8.08.2007

VVS vraagt herziening jobstudentenstatuut

VVS, de Vlaamse Vereniging van Studenten, roept de regeringsonderhandelaars op om het jobstudentenstatuut grondig te hervormen. De drie verschillende tarieven voor sociale zekerheidsbijdragen (RSZ-tarieven) maken het systeem nodeloos complex. Studenten die moeten werken om hun studies te betalen komen hierdoor minder gemakkelijk aan de bak. Bovendien zijn de criteria voor het behoud van de kinderbijslag, het fiscaal ten laste blijven en de
belastingsplichtigheid absoluut niet op elkaar afgesteld. Het jobstudentenstatuut is zo complex dat geen student het nog begrijpt. Daarom vraagt VVS dat de volgende federale regering het statuut grondig hervormt, in overleg met de studenten.
Omdat de regelgeving betreffende studenten over verschillende beleidsdomeinen verdeeld is en er geen afstemming tussen de beleidsmakers is, kan men in België niet van een coherent studentenstatuut spreken. Er wordt nergens een eenzijdige definitie van een student gebruikt, en de noden van de studenten stonden niet altijd centraal bij het opmaken van de regelgeving. Dit resulteerde in een hoogst onduidelijk en onlogisch studentenstatuut. VVS doet bij deze een voorstel voor een coherent en eenduidig statuut dat is aangepast aan de democratiseringsuitdaging. Lees meer...
Lees ook het volledige studentenvoorstel voor een coherent sociaal statuut voor de student.

Studenten trekken naar het Grondwettelijk Hof

Een paar dagen geleden poste ik een oproep van VVS. Dé studentenkoepelorganisatie was op zoek naar studenten die de lerarenopleiding willen beginnen en die mee wouden protesteren tegen de forse prijsverhoging. Daarop kwamen zeer veel verontwaardigde reacties binnen en zeer veel studenten boden zich aan. Ondertussen is de studentenbeweging naar het Grondwettelijk Hof getrokken tegen deze flagrante schending van het ECOSOC-verdrag van 1966. In dat verdrag engageerde België zich ertoe over te gaan tot de geleidelijke invoering van het kosteloos hoger onderwijs.
Hieronder vind je een uittreksel van het persbericht dat VVS uitstuurde:
"VVS, de Vlaamse Vereniging van Studenten, stapt naar het Grondwettelijk Hof om een artikel uit het nieuwe decreet lerarenopleiding te schrappen. Het decreet wijzigt het inschrijvingsgeld voor de voormalige aggregaatsopleiding aan universiteiten en hogescholen. Studenten die zich inschrijven voor de hervormde lerarenopleiding zullen hierdoor vanaf komend academiejaar 533 euro moeten betalen in plaats van de 134 euro vorig jaar. VVS vecht deze verviervoudiging van het studiegeld aan op basis van het VN-verdrag van New York uit 1966. Daarin engageert ons land zich tot de geleidelijke invoering van de kosteloosheid van het hoger onderwijs. De sterke stijging van het inschrijvingsgeld voor de specifieke lerarenopleiding maakt deze minder toegankelijk. VVS, dat ijvert voor de democratisering van het hoger onderwijs, heeft daarom gisteren een verzoek ingediend om deze verhoging nietig te verklaren."
Lees hier het volledige persbericht.

Geert blondie Wilders

Geert Wilders publiceerde vandaag in de Nederlandse Volkskrant een opiniestuk en toont zijn onvervalste fascistische kant. In het stuk doet hij een oproep om de Koran te verbieden.

"Ik roep het al jaren: een gematigde islam bestaat niet. Voor wie mij niet wil geloven: lees de speech die de helaas vorig jaar overleden Italiaanse schrijfster Oriana Fallaci op 28 november 2005 hield in New York, toen zij een prijs in ontvangst nam ter ere van haar heldhaftig verzet tegen het islamofascisme en haar strijd voor vrijheid: ‘Een gematigde islam bestaat niet. Het bestaat niet, omdat er geen onderscheid is tussen Goede islam en Slechte islam. Er is islam, en daar houdt het mee op. En islam is de Koran, en niets dan de Koran. En de Koran is het Mein Kampf van een religie die beoogt anderen te elimineren, die die anderen – niet-moslims – ongelovige honden noemt, inferieure wezens. Lees de Koran, dat Mein Kampf, nog eens. In welke versie dan ook, je zult zien dat al het kwade dat de zoons van Allah tegen ons en henzelf begaan, uit dat boek afkomstig is (Oriana Fallaci, The Force of Reason, post-script, pag. 305, februari 2006).’"

De Hollandse Dewinter heeft blijkbaar een boek in zijn boekenkast staan van Oriana Fallaci, een extreem-rechtse schrijfster die buiten goede vriendin van Benedictus -die Vampir aus Beiern - XVI ook nog eens een aanhoudingsbevel tegen haar lopen heeft in Zwitserland omwille van haar platvloerse beledigingen tegenover moslims.

Leuk taalgebruik ook, 'islamofascisme', een term waar trouwens ook LDD politicus Jürgen Verstrepen mee dweept, ook Amerikaanse neoconservatieven bezigen hem vaak. Geïnteresseerden verwijs ik met velerlei graagte naar een artikel van Linda Bogaert op de site van het Centrum voor Islam in Europa van de UGent.

"Genoeg is genoeg. Laten we ophouden met politiek correct gedraai en gekonkel."

"De kern van het probleem is de fascistische islam, de zieke ideologie van Allah en Mohammed zoals neergelegd in de islamitische Mein Kampf: de Koran. De teksten uit de Koran laten weinig aan de verbeelding over."

Amai, Geert Wilders is plotseling expert geworden van de Koran of van de Islamitische theologie en geschiedenis.

Maar dan komt het leukste, in onvervalste Nietzsche-stijl gaat hij tekeer tegen de laffe politici. Ja, het volk heeft sterke leiders nodig!

"Den Haag zit vol met laffe lieden. Bange mensen die laf zijn geboren en laf zullen sterven. Die vinden en bevorderen dat de Nederlandse cultuur gestoeld zal zijn op een joods-christelijke-islamitische traditie. Die een generaal pardon verlenen aan leugenaars en criminelen. Die de andere kant op kijken als homoseksuelen inmiddels bijna dagelijks in elkaar worden geramd. Die sharia-hypotheken willen invoeren.

Die met vertegenwoordigers van de terroristische Hamas in gesprek gaan. Die werkzaamheden verrichten voor de dictatoriale Marokkaanse koning. Die extremisten van de Moslimbroederschap als gesprekspartner zien. Die toestaan dat moslimmannen weigeren hun zieke vrouw te laten behandelen door mannelijke artsen. Die lak hebben aan de belangen van de Nederlandse burger en meewerken aan de transformatie van Nederland in Nederabië als provincie van de islamitische superstaat Eurabië."

"Ik heb genoeg van de islam in Nederland: geen moslimimmigrant er meer bij. Ik heb genoeg van de aanbidding van Allah en Mohammed in Nederland: geen moskee er meer bij. Ik heb genoeg van de Koran in Nederland: verbied dat fascistische boek."

Ware het niet zo verschikkelijk tragisch, het ware hilarisch!

Laat het daarmee nog maar eens gezegd zijn, er lopen helaas nog genoeg fascisten rond op deze wereld.

8.05.2007

Studenten tegen prijsverhoging lerarenopleiding

Kameraden en vrienden,

Het inschrijvingsgeld van de nieuwe lerarenopleiding (ALO) van 60 studiepunten verviervoudigt vanaf volgend jaar. De oude opleiding van 40 stptn. kostte nog 130 euro, voor de nieuwe zal je ongeveer 530 euro moeten dokken.
België ondertekende nochtans het VN-verdrag van New York, waarin het zich verbond geleidelijk het hoger onderwijs kosteloos te maken.

Daarom start de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) een procedure bij het Grondwettelijk Hof (het voormalig Arbitragehof) tegen de Vlaamse overheid om deze plotse kostenverhoging aan te klagen en tegen te houden.

Nu zoeken we nog twee studenten die zich volgend jaar voor het eerst inschrijven voor de nieuwe ALO-opleiding van 60 studiepunten (ook als je deze deeltijds volgt, combineert met een job of je stage wil doen terwijl je al werkt als leraar). Dit om aan te tonen dat individuele studentenbelangen door de verhoging van het inschrijvingsgeld geschonden worden.

Het enige wat je hiervoor moet doen, is je naam en officieel adres opgeven. Geen handtekening, geen getuigenis voor het Hof. De procedure zal ongeveer een jaar duren. Hopelijk halen we dankzij jullie medewerking een slag thuis voor alle ALO-studenten.

Kameraden en vrienden, dit is dringend, dus als je wil opkomen voor jouw rechten en die van je medestudenten laat dan zo snel mogelijk iets weten.