2.04.2007

18.000 handtekening voor een democratische financiering

Iedereen van jullie zal het zich ongetwijfeld nog herinneren van vorig jaar, die minister met zijn snode plannen voor de financiering van onze hogescholen en universiteiten. Met zo'n 15.000 waren we toen op straat gekomen om ons ongenoegen te laten blijken.Maar op straat komen alleen was natuurlijk niet voldoende, we hebben toen ook een petitie gelanceerd, een petitie 'voor een democratische financiering van het hoger onderwijs'. Doel van die petitie was natuurlijk om de studenteneisen nog meer kracht bij te zetten, maar ook om een parlementaire hoorzitting te kunnen afdwingen.

Daarvoor hadden we niet minder dan 15.000 handtekeningen nodig. 15.000 petities, dat is een serieus pak blaren, en een serieus aantal keer dezelfde uitleg moeten doen. Maar al dat leed was het toch min of meer waard, tenslotte is er toch niemand die wil dat er over zoiets belangrijk als ons hoger onderwijs wordt beslist door een paar pipo's zonder een grondig publiek debat.



We moesten er 15.000 hebben, we hebben er 18.000 en dat allemaal dank
zij jullie!

Nu we die petities hebben gaan die natuurlijk niet gebruiken om ons kot mee te behangen. De petities hebben we vrijdag 2 februari afgegeven in het Vlaams Parlement.

De derde nota werd begin juni 2006 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Daarin werd nauwelijks ingegaan op de studenteneisen. Sindsdien is er in het
dossier slechts weinig gebeurd. Ook het parlement werd tot nu toe op geen enkele wijze betrokken in het belangrijke debat.

Die petities afgeven, dat hebben we uiteraard niet in stilte gedaan. De dag begon met een persconferentie waarop VVS de aanwezige journalisten herinnerde aan de financieringsplannen en de betogingen van vorig jaar.

Na afloop trok een enthousiaste delegatie richting Vlaams Parlement.

Een winkelkarretje werd beladen met de petities, bier en der Hans. Na een moeizame rit werden de petities afgeven. Benieuwd hoelang we zullen moeten wachten tegen de hoorzitting er uiteindelijk komt.

Het spreekt voor zich dat we achteraf niet gewoon terug verdwenen, we hadden bier, we hadden broodjes, we hebben dan maar een klein straatfeestje gebouwd.
























De kameraden-huisgenoten van Esib (de Europese studentenkoepel) en FEF (de Belgisch-Franstalige studentenkoepel) kwamen spontaan hun solidariteit betuigen.

Kameraden en vrienden, laat ons hopen dat er vlug meer informatie naar buiten komt, want deze hele situatie is alles behalve democratisch. Een minister die plannen ontwerpt en doordrukt ondanks een gigantische golf van protest, die daarop alle debat uit de weg gaat en een hele trukkendoos bovenhaalt. Hopelijk komt die hoorzitting er vlug, zodat het debat tenminste terug aanzwengeld.

Meer lezen: het uitgebreidere persdossier