8.31.2016

aanwinsten augustus

de oogst voor deze maand was wederom rijkelijk.

Henry Kamen, European Society 1500 - 1700, Hutchinson, 1984.

R. Butaye, Leven van den Eerw. Pater Is.Van De Kerckhove van het Gezelschap van Jezus Apostel van Vlaanderen, Gent, 1895.

Lode Hancké, Travaillisme? de toekomst der arbeidersbewegingen in België, Brussel, 1968.

L. De Witte, kerk, arbeid en kapitaal. Confrontatie van de Christelijke levensopvatting met het arbeidersvraagstuk, Brussel, 1963.

André Mommen, de teloorgang van de Belgische bourgeoisie, kritak, 1982.

Henriette Roland Holst-Van Der Schalk, De Weg tot Eenheid, Amsterdam, 1928.

L. Soetewey, 1200 jaar Sint-Walburgis in Vlaanderen, Antwerpen, 1979.

Karl Rahner, Communisme en Christendom, pastorele cahiers 24, 1966.

G. Schnürer, De Katholieke Kerk en de Beschaving tijdens de Barok, Haarlem, 1951.

G. Schnürer, De Katholieke Kerk en de Beschaving in de Achttiende Eeuw, Haarlem, 1952.

Winand Callewaert, Mythen en verhalen uit het oude India, Davidsfonds, 1997.

Paul Verdeyen, Jan van Ruusbroec. Mystiek Licht uit de Middeleeuwen, Davidsfonds, 1996.

Paul Mommaers en Jan van Bragt, Ruusbroec in gesprek met het Oosten. Mystiek in boeddisme en christendom, Averbode, 1995.

W.I. Lenin, Ausgewählte Werke, Band I, Berlin, 1955.

W.I. Lenin, Ausgewählte Werke, Band II, Berlin, 1955.

Hans Küng, Concilie & hereniging. Hernieuwing als oproep tot eenheid,  Hasselt, 1961.

L. Arts, "Vaert wel ende levet schone!", KAJ, 1941.

Richtlijnen voor Zedenadel-actie, Zedenadel Gouw Oost-Vlaanderen, 1944.

Marcelle Auclair, Het Leven van de Heilige Teresia van Avila. Gods dolende edelvrouwe 1515 - 1582, De Fontein, 1951.

Cd. Buske Huet, Portretten van Nederlanders, Standaard, 1940.

R. Moelart en A. Ryserhove, Heemkundige speurtocht door Ursel, Maldegem, 1976.

Peter Hebblethwaite, Kerk op Hol. De recente geschiedenis van de Rooms-Katholieke Kerk, Baarn, 1977.

Al. Janssens, De Wedergeboorte van het Katholicisme in Engeland, Davidsfonds, 1934.

P. Riche, Catholicisme et Socialisme, Etudes Sociales, 1932.

J.D. Janssens (ed.), Hoofsheid en Devotie in de Middeleeuwse Maatschappij. De Nederlanden van de 12e tot de 15e eeuw, Brussel, 1982.


Geen opmerkingen: