1.24.2015

Levensbeschouwing & Geweld

Vandaag kunnen kameraden en vrienden met interesse in het zeer boeiende en helaas steeds actuele thema godsdienst en geweld terecht in de Gentse protestantse Rabotkerk voor een debat.

De Interlevensbeschouwelijke Werkgroep Gent organiseert vandaag, in samenwerking met het InterKerkelijk Beraad, het debat Levensbeschouwing en Geweld.


Uiteraard haken we hiermee in op de actualiteit rond het geweld in het Midden-Oosten en de wijze waarop ook Belgische jongeren daaraan deelnemen. Maar een eenzijdige focus op de islam zorgt al te vaak voor een vertekening van het maatschappelijk debat. Daarom willen we het thema in onze bijeenkomst veel breder trekken door ook de spanning tussen geweld & geweldloosheid in andere tradities bloot te leggen. Drie gerenommeerde sprekers zullen elk korte en eerlijke uiteenzettingen geven over verschillende vormen van geweld in de eigen traditie en daar vervolgens een persoonlijke getuigenis aan koppelen over de spirituele wijze waarop zij daar mee omgaan.

Sprekers voor vandaag:
Montasser Al De'emeh: omwille van zijn doctoraatsonderzoek aan de UA en de KUL over Vlaamse Syriëstrijders komt Montasser de laatste maanden geregeld in het nieuws. In de Knack verschijnen ook geregeld artikelen van zijn hand over de hele problematiek.

Jo Hanssens:reeds jarenlang is katholiek priester Jo Hanssens actief binnen Pax Christi Vlaanderen (o.a. twee termijnen als voorzitter). Hij schreef en redacteerde ook meerdere boeken rond verschillende vormen en aspecten van geweld & geweldloosheid.

Frank De Waele: is Zen-leraar van de Belgische Zen-Sangha. Sinds de jaren negentig is hij ook zeer geëngageerd in de Zen Peacemakers Community, een organisatie die sociaal geëngageerd boeddhisme wil promoten.

Dus vandaag, om 10u in de Protestantse Rabotkerk - Begijnhoflaan 11
Ik zou zeggen tot straks!

Geen opmerkingen: