7.23.2015

elektriciteit een luxe?

Jawade, te midden de Gentse Feesten krijgen de mensen te horen dat de regering, nva, cd&v en vld, een 'tax shift' doorvoeren. Een tax-shift van de gewone werkmensen naar de rijken wel te verstaan.

Is er iemand die mij kan zeggen waarom N-VA, CD&V en Open VLD vinden dat elektriciteit een luxe-product zou zijn?

De PVDA stuurde volgende reactie de wereld in:

"Dit is een totaal onrechtvaardige tax-shift", reageert Peter Mertens, "De regering geeft een tax-cut van 2 miljard euro cadeau aan de bedrijven, en wij betalen de rekening door hogere taksen op elektriciteit, diesel, tabak en drank. Onder het mom van 'ecofiscaliteit' en 'gezondheidsmaatregelen' snijdt de regering in de koopkracht van de bevolking. Dat is geen tax-shift, maar een tax-lift op de kap van de gewone mensen. Alles wordt duurder, terwijl de lonen door de indexsprong geblokkeerd blijven. Deze factuurregering verschuift de lasten van vermogenden en multinationals naar gezinnen, werknemers, kleine zelfstandigen en de meest kwetsbaren in deze samenleving. Dat is onrechtvaardig."

De PVDA verzet zich fel tegen een verhoging van de btw op elektriciteit van 6% naar 21%. "Energie is een basisbehoefte, geen luxe. Wij hebben indertijd meer dan 200.000 handtekeningen opgehaald om de btw te verlagen naar 6%. Dat de regering de btw opnieuw verhoogt is onaanvaardbaar. De btw-verhoging komt bovenop de afschaffing van de gratis stroom en de nieuwe Vlaamse 'Turteltaks' op elektriciteit. In totaal stijgt de elektriciteitsfactuur met 40 procent, een nooit geziene prijzenschok die heel de bevolking treft, onze stroom tot de duurste maakt van alle buurlanden en de energie-armoede doet toenemen."

De nieuwe lastenverlagingen ondermijnen de sociale zekerheid, vervolgt Peter Mertens. "De cadeau's van de regering aan de werkgevers slaan een gat van 2 miljard euro in de sociale zekerheid. Wie gaat dat betalen? De cadeau's die de regering vandaag uitdeelt aan de bedrijven leiden morgen tot nieuwe besparingen op onze pensioenen en onze gezondheidszorg."

"De gewone mensen betalen de rekening, maar multimiljonairs blijven buiten schot", zegt Peter Mertens. "Dat is hallucinant. De aangekondigde speculatietaks van nauwelijks 28 miljoen euro is lachwekkend. De taks is alleen van toepassing op aandelen die binnen de 6 maanden verhandeld wordt en kan gemakkelijk omzeild worden. Dit is geen tax-shift die het geld gaat halen bij de sterkste schouders. Waar blijven de beloftes van de N-VA om "elk voorstel dat de 1 procent rijksten doet bijdragen zonder reserve en met enthousiasme te steunen"? Het is hoog tijd voor een echte, rechtvaardige tax-shift, een miljonairstaks, die de lasten op de sterkste schouders legt in plaats van bij de gewone bevolking."

"Wij laten het hier niet bij", zegt Peter Mertens. "Dit is een asociaal en onrechtvaardig begrotingsakkoord. Wij zullen mobiliseren! Afspraak in Brussel op 7 oktober tegen deze factuurregering."

Geen opmerkingen: