1.14.2018

"truffe van minnen ende van stride"

Cume es hi van mi bekent,
Die nu leeft ende waerheit mint.
Maer Tristram ende Lanceloot,
Perchevael ende Galehoot,
Ghevensde namen ende ongeboren,
Hier of willen de lieden horen;
Truffe van minnen ende van stride
Leest men dor de werelt wide.

Ik ken heden ten dage bijna niemand meer die geïnteresseerd is in de waarheid. Maar over Tristran en Lancelot, over Perceval en Galehoot, verzonnen namen van figuren die nooit bestaan hebben, hierover willen de mensen horen; overal leest men verzinsels over liefde en strijd.


Jacob van Maerlant, Sinte Franciscus leven, vs. 31-38


lees zeker het volledige verhaal op dbnl

Geen opmerkingen: