7.12.2016

de slag bij Bachte


11 juli 1302 kent iedereen, maar wie kent 15 juli 1325?

 De heemkundige kring Het Land van Nevele heeft zich vastgebeten in het boeiende en grotendeels vergeten verhaal van de vlaamse overwinning bij Bachte.

De opstand was ontstaan in 1323 omdat de boeren aan de Vlaamse kust de belastingen en terreur van de adel en de abdijen beu waren. Vlaanderen was toen een leengebied van Frankrijk en werd economisch uitgezogen. Het was een felle strijd, waarbij kastelen in brand werden gestoken. De ene Vlaamse stad na andere (Brugge, Kortrijk, Ieper, Deinze) sloot zich aan bij de opstand. Maar Gent en Oudenaarde, waar rijke burgers de macht hielden, bleven de Franse koning trouw. 
De zeer Vlaamsgezinde krijgsheer Robrecht van Kassel en verschillende strijdersgroepen snelden in 1325 Deinze ter hulp. Want in juli rukte vanuit Gent via Nevele een groot leger op naar Deinze. Het ging om de franskiljonse adel en hun bondgenoten uit Gent en omgeving. Zij wilden komaf maken met de opstand van het gepeupel.

Het 'gemeen' verslaat voor het eerst de adel
Maar het draaide anders uit. Duizenden gewapende Vlaamse arbeiders en boeren waren op 15 juli bijeengestroomd aan de Rekkelingebeek. Zij wachtten het adellijke leger op en er volgde een zware veldslag die de franskiljons eerst leken te winnen. Pas toen Robrecht van Kassel met een nieuwe legertroep vanuit Deinze de Gentenaars aanviel en hun leider Wenemaer doodde, kantelde de strijd. Heel wat edele heren uit het Gentse vonden de dood op het slagveld in Bachte. De nederlaag van de adel door het 'gemeen' joeg wellicht een rilling door kastelen en vorstenhoven. Zoiets was nog nooit gezien.  
De Franse koning was woedend om deze vernedering en mobiliseerde een nieuwe strijdmacht die in 1328 in Kassel (Frans-Vlaanderen, nu Frankrijk) de Vlamingen op hun beurt een nederlaag toediende.

 meer bij de heemkundige Kring Het Land van Nevele

Geen opmerkingen: