8.31.2018

aanwinsten augstus

Eind augustus,  tijd om de aanwinsten van deze maand op een rijtje te zetten.

Hubert Lampo, De Zwanen van Stonehenge. Leesboek over magisch-realisme en fantastische literatuur, Amsterdam, 1986.

Lootens, J. (red.), De Sint-Sixtusabdij van Westvleteren. geschiedenis, spiritualiteit, bouwen aan de toekomst, Davidsfonds, 2012.

Luc Sante, Het Andere Parijs. Reis naar een verdwenen stad, Polis, 2018
8.28.2018

Open Monumentendag

Hotel Lousberg - de Hemptinne, zegt u misschien niets, maar dit is een van de mooiste stadspaleizen van onze stad.
Tot voor kort in de smerige handen van Optima, nu gelukkig publiek bezit. En te bezoeken op Zondag 9 september Open Monumentendag - Vandaag starten de inschrijvingen voor (geleide) bezoeken aan dit en een aantal andere zeer bekijkenswaardige stadsgebouwen:

lees meer

8.23.2018

vakantie te lang of aanbod te beperkt?

De jaarlijkse 'de vakantie duurt te lang'-discussie flakkerde recent weer eens op.

Het VBO moest zich er blijkbaar eens mee moeien. Die vonden uiteraard dat de vakantie te lang duurt. Een uitstekend antwoord kwam er van Hafsa El-Bazioui, actief bij groen en maatschappelijk werker.

Misschien moeten we de vraag eerder omdraaien: Ligt het aan de duurtijd van de vakantie, of is het aanbod aan buitenschoolse prikkels en stimuli voor een heleboel kinderen gewoon ontoereikend?
Als ouder van twee kinderen weet ik maar al te goed hoe uitdagend het is om de zomervakantie met pedagogisch verantwoorde activiteiten te vullen. Waar je als ouder ook je vakantie doorbrengt: je moet altijd creatief zijn, zoeken en puzzelen. En niet iedereen heeft de tijd of de middelen om elke dag uitstappen te plannen.

Lokale overheden kunnen hier een belangrijke rol in spelen door samenwerkingen tussen scholen, vrijetijdsaanbieders en jeugdwerkingen te stimuleren. Op die manier kunnen laagdrempelige vakantieactiviteiten georganiseerd worden, waar spel en leerprestaties hand in hand gaan.
 'Duurt de vakantie te lang?' is dan ook niet de juiste vraag: 'Is het vakantieaanbod te beperkt?', is de vraag die we ons wel moeten stellen.

Een sterk vakantieaanbod is voor iedereen toegankelijk en gevarieerd. En net op die punten wringt het schoentje in heel wat gemeentes: activiteiten zijn onbereikbaar voor een heleboel ouders en hun kinderen, zowel letterlijk als financieel. De ongelijkheid inperken doet het in geen geval, integendeel, en dat valt te betreuren. Los van mogelijke verschillen in sociale en economische achtergronden hebben kinderen immers heel wat met elkaar gemeen: elk kind is een ontdekkingsreiziger en elk kind is een speelvogel, zowel tijdens als buiten de schooluren.


lees het volledige stuk bij Knack.

8.22.2018

'cultuurmarxisme' en Gramsci

Kameraden en vrienden,

 vandaag aandacht voor Antonio Gramsci. Italiaans communist uit de eerste helft van de vorige eeuw. Vandaag de dag onderwerp van ronduit obsessief gedrag van extreem-rechtse nitwits.


Als we de bestrijders van het cultuurmarxistische gevaar mogen geloven is Antonio Gramsci het brein achter deze sluimerende coup. Hij zou degene zijn die de klassenstrijd inruilde voor de cultuuroorlog, die ideologie belangrijker achtte dan de economie en zo linkse rebellen inspireerde tot een ‘lange mars door de instituties’. Die mars is inmiddels zo goed als voltooid, claimt Cliteur, want zonder dat we er erg in hebben zijn de universiteiten, kranten en de publieke omroep in handen gevallen van Gramsci’s discipelen. Instemmend citeert hij de alt-right provocateur Milo Yiannopoulos: ‘Als je je afvraagt waarom je gedwongen wordt om diversiteitscursussen of colleges genderstudies te volgen aan de universiteit, of waarom al je professoren een hekel lijken te hebben aan de westerse cultuur – het is de schuld van Gramsci.’

Dit staat te lezen in een interessant stuk in De Groene Amsterdammer, een blad waar we in België toch alleen maar van kunnen dromen. 


Want cultuur was bij Gramsci nooit losgezongen van de economie. Zijn vijand was het fascisme, niet de westerse beschaving. Hij droomde niet van een universiteit met verplichte diversiteitscursussen, maar van een samenleving zonder onderdrukking en uitbuiting. En zolang nieuw rechts de voorwaarden van de cultuuroorlog bepaalt en links gevangen zit in een schijngevecht tussen klasse en identiteit, komt die droom niet dichterbij.

Lees het volledige artikel. 

Eid Mubarak!

Voor alle kameraden en vrienden die het vieren, een zeer deugddoende Eid!8.16.2018

de behoefte aan en het recht op geschiedenis


De mens is een historisch wezen met behoefte aan en recht op geschiedenis. Het vergeten verleden verdwijnt ook niet, want het verleden is onopschortbaar. Als het niet wordt behandeld in de klas, duikt het elders op onder vele gedaanten: lezersbrieven, graffiti, vooroordelen. Het collectief geheugen neemt dan de rol van het geschiedenisonderwijs over. Soms is dat heilzaam, vaak ook niet. Ik vraag me wel eens af of er zoveel mythen en nonsens over de Germanen en Kelten zouden circuleren, indien hun een waardiger plaats in het geschiedenisonderwijs voorbehouden zou zijn geweest.


Antoon De Baets, De figuranten van de geschiedenis. Hoe het verleden van andere culturen wordt verbeeld en in herinnering gebracht, EPO, 1994, p. 206.

8.12.2018

V.S. Naipaul - 'no city or landscape is truly real'

No city or landscape is truly real

unless it has been given the quality of myth

by writer, painter or by its association with great events.


V.S. Naipaul (1932 - 2018) 


An Area of Darkness

1964 (1985), p. 194

8.09.2018

'you should know this about me'Woody Allen, smeerlap zo bleek, maar geniale filmmaker.

8.07.2018

'koeien en gewone mensen'


Het paviljoen van de Hand stond een halve mijl van het kasteel in de schaduw van een olm met een brede kruin. Vlakbij was een tiental koeien aan het grazen. Koningen komen op en gaan onder, dacht Dunk, en koeien en gewone mensen gaan door met hun bezigheden.


George R.R. Martin, De Onbekende Ridder, in: De Wereld van Het Lied van IJs en Vuur. Ridder van de Zeven Koninkrijken, Amsterdam, 2014, p. 289.

8.06.2018

'L'histoire oubliée des Swahilis'


Op deze zomerse maandag een uiterst interessante documentaire van Arte.

In de reeks Enquetes Archeologiques brengt Arte de stand van zaken van het onderzoek naar een aantal grote beschavingen en sites.

Onderwerp vandaag, L'histoire oubliée des Swahilis, de middeleeuwse Afrikaanse beschaving van de Swahili.
Op de site van Arte kun je deze documentaire ook bekijken in het Duits of met ondertitels in het Engels, Spaans, Pools en Frans. NB: deze documentaire blijft maar beperkt op deze site beschikbaar.


U ziet programmamaker en ULB-prof Peter Eeckhout in gesprek met archeoloog Stephan Pradines en Amandus Kwekason


Veel kijkplezier!