Duitsland is nul procent. Nul!
En precies op dat moment komt men ons vertellen dat we het Duitse model moeten volgen.
Vergeet het maar!
Neen meneer Michel en meneer De Wever: we zullen uw Duits model nooit aanvaarden.
En het is daarom dat we vandaag naar Brussel zijn gekomen,
met onze eigen visie,
met een positieve visie.
Een visie voor een sociale vernieuwing, en geen sociale achteruitgang.
Een visie met recepten van de toekomst, in plaats van recepten uit het verleden.
Een visie op investeringen : in het onderwijs, in de crèches, de uitbouw van de openbare diensten, en sterke sociale zekerheid.
Een visie ook op ecologische vernieuwing,
een visie op een openbaar energiebedrijf,
ene visie op investeringen in het spoor, in plaats van ons openbaar vervoer te blijven afbreken.
Een visie, tenslotte, op democratische vernieuwing, en niet dat voorbijgestreefde beleid dat de vakbonden als vijanden beschouwt.
Een visie voor een menselijke opvang van asielzoekers, en geen racisme meneer Francken!
Een democratische visie die de syndicale rechten beschermt, het middenveld versterkt en de rechtspraak toegankelijk maakt.
Dat is onze visie! Ons Cactusplan.
Beste vrienden, we zijn hier vandaag met de PVDA in Brussel om te zeggen dat er een ander weg mogelijk is.
We zijn hier om te zeggen dat er een alternatief is: ons Cactusplan.

Sommigen beweren dat dit niet haalbaar is.
Ja, we maken ons geen enkele illusie over deze regering.
Het is de regering van het VBO.
Deze regering zal haar neoliberaal beleid niet veranderen.
Deze regering zal enkel wijken voor sociale strijd.
Wij hebben vertrouwen in het volk
Want dat is heel onze geschiedenis.
Wie heeft de eerste vakbonden uitgebouwd?
Het waren niet de liberalen en de separatisten
het waren de textielarbeiders van Gent en Kortrijk.
Wie heeft de geest van verzet en strijd binnengebracht in de arbeidersbeweging ?
Het waren niet de liberalen en de separatisten
het waren de mijnwerkers van de Borinage
Wie formuleerde de eerste politieke eisen binnen de arbeidersklasse ?
het waren niet de liberalen en de separatisten
het waren de arbeiders en ambachtslieden van Brussel.
En samen, die van Gent, die van de Borinage, die van Brussel, die van Antwerpen en die van Luik
samen hebben ze de arbeidersbeweging gemaakt,
samen hebben zij de arbeidersbeweging groot gemaakt,
nous sommes un, wij zijn één!

Neen, meneer Michel, en neen, meneer De Wever
het zijn niet de liberalen en de separatisten die het verbod op kinderarbeid hebben afgedwongen,
die de twaalfurenwerkdag hebben afgeschaft,
die het algemeen stemrecht hebben ingevoerd,
die betaald verlof en sociale zekerheid hebben veroverd.
Het is de arbeidersbeweging
En dat laten wij ons niet afnemen
Dat is geen geschiedenis, dat is actualiteit.
Want vandaag is het opnieuw de arbeidersbeweging die opstaat om haar rechten te verdedigen, en om een andere uitweg uit de crisis te eisen.
Vakbonden, studenten, cultuurscheppers, jongeren en ouderen, antiracisten en antifascisten, weerbare burgers van dit land: samen vormen wij het sociaal verzet.
En dat sociaal verzet zal de rechtse regering doen wijken!
Zeer bekijkenswaardig is de interventie van Raoul Hedebouw in het parlement:

10.10.2014

'ontmoetingsdag voor kerkbesturen'

Beste vrienden, vandaag zit uw kameraad op een studiedag.

'Studiedagen, ne truc van de leeghangers'.

Het programma ziet er in elk geval zeer interessant uit.


10u00 Verwelkoming door Christine Deweerdt, directeur STAM
10u15 Inleiding op het dagprogramma Jo Rombouts, diensthoofd erfgoed Provincie Oost-Vlaanderen
10u30 Welkom bij Erfgoedinzicht Jan Deckers, directeur eGov
10u45 Toekomstvisie voor de Kerk in Oost-Vlaanderen vicaris Lode Aerts, bisdom Gent
11u30 Waardering van roerend religieus erfgoed: een traject Jan Klinckaert, directeur roerend erfgoed CRKC
12u30 Lunch (altijd leuk)
 14 uur Workshops
• Workshop A: Kennismaking met Erfgoedinzicht
• Workshop B: Naar een toekomstgericht kerkenplan in de Westhoek

• Workshop C: Textiel uit de 19de en 20ste eeuw in uw kerkcollectie

• Workshop D: Bezoek tentoonstelling ‘stad van morgen: 46 Gentse parochiekerken om over na te denken’ in het STAM

15 uur Koffiepauze (zeer noodzakelijk me dunkt)
15u30 Workshops
• Workshop A: Kennismaking met Erfgoedinzicht

• Workshop B: Conservatie van uw collectie en ongediertebestrijding
• Workshop C: Zwalmse kerken op zoek naar een nieuwe invulling: een verhaal van waarderen
• Workshop D: Bezoek tentoonstelling ‘stad van morgen: 46 Gentse parochiekerken om over na te denken’ in het STAM

16u30 Slotwoord door gedeputeerde Jozef Dauwe
16u45 – 17u30 Receptie (het zou overdreven dit het voornaamste te noemen, maar niettemin onontbeerlijk)


­
De ontmoetingsdag van de Oost-Vlaamse kerkbesturen is een organisatie van Dienst Erfgoed in samenwerking met Transversale Cel Cultuur, Monumentenwacht Oost-Vlaanderen en PIVA eGov. Met de steun van de Vlaamse overheid, STAM, CRKC, en Bisdom Gent.

Een prachtig initiatief van de Provincie Oost-Vlaanderen. Het enige bestuursniveau dat dergelijke initiatieven kan nemen. De gemeentes zijn te klein om vormingen te geven, of tenminste dat beweren ze toch (Gent heeft een 24 parochiekerken, wat toch voldoende zou kunnen zijn, maar hoe minder ze moeten doen hoe liever lijkt de stedelijke slogan, maar bon). Het Vlaamse niveau zou van alles kunnen doen, maar toch nu toe heb ik enkel van het rijksarchief een initiatief gezien. Landelijke expertisecentra, zoals het CRKC geven enkel zeer prijzige vormingen en studiemomenten. Dus lang leve de provincie!