4.07.2014

'kapel wordt moskee'

 Eindelijk, eindelijk en nog eens eindelijk

WIJKKAPEL WORDT MOSKEE HASSELT (KerkNet) – Het schepencollege van Beringen heeft met de vzw. Islamitisch Cultureel Ontmoetingscentrum een principieel akkoord gesloten over het gebruik van de wijkkapel van Steenveld als moskee. De wijk telt een grote gemeenschap met Turkse roots. Het voormalige kerkgebouw is eigendom van de stad. Die kocht de kapel en het parochiaal centrum in 2010 van de kerkfabriek. Clem Vande Broek, woordvoerder van het bisdom Hasselt: "Het is een wijkkapel, die enkele jaren geleden aan de gemeente werd verkocht om er sociaal-culturele activiteiten te laten plaatsvinden. Blijkbaar geeft de gemeente de voormalige kapel nu voor dertig jaar in erfpacht aan de islamitische gemeenschap. Noch de parochie, noch het bisdom hebben daarin enige zeggenschap gehad." Dat een voormalige kapel een moskee wordt is een primeur. Clem Vande Broek: "In het bisdom Hasselt bestaan er nu al verschillende kerken die samen met de orthodoxe of evangelische gemeenschap worden gebruikt. In principe heeft de bisschop het laatste woord met betrekking tot de herbestemming van parochiekerken." In dit geval heeft het bisdom echter geen zeggenschap, omdat het gebouw al sinds 2010 eigendom is van de stad Beringen.

De katholieke kerk heeft een ferm aantal kerken in beheer die ze 'in permanente bruikleen' heeft gekregen van de overheid. Mijn eigenste kerk is bv stadseigendom. Ook mijn favoriete Sint-Annakerk is gebouwd door een pps-avant-la-lettre met publiek en privaat geld maar is geheel en al stadseigendom.
De wraakroepende discriminatie van de islamitische godsdienst, die maar geen pps'en konden opzetten om gebouwen te zetten wordt nu toch een beetje weg gewerkt door deze regeling.
Veel kerkbestuurders lijken er vanuit te gaan dat kerken en kapellen enkel als dusdanig kunnen gebruikt worden of dat ze als het dan echt moet een verheven culturele en sociale functie moeten krijgen. Maar als er geen erfgoed-waarde is zie ik niet in waarom het geen moskee zou mogen worden. De Bisschoppen hebben zelf al gezegd dat als zij iets te zeggen hebben over de kerken, als het dus katholieke kerken blijven die er 'parttime' een 'andere functie' bij krijgen, dat ze ook gebruikt mogen worden door andere christelijke kerken. Kan er mij iemand zeggen wat er op tegen zou zijn dat ook moslims tot dezelfde god bidden in dezelfde ruimte?
Buiten dan racisme natuurlijk.

Geen opmerkingen: