8.28.2017

Dirk De Backer 1944 - 2017

Beste vrienden, wederom droef nieuws.
Zondag 27 augustus in de late namiddag overleed pastoor en goede vriend Dirk De Backer.


oud-leraar Sint-Lievenscollege, verbondsalmoezenier van de scouts, verbondsproost van het ACW Aalst, pastoor van Sint-Lambertus in Vlekkem, deken, kanunnik van het Sint-Baafskapitel,
tot eind vorig jaar pastoor van Onze-Lieve-Vrouw Sint-Pieters en laatste pastoor van Sint-Coleta.

Hij heeft zijn leven gewijd aan de verwezenlijkingen van het concilie, fervent voorvechter van de oecumene, lekenengagement maar ook aan het basiswerk.

Afscheidsplechtigheid zaterdag 2 september 10u in zijn Sint-Pieterskerk.