4.25.2007

beroepsprofielen, colloquium en VVS - allo

Kameraden en vrienden,

Uw kameraad is door zijn werkgever naar de werkgroep beroepsprofielen en basiscompetenties van de vlor gestuurd. Deze werkgroep moet zich buigen over het ontwerp decreet dat de Vlaamse Regering uit zijn duim gezogen heeft. En gezogen is de juiste term, studenteninspraak is echt wel Vandenbrouckes' sterkste kant niet.
Beroepsprofielen en basiscompetenties geven aan wat een leerkracht die te kunnen om het beroep te kunnen uitoefenen. Dat is complexe materie, temeer omdat die competenties als standaard gebruikt worden voor de lerarenopleidingen. Mijn hoofdbezorgdheid was telkens welke implicaties die gingen hebben op de instroom, de doorstroom en de uitstroom van studenten uit zogenaamde doelgroepen. Zo staat er iets over 'standaardnederlands', het is koffiedikkijken wat dit zal gaan betekenen in de praktijk.
Naar aloude VVS-traditie wist ik uiteraard maar op het laatste moment dat ik naar deze vergadering moest gaan, dus dat nog serieus zweten om het dossier te bestuderen en uitspitten. Maar bon, dit was maar een eerste vergadering (van een volle dag nota bene) en het dossier gaat ook nog besproken worden in o.a. de commihosfu.
Meer weten over de regeling tot nu toe vind je bij onderwijs zelve of in dit artikel van klasse. De huidige discussie kun je o.a. nalezen bij het coc.
De dag erop was het verzamelen geblazen voor het Federaal Colloquium van VVS en FEF. De twee Belgische studentenorganisaties hadden een memorandum geschreven met de studenteneisen voor de komende federale verkiezingen. Om deze eisen kracht bij te zetten en in een breder kader te plaatsen organiseerden we dus ons colloquium. In de voormiddag konden de studenten prominente experten aanhoren over de verschillende thema's die in het memorandum aan bod kwamen, sociale thema's, internationale thema's en onderwijsgerelateerde thema's zoals de contingentering en de problematiek van toegang tot de beroepen.
In de namiddag werden afgevaardigden van de grote politieke families uitgenodigd om hun mening te geven over de studenteneisen. Dit leverde een bijzonder interessant debat op.Binnenkort kun je alles nalezen op onze memorandum-site.
Gelukkig konden we 'savonds nog even uitblazen en genieten van een welverdiende pint.Zondag was het dan tijd voor wat welverdiende rust, het is te zeggen, werken in de zon in den hof, wat uiteraard leuker is dan op kantoor.

Maandag was het wederom tijd voor de werkgroep allochtone studenten, dit is de vergadering van VVS en de allochtone en multiculturele studentenorganisaties. Daarbij werd over heel wat gediscussieerd, o.a. over de nieuwe projectoproep van de Koning Boudewijnstichting rond mentoren. Meer hierover lees je op onze site. Er werd ook nagedacht over de toekomst van de werkgroep. Daarbij werd snel duidelijk dat de werkgroep een duidelijker structuur moest krijgen en een vast onderdeel worden van de VVS-werking (zoals trouwens ook beslist door de algemene vergadering van 1 maart). Daarbij werd ook een voorzitter verkozen, Walid, een sympatieke kul-student.

4.18.2007

federaal colloquium

Beste kameraden en vrienden,

Zoals jullie weten heeft VVS samen met de franstalige studentenkoepel FEF een studentenmemorandum geschreven voor de federale verkiezingen.

Het memorandum werd tijdens de eerste week van de paasvakantie voorgesteld aan de pers. Om echter nog wat meer te kunnen wegen op de politiek, organiseren we deze zaterdag 21 april ook een federaal colloquium. In de voormiddag zijn er filmpjes, interviews en panelgesprekken voorzien met experts die de verschillende topics verder uitdiepen.
In de namiddag vindt er een groot politiek debat plaats waarin de belangrijkste partijformaties langs beide kanten van de taalgrens aan de tand worden gevoeld en gedwongen kleur te bekennen.

9 u 00 : ontvangst

9 u 30 : verwelkoming door de voorzitters van FEF en VVS

9 u 45 : panelgesprek sociaal met:

- Jan Kuypers ( Sovo Plantijn )
- Mike De Herdt ( ABVV – jongeren )
- Renaud Maes ( FEF en OCMW – specialist )
- Hugo Van Drogenbrouck ( Oproep voor een democratische school ), OV
- Jonathan Couvreur (huisvestingsspecialist)

10 u 45 : koffiepauze

11 u 00 : panelgesprek toegang tot opleiding en beroepen:
- Alain De Wever (Erasmusziekenhuis)
- Jonathan Petit ( FEF en geneeskundestudent )
- iemand van Bachelor - vzw, OV
- Benjamin van Camp ( rector VUB ), OV
- Ken Naudts ( voorzitter VVKS ), OV

11 u 45 : panelgesprek internationaal:
- Koen Geven ( voorzitter Esib )
- Victor Videlle ( UNEF, Franse studentenkoepel )
- Katrien Debruyn ( Vluchtelingenwerk Vlaanderen ) , OV
- Fréderic Docquier (professor UCL)

12 u 30 : lunch

13 u 30 : voorstelling studentenmemorandum

14 u 00 : politiek debat met CD&V–NVA, CDH, ECOLO, Groen!, MR, Open VLD, Sp.a-Spirit, PS

15 u 30 : koffiepauze

15 u 45 : debat met en vragen uit het publiek

16 u 30 : receptie

17 u 30 : einde


Dus: als je ook eens wil kennismaken met studentenvertegenwoordigers van over de taalgrens, als je graag eindelijk het resultaat wil zien van de noeste arbeid die VVS de laatste maanden en in het bijzonder de laatste AV heeft verricht, als je benieuwd bent naar welke grote politieke partij het meest studentminded is, als je het Brussels Parlement graag eens langs de binnenkant zou bezichtigen, als je graag eens de een of andere politicus/a zelf aan de haak slaat achteraf of als je graag eens de speciale door studenten gebrouwen bieren wil proeven op de afsluitende receptie, gelieve je dan zo snel mogelijk in te schrijven!

Het colloquium vindt plaats in hartje Brussel in het prestigieuze Brusselse Parlement. Er is bovendien de hele dag simultaanvertaling voorzien. Inschrijven is trouwens gratis en doe je via onze website: www.vvs.ac/memorandum

De plaatsen zijn beperkt, dus de boodschap is niet te lang aarzelen en massaal inschrijven!

4.14.2007

Aan de arbeid

Kameraden en vrienden, we moeten daar eerlijk in zijn, over het algemeen zijn de entries op deze blog pokkesaai en het ziet er niet naar uit dat dit in de toekomst zal veranderen, integendeel.
Maar in plaats van de normale reclame voor allerhande activiteiten van politieke of studentenpolitieke aard, deze reclame voor een c.d. En niet zomaar een c.d., de nieuwste c.d. van Yevgueni, een rijzende ster in de nederlandstalige pop.
Yevgueni is, we moeten daar eerlijk in zijn, zowat de huisband van VVS, dit door Geert Noppe, toetsenist en backing vocals van de band én tegelijkertijd stafmedewerker onderwijs bij de enige echte studentenkoepel.Ik zou zeggen, loop als de vliegende weerlicht naar de muziekwinkel en kopen die handel. Maar voor de ongelovige zielen die niet willen geloven staat er op hun site een leuke functie 'beluister' naast elk liedje, zodat je je een goed beeld kan vormen van wat 'Aan de arbeid' allemaal te bieden heeft.

de hit-in-wording 'Manzijn' kun je hier reeds beluisteren en bekijken.

4.11.2007

Zemni over moslims in de media

In de Weekend Knack van deze week, een interessant stuk van Sami Zemni, een jonge prof van de UGent over beeldvorming, de media en Islam.

"Zoveel veralgemeningen over de moslims zijn op niets gebaseerd. Een medewerker van Kif Kif botste vorige zomer op de website van een populaire Vlaamse krant op een overzicht van islamitische aanslagen in Europa. In die lijst vond hij de moord op Pim Fortuyn terug. Sinds wanneer is Volkert van der Graaf een moslim ? Of neem de Amerikaanse journalist die naar Caïro werd gestuurd en schreef dat Egypte gewonnen is voor het khomeinisme . Wat bleek : overal zag hij foto's van paus Shinuda III, een koptische christen die zich na een vrijwillige ballingschap verzoend had met president Moebarak. Naar aanleiding van de blijde intrede van Shinuda hing de stad vol affiches: een man met een lange grijze baard. Khomeini, dacht de verslaggever dan maar."

"Pas wanneer mensen van islamitische origine zichtbaarder worden, zal dat beeld bijgesteld worden. Wanneer een allochtone dokter een dokter tout court wordt."

"In een pamflet van het Vlaams Blok stond dat ik niet had mogen geboren worden , als kind van een gemengd huwelijk. Kun je je voorstellen hoe dat voelt ? Wat een belediging ook voor mijn ouders, die intussen 36 jaar getrouwd zijn. Dit voorval motiveerde mij om politieke en sociale wetenschappen te gaan studeren en me te mengen in het maatschappelijke debat."

"Veel moslims vrezen dat ze in dezelfde hoek zitten als de joden in de jaren dertig . Ze hebben het gevoel dat alles wat misloopt in hun schoenen wordt geschoven. Ze vrezen dat ze ooit de rekening zullen moeten betalen, enkel en alleen om wat ze zijn.
Kijk hoe ver de Europese islamspecialisten af staan van het politieke gezwets van iemand als Geert Wilders. Zijn al die wetenschappers op het terrein echt zo dom dat ze de dreiging waarover die Wilders praat niet zien? Integendeel, zo'n handelaar in angst maakt van de islam een zondebok. Daarom willen we met de onderzoeksinstelling Centrum voor de Islam in Europa de grieven van de moslimgemeenschap vertalen en een dialoog op gang brengen."

"Uiteraard hoor je de gematigde moslim nooit in de media . Die wil met rust gelaten worden. Die wil niet gaan betogen, die wil gaan voetballen."

© 2007 Roularta Media Group NV (ik wil geen rechtzaak aan mijn been)

Enkele interessante websites: kifkif, het CIE en Menarg
Lees ook het nieuwste boek van prof. Zemni:

4.08.2007

regularisatie

Regularisatie, er is de laatste tijd zeer veel om te doen geweest. De regering blijft beweren dat ze eerlijk en volgende objectieve procedures en criteria te werk gaan. Veel azielzoekers zien het allemaal niet meer zitten en gaan in hongerstaking om duidelijkheid te krijgen in hun situatie en om te protesteren tegen de complete willekeur. Zoals een groepje Afghanen dat sinds 5 maart in de Protestantse kerk in Brussel in hongerstaking is. Blijkbaar is de dienst vreemdelingenzaken niet op de hoogte van de situatie in Afghanistan en heeft ze deze 16 asielzoekers een uitwijzingsbevel gegeven.
Als het een troost kan wezen, ook advocaten, gespecialiseerd in het vreemdelingenrecht kunnen er echter niet meer aan uit.

Selma Benkhelifa
: “Ik heb maar één uitweg meer, dat is samen met mijn cliënten in hongerstaking gaan. Ja, dat is uitzonderlijk, maar de situatie is ook uitzonderlijk. Minister van Binnenlandse Zaken Dewael wil geen enkel contact. Hij past zijn eigen wetgeving niet toe. In oktober 2006 is de wet op asielrecht versoepeld voor die vluchtelingen die het risico lopen in eigen land blootgesteld te worden aan blind geweld omwille van oorlog of gewapend conflict. Is Afghanistan dan niet in oorlog? Ja toch. Wij hebben gelijk gekregen bij de Raad van State, dat deze vluchtelingen recht hebben op asiel.”
De jonge advocate van het Progress Laywlers Netwerk ging samen met 'cliënten' mee in hongerstaking.

De daad van solidariteit kan op veel steun rekenen van collega's. Vorige week publiceerden een groep advocaten volgende open brief:

"De willekeur van de minister
Als advocaten die werken in het vreemdelingenrecht, worden wij regelmatig geconfronteerd met situaties waar een verblijfsregularisa tie zou moeten plaatsvinden en wij toch stuiten op onbegrijpelijke en (bijna) systematische weigeringen. Op ons werkterrein heerst willekeur en het is moeilijk tot zelfs onmogelijk geworden om ons beroep op een correcte wijze uit te oefenen. Velen voelen zich erg ontmoedigd.
Het geval van de Afghanen die al sinds 5 maart in hongerstaking zijn en waar onze collega Selma Benkhelifa zich sinds 30 maart heeft bijgevoegd, is symptomatisch voor dit probleem. Er bestaat geen twijfel over het feit dat hun land in oorlog is, men kan ze daarom niet uitwijzen en toch regulariseert men hen niet.
Wij hebben steeds het systeem van de minister van Binnenlandse Zaken afgekeurd, waarbij hij hongerstakingen beloonde met regularisatie. Zo erkende de minister in 2003 na een hongerstaking dat het onmogelijk was voor een aantal Afghaanse onderdanen om terug te keren naar hun land en heeft hij, in overleg met de regering, een omzendbrief geschreven om het probleem op te lossen. Volgens die omzendbrief krijgen alle Afghanen die v€ ¦óór 1 januari 2003 in Belgi€ ¦ë zijn aangekomen het recht op een tijdelijk verblijf dat om de zes maanden verlengd wordt. Daarmee geeft de minister toe dat de situatie in Afghanistan verslechtert en dat het volkomen onmogelijk is om naar het land terug te keren. Na drie of vier jaar verblijf in België worden ze geregulariseerd. Ze hebben eveneens het recht om te werken.
De Afghanen die na 1 januari 2003 zijn aangekomen worden van het toepassingsgebied van deze omzendbrief uitgesloten. Nochtans is er niets veranderd in Afghanistan dat dit verschil in behandeling rechtvaardigt. In de praktijk ontvangen de Afghanen die na 1 januari 2003 zijn aangekomen, een bevel om het gebied verlaten.
In april 2006 werden als gevolg van een nieuwe hongerstaking enkel de hongerstakers zelf geregulariseerd. Vervolgens hebben andere Afghaanse onderdanen tijdens de zomer van 2006 besloten om op hun beurt aan een hongerstaking te beginnen. Er werd een einde gemaakt aan deze hongerstaking nadat de directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken de belofte deed om een oplossing voor hun situatie te vinden via een nieuwe vorm van bescherming die in oktober 2006 in werking zou treden: het statuut van subsidiaire bescherming.
Burgers die dreigen blootgesteld te worden aan ernstige bedreigingen van hun leven, onder meer blind geweld in geval van een intern of internationaal conflict, kunnen daardoor beschermd worden en een verblijfsvergunning krijgen. De situatie in Afghanistan beantwoordt aan die criteria: het land is in oorlog en is ten prooi gevallen aan blind geweld. Nochtans heeft de Dienst Vreemdelingenzaken geweigerd om de vraag om bescherming van bijna alle Afghanen zelfs maar in overweging te nemen.
Tegen dat soort beslissingen kunnen alleen verzoeken tot schorsing en nietigverklaring voor de Raad van State ingediend worden. De Raad van State heeft de beslissingen in uiterst dringende noodzakelijkheid - van de Afghanen die opgesloten zaten in de gesloten centra - geschorst. Alle andere gevallen worden geconfronteerd met de gebruikelijke termijnen die de Raad van State nodig heeft om zich over een verzoek tot schorsing te buigen (twee of drie jaar).
Op het einde van die rit bevinden de Afghanen zich opnieuw in een rechteloze situatie. De advocaten die hen verdedigen hebben alle rechtsmiddelen uitgeput. Ze zijn machteloos tegenover deze volkomen willekeurige toepassingen van de wet en de weigering van de Dienst Vreemdelingenzaken om zich neer te leggen bij de interpretatie van de Raad van State.
Het is als gevolg van die gebeurtenissen dat 16 Afghanen sinds 5 maart 2007 in hongerstaking zijn. Ze willen dat de Belgische overheid de onmogelijkheid van terugkeer naar Afghanistan erkent en daaruit haar conclusies trekt over hun verblijf.
Wat kunnen we doen? Onze confrater, Selma Benkhelifa, die zich sinds 2003 met dit dossier bezighoudt, wil door haar actie die eis ondersteunen. Wij hebben herhaaldelijk en op verschillende manieren blijk gegeven van de noodzaak om een permanente procedure te realiseren. Ook zij wil onafhankelijke criteria en een onafhankelijke commissie die het mogelijk maken om te breken met de willekeur van de minister van Binnenlandse Zaken. Ze vraagt een procedure die respect heeft voor de vreemdelingen en die het de advocaten mogelijk maakt hun werk te doen.
Zonder daarom haar manier van actie voeren te ondersteunen vinden wij het absoluut noodzakelijk om ons solidair te tonen met de eisen die zij momenteel stelt.
Dominique Andrien, Georges-Henry Beauthier, Axel Bernard, Jacques Berten, France Blanmailland, Joke Callewaert, Grégor Chapelle, Vincent Decroly, Alexis Deswaef, Philippe Favart, Jan Fermon, Ivo Flachet, Guérric Goubau, François-Xavier Groulard, Emmanuelle Halabi, Valentin Henkinbrant, Thomas Mitevoy, Carole Kalenga, Lieve Pepermans, Sylvie Sarolea, Emmanuelle Schouten, Olivier Stein, Alexandra Tempels, Véronique Van Der Plancke, Jean-Marie Dermagne, Véronique Dockx, Paul Quirynen, Abdelhamid El Mouden, Indra Janssen, Afshan Khan, Bülent Demir, Dirk De Bock, Jan De Lien, Edith Flamand, Pierre Robert, Zohra Othman, Enrico De Simone, Erica Van Dijk, Fatna El Maslouhi, Geertrui Daem, Hilary Wuyts, Iftara Mohammad, Jef Nietvelt, Julie Mommerency, Julie Tieleman, Maria Trips, Marianne Pétré, Mieke Van Laer, Norbert Van Overloop, Norbert Verbeke, Pieter De Loof, Raf Jespers, Renaat Quintelier, Riet Vandeputte, Jo Dereymaeker (De auteurs zijn advocaat.)"De solidariteit met asielzoekers, vluchtelingen, mensen zonder papieren, uitgeprocedeerden, kandidaat-asielzoekers en ga zo maar door is sterk zichtbaar gekomen de laatste tijd en dat is hartverwarmend. Denk maar aan de actie van vorige week in Roeselaere of de 'idool' op het Brusselse Muntplein. Op mijn steun kunnen ze alleszins rekenen.

Zalig Pasen

Zalig Pasen!

eerst en vooral toch eens alle (culturele) katholieken een gelukkig Paasfeest toewensen, van paasmissen, paaslammetjes en paaseieren.


Gisteren op café met een maat van mij, die voor de rest perfect verstandig en rationeel is, een discussie gehad over Pasen en vooral over Onze Lieve Heer. Meer bepaald over de historiciteit van het gebeuren. Jawada, wat een onderwerp om een stuk in de nacht in een bruin café te bespreken. Maar daarom niet oninteressant, zeker gezien de onzin die er allemaal over wordt geschreven of uitgezonden op onze tv. Om maar te zwijgen van de tienduizenden website waar mafkezen en kwezels de grootste onzin poneren.


Er is tegenwoordig een zeker reveil op te merken van katholiek gedachtengoed. Waar op zich niets mis mee is, iedereen mag van mijn part geloven wat die wil. Ik heb echter wel problemen met de argumenten die daarbij soms gebruikt worden. Zo moet het voor eens en voor altijd duidelijk zijn dat er helemaal geen historische bewijzen zijn van de historiciteit van de centrale figuur in de christelijke mythologie, Jezus. Net zoals trouwens van de meeste andere 'gebeurtenissen' van de bijbelse mythologie. Het is ongelofelijk bizaar dat niemand ervan uit gaat dat gebeurtenissen uit Egyptische mythologie of de Griekse ooit zouden kunnen berusten op historische waarheid (buiten dan de fans van Stargate – SG1), maar dat perfect verstandige mensen blijkbaar wel obsessief op zoek gaan naar de 'historische waarheid' van de bijbelse mythologie. Mensen, mythologie is er omwille van religieuze redenen, verhalen met als doel te aanwakkeren van religieuze figuren en het bijbrengen van moraal.


Zo kan er geen overstroming ontdekt worden in het midden-oosten of het wordt voorgesteld in een media-spectakel als 'het bewijs' voor de historiciteit van het bijbelse verhaal van de zondvloed. Een grote schuldige daarbij is ongetwijfeld de 'gewijde geschiedenis' die nog steeds in katholieke scholen wordt onderwezen. Daarbij doel ik niet op de godsdienstlessen, daar kan dat nog logisch genoemt worden, maar op de schandalige manier waarop geschiedenisboeken in het katholieke onderwijs doorspekt worden met 'gewijde geschiedenis'. Zo moet je eens je oude boeken opzoeken en het hoofdstuk lezen dat er ongetwijfeld was, tussen dat over de Feniciërs en de Perzen, daar vind je het hoofdstuk 'de Hebreeuwen'. Daarin wordt zonder veel schroom aangeleerd dat David en Salomon leefden van tot en dit en dat gedaan hebben, alsof het hier om historische feiten zou gaan. Die twee figuren hebben enkel bestaan in de mythologie. Er is geen enkel en ik herhaal geen enkel historische grond om te kunnen spreken van historische figuren. Integendeel, de bijbelse chronologie staat haaks op het archeologische en historische materiaal, dat geheel uitsluit dat er in die periode een sterk laat staan onafhankelijk koninkrijk Judea zou zijn geweest.


Zo zijn er tal van 'documentaires' en 'geleerde' boeken volgeschreven over de zogenaamde historiciteit van Jezus. Dat terwijl er hoegenaamd nul historische bewijslast is, integendeel zelf, er zijn tal van bewijzen van het tegendeel. Vooreerst dient de intellectuele eerlijkheid ertoe te vermelden dat er in de oudheid geen polemieken gevoerd werden over de historiciteit. Het is pas in de tweede helft van de negentiende eeuw dat geleerden het aandurven om de stelling te poneren dat er een nooit een historische figuur was zoals die omschreven werd in de bijbel. Zeer veel geleerden haalden aan dat de figuur nooit zo heeft geleefd zoals vermeldt, wat logisch is, geen enkele rationele mens zou durven beweren dat er ooit iemand op water liep en ziekten genas zoals Onze-Lieve-Heer of dat er ooit iemand uit de doden opstond. Deze verhalen worden wel gekaderd en gerelativeerd, door erop te wijzen dat er heel wat 'genezers' en 'wonderdoeners' waren en dat de opstanding het gevolg zou kunnen zijn van een bepaald ziektebeeld of zelf van een complot. Zo waren er in de oudheid als mensen die beweerden dat diegene die gekruisigd was iemand anders was, iemand die zich opofferde voor Onze-Lieve-Heer, die dan vaak in verband wordt gebracht met Jozef Van Arimatea. En ga zo maar door. Maar het ontkennen van enige reeele historische grond is pas iets van de negentiende eeuw, met Bruno Bauer (1809-1882) als pionier. Maar dus niet vroeger, ook al waren er in de beginperiode van het christendom heel wat polemieken met allerlei 'heidense' filosofen. Dit kan perfect beargumenreerd worden met de stelling van Pierre Krijbolder die in 'Jezus de Nazoreëer' de stelling poneerde dat Jezus een literaire constructie was, geheel in de lijn van toenmalige literaire stijlfiguren. Hij argumenteerde dat anderen, dus niet-palestijnse-geleerden deze stijl niet kenden en er dus niet toe kwamen om die te herkennen en dus te weerleggen.

In elk geval dus geen 'ontkenners'. Maar waren er dan 'bevestigers', historische bronnen die Onze-Lieve-Heer beschreven als historische figuur? Niet echt. Laat ons eens de zogenaamde bronnen bekijken die vaak aangehaald worden:

eerst en vooral de Romeins-Joodse geleerde Flavius Josephus (ca. 37- 100)
"In die tijd leefde Jezus, een wijs man, voorzover het geoorloofd is hem een man te noemen. Hij verichtte namelijk daden die onmogelijk geacht werden, en hij was leermeester van mensen, die met vreugde de waarheid tot zich namen. En veel Joden alsook velen van de Grieken bracht hij tot zich. Hij was de Christus. Ook nadat Pilatus hem op aanwijzing van de eerste mannen bij ons de straf van het kruis had opgelegd, gaven zij die het eerst in liefde waren gaan leven niet op. Hij was namelijk aan hen verschenen op de derde dag, opnieuw levend. De goddelijke profeten hadden die dingen en ontelbare andere wonderbaarlijke dingen over hem gezegd. Tot op de dag van heden is de naar hem genoemde groep van christenen niet verdwenen."
De Oude Joodse Geschiedenis XVIII hoofdstuk 3 [63 - 64]

Elke serieuse geleerde is het er over eens dat deze tekst een ferme vervalsing is. Alleen omwille van het feit dat een orthodoxe jood nooit van zijn leven zou schrijven dat iemand de messias zou zijn.
Het dient ook gezegd zijn dat er voor de rest nergens maar dan ook nergens melding gemaakt wordt van Jezus of van christenen. Niettegenstaande Josephus alles beschreven heeft, elke religieuze stroming, elk serieus incident.

Dan die andere Romeinse geschiedschrijven, Tacitus. In zijn "Annalen", 15.44 beschrijft hij hoe de christenen door keizer Nero verantwoordelijk werden gesteld voor de grote brand van 64 na Christus: "Om een eind te maken aan de geruchten wees Nero schuldigen aan, die hij op speciale manieren strafte. Het ging om mensen die bij het volk gehaat waren om hun schanddaden en 'Christenen' werden genoemd. Ze heten naar Christus, die onder het bewind van Tiberius door landvoogd Pontius Pilatus ter dood was gebracht. Daardoor was het verderfelijk bijgeloof tijdelijk onderdrukt maar het stak de kop toch weer op, niet alleen in Judea, bakermat van dat kwaad, maar zelfs in Rome, de stad waar alle gruwelen en kwalijke praktijken van de wereld terecht komen en worden uitgeleefd. Men pakte eerst mensen op die voor hun geloof uitkwamen en daarna, op hun aanwijzing, een geweldige massa. Ze werden niet eens zozeer schuldig verklaard aan de brand als wel van haat tegen de mensheid. Bij hun terechtstelling dreef men ook nog eens de spot met hen. Zo kregen zij beestenvellen aangetrokken om door wilde honden verscheurd te worden, of sloeg men hen aan het kruis, of ze werden bestemd voor de vuurdood en aan het eind van de dag aangestoken bij wijze van avondlicht."
Ook deze tekst wordt fel betwist. Maar zelfs als je deze passage aanvaard als zijnde authentiek dan nog beschrijft hij hier slechts wat er over wat gezegd door de volgelingen. Deze passage kan onmogelijk gezien worden als een historisch bewijs van de historiciteit van de figuur.

Dan gaan we naar Plinius de Jonge.
Hij was gouverneur van de provincie Bithynia in Noord-Turkije, gestuurd door keizer Trajanus in het jaar 112 na Christus. Hij vertelt dat hij overal waar hij kwam in zijn provincie christenen vond. Hun snel groeiend aantal was een belangrijk sociaal en economisch probleem geworden. Afkeuring van godsdienstige zijde en economische sancties waren er niet in geslaagd de opmars te stuiten, totdat Plinius aan de macht kwam en aan zijn superieur rapporteerde dat hij het mogelijk achtte, onder zijn capabel beheer, verandering in deze situatie te brengen. Degenen die het christelijk geloof trouw bleven werden door hem ter dood gebracht; zulke mensen waren duidelijk ongehoorzaam en verdienden te sterven. Maar hij gaf toe dat hij onthutst was over de aard van hun misdaad. Hun hele schuld lag hierin, dat zij weigerden het standbeeld van de keizer te aanbidden, of de beelden van de goden, en dat zij gewoon waren op een bepaalde dag (de zondag) een samenkomst te hebben vòòr het licht werd, waarbij zij lofzangen aanhieven voor Christus, als ware Hij God. Zij legden een eed af om geen misdaden te begaan. Ze leefden voorbeeldig: men vond onder hen geen bedrog, geen overspel, diefstal of oneerlijkheid. Plinius was van zijn stuk gebracht door de kennelijke onschuld van dit alles, vandaar zijn brief aan de keizer. (Plinius, "brieven", 10.96)
Ook hier geldt dat Plinius de cultus omschrijft en dus geen bewijs aanraakt voor de historiciteit van de centrale figuur uit de mythologie.

Een 'bewijs' dat soms wordt aangehaald is volgend fragment van Suetonius. Hij schrijft: "De Joden die, opgehitst door de agitator Chrestus, voortdurend ongeregeldheden veroorzaakten, verdreef hij uit Rome".
Hoe dit kan gelden als een bewijs is mij een raadsel.

Dan kunnen we nog eens ten rade gaan bij de Talmud. Deze geschriften van discussies tussen Joodse geleerden omvat omzeggens elke discussie die er gevoerd werd in Palestina. Maar in geen enkele passage wordt enige figuur aangehaalt die zou kunnen doorgaan voor Onze-Lieve-Heer., geen enkele discussie met, geen enkele discussie over. Enkel en alleen vinden we in het begin van de tweede eeuw enkele schimpschriften die o.a. vermelden dat die figuur de bastaardzoon zou geweest zijn van een Romeinse legionair. Voor de rest niets. Wat bijzonder vreemd is. Dit gemis is door latere Christelijke 'geschiedschrijvers' verklaard als zijnde het opzettelijk negeren omwille van de joodse halsstarrigheid en volharding in de boosheid.


Toen in het midden van de vorige eeuw de zogenaamde 'Dode Zee-rollen' ontdekt werden liep het kwijl uit de mond van christelijke 'geleerden' die hoopten eindelijk bewijs te vinden van het bestaan van Jezus in de geschriften van deze sekte die min of meer gelijktijdig opereerden. Maar niets daarvan. Het enige wat vastgesteld kon worden was dat er zeer veel gelijkenissen waren tussen de leerstellingen van die sekte en die uit de bijbel. Het was reeds eerder vastgesteld uit studie van de Talmud en andere joodse religieuse geschriften dat de leerstellingen uit de bijbel allesbehalve revolutionair of vernieuwend waren, integendeel het waren zelfs gemeenplaats. Nogal wat rabbijnen en filosofen uit die tijd poneerden stellingen die opvallend veel gelijkenissen vertoonden met die uit de bijbel. Zelfs de zogenaamde bergrede blijkt bijna woordelijk vermeldt te staan in de dode zeerollen.

Dus hoe dan ook geen enkel historisch bewijs. En dat moet ook helemaal niet. Niemand zal ooit beweren dat de verhalen van Homerus niet leuk zijn om te lezen of dat ze geen interessante lessen bevatten die toegepast kunnen worden in het dagelijkse leven, en dat geldt voor elke mythe. Dus lees die verhalen, ze zijn zeker en vast de moeite en als je daar behoefte aan hebt kun je die zelfs 'geloven' en er voor jouw waarde aan hechten voor je handelen en doen. Maar kom niet af met 'historische' argumenten.


Maar blijkbaar is er nog zeer veel behoefte bij veel mensen om religieuze verhalen te horen, liefst van al zo sensationeel mogelijk. En daar springen de media zeer gretig op. En dat is jereinste volksverlakkerij. Zoals die zogenaamde 'documentaire' over het 'evangelie van Judas' die recent door Canvas, de zogenaamde kwaliteitszender van de vrt, werd uitgezonden, en die nu tot in den treure wordt herhaald op National Geografic. Daarin wordt op spectaculaire wijze getoond hoe een 'pas ontdekt' evangelie 'totaal nieuwe inzichten' bijbrengt die 'het christendom op haar grondvesten doen daveren'. Mensen toch, a zone zever.


Het is al vele jaren een onbetwist feit dat er zeer veel geschriften de ronde deden gedurende de eerste twee eeuw van onze jaartelling. Deze geschriften bevatten een ware oceaan aan allerlei soorten filosofische denkpistes en verhalen. Elk mogelijk onderdeel van het bijbelverhaal werd op elke mogelijke manier uitgesponnen in elke mogelijke verteltraditie. Zo is het al jaren bekent dat er gnostici waren die ervan uit gingen dat de materiële wereld des duivels is. En het al jaren bekent dat hun geschriften beweerden dat Jezus of niet echt gestorven is of dat hij moet en wou sterven aan het kruis. Die eerste traditie vind zelf zijn vertaling in de Koran waarin beschreven staat dat hij ten hemel werd opgenomen vlak voor hij aan het kruis zou worden genageld. De tweede traditie ging er uiteraard vanuit dat Judas dus geen verrader maar een helper was, iemand die zijn bevrijding uit de materiële wereld mogelijk maakte. Dergelijke traditie was al lang bekend maar ok nu is er dus een bijna volledig geschrift gevonden van die traditie. So what, leuk, maar spectaculair noch revolutionair.


Idem trouwens voor die rel van een aantal jaar geleden rond de 'last tempation'. Er waren al vele tientallen jaren geschriften bekend die beweerden dat Jezus getrouwd was. Voor hen die houden van spektakel, er was zelf een hele vroegchristelijke traditie die verkondigden dat Onze-Lieve-Heer sex predikte als weg naar verlossing. Met onder andere het tot de verbeelding sprekende verhaal dat Jezus met Maria Magdalenda een berg opging. Boven aangekomen toverde hij uit zijn zij een vrouw, met wie hij voor de ogen van Maria sex had. Daarna nam Christus zijn zaad in zijn handen, toonde het en maant haar aan zijn voorbeeld te volgen om het eeuwige leven te bereiken. Voor de liefhebbers: 'De Grote Vragen van Maria'.


Zo ook voor de hele heisa rond the davinci code. Zelf binnen de katholieke traditie was er in de middeleeuwen een hele traditie rond een dynastie van kinderen van Jezus. Dat zegt uiteraard meer over de aanhangers van die traditie dan het ooit zou kunnen zeggen over Jezus. Talloze eeuwen lang was het de traditie van het koningshuis afstamt van iets of iemand religieus. Dat is al zo sedert het prille begin en is zelfs zo tot op de dag van vandaag. De keizerlijke dynastie in Japan stamt rechtstreeks af van de goden. Dus uiteraard waren er ook christenen die beweerden dat een bepaald vorstenhuis afstamde van god zelve, voor tijdens en vlak na 'de kerstening' doken dergelijke verhalen op.Trouwens in ons eigenste vlaanderland is er traditie rond Sint-Servaas, afstammeling van de zus van Moeder Anna. Deze laatste speelde trouwens een centrale rol in een heus 'stamboomrage' die in de middeleeuwen serieus veel aanhangers vond. Ze werd zodanig populair dat deze niet-bijbelse figuur erkent werd als heilig binnen de katholieke canon.


Dat deze verhalen in latere eeuwen herontdekt werden is voor sommigen blijkbaar 'bewijs', al heeft dat 'bewijs' me dunkt meer te maken met gefundenes Fressen dan met wetenschap. Zeer jammer dan onze media liever een spektakulaire 'documentaire' maken dan een deftige uitzending.


Het is zonder meer positief dat mensen kritischer staat tegenover het fenomeen kerk. De Rooms-Katholieke Kerk is zonder meer een reactionair instituut, met Popie Jopie en de Beierse vampier als hoogste gezagsdragers kun je niet echt meer verwachten. De feiten op zich zijn al chockerend genoeg, zonder dat er denkbeeldige samenzwering met verzonnen worden in allerlei obscurantistische werkjes. Denk daarbij maar gerust aan Spanje onder Franco of Salazars' Portugal, maar ook Kroatië met al driest dieptepunt het concentratiekamp Jasenovac. Om maar te zwijgen van de kerkelijke zegeningen in de strijd om 'bekering' van wat sedert dien 'de derde wereld' is geworden of de rol van de kerk in de strijd tegen 'het rode gevaar'. Of een lokale schertsfiguur Leonard le Conard, bisschop van Namen die zijn kandidatuur bekend maakte van de homofobieprijs. En te bedenken dat er ondertussen door reactionairen van alle soort moord en brand wordt geroepen bij elke uitspraak die bedenkelijk kan genoemt worden van een of andere 'iman' in een of ander kleine moskee, terwijl een van de hoogste religieuze gezagdragers in België zo'n schandalige zever mag verkondigen zonder daarvoor vervolgt te worden. Mooi mooi.


Wanneer krijgen we in België eens deftige en kritische media die eens iets durven uitzenden dat de moeite waard is om te bekijken. Waar is de tijd dat de media in België nog kleppers van jewelste hadden zoals Maurice de Wilde en Johan Anthierens.

Weg met 'ego' en 'infotainment'!Hiermee heb ik denk al lang genoeg doorgeboomd op deze zondagavond.

4.03.2007

VVS - Congres

Zaterdag was het zover, het enige, echte en onvolprezen VVS – Congres!

Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat in de weer, ambiance!

Om 7u op de trein naar Mechelen, samen met Der Hans en de gasten van de HGSR (de Hogeschool Gent, waar ze blijkbaar enkel bestuurskunde doceren). Bij aankomst aangevallen door den Blauwe Broeder, die ik tot mijn grote spijt al lang niet meer gezien had. Dan naar een fancy broodjeszaak op de Grote Markt om het ontbijt te gaan halen.

Na het ontbijt was het tijd voor de openingswoordjes van der Hans en Chetan, die ons namens de KHMechelse studentenraad verwelkomde. De inleidende toespraak werd gegeven door Ann Demeulemeester, (van het ACW) voorzitter van de vlor, de Vlaamse OnderwijsRaad.

Daarna was het tijd voor de werkgroepen. De studenten konden kiezen uit vier werkgroepen: 'Vermarkting van het onderzoek', 'Mc Onderwijs', 'Moeder, waarom studeren wij' en tenslotte 'Stagelief en – leed'. Deze laatste werkgroep nam Inge en ik voor ons rekening. Deze boeiende werkgroep (allé, voor mij toch) werd bijgewoond door een geestige bende hogeschool-stuvers uit Leuven, Gent en Aalst, en niet te vergeten door Ilse, de veto-babe.

Na een korte vorming konden we overgaan tot een eerste brainstorm. Dit werd onderbroken voor het plenaire debat.

De debateurs van dienst waren André Oosterlinck, Lieven Desmet van voka en der Hans. Moderator van dienst was de immer sympatieke Stephan Neetens. Het debat vond ik zelf behoordelijk interessant. Die mens van voka viel goed mee, ze hadden duidelijk de meest sympatiek overkomende uitgestuurd, diene mens had blijkbaar ook gewerkt voor de KHBO en had duidelijk nog voeling met het onderwijsveld. Den dré liet zich van zijn beste kant zien en sprak der Hans constant aan met 'mijne beste vriend' en poneerde om de vijf voeten vaak gehoorde maar niettemin vreemde stellingen, o.a. als zou het onderwijs in België goed zijn dankzij de concurrentie tussen de zuilen. Een stelling die aan Koen Hostyn de uitdrukking 'leven de tsjeven' ontlokte. Der Dré zou beter eens ten rade gaan bij zijn voormalige collega prof. dr. Ides Nicaise, die u het een en het ander kan vertellen over de 'quasi onderwijsmarkt' in België en de schadelijke gevolgen hiervan. Meer daarover ook op de site van Oproep voor een Democratische School.Daarna was het gelukkig tijd voor een fantastische decadent-ogende banket, verzorgt door Katrien, Frederiek en onze Pijpelink, gasten het oogde niet alleen ferm schoon, het was ook ferm lekker! De helft van onze studenten waren in shock dat VVS geld uitgaf aan een traiteur, maar niets daarvan, of hoe je met gerief van de Colruyt en Aldi chice dingens kunt doen (shit zeg, dat lijkt hier wel Martha Stewart of zoiets).Daarna vlug terug naar de werkgroepen om nog een volledig standpunt klaar te stomen en uit te discussiëren. Vanaf ik wat tijd heb komt het hier te staan. Daarna de immer gevreesde plenaire zitting, uren en uren aan een stuk debatteren, discusiëren en stemmen over de teksten uit de verschillende werkgroepen. Nogal wat gasten gaven er in de loop van de avond de brui aan, wegens andere verplichtingen, doodmoe of kotsbeu. Gelukkig bleven de die-hards zitten, die hadden uiteraard overschot aan gelijk, niet alleen krijgen zij inspraak, zij kregen achteraf een fantastische recpetie om u tegen te zeggen. Met oxfam-wijn en fantastische hapjes, gemaakt door een sympatieke De Panse, die er duidelijk iets van kende. De receptie was fantastisch, met alle gevolgen van dien.

Doodmoe maar zeer content keerden de stuvers terug naar huis. Nadat we in Gent terugkwamen heb ik met Frederiek nog efkes nagekaart, een fles wijn leegdrinkende. We hadden het allemaal overleefd en daar mag op gedronken worden!

Alle info en teksten vind je (hopelijk binnenkort) hier.

Studentenrechten in België

VVS, de Vlaamse Vereniging van Studenten, steunt de Kazachse studenten uit de familie Tchourakov in hun strijd tegen uitwijzing en voor een legaal verblijf in België. De Vlaamse studentenkoepel vindt de démarche van minister van binnenlandse zaken, Patrick Dewael, om beroep in te stellen tegen de beslissing in kortgeding dat hun uitwijzingsbevel schorste, in strijd met het recht op onderwijs. VVS eist dat alle uitgeprocedeerde studenten in het hoger onderwijs de kans krijgen om hun studies te vervolmaken. Bovendien getuigt een succesvolle deelname aan het hoger onderwijs van een grote wil tot integratie en geslaagde inburgering. VVS eist daarom dat succesvolle studievoortgang in het hoger onderwijs een criterium wordt voor regularisatie. De studenten roepen de politieke partijen naar aanleiding van de federale verkiezingen op om hun verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van deze studenten in zeer kwetsbare situaties.

De familie Tchourakov is zeven jaar geleden naar België gekomen als asielzoekers. Ondertussen zijn ze perfect geïntegreerd en spreken ze zeer goed Nederlands. Dochter Inna is 21 jaar en zit nu in haar tweede jaar ingenieur aan de UGent. Nadat hun asielprocedure is afgerond, heeft de Raad van State nu ook hun aanvraag tot regularisatie afgewezen. Hoewel minister Dewael een groot tegenstander is van vaste regularisatiecriteria omdat hij zo een menselijker beleid wil mogelijk maken, oordeelt hij nu toch dat deze gemotiveerde en geïntegreerde studente (en haar 17jarige broer die ook een modelscholier is) geen meerwaarde bieden voor onze samenleving. Hoopgevend is dat een kortgedingrechter uit Brugge de moed heeft gehad hun uitwijzingsbevel te schorsen omwille van hun studieprestaties. VVS hoopt dat de minister zijn menselijke kant toch nog toont.

Trouwens is de familie Tchourakov geen alleenstaand geval. Ook de zusjes Tatiana en Anna Divert kwamen 7 jaar geleden uit Kazachstan naar België en zijn ondertussen uitgeprocedeerd en worden met uitwijzing bedreigd terwijl ook zijn zeer succesvolle studenten in het hoger onderwijs zijn.

VVS vraagt dat deze studenten, en met hen alle andere, het recht zouden krijgen om de studies hoger onderwijs die ze hebben aangevat te vervolmaken in België, ook al is hun verblijfsvergunning vervallen. Immers, zonder de bekroning met een diploma, zou hun inspanning maar ook de investering van onze samenleving in deze mensen en hun studies, redelijk zinloos zijn geweest. Zelfs als ze na hun studies toch terug zouden keren naar hun land van herkomst, heeft een diploma een duidelijke meerwaarde.

Bovendien vindt VVS dat een succesvolle deelname aan het hoger onderwijs, in de regel getuigt van de wil om zichzelf te integreren, te bekwamen, en nuttig te maken in de Belgische samenleving. Een pedagogisch traject met studies in het hoger onderwijs wordt om die reden ook gepromoot als één van de aanbevolen trajecten van het Vlaamse Inburgeringsbeleid van minister Marino Keulen. Succesvolle studies hoger onderwijs zijn het beste bewijs van een geslaagde inburgering. Daarom vindt VVS het onbegrijpelijk dat Binnenlandse Zaken en de Raad van State dit geen afdoende reden vinden tot regularisatie. Het gaat hier immers om mensen die zich blijvend in ons land willen vestigen en dankzij hun diploma hoger onderwijs ook een duidelijke meerwaarde kunnen bieden aan onze kennissamenleving en economie. Het wordt tijd om het inburgeringsbeleid en het regularisatiebeleid op mekaar af te stemmen.

VVS eist daarom dat Inna Tchourakov, de zusjes Divert en alle andere studenten die tijdens hun studies in het hoger onderwijs uitgeprocedeerd geraken, het recht krijgen om de door hen aangevatte studies in België af te werken. Bovendien eist VVS dat een succesvolle studievoortgang in het hoger onderwijs gehonoreerd wordt als één van de criteria voor regularisatie. Het wordt tijd dat de politieke wereld haar verantwoordelijkheid opneemt om het recht op onderwijs te garanderen.


Enkele links:

de familie Divert

het gezin Tchourakov

het Westvlaams initiatief 'Laat Onze Vrienden Blijven'

Vluchtelingenwerk Vlaanderen

wat een drukte

Beste kameraden en vrienden,

het is wederom schandalig lang geleden dat ik nog iets (bloggerwijs) van mij liet horen. Het waren dan ook voor de verandering zeer drukke en boeiende tijden.

De fantastische Comedy Night waar ik eerder reeds reclame voor maakte. Jawade, een tot de nok gevuld aud. E in de Blandijn. Geheel en al benefiet voor onze studentenwerkgroep BSH-Gent.

Dinsdag, woensdag en donderdag zat ik wederom 'in opleiding'. Een snel-cursus gegeven door prof. dr. Alan Hurst. Serieus goe om nog wat bij te spijkeren aan de theoretische kennis en vooral om met gelijkgestemmende inspiratie en vooral motivatie op te doen.

Donderdagmiddag was het verzamelen geblazen voor een zeer geanimeerde betoging van FEF, met een ondersteuning door VVS. En ik moet zeggen het plezant!

Tussendoor nog een ferme interne crisis om u tegen te zeggen. Een motie tegen onze Bilal en heel wat intern debat, met allerlei beschuldigingen en bekentenissen. Het verslag van die bewuste RvB vind je op de interne membersectie.

Donderdag Algemene Vergadering. Met een gigantische reeks standpunten die werden besproken en goedgekeurd. En tussendoor de bespreking van de motie tegen Bilal, ingediend door een aantal studentenraden en mede-ondersteunt door een bestuurslid dat zelf niet eens durfde afkomen. De vergadering vroeg en kreeg meer uitleg over het werk van VVS rond diversiteit en kreeg tekst en uitleg van Bilal over zijn activiteiten en zijn planning voor de rest van het jaar. De algemene vergadering heeft daarop de motie overtuigend verworpen. En klaar was kees zou je mogen verwachten. Maar niets daarvan Anneleen en Domi gaven de zaterdag daarop hun ontslag.

's Avonds echter heb ik mij daar geen reet van aangetrokken en ben ik naar Pier getrokken. Pierke Pierlala is een ware volksheld en cultfiguur uit de Gentse folklore. Deze keer hadden Luc Debruycker en consorten een 'cul in aire' wandeling voorbereid, waarbij allerlei oude en nieuwe liedjes werden gezonden in het Gents uiteraard en over eten en drinken. Eindigen deed de wandeling in het Hof van Ryhove, waarbij we Gentse specialiteiten gepresenteerd kregen, een prachtige conference en frieten en stoverij op z'n Gents. Kortom een welverdiende ontspanning.

De rest van de week was het stressen voor dood om het Congres in orde te krijgen.

Woensdag kon ik er gelukkig even tussenuit, dankzij groepswerkskes, verplichte oefeningen en ziekte van mijn dame en heren bestuurders, mocht ik mijn avond doorbrengen in het verre Hasselt. Een en al schaamte moet ik toegeven dat dit de tweede keer van mijn was dat ik in Hasselt ben ik geweest. Maar het was zeer plezant. Een vergadering van de Associatie Studentenraad, met onze vriend Fery als voorzitter, op de prachtige campus van de Hogeschool met de Laptop, in de avondzon, met serieus goeie broodjes. Ik mocht daar reclame komen maken voor VVS en voor ons aankomend congres. Hopelijk komt er binnenkort nog meer volk uit Limburg naar onze vergaderingen in het verre Brussel. Na mijn uitleg kwam Chetan ook over de vloer, die kwam vertellen over hoe de Stal in elkaar steekt. Die gasten hadden blijkbaar hun agenda helemaal vrij gehouden voor ons, buiten dan een agendapunt over een Hasselt-forum, dus er was tijd genoeg om een terrasken te doen.

Ter illustratie een fotoken geript van Fery, met daarop de bijzonder sympatieke Kris en Iris.

Kortom een zeer geslaagde avond en zeker voor herhaling vatbaar! Mijn sympatie voor het voor mij redelijk onbekende Limburg neemt met de dag toe!

Helaas was de rest van de week van 'smorgens tot 'savonds gevuld met het congres. 'Stage en Werkplekleren', een boeiend onderwerp, maar er valt zoveel over te lezen en zoveel over te vertellen, het was om zot van te worden.