2.09.2018

Tweehonderd jaar Theodoor Joseph Canneel

Op acht november 2017 was het tweehonderd jaar geleden dat te Gent Theodoor Joseph Canneel werd geboren. Zoon van een drukker, begenadigd schilder, echtgenoot van Clémence Eeman, directeur van de Gentse Academie, vader van drie, nauw betrokken in het Gentse cultuurleven, ridder in de Leopoldsorde, ijveraar van de prille monumentenzorg. En vooral, ontwerper van monumentale muurschilderingen.Meer dan genoeg redenen om wat langer stil te blijven staan bij deze schier vergeten figuur. Voor het tijdschrift Ghendtsche Tydinghen schreef uw kameraad een artikel over deze zeer interessante figuur.Ik zou zeggen lezen in uw lokale bibliotheek of bestellen bij H.H.K.G. vzw.  Je kan natuurlijk ook lid worden van de enige echte Heemkundige en Historische Kring Gent, voor slechts 15 euro en je krijgt het tijdschrift om de twee maanden in uw bus.

Geen opmerkingen: