4.30.2019

Nacht van de Arbeid


Vanavond is uw kameraad te gast op de Volta Nacht van de Arbeid van Curieus in de Vooruit.

Op het programma:
Sons - 21u30 - 23u
Shizzle Le Sauvage - 23u - 0u30
vanaf 0u30 DJ Lara Chedraoui

Nacht van de Arbeid

réunion(s) - vergadering(en) gezondheidsactoren


Tot straks!

aanwinsten april

Op het einde van deze drukke maand april, een overzicht van de aanwinsten. Een serieuze lijst moet ik wel zeggen.

Peter van Zonneveld, Romantische reizen. Omzwervingen in de negentiende eeuw, Kwadraat, 1991.

Marc Vermeersch, Geschiedenis van de mens. Deel I. Jagers en verzamelaars. Boek 1. van Pan tot Homo Sapiens. 2008.

Marc Vermeersch, Geschiedenis van de mens. Deel I. Jagers en verzamelaars. Boek 2. de maatschappij van jagers en verzamelaars. 2008.

Hans Devisscher (red.), e.a., Mechels houtsnijwerk in de eeuw van Keizer Karel. Het Mechels Meubel 1500 - 2000. Van houtsnijwerk tot design. OKV, 2000.

Edward Gibbon, Herfsttij en ondergang van het Romeinse Rijk, Palladium Publishers, 1994.

Colette Braeckman, De Dinosaurus. Het Zaïre van Mobutu, EPO, 1992.

Vlied vzw, Gent: geschiedenis van een stad, Gent, 1981.

Theo Schildkamp, Tussen Hemel en Aarde. een ander vogelboek over nachtegalen en wielewalen over zwaluwstenen en adelaarsgal over mensen, vogels en andere hoogvliegers, Het Spectrum, 1978.

Milorad Pavic, Het Chazaars Woordenboek, Lexiconroman, Vrouwelijk exemplaar, Bert Bakker, 1989.

Wilhelm Reich, La révolution sexuelle, 10 18, Plon, 1968.

Alfonso Leonetti, Notes sur Gramsci, EDI Paris, 1974.

V. Bolchakov, L'Anticommunisme, Profession des Sionistes, Novosti, Moskou, 1972.

Patrick Quinlivan & Paul Rose, The Fenians in England 1865 - 1872, Historical Perspectives, 1982.

Gerard Donkers, Politiek Groepswerk. Exemplarisch leren voor het werken met groepen, PM Reeks, 1983.

Karel Van Acker, Kroniek van een Overleving. De Belgische ziekenfondsen tijdens de Tweede Wereldoorlog, AMSAB, 2010.

F. Engels, De Toestand van de Arbeidersklasse in Engeland, Moskou, s.d.
4.27.2019

Hart Boven Hard-dag

Vandaag zit uw kameraad op een Hart Boven Hard-dag.Een Hart Boven Hard-dag voor de late sprint in aanloop naar de Mars voor het klimaat en sociale rechtvaardigheid op 12 mei.

Op het programma zowel praktische dingens als stevige inhoud.

10u45: Ontvangst met koffie en thee
11u00: Terugblik op de campagne rond artikel 23.
11u15: Stand van zaken RIGHT(S) NOW!: Hoe zal het er uit zien? Hoe gebeurt de communicatie? Wat is de taakverdeling?
Pauze
12u15: Inspiratiemoment: Wat kunnen we nog doen in de laatste weken voor 12mei? Laat je inspireren door goede ideeën en praktijken van individuen en verenigingen.
12u30: Projectpresentaties (Netwerk Duurzame mobiliteit, Arbeid & Milieu en studenten van Thomas Moore).
12u45: LUNCH (vrije bijdrage)
13u30: Lezing Paul Verhaeghe: welke gevolgen heeft een individualiserende samenleving op ons leven, en hoe kan collectief in actie komen een antwoord zijn.
14u20: Doe-moment: Onder begeleiding van een aantal filmmakers maken we een aantal promofilmpjes voor 12 mei.
16u00: Einde.

Plaats van gebeuren: TimeLab, Kogelstraat 34 (200 meter van station Gent-Dampoort)

link


Tot straks en/of tot op 12 mei!


4.22.2019

'misje spelen' als protest

"Sint-Anna is een heilige bron, welke geeft geld." 

Aan de Gentse Sint-Annakerk staat al een paar maand een figuur te roepen dat hij de kerk wil krijgen. Omdat er gesprekken lopen met Delhaize en omdat de man in kwestie violist is, is dat voor veel media gefundenes fressen. 'Muziek versus Commercie' klinkt zeer goed. De violist bleek een fantast en zijn aanhang gespeend van veel dossierkennis. De aandacht verslapte. Om de media terug te lokken verkleedt de violist zich nu in priester en speelt hij misje.

Enkele bedenkingen:

De zogenaamde SOS Sint-Anna protestgroep heeft weer een nieuw 'actiemiddel' gevonden. De violist-fantast verkleedt zich als priester en de protestgroep belt de kranten.

De 'protest'-vorm startte op 24 maart. De violist-fantast trok een soutane aan en deelde brood en wijn uit. Hij noemde zichzelf 'priester van de stad Gent' en noemde het feit hij in een openbaar park toneeltje mocht spelen 'een historische beslissing'.Sedertdien speelt de violist-fantast 'misje' in het park.

Op 14 april maakte beroepsactivist Raf Verbeke een 'filmpje', gepost op de SOS Sint-Anna-facebookpagina, waarin de violist-fantast uitgebreid aan het fantaseren slaat, in soutane.


"Sint-Anna (1) vraagt niet zo veel. Alleen drie punten. Punt nummer één. Kunst moet hier verder gaan. Zoals vroeger, wanneer kunst altijd was samen met religie. Dus multiculturele, polyvalente activiteiten van deze prachtige kerk, als concertenzaal, als sacrale zaal, Matteuspassion, misschien Mathiaspassion, Johannespassion, Lukaspassion, koralen, orkesten, vele muzikanten, van gans wereld vinden hier plezierig, grote eer hier te spelen. (2) Als deze grote sterren, welke hun grote honorarium voor de helft van hun honorarium vijftig proces willen geven voor kerk, dat wordt fantastisch goed. En misschien dat is niet slechte idee omdat moet verdelen, niet moet denken alleen over de eigen producten. (3) Dus deze activiteit welke ik vind kan elke dag, verschillende, spektakels, schaaktornooien, ballet, alles wat kunst is, wat op basis van klassieke kunst. (4) Trekt enorme toerism. Zeer vele mensen willen hier binnen komen. Waarschijnlijk hier hebben we alleen één probleem, niet genoeg plaats voor alle mensen welke willen hier komen en betalen, voor hun bezoek. (5) Daarom toerism moet, ik denk het, misschien geen slechte idee, beginnen van aan Sint-Annakerk, met speciale groepen, met guide, dan marcheren tot Sint-Baafskathedraal, en dan, ook daar blijven en eindigen deze fantastische marche van Sint-Anna tot Sint-Baafs in goede restaurantje op plein van Sint-Baafs. Dat brengt ook veel geld. Dus Sint-Anna, nog één keer, vraagt niks, zij verdient geld. En dan vele mensen, welke vroeger waren hier, omdat hier is gesloten. Nu Sint-Anna, Sint-Anna. Sint-Anna wordt zo populair dat zeer vele mensen willen hier trouwen, dopen, jammer begraven, of simpel, over god luisteren goeie priester, welke is zo orator als Che Guevara en Fidel Castro. En niet zo klein mens, welke alleen formaliteit doet. Als chronische orator. Dus komt bij misschien terug, godsdienst, sacrale betekenis. (6) Wat Sint-Anna vraagt nog? Niks meer, maar, in deze wereld Sint-Anna is niet petroleumbron, maar meer heilige bron, welke heeft geld. Is dat geld welke blijft eigenaar van Sint-Anna. En dan wordt fenomenaal tevreden, omdat krijgt twee diensten. Eerste winst doch geen probleem voor geld op dat Sint-Anna brengt. God brengt geld voor de mensen welke luisteren naar god, die (onverstaanbaar). En ten tweede, nieuwe regering met Mathias De Clercq, heb enorm sympathisanten, niet alleen in stad Gent, maar in gans wereld welke nu kijk in microscoop wat gebeurd in België. En deze sympathisanten geven historische betekenis van stadbestuur, concreet voor Mathias de Clercq. "

(1). De actiegroep stelt in haar communicatie bijzonder veel 'Sint-Anna', 'stort geld voor Sint-Anna', ... zonder veel onderscheid te maken tussen de kerk, waar zij niets mee te maken hebben, en hun actiegroep. De violist zou hier dus moeten stellen de 'sos Sint-Anna actiegroep vraagt niet veel...'
(2) Hier wil ik er toch op wijzen dat Gent bijzonder veel grote koren en ensembles telt, en bijzonder veel concertorganisatoren. Een zeer kleine groep maakte de afgelopen decennia de keuze op in Sint-Anna te spelen. De akoestiek werd door wat organisatoren en ensembles ongeschikt geacht voor grote uitvoeringen. Een grote uitvoerder van de Mattheuspassie in het Gentse is destijds nog eens komen kijken in de kerk, aangetrokken dat de relatief lage prijs die destijds gevraagd werd om in de kerk te concerteren maar vooral door het feit dat Sint-Anna geen pilaren heeft of storende elementen, waardoor je met gemak duizend stoelen kunt opstellen en nog plaats te over hebt voor een enorm koor en orkest. Vrijwel direct was duidelijk dat de kerk voor hen totaal ongeschikt was. Dat vind ik altijd zo merkwaardig van die journalisten en mensen die achter de groep aanlopen, denken ze niet, dat mocht het allemaal waar zijn wat die mens allemaal zegt, dat er dan toch wel een pak mensen in Gent dat zouden bevestigen? Gent barst van de grote organisatoren en ensembles, geen enkele schaart zich aan de kant van die fantast.
(3) Dus de ensembles die hier mogen spelen, moeten de helft van hun gage afstaan?
(4) Je hoort vaak mensen bezig over 'een waardige bestemming'. Hier geeft de violist zijn mening, klassieke kunst en religie en schaak blijkbaar, dat ook. Maar geen jazzdans of modern beeldhouwwerk, of turnen, of circus, of verkoop van kinderkleren. Iedereen heeft zijn eigen visie op wat waardig is en dat is ook meteen het grote gevaar van dergelijke metafysische begrippen. Toen het voorbeeld van de circusschool werd voorgelegd aan de violist, stelde hij dat het dan evengoed een openbaar toilet kon worden.
(5) Hoeveel facebookfans van de actiegroep zouden weten dat ze ijveren voor inkomgeld. Als enige kerk in Gent zou er dus voor Sint-Anna toegangsgeld moeten betaald worden, als de actiegroep er iets over te zeggen zou hebben. Je moet al een behoorlijke fantast zijn om te denken dat je daarmee het grote geld gaat verdienen.
(6) Het merkwaardigste stuk van zijn tirade. Een sneer naar priesters en een pleidooi om 'waardige religie' te hebben in de kerk. Benieuwd hoeveel 'facebookaanhangers' weten waarvoor ze ijveren.

"Sint-Anna is een heilige bron, welke geeft geld." wat een citaat.


Omdat ze niet genoeg aandacht kregen, belden ze de kranten.HLN en De Gentenaar daagden op.

De Gentenaar, blijkbaar nog steeds van het principe, 'u zegt, ik schrijf op en dat is het artikel', enkele fragmenten:

 
Mikhail Bezverkhny hield deze namiddag zijn eigen interpretatie van een paasviering in het parkje naast de Sin-Annakerk. “Geen enkele priester durfde het aan hier een paasmis op te luisteren”
Uitgedost in een heuse ouderwetse priestersoutane en met een kruisje rond de hals dat hij op een markt had gekocht, hield Mikhail Bezverkhny deze middag een paasviering. De Russische topviolist, die al langer dan drie maanden iedere dag op het middaguur als straatmuzikant optreedt voor de poort van de kerk uit protest tegen de geplande verkoop van het godsgebouw aan Delhaize, speelde in het idyllische parkje naast de kerk een betoverend mooi muziekstukje. Helaas maar voor een vijftiental sympathisanten. “Christus, help ons asjeblief”, zei hij terwijl hij de ogen naar de hemel richtte. Waarna hij brood, wijn en paaseitjes uitdeelde voor alle aanwezigen.
“Geen enkele priester wou de paasviering houden buiten de kerk”, zegt hij. “Dus heb ik maar zelf een priesterkleed aangetrokken.”


HLN is korter, geeft context en zelfs een bedenking.
Over het toneeltje schrijven ze dit:

Ook violist Mikhail Bezverkhni, ooit winnaar van de Elisabethwedstrijd, zet zich al wekenlang in voor de redding van de kerk. Elke middag om 13 uur speelt hij een gratis concert voor de gesloten deur. Op Pasen trok hij een priesterkleed aan om er zelf de mis op te dragen.


4.20.2019

Stille Zaterdag - Herr, unser Herrscher

 Op deze Stille Zaterdag een stukje passende muziek.

Uit de Johannespassie van J.S. Bach het prachtige Herr, unser Herrscher, dessen Ruhm in allen Landen herrlich ist!

Een stuk vol passie en wanhoop.voor de liefhebbers: de Gächinger Kantorei en Bach-Collegium Stuttgart o.l.v. Helmuth RILLING uitgebracht bij Hänssler CLASSIC.

4.10.2019

Twee jaar geleden ...

Twee jaar geleden ...


Nog steeds volslagen onvoorstelbaar.

4.05.2019

White at the Museum

Vandaag een zeer bekijkenswaardige reportage van het Amerikaanse 'liberal' humoristisch actualiteitsprogramma Full Frontal.
Een zeer interessante reportage over white supremacy, (kunst)geschiedenis en racisme.

Met dr. Marco Leona van het Met. Met de zeer straffe dr. Chenjerai Kumanyika (twitter). En met de zeer volgenswaardige dr. Sarah Bond (twitter, wikipedia, haar eigen website: History From Below, lezenswaardige stukken bij Forbes en hyperallergic).

#SamanthaBee #FullFrontalSamB

4.02.2019

Europese Actiedag
In het kader van de Europese acties voor Wereldgezondheidsdag (7 april) en de Europese verkiezingen (26 mei) organiseert het Europees Netwerk tegen de commercialisering en privatisering van de gezondheid en de sociale bescherming op dinsdag 2 april in Brussel een Europese actiedag met een demonstratie, evenementen en een conferentie in het Europees Parlement.

Afspraak dinsdag 2 april
► Betoging om 10.30 uur, Kruidtuinlaan 50, Brussel. Afspraak aan het kabinet van Maggie De Block
► Bijeenkomst en activiteiten om 12 uur, Luxemburgplein, Brussel
► Gevolgd door een conferentie in het Europees Parlement, van 14.00 uur tot 16.30 uur


Deze acties maken deel uit van de Europese Week tegen de commercialisering en privatisering van de gezondheid en de sociale bescherming van 1 tot 7 april.

De Europese instellingen dringen er bij de nationale regeringen op aan om de overheidsuitgaven te verminderen, met name op het gebied van sociale bescherming (pensioenen, werkloosheid, maar ook gezondheid), openbare/collectieve diensten (onderwijs, kinderopvang, zorg voor gehandicapten en ouderen, vervoer, etc.) of zelfs op het gebied van infrastructuur, en om de sociale bijdragen, die als een concurrentienadeel worden beschouwd, te verminderen.

De vrijhandels- en investeringsakkoorden van de EU met andere landen in de hele wereld leggen liberalisering van diensten op aan de EU-lidstaten. Zulke akkoorden garanderen commerciële investeringen in winstgevende segmenten van de gezondheidszorg en beschermen monopolies van ondermeer de farmaceutische industrie.

Wanneer de publieke sector zich terugtrekt, ontwikkelt de private for-profit sector zich, waardoor de deur wordt opengezet voor geneeskunde op twee snelheden. Commerciële infrastructuren en verzekeringen selecteren het meest solvabele publiek en de meest winstgevende diensten, waarbij de "verlieslatende" diensten worden overgelaten aan de publieke of non-profit sector. Bovendien weten we dat een gezondheidszorgsysteem dat op de markt wordt gebracht met een zwakke publieke sector de toegankelijkheid vermindert (wachtlijsten, out of pocket is hoger, grotere afstanden voor de dienstverlening, ....) en ook meer kosten! De gezondheidsuitgaven zijn hoger in een commercieel systeem zoals in de Verenigde Staten, waar 16,4% van het bbp aan gezondheidszorg wordt besteed, in tegenstelling tot een systeem dat tot nu toe nog voor een groot deel openbaar en/of niet-commercieel is zoals in Frankrijk (10,9% van het bbp), België (10,2% van het bbp), Spanje (8,9% van het bbp) of Italië (8,8% van het bbp) (bron: OECD Health Statistics 2013, gepubliceerd in 2015).

Laten we ons inzetten voor de verdediging en veralgemening van een gezondheid en sociale bescherming die toegankelijke, betrouwbare, kwalitatief hoogstaande en niet-commerciële diensten aan de hele bevolking biedt door middel van voldoende en solidaire financiering, naar een echt sociaal Europa!

Laten we samen komen op dinsdag 2 april! Want samen staan we sterker!