12.26.2006

Tweedaagse projectmeeting DIP

Kameraden en vrienden,

maandag 18 en dinsdag 19 december was ik te gast bij de Noorderburen. Ik was op een tweedaagse 'project meeting' georganiseerd door Handicap + Studie, het Nederlandse expertisecentrum voor handicap en hoger onderwijs. Het project waarover we vergaderden was DIP, het Digitaal Informatie Punt.

Uit studies blijkt zwart op wit dat studenten met een functiebeperking niet gemakkelijk participeren in internationale uitwisselingsprojecten. En dit is een zeer jammerlijke zaak. Studenten die dat wensen zouden zonder veel kopzorgen op Erasmus moeten kunnen gaan. Iedereen die dit gedaan heeft zal volmondig beamen dat dit een zeer verrijkende ervaring is. Blijkbaar zijn er echter nog te veel drempels die studenten met een functiebeperking tegenhouden om dergelijke ervaringen op te doen.
Een belangrijke drempel blijkt het gebrek aan informatie.
Aan het wegwerken van drempels wil DIP meewerken. Dit door studenten met elkaar in contact te brengen. Directe communicatie tussen een student uit Slovenië die in Kortrijk wil gaan studeren met een student uit de HoWest. Zodat ze elkaar kunnen helpen en vooral dingen vragen die niet direct objectief meetbaar zijn.

Het project zelf zal uitgewerkt worden door vijf partnerlanden die in een pilootproject zullen opereren. De vijf partnerlanden zijn Oostenrijk, Zweden, Ierland, Nederland en België.
Vanuit België wordt dit project uitgewerkt door het VEHHO, het Vlaams ExpertiseCentrum voor Handicap en Hoger Onderwijs en VVS, ons aller Vlaamse Vereniging van Studenten. Als projectmedewerker is u kameraad dus door VVS afgevaardigd naar de tweedaagse project meeting.
Op een godverlaten uur opgestaan om met de trein van 6u01 naar Brussel te sporen, om uiteindelijk om 10u in 'Krammstate' aan te komen. Krammstate, dat klinkt als iets van Horowitz, is het gebouw in een buitenwijk van Utrecht, waarop de gelijkvloers het hoofdkwartier is gevestigd van Handicap + Studie.
Ik moet zeggen er is serieus hard doorgewerkt die twee dagen, het project moest nog verder worden uitgewerkt, de financiele kant moest besproken worden, een Conferentie moest gepland worden.

Tussendoor was er natuurlijk uitgebreid de tijd om aan 'netwerking' te doen, zoals dat dan zo mooi heet. Je zit namelijk niet zo vaak samen met mensen uit Oostenrijk, Zweden, Ierland en Nederland, die allemaal bezig zijn met de thematiek van studeren met een functiebeperking. Allemaal bijzonder interessant dus.

Over de Conferentie, de 'crew' en de verdere uitwerking van het dink op Belgisch niveau later ongetwijfeld nog veel meer.

12.25.2006

Ambiance!

Kameraad Harko wenst alle (culturele) katholieken een zeer gezegend kerstfeest!

Om geheel en al in de kerstsfeer te komen hier een prachtige fresco van Giotto (ca. 1267 – 1337). Een voorstelling van de geboorte van Ons aller Lieve Heer.

De fresco is te bewonderen in de zogenaamde Arenakapel (ook wel Scrovegni-kapel genaamde, toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw) in Padua.

Voor meer info over Giotto verwijs ik met veel plezier naar het onvolprezen wikipedia.


De (culturele) protestantse zielen onder ons wens ik een even deugddoende kerstmis, hen wijs ik met plezier naar het prachtige 'Von Himmel hoch da komm ich her', een hymne van Martin Luther.

De vrouwonvriendelijke zielen en anti-feministen verwijs naar dit prachtige rijmpje, alvorens hen uiteraard naar de hel te wensen.


De romantische zielen onder ons tenslotte kunnen genieten van The Mistletoe.
Eindigen doen we uiteraard met dit: Nunc est bibendum!

12.23.2006

petitie over opruim clusterbommen in Libanon

Door al dat intern gezeik binnen de studentenvertegenwoordiging zou een mens bijna durven vergeten dat wereld groter is dan dat. Daarom wordt nu u aandacht gevraagd voor een zeer aanbevelenswaardige petitie:

Opruim clusterbommen in Libanon: Israël moet betalen!

Van 18 tot 25 augustus was een medische onderzoeksmissie van Geneeskunde voor de Derde Wereld in Libanon. Artsen en Libanese burgers confronteerden hen met de gevolgen van het massaal gebruik van clusterbommen door het Israëlisch leger, in bevolkt gebied.

Alle internationale waarnemers en mensenrechtenorganisaties bevestigen dat Israël hiermee het internationaal humanitair recht schond. Jan Egeland, de humanitaire coördinator van de VN, klaagde aan dat 90% van de clusterbommen werden afgevuurd in de laatste drie dagen van de oorlog, met een staakt-het-vuren in zicht. Hij noemde dit “compleet immoreel”. De zowat 1 miljoen stuks achtergebleven en niet-ontplofte munitie maken nog elke dag burgerslachtoffers (gemiddeld drie per dag, waarvan er één jonger is dan 18 jaar).


Dat het Belgisch militair contingent binnen de VN-missie in Libanon helpt bij de ontmijning van de clustermunitie, is een goede zaak. Maar dit mag niet betekenen dat Israël vrijuit gaat voor deze oorlogsmisdaden. Het principe van herstelbetalingen is ingeschreven in het internationaal recht. Maar vandaag is het niet Israël, maar de Belgische belastingbetaler die opdraait voor de ontmijningsoperatie.

Daarom eisen wij van de Belgische regering:

* dat ze de kosten van de ontmijning verhaalt op Israël, en hiervoor alle nodige maatregelen treft

* dat ze de gerecupereerde som schenkt voor de heropbouw van Libanon, met speciale aandacht voor de gezondheidszorg ten gunste van de armste lagen van de bevolking

* dat ze een wapenembargo afkondigt tegen Israël, en elke militaire samenwerking met Israël, al dan niet in Navo-verband, weigert.

Kameraden en vrienden, surf als de vliegende bliksem naar de site van Geneeskunde voor de Derde Wereld en teken de petitie

Merkwaardig en demotiverend

Het is bijzonder merkwaardig en demotiverend dat mensen dit ik niet anders kan omschrijven als verzuurden zich blijkbaar verenigd hebben om eens goed te kakken op VVS.
Merkwaardig en demotiverend is ook dat die mensen zich blijkbaar gespecialiseerd hebben in het verspreiden van valse informatie.
Zoals je al eerder kon lezen is loko getrouw aan een jarenlange traditie opgestapt uit vvs. Ditmaal om de algemene vergadering een ander standpunt innam dat zijzelf, dit alles in een discussie over 'levensbeschouwing', een heikel onderwerp dat blijkbaar de gemoederen hoog doet oplaaien bij onze Leuvense vrienden.
De delegatie van de studentenraad van de vub is diezelfde vergadering ook opgestapt, blijkbaar is de tijd van de vrijzinnigheid voorbij en is logolid zijn geen vereiste meer :-)
De studentenraad van de vub heeft de voorbije week als standpunt ingenomen dat in vvs blijven en dat ze engageren om deel te nemen aan de discussie om de interne werking te verbeteren. Zowaar een lovenswaardig standpunt.
Merkwaardig en demotiverend was echter dat er heel wat valse geruchten de lucht werden ingestuurd. Geruchten als zou de hgsr en de studentenraad van de KHMechelen ook wel iets zien in een nieuwe koepel.
Die studentenraden hebben hierop zeer verbolgen gereageerd.

"Persbericht: Hogeschool Gent Studentenraad blijft VVS trouw
Vrijdag 22 december 2006

De Hogeschool Gent Studentenraad (HGSR) betreurt de huidige malaise in de studentenparticipatie op Vlaams niveau. De verdeeldheid die op dit moment heerst, doet enkel afbreuk aan alle goede bedoelingen om de student zo goed mogelijk te vertegenwoordigen in de Vlaamse Overheid.

De HGSR is niet te spreken over het feit dat ze als één van de dissidenten in de hele discussie wordt aanzien. In enkele media werd de naam van de HGSR verkeerd geciteerd of in de verkeerde context geplaatst. De Algemene Vergadering van de HGSR bevestigt dan ook dat de studenten van de Hogeschool Gent, tot op vandaag, nooit hebben overwogen om uit VVS te stappen. De fractie erkent dat één van haar leden voortijdig is opgestapt uit de laatste vergadering van VVS en dat dit een verkeerde perceptie heeft gecreëerd. Dit opstappen bleek louter om persoonlijke redenen waarna de fractie zich de rest van de vergadering zijn constructieve zelve toonde.

De Algemene Vergadering van de HGSR en de VVS-delegatie blijven dus als één blok optreden. De leden van de AV betreuren ten zeerste dat er leugens zijn verteld en dat de naam HGSR door het slijk is gehaald enkel en alleen maar in een poging om dromen en utopieën van enkelingen te voeden. De HGSR betreurt dan ook de beslissing van LOKO om het schip te verlaten en is dan tevens blij dat VVS van zijn kant de deur op een kier laat. De HGSR is van mening dat het in de toekomst aangewezen is om terug als één groot geheel te acteren in het Vlaamse onderwijslandschap.

Ook in de toekomst zal de HGSR, als derde grootste fractie, zich dus constructief opstellen om van VVS een orgaan te maken dat iets betekent in Vlaanderen. De student moet en zal er wel bij varen. HGSR zal er alles aan doen om VVS zowel intern verder uit te bouwen als extern meer aanschijn te proberen geven. De HGSR blijft in deze optiek VVS trouw.

Voorzitter van de Hogeschool Gent Studentenraad, Pieter Vercammen
"

"Geachte VVS-leden,

Gisteren kreeg ik te horen dat mijn hogeschool, de Katholieke Hogeschool Mechelen, als onderwijsinstelling wordt genoemd die VVS gaat verlaten.

Ik, als chef van het externe beleid van de KHMechelen, heb zulke gesprekken nog nooit gevoerd en verklaar dat zulke uitspraken niet waar zijn. Wij vinden het zeer spijtig dat er studentenraden zijn die het nodig hebben hun av te overtuigen met foute informatie, dat zegt iets over de openheid van die studentenraad en hun geloofwaardgiheid.

De studentenraad van de KHMechelen heeft een eigenheid waarvan wij eisen dat anderen die respecteren. Indien een andere instelling voor ons wil spreken, zal dit alleen ná overleg mét ons gebeuren.

Wij vinden de hele situatie waarin de Vlaamse studentenvertegenwoordiging is terecht gekomen, uiterst triestig en hopen dat de betrokkenen een mogelijkheid vinden om uit deze impasse te komen.

Hoogachtend, Chetan Corten, Chef extern beleid studentenraad Katholieke Hogeschool Mechelen
"

Ook andere studentenraden voelden zich geroepen om te reageren op de hele malaise:

"Beste VVS

In navolging van de HOGent en de KHMechelen willen wij vanuit de XIOS ook onze steun betuigen aan de VVS. Wij staan nog steeds voor 100% achter VVS. Sturax betreurt de tweestrijd binnen de studentenvertegenwoordiging en hoopt dat er zo snel mogelijk een goede oplossing uit de bus komt. Wij zijn altijd bereid om mee te werken aan een optimalisering van de VVS. Volgens ons is opstappen geen goede manier voor een optimalisatie maar het is wel een goed signaal van ontevredenheid. Wij hopen dat dit enkel een signalisering van een probleem is en dat loko en de vub mee naar oplossingen zoeken en hopelijk in de toekomst terug zo actief zijn binnen VVS als in het verleden.
Volgens ons kunnen alle probleempjes opgelost worden door erover te praten.

Prettige feestdagen

Voorzitter Sturax, Fery Vanhemelryck
"

Dit alles is dan weer allesbehalve demotiverend. Het doet bijzonder veel deugd om ook positieve geluiden te horen.
Verzuurden aller strekking blijven zich echter verenigen. Merkwaardig daarbij is dat ze er blijkbaar niet in slagen om te komen tot deftige verbetervoorstellen. Hun 'kritiek' blijft beperkt tot scheldtirades en belachelijke amalganen van reeele en geheel denkbeeldige fouten.

VVS blijft in deze hele kwestie oproepen tot dialoog. En ja, ondanks het feit dat het momenteel vrij demotiverend is, wordt er hard doorgewerkt.

12.17.2006

VVS betreurt vertrek loko

Het is nu ook officieel door loko met een persbericht bekent gemaakt, de KULeuvense studentenraad stapt op uit VVS. Terwijl sommige verzuurden ervan lijken te genieten betreurt VVS de gang van zaken en roept op tot dialoog. Het is merkwaardig dat loko opstapt omwille van een meningsverschil met de andere studentenraden. Verontrustend is echter dat loko de schuld hierbij bij het bestuur denkt te moeten leggen. Dat sommige verzuurden denken dit onmiddelijk te moeten bijtreden is betreurenswaardig maar ook vrij hilarisch. Het is een merkwaardige tendens binnen de studentenbeweging om elk meningsverschil ten eerste op te blazen tot fundamentele breuklijnen maar ten tweede ook te willen verklaren door een zogenaamd slecht werkend bestuur.
Het merkwaardige aan deze affaire is ook dat uitgerekend het huidige bestuur een koers vaart die enorm de nadruk legt op compromissen. Dit bestuur heeft al heel het jaar enorm veel belang gehecht aan het 'verbeteren' van de interne werking. De mening van de studentenraden werd altijd zeer ter harte genomen. Huidig voorzitter heeft zich al de poten van onder het lijf gelopen om tegemoet te komen aan 'verbetertips' die door vertegenwoordigers gegeven werden.
En uitgerekend zij worden nu afgerekend op hun zoeken naar compromissen. Dit is echt wel zeer merkwaardig. De vergadering kan in een bepaalde discussie geen compromis vinden en de vergadering heeft toen dan maar besloten om over een controversieel discussiepunt voorlopig maar niets te zeggen. Dit lag weliswaar in de lijn van compromis die het bestuur inneemt, maar is geen enkel opzicht gestuurd noch gestimuleerd. Dit maakt de zaak zo hilarisch, het bestuur heeft zijn uiterste best gedaan om in dit dossier niet te sturen en op geen enkele wijze de studentenraden te beinvloeden. En uitgerekend zij krijgen nu dergelijke verwijten.
Vorig jaar stapte loko op omdat de vergadering hen geen gelijk gaf en geen compromis gezocht heeft. Vandaag stapt loko op omdat de vergadering hen geen gelijk gaf en het compromis gezocht heeft.

Maar kameraden en vrienden, zoals je hieronder kunt lezen zullen wij loko steeds van harte welkom heten op onze vergaderingen. VVS staat ook steeds open van suggesties.
Daarenboven zullen wij in geen geval de moed opgeven, we zullen blijven strijden voor de verdediging van het studentenbelang. Zoals je eerder al kon lezen heeft VVS haar handen vol met de aankomende nieuwe regeling voor studiebeurzen, maar ook met de financiering van het hoger onderwijs, en met tal van andere dossiers.
Laat ons hopen dat alle studenten de weg terugvinden naar VVS zodat we wederom samen kunnen vechten voor het studentenbelang.

Leuvense Universitaire Studenten niet langer vertegenwoordigd op Vlaams niveau

De raad van bestuur van VVS, de Vlaamse Vereniging van Studenten, betreurt dat de Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie, LOKO, vrijdag 15 december heeft beslist om uit VVS te stappen. Aanleiding was de algemene vergadering van VVS donderdagavond 14 december, waarop de meerderheid van de studentenraden op democratische wijze besliste om geen passage over levensbeschouwing op te nemen in het standpunt over rationalisatie. De raad van bestuur van VVS vindt het bijzonder jammer dat de Leuvense studenten geen stem meer willen hebben in de Vlaamse studentenkoepel. Het VVS-bestuur wil laten weten dat de deur steeds open staat. De raad van bestuur van VVS blijft de Leuvense studenten welkom heten op haar algemene vergaderingen en werkgroepen.

De discussie over het belang van levensbeschouwing barstte los naar aanleiding van een standpunttekst over de rationalisering van het hoger onderwijs. Deze kwam uit een speciaal opgerichte werkgroep rationalisering die tweemaal samenkwam. LOKO was steeds vertegenwoordigd. De ontwerptekst werd op de algemene vergadering van 9 november door VVS goedgekeurd zonder het hoofdstukje over levensbeschouwing. Dat werd zonder enig probleem uitgesteld op vraag van de LOKO-fractie die haar achterban hierover eerst wou raadplegen. Tijdens de volgende algemene vergadering van 23 november kwam het stukje over levensbeschouwing terug. Het werd besproken samen met een alternatief dat LOKO had geschreven. De raad van bestuur liet dit amendement toch bespreken, ondanks het feit dat het na de deadline was ingestuurd. De algemene vergadering raakte er niet volledig uit, maar besliste om verder te werken op basis van het LOKO-amendement. Tijdens het VVS-vormingsweekend werd er vervolgens, op initiatief van de vertegenwoordigers van studentenraden, samengezeten met de geïntereseerden teneinde de tekst te finaliseren. Omdat er geen consensus mogelijk was, formuleerde dit groepje mensen een viertal opties die men aan de AV zou voorleggen: de eerste optie bestond er in om niets meer aan het rationaliseringsstandpunt toe te voegen over levensbeschouwing, de laatste drie werden op basis van het LOKO-amendement geformuleerd. De optiepaper werd tijdig met de uitnodiging voor de laatste algemene vergadering verspreid. Er kwam geen kritiek, noch bijkomende amendementen. Tijdens de algemene vergadering van afgelopen donderdag, besliste een meerderheid van de studentenraden om niets meer op te nemen over levensbeschouwing, zonder enige sturing vanuit de raad van bestuur. Geheel volgens de democratische spelregels kwam de algemene vergadering dus terug op haar eerder genomen besluit. Daarop heeft LOKO de vergadering verlaten, uit onvrede met de gehanteerde procedure. Vrijdag heeft de eigen algemene vergadering van LOKO daarop beslist uit VVS te stappen.

In haar argumentatie stelt LOKO dat VVS kampt met structurele problemen die niet van binnen uit op te lossen zijn. De raad van bestuur betreurt dat onvrede over de werking van VVS heeft geleid tot de uitstap uit de vereniging. Het bestuur is niet van mening dat zij eigengereid standpunten inneemt. Deze raad van bestuur heeft van bij het begin van dit academiejaar maatregelen genomen om de standpuntvorming en de betrokkenheid van de achterban te optimaliseren. Er is dit jaar al meermaals remediërend opgetreden. Het bestuur zal ook verder gaan met deze optimalisatie.

Het bestuur van VVS betreurt de beslissing van LOKO ten stelligste. Ze heeft begrip voor de teleurstelling van de LOKO-vertegenwoordigers die hun amendement weggestemd zagen. Maar ze benadrukt dat dit op een volstrekt democratische wijze is gebeurd. Het bestuur stelt ook vast dat LOKO zware bedenkingen heeft bij de interne organisatie. Het is jammer dat LOKO de verdere optimalisatie van de standpuntvorming niet heeft afgewacht. VVS verliest een waardevol lid en betreurt dat LOKO kiest voor deze drastische beslissing en niet meer voor het overleg. De raad van bestuur drukt de hoop uit dat de brokken kunnen worden gelijmd en het vertrouwen hersteld. Het bestuur van VVS beschouwt deze Leuvense studentenraad immers als een verrijking voor de organisatie en haar standpunten. Ze hoopt dat ook de Leuvense studenten snel terug inzien dat het noodzakelijk is dat hun stem wordt gehoord op het Vlaamse niveau. De deur van VVS blijft voor LOKO altijd open staan om samen met de andere studentenraden op een constructieve wijze te bouwen aan een democratisch en kwaliteitsvol hoger onderwijs.

Contactpersoon: Hans Plancke , voorzitter

Tel.: 0473/ 89 51 70

12.16.2006

Dit weekend allemaal de Morgen kopen, want er staat een vrije tribune in over allochtonen in nieuwe plannen voor de financiering van de instellingen voor hoger onderwijs. Iedereen weet ongetwijfeld nog wat er vorig jaar allemaal gebeurd is. Vandenbroucke stelde zijn nieuwe plannen voor de financiering van de hogescholen en universiteiten voor.

Die nieuwe financiering ging naar hij zo graag verkondigde dé sleutel worden voor een 'tweede democratiseringsgolf'. VVS, de Vlaamse Vereniging van Studenten stelde zich hier heel wat vragen bij. Samen met het gemeenschappelijk vakbondsfront zijn de studenten toen massaal op straat gekomen. Niet in het minst om Vandenbroucke duidelijk te maken dat niemand gediend was met outputfinanciering. En vooral om meer geld te eisen voor het onderwijs in het algemeen en voor het hoger onderwijs in het bijzonder. Want hoe kun je studenten beter begeleiden zonder de zo noodzakelijke financiële middelen?

Allochtonen: paria’s onder de doelgroepen?

"Minister Frank Vandenbroucke werkt volop aan een nieuw financieringsmechanisme voor universiteiten en hogescholen. Terwijl de eerste werkteksten van het nieuwe decreet de ronde doen, probeert de onderwijsminister ondertussen deze hervorming te verkopen als dé hefboom voor een tweede democratiseringsgolf. Na de eerste golf die vooral de arbeidersklasse de weg wees naar het hoger onderwijs, mikt deze nieuwe democratiseringsbeweging vooral op een hogere in- en doorstroom van de groeiende groep ‘allochtonen’. Een groep die totnogtoe zwaar ondervertegenwoordigd is in het hoger onderwijs. Uiteraard staan wij met de volle 100% achter deze doelstelling, maar is het voorgestelde systeem wel in staat om deze te verwezenlijken?"

Mensen die willen weten wat VVS, schier alle allochtone en multiculturele studentenorganisaties en tal van academici en prominenten allemaal over deze materie te zeggen hebben, dienen zich gezwind naar de dichtsbijzijnde krantenwinkel te begeven.

nieuw decreet Studiefinanciering in aantocht

Onderstaand tekstje staat te lezen in een persbericht van de Vlaamse Regering:

Het voorontwerp van decreet studiefinanciering is goedgekeurd. Dit voert een uniek “gezinsdossier” in voor gezinnen met schoolgaande kinderen en een bescheiden inkomen. De toelagen in het secundair onderwijs worden verhoogd. Het aantal kinderen en jongeren met recht op een schooltoelage in het basis- en secundair onderwijs wordt de komende jaren ook bijna verviervoudigd. Het stijgt van 72.000 in 2005-2006 naar 273.000 in het schooljaar 2008-2009.

Zo te lezen is onze minister van onderwijs goed bezig.

Gelukkig is er VVS, de Vlaamse Vereniging van Studenten, om deze goednieuwsshow te ontkrachten. Gisteren werd onderstaand persbericht de wereld ingestuurd.

regeerakkoord over studiefinanciering blijft dode letter

Vandaag ligt het nieuwe decreet studiefinanciering ter goedkeuring voor op de tafel van de Vlaamse Regering. Dat decreet bundelt alle vormen van Vlaamse studietoelagen van kleuter tot hoger onderwijs. Hoewel ook de studiebeurzen voor het hoger onderwijs hierin worden geïntegreerd, is VVS, de Vlaamse Vereniging van Studenten hierover nooit geconsulteerd. Anders hadden de studenten de overheid kunnen wijzen op de onrechtvaardig lage studiebeurzen die in het nieuwe decreet gewoon behouden blijven. En op het engagement uit het regeerakkoord om de groep van studenten die recht heeft op een studiebeurs gevoelig uit te breiden. VVS vreest dat de belofte uit het regeerakkoord dode letter blijft en roept de Vlaamse Regering op haar engagementen vooralsnog na te komen!

VVS, dat de studentenraden van alle hogescholen en universiteiten overkoepelt, is nooit geraadpleegd over het nieuwe decreet en de integratie van de studiefinanciering voor het hoger onderwijs hierin. Het kabinet onderwijs maakt zich sterk dat er voor de studiefinanciering in het hoger onderwijs niets verandert. Meer nog: niets hoeft te veranderen. In zijn beleidsbrief verklaarde minister Vandenbroucke dat het systeem van studietoelagen in het hoger onderwijs behoorlijk functioneert. Maar niets is minder waar. Studenten vinden dit pleidooi voor een status quo, onverantwoord…

De huidige studiebeurzen in het hoger onderwijs zijn veel te laag en dekken de studiekosten onvoldoende. Een maximale studiebeurs komt slechts tegemoet aan 76% van de kosten die een hogeschoolstudent op kot moet maken, aan 81% van de studiekosten in het geval hij pendelt. Voor de universiteitsstudenten zijn de beursbedragen iets realistischer, maar ze dekken nog steeds niet de volledig studiekost. Bovendien komen deze dekkingsgraden uit een onderzoek gebaseerd op een kostenraming uit 1998. Stijgende huurprijzen, ICT-evoluties… maken dat deze allicht nog sterk onderschat zijn. Dat de Vlaamse overheid voor de derde keer op rij een nieuw decreet studiefinanciering schrijft zonder dit voor beursstudenten zeer prangende probleem te verhelpen, is voor VVS onbegrijpelijk en onrechtvaardig. De studenten tekenen verzet aan tegen het copy-pasten van bestaande problemen naar het nieuwe decreet. VVS eist dat de beursbedragen tenminste worden opgetrokken tot ze de directe studiekost volledig dekken. En dat er in de toekomst na de verplichte vijfjaarlijkse studiekostenraming een automatische aanpassing van de beursbedragen komt!

Ten tweede neemt het nieuwe monsterdecreet studiefinanciering ook de inkomensgrenzen voor de beursgerechtigdheid in het hoger onderwijs klakkeloos over. Meer nog, deze worden zelfs doorgetrokken naar het leerplichtonderwijs. Nochtans wordt er al sinds jaar en dag gezegd dat deze inkomensgrenzen hallucinant laag zijn. Daardoor telt het Vlaamse hoger onderwijs slechts 20% beursstudenten. Recent onderzoek1 toont aan dat de minimumgrenzen zodanig scherp zijn dat ze zelfs onder de strengste armoedegrenzen liggen. Dat wil zeggen dat studenten uit de allerarmste gezinnen, zelfs geen volledige studiebeurs krijgen. Dat zoiets nog mogelijk is in de welvarende Vlaamse regio is ronduit onbegrijpelijk. Tot voor korte koesterde VVS de hoop dat er aan deze fundamentele tekortkomingen van het systeem snel een einde zou komen. Alle democratische partijen onderschreven in hun programma immers de noodzaak om de inkomensgrenzen voor het studiebeurzenstelsel in het hoger onderwijs stevig op te trekken. De meerderheidspartijen namen het engagement op in het regeerakkoord2. Blijft na het wijzigingsdecreet van november 2005, ook het nieuwe monsterdecreet in alle talen zwijgen over de grootste verzuchtingen van de studenten? Worden de inkomensgrenzen voor beursgerechtigdheid de nieuwe loze belofte uit het regeerakkoord?

Verklaren dat het beurzensysteem behoorlijk functioneert, doet de waarheid dan ook geweld aan - en de studenten uit minder gegoede gezinnen een ongelofelijk onrecht. Het Vlaamse studiebeurzenstelsel voor het hoger onderwijs komt er in het kort immers op neer dat veel financieel zwakke studenten te rijk zijn voor een beurs ofwel te arm met een beurs. De Vlaamse Regering heeft vandaag de kans haar beloften vooralsnog na te komen…

1 Bea Cantillon ea, ’Student in de 21st eeuw: naar een alternatieve studiefinanciering’ van februari 2006, OBPWO

2 Vlaamse Regering, Regeerakkoord 2004: ‘Vertrouwen geven, verantwoordelijkheid nemen’, p 41: “We zorgen ervoor dat in het hoger onderwijs meer gezinnen met een bescheiden inkomen in aanmerking komen voor een studietoelage of studiefinanciering”

Wie voor de rest meer uitleg wil over de huidige regeling verwijs ik met plezier naar de website van de dienst Studietoelagen.

Het huidige decreet

en de bijbehorende memorie van toelichting

Een toegankelijker uitleg over de beurzen zelf vind je in de brochure Centen voor Studenten.

Tenslotte verwijs ik u met alle plezier naar de site van VVS, de Vlaamse Vereniging van Studenten, voor alle verdere uitleg.

12.08.2006

UGent tegen politieke moorden in de Filippijnen

De persberichten van de UGent, we moeten er eerlijk in zijn, het is meestal niet de meest interessante lectuur, alhoewel ze het lezen meestal meer dan waard zijn. Maar voor deze ene keer wil ik er wel eentje onder de aandacht brengen. Een persbericht over de politieke moorden in de Filippijnen.

UGent-studente Sara Fobelets, studentenvertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de universiteit, ging onlangs samen met Koen Hostyn (opvolger Raad van Bestuur en lid van de Faculteitsraad Letteren en Wijsbegeerte), twee maanden op stage naar de Filippijnen. Daar haalde zij het voorpaginanieuws bij een manifestatie tegen de moord op enkele studentenleiders, vakbondsleiders, journalisten en leraars. Sinds januari 2001 zijn er op de Filipijnen al meer dan 750 politieke moorden gepleegd, waaronder minstens 20 op studenten.

Intussen is Sara Fobelets terug in Gent en klopte ze bij rector Paul Van Cauwenberge aan om steun te vragen voor het internationale project 'Stop the killings in the Philippines'. En met een positief resultaat! De UGent ondertekende deze week het actieplatform en schaart zich volledig achter de fakkelwake die op 11 december in Brussel wordt georganiseerd en waar de politieke moorden in de Filipijnen worden aangeklaagd.

Deze week deden Sara en Koen, samen met vele medestudenten, een mobilisatiecampagne. Op woensdag werd deze versterkt door dokter Chandu Claver, wiens vrouw een slachtoffer is van de politieke moorden. Hij bracht zijn verhaal voor meer dan 1000 studenten. Nadien had hij een onderhoud met rector Paul Van Cauwenberge.

Fakkelwake

Op 11 december vertrekken om 16.45 uur gratis bussen aan het station Gent Sint-Pieters, om 21 uur wordt de terugkeer naar Gent ingezet. Journalisten die graag een plaats op de bus reserveren, kunnen steeds contact opnemen met Sara Fobelets.

Info

Sara Fobelets
gsm 0486 33 64 94
Sara.Fobelets@UGent.be

12.02.2006

Monsterwinsten & cadeaus

Er is maar 1 reden waarom vandaag duizenden gezinnen in angst leven. Omdat de familie Porsche zich nog meer wil verrijken.
Met een fortuin van 5,1 miljard is die nochtans vandaag al nr. 5 op de lijst van rijkste Duitsers.

En kreeg VolksWagen een ongelofelijke smak geld cadeau van onze overheid. Een klein overzicht:

138,6 miljoen euro. Is het bedrag van de van belasting vrijgestelde winsten van het coördinatiecentrum van VW voor de jaren 2001 tot 2004. Dit centrum (met hoofdzetel in de prestigieuze Louisalaan in Brussel) doet dienst als bank van de VW-groep. Op de 370 miljoen euro winst in de eerste vier jaar betaalde het centrum voor 405.000 euro belasting, zegge en schrijve 0,11%. Als het normale tarief was toegepast, had het centrum 139 miljoen moeten betalen.

40 miljoen euro. De task force, die de federale en de Vlaamse regering in 2004 hebben opgericht om grote herstructureringen in de automobiel te voorkomen, heeft in 2006 VW voor 40 miljoen euro hulp gegeven, zegt minister Fientje Moerman. Onder andere in de vorm van een verlaging van de bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid (1% in 2004, 2,5% in 2005, 5,7% in 2006 en 10,7% in 2007)

43,5 miljoen euro. Dat is het bedrag dat VW aan vermindering van sociale bijdragen heeft gekregen tussen 2001 en 2005. Het bedrag is terug te vinden in de jaarrekening van VW zelf.

18 miljoen euro. Alle VW-arbeiders die opleidingen volgden om aan de nieuwe Golf en de nieuwe Audi te werken, kregen betaald educatief verlof op kosten van de staat. Kostprijs: een goede 10 miljoen euro in 2003 en 8 miljoen euro in 2004.

750.000 euro. Onder druk van het Gewest heeft de gemeente Vorst de belasting die ze voor het Automative Parc had gevraagd, met 750.000 euro verlaagd.

75.000 m2 (bijna) gratis. In 2005 gunde het Brussels Gewest aan VW een erfbouwrecht voor dertig jaar op 75.000 m2 industrieel terrein om er het “Automotive Parc” te bouwen, een terrein waar alle onderaannemers van VW gegroepeerd zouden worden.

Vrijstelling van werkgelegenheidsmaatregelen. De fabriek in Vorst werd vrijgesteld van de verplichting om bruggepensioneerden te vervangen en om jongeren met een Rosetta-statuut in dienst te nemen. Resultaat: werklozen blijven werkloos, VW doet een (moeilijk te becijferen) besparing, omdat ze, ondanks een wettelijke verplichting toch niet meer mensen in dienst hoeft te nemen.

Cadeaus voor VW


706 miljoen euro. Dat is het gigantische fiscale cadeau dat het coördinatiecentrum van VW gekregen heeft sinds zijn oprichting in 1986. Een som die overeenkomt met wat 100.000 werknemers aan belastingen betalen op een jaar.

In naam van de werkgelegenheid voerde de Belgische staat in 1982 het fiscale gunstregime voor de coördinatiecentra in. En er is daar weinig over gedebatteerd want deze onvoorstelbare bepaling werd door een volmachtsbesluit opgelegd (koninklijk besluit dat kracht van wet heeft zonder dat het door het Parlement gestemd wordt).

Een coördinatiecentrum vervult verschillende administratieve en vooral fiscale diensten in het hart van een multinational. Het is in zekere zin de bank van de groep die, tegen intrest, geld leent aan de filialen. De winst die het daaruit haalt is bijna volledig belastingvrij in België. Al meer dan twintig jaar profiteren zo’n 200 multinationals van dat systeem. Een van hen is VW, dat in 1986 het Coordination Center Volkswagen in Brussel oprichtte. De voorbije vijf jaar betaalde dat centrum een gemiddelde belasting van …0,11%. Slik!

De Europese Unie verplicht België dat gunstregime voor coördinatiecentra af te schaffen, omdat het discriminerend is. De regering Verhofstadt heeft dan –nog steeds in naam van de werkgelegenheid - een even hallucinant systeem bedacht: de notionele intresten (fiscale aftrek van fictieve intresten), van toepassing op de winsten vanaf 2006 en later. Het is op maat gemaakt van de coördinatiecentra, maar andere bedrijven – vooral de grotere – zullen er ook voordeel uithalen.


Lees het volledige artikel van Marco Van Hees

Meer over dat fascinerende fenomeen 'coördinatiecentra'

12.01.2006

Fakkelwake 9/12

In Gent organiseren tal van organisaties op zaterdag 9 december een fakkeltocht, waar we samen met nabestaanden van de slachtoffers, de Filippijnse gemeenschap en hopelijk heel wat Belgische mensen een stille wake zullen houden. We roepen de Filippijnse overheid op om de mensenrechtenschendingen te (laten) stoppen. Dit betekent o.a. dat er onpartijdige onderzoeken moeten komen naar de moorden zodat er een eind komt aan het huidige klimaat van straffeloosheid.

Met de acties in België willen we de internationale gemeenschap wakker schudden. Door de situatie aan de kaak te stellen, moet de internationale druk op de Filippijnen verhogen om een einde te maken aan de slechte mensenrechtensituatie.

Meer info over de mensenrechtensituatie en de acties vind je op: www.stopthekillings.be of bij FGB

Volledige programma op 9 december:

 • 18.00u. Eucharistieviering met de Filippijnse gemeenschap

 • 18.30u. Samenkomst in het Vredeshuis

 • 18.45-19.15u. Programma – getuigenis door nabestaanden van de slachtoffers

 • 19.15u. Fakkeltocht Vredeshuis – Graslei (wake aan de Graslei)

 • 20.15u. Vredeshuis: Filippijnse hapjes

succesvolle Gentse sessie

Tegen alle doktersadvies in was ik woensdag op de spetterende bijeenkomst van de "Studentenwerkgroep BSH Gent".

Met een zeer deftige opkomst van 25 m/v en een evengroot aantal verontschuldigingen uit alle Gentse instellingen.

De avond begon, na de verwelkoming, met een verwachtingenrondje. Er waren zeer veel verschillende verwachtingen. Verwachtingen die elkaar
soms regelrecht tegenspraken. Er was ook een militante dovengroep die voor
de nodige ambiance zorgden.
Kortom nog veel werk aan de winkel. De komende weken gaan we verder kijken
hoe we die verwachtingen zo veel mogelijk kunnen samenbrengen tot een min
of meer coherent geheel en tot een geheel en al dynamische werking.

Daarna was het tijd voor de rubriek 'beleidsnieuwtjes'. Voor de eerste keer was er een zeer algemene inleiding, met als directe bedoeling het belang van de werking te benadrukken. Volgende vijf ontwikkelingen hebben de thematiek van studeren met een functiebeperking in de belangstelling gebracht.
 • internationale ontwikkelingen
 • VEHHO
 • de engagementsverklaring van de VLOR
 • Inclusief Hoger Onderwijs
 • Financiering
Participatie en inspraak is meer dan ooit nodig. Geen inclusie zonder inspraak.

Dan is overgegaan tot de democratische verkiezing van een student uit de doelgroep als vertegenwoordiger van die doelgroep in de av van de vzw bsh.
Dit is op zich al een mooie verwezenlijking, ook al zeg ik het zelf. Het is onverwacht nog een zware strijd gebleken maar Soetkin won glansrijk, mijn gelukwensen daarvoor trouwens.

Tot zover een eerste verslag, meer volgt later.

VVS Vormingsweekend

Vorig weekend was het dan zover, het enige echt onvervalste VVS VormingsWeekend!

Ambiance van begin tot eind, dank zij de olijke kookploeg (der Michael van de EUA, Sara en Jorn, de beruchte), schikbarende zangsessies en een heus improvisatiespel gebracht door Sara en Simon, de persmuskiet, zonder de vele ambiance brengende aanwezigen te vergeten, zoals Kameraad Burgi, de bende van 't Stadt, de bevreemdende bende van de VUB en ga zo maar door.

De vormingen waren niet te missen, Hans en Anneleen gaven de aftrap met hun 'Inleiding tot studentenvertegenwoordiging', in een semi-kwis-format.

Zaterdag was het de beurt aan zwaar verkouden Masschelein met 'Structuur van het hogeronderwijs', niet oninteressant, een mooie reclame voor het 'VVS Handboek' en doorspekt met vers van de pers informatie meegebracht door het olijke koppeltje uit Den Haag.


Zaterdagnamiddag bracht Hanne op haar eigenste manier een bijzonder plezante 'Internationaal'-ganzenbordspel. Werkelijk zeer goed ineen gestoken.

's Avonds was het dan de beurt aan Nele die de aanwezigen overspoelde met een statische tabellen als bewijsvoering bij een niet te missen inleiding tot 'democratisering van het hoger onderwijs'. Leuk gevonden trouwens was de methodiek, die me terugvoerde naar wiskundelessen uit een ver verleden, de aanwezigen werden in groepjes verdeeld en elk groepje moest een zestal tabellen analyseren. God zij dank dat Geert en Hanne helpdesk speelden voor zij die geen masterdiploma in de statistiek hadden.

De volgende morgen was het wederom aan Nele met een boeiende inleiding tot de studiefinanciering. Een materie die zeer technisch durft te zijn en die maar weinig stuvers snappen. Kortom bijzonder leerrijk.

De allerlaatste sessie van Geert over Kwaliteitszorg heb ik helaas gemist. Dan was ik reeds begonnen aan de grote kuis. Een grote kuis die trouwens nog zeer lang heeft geduurd en die frederik en ik herhaaldelijk hebben doen vloeken.

Kortom, de snodaars die dachten alles al te weten en die zich dus te goed voelden om af te komen, zij hadden meer dan ongelijk!

11.22.2006

VVS Vormingsweekend

Tijd voor een vleugje reclame.
Dit weekend organiseert VVS, de Vlaamse Vereniging van Studenten, haar onvolprezen vormingsweekend.
Alle nuttige informatie vind u hier
Dan geef ik u nog het programma:

Vrijdag:
18u00 - 19u00 onthaal
19u00 - 20u00 avondmaal
20u00 - 22u00 Inleiding tot studentenvertegenwoordiging

Zaterdag:

08u30 - 09u30 Ontbijt
09u30 - 12u00 Structuur van het hogeronderwijs + rationalisering
12u00 - 13u00 Middagmaal
13u00 - 15u00 Internationaal
15u00 - 17u00 Ontspanning
17u00 - 19u30 Democratisering & Diversiteit

Zondag:

08u30 - 09u30 Ontbijt
09u30 - 12u00 Sociaal
12u00 - 13u30 Middagmaal
13u30 - 15u30 Kwaliteitszorg

Enorm boeiende sessies (daar gaan we toch vanuit) over zeer verschillende thema's, met opfrissing van de basics én stapels voer voor detailneukers. Kortom voor elk wat wils. Niet te versmaden is ook het avondlijke amuzement. Schrijf u allen vlug in via www.vvs.ac

Professional Development

7, 8 en 9 november werd ik opgeleid. Het VEHHO, het Vlaams ExperticeCentrum voor Handicap en Hoger Onderwijs, organiseert namelijk een opleiding rond het werken met studenten met functiebeperkingen, Professional Development (Higher Education and Disability Services). Een opleiding bestaande uit drie lessen in november, drie lessen in maart en een aantal papers zowaar. De opleiding zelf wordt ingericht door de University of Central Lancashire. Gastdocent van dienst is prof. dr. Alan Hurst. Buiten zowat dé expert terzake en zeer boeiende docent is hij ook een van de drijvende krachten achter SKILL, de National Bureau for Students with Disabilities.
Tijdens de eerste drie zeer intensieve lessen werden we ingeleid in de vakliteratuur en kregen we heel wat voorbeelden direct uit de praktijk.
Bijzonder leuk was ook de uitwisseling van ervaring tussen de verschillende deelnemers aan de opleiding zelf. De deelnemers waren allen mensen die met hun beide voeten in de praktijk staan, allen werken ze in begeleidingsdiensten, studieadviescentra, in de departementen en ga zo maar door.
Een opleiding met de beide voeten in de praktijk dus. Hoe het afloopt in maart met de opleiding en vooral hoe het afloopt met de papers die we moeten schrijven, dat zullen we later wel merken.

Sint-Annakerk, een bezoek meer dan waard

Zaterdag 18/11 was de prachtige Sint-Annakerk te bewonderen tijdens een rondleiding van GentBlogt. Gids van dienst was u kameraad Harko.
Een bijzonder geestige bende kwam de kerk van binnenin bewonderen. Aan het verslag te zien was het zeker geen teleurstelling.
De Sint-Annakerk is inderdaad een waar juweeltje, al is de staat van het gebouw niet om over naar huis te schrijven. Een kwalijke combinatie van innovatieve materialen, vervuiling, oorlogsschade en verwaarlozing zorgden ervoor dat kerk nog heel wat restauratiefases kan doorlopen. Laat ons hopen dat zo veel mogelijk Gentenaars en toeristen de kerk kunnen bewonderen, zodat er nooit meer stemmen opgaan om de kerk met de grond gelijk te maken om een mooie parking te kunnen aanleggen. Check vooral eens de site van GentBlogt voor de immens mooie foto's. Trouwens eenieder die de Sint-Annakerk eens van dichterbij wil bekijken, laat maar iets weten, u kameraad leidt u met veel plezier rond.

maandag voorbereiding 29/11

Kameraden en vrienden, het is wederom bijzonder lang geleden dat u kameraad Harko nog eens iets postige op deze blog. Tijd dus om wat schade in te halen.

Op woensdag 29/11 is het tijd voor de eerste bijeenkomst van de werkgroep studenten met een functiebeperking Gent. Een eerste bijeenkomst in het kader van VVS - Erbij, het project ter bevordering van de participatie van studenten met een functiebeperking in en aan het hoger onderwijs.
Over deze bijeenkomst later veel meer. Maandagavond hebben Marcia, Charlotte en mezelf bijeen gezeten om het programma voor die avond ineen te steken. Het ziet er meer dan deftig uit. Het enthousiasme is er in elk geval al.

11.11.2006

Schamper?

Een kleine reactie op het artikel 'de voorzitter speekt' waarin VVS voorzitter Hans Plancke wordt voorgesteld. Op zich een goeie zaak.

Maar helaas koos Andreas ervoor om de helft van het artikel in te gaan op de persoonlijke mening van een individu over VVS.

Het is niet de eerste keer dat Schamper ervoor kies om uitgebreid in te gaan op een individuele studentenvertegenwoordiger en zijn of haar persoonlijke visie op iets. Denk maar aan de hele circ met Magali van vorig jaar. Ik heb toen volgend schrijven naar de redactie gestuurd:

"Eerst en vooral wens ik mijn onvrede uit te spreken over het feit Schamper nu al twee volle pagina’s van haar blad heeft gewijd aan zulk een onderwerp als wie er nu voorzitter is van een raad en wat die wel niet allemaal denkt. Er gebeuren enorm veel dingen in Vlaanderen, in onze stad en aan onze universiteit die meer dan het belichten waard staan, er zijn wantoestanden, stinkende zaakjes en duistere dossiers die de aandacht van Schamper meer dan verdienen. Waarom de redactie pagina’s wenst te verspillen aan Magali is mij een raadsel. Want neem het aan van iemand die twee jaar lang met haar heeft moeten samenwerken, er zijn interessantere onderwerpen."

Wederom versta ik in het geheel niet waarom de redactie plaats wenst te spenderen aan wat een individu denkt over iets. Want je mag dan nog vinden dat Stijn 'stuver numero uno' is, het is en blijft zijn persoonlijke mening.
Als je met Schamper aandacht wilt besteden aan VVS, er zijn thema's genoeg die de aandacht van Schamper meer dan verdienen. Er is het dossier van de hervorming van de lerarenopleiding, er is nog steeds het financieringsdossier, er zijn thema's tenover.
Maar allé, als Schamper dan toch eens kritisch wilt doen en wil kijken naar eventuele kritieken op vvs, dan zou het maar normaal zijn dat hiervoor een klein beetje journalistiek wordt aangewend. Want een individueel persoontje vragen wat hij zijn persoonlijke opinie is over iets dat kan ik ook.
Trouwens laat ons maar hopen dat niemand een blunderboek schrijft over gsr en zijn numero uno.

De inhoud van de 'kritiek' van Stijn op vvs is over de grond te rollen van het lachen. Maar doet er uiteraard helemaal niet toe.
Er zijn mijns inziens veel boeiendere thema's waar de studenten-lezers veel meer aan gaan hebben dan aan een discussietje over godweet wat.

Geachte Schamper redactie, er zijn meer dan genoeg boeiende dossiers die u aandacht meer dan verdienen, van het dossier Kantienberg, over de zeer precaire toestand van de associatie, tot de twijfelachtige gang van zaken rond de dienst huisvesting, op Gents niveau. Er zijn zeer boeiende dossiers op Vlaams niveau, er zijn zeer boeiende dossiers op Belgisch niveau maar ook op Europees niveau.

Kameraden - redactieleden, stopt met het stimuleren van egotripperij, stopt met het weergeven van hyper-individuele meningen en houdt u bezig met dossiers die al u aandacht verdienen!

Een warme oproep van een voormalige sociale stuver.

10.12.2006

Goodbye my love goodbye


Tijd voor een hit van jewelste van Demis Roussos, een Griekse dikzak met een fantastisch (hoog) stemgeluid! Het downloaden waard medunkt.


Hear the wind sing a sad, old song
It knows i'm leaving you today
Please don't cry or my heart will break
When I go on my way

Chorus:
Goodbye my love goodbye
Goodbye and au revoir
As long as you remember me
I'll never be too far

Goodbye my love goodbye
I always will be true
So hold me in your dreams
Till I come back to you

See the stars in the skies above
They'll shine wherever I may roam
I will pray every lonely night
That soon they'll guide me home

Chorus
Goodbye my love goodbye
Goodbye and au revoir
As long as you remember me
I'll never be too far

Goodbye my love goodbye
I always will be true
So hold me in your dreams
Till I come back to you

het genie van als

Dames en heren, hou u stevig vast aan de takken van de bomen want Tim Joosen, politiek genie en onderwijsspecialist van de belgische afdeling van de enige echte revolutionaire internationale cwi geeft Balans en Perspectieven over het onderwijs op de enige echte revolutionaire site

En jongens, er staan weer leuke dingen in, ik geef hier enkele hoogtepunten:

"De minister wilde een nieuw financieringsmodel introduceren, waarbij hogescholen en universiteiten voortaan met elkaar in concurrentie zouden moeten gaan om nog een deel van de overheidssubsidies te verkrijgen."

Hij wilde dus.

"Wel maakte hij gebruik van de examen –en vakantieperiode om de kern van zijn financieringsmodel, het concurrentiemechanisme via de outputfinanciering, deze zomer te laten stemmen in de Vlaamse regering en het parlement."

Blijkbaar is het financieringsvoorstel van VDB al een wet geworden, want het is blijkbaar al gestemd in het parlement.
Tim jongen, te veel in een krant lezen is ook niet goed ze.

"Op die manier introduceert Vandenbroucke een concurrentiemechanisme in het onderwijs."

Ik heb al meermaals gevraagd wat dit concurrentiemechanisme dan wel is volgens jullie en wat het wezenlijke verschil is met de huidige manier van werken, op 'concurrentie' vlak dan.

"De Actief Linkse Studenten hebben vorig jaar een cruciale rol gespeeld in het op gang trekken van de beweging tegen Vandenbroucke. Samen met het ACOD aan de VUB, en de LSP-militanten binnen de onderwijsvakbonden hebben we ervoor gezorgd dat, op een moment dat het VVS en de vakbondsleiding de strijd niet wilden opnemen, er toch een fantastische strijdbeweging op gang is gekomen. De conclusie die we hieruit kunnen trekken is dat we onze krachten verder moeten opbouwen."

Dat is toch mooi, zo onvolprezen en ongeevenaarde zelfverheerlijking! Weg met al die valse bescheidenheid! Prachtig gewoon.

Mag ik dan wel aan deheer Joosen vragen wanneer DE vvs (vlaamse vereniging van studenten, DE vereniging en dus niet HET vereniging) 'de strijd niet wilden opnemen'.
En trouwens hoe zou het genie Tim Joosen ook maar enig zicht hebben op wat vvs wel of niet zou willen? Via de magische gave van telepathie?
Dergelijke uitlatingen slaan werkelijk op niets en getuigen enkel en alleen van complete politieke onkunde.

Maar beste vrienden, het leukste moet nog komen:

"Het komende jaar zullen we ons voorbereiden op de eerst volgende gelegenheid om de strijd voor meer middelen terug op het voorplan te plaatsen. We roepen dan ook iedereen op die vandaag de strijd tegen de besparingen in het onderwijs wil verderzetten, met ons de discussie hierover aan te gaan, en aan te sluiten bij ALS!"

Dus als je 'de strijd tegen de besparingen wil verderzetten' dan moet je 'met ons' in discussie gaan en blijkbaar in een vloeiende beweging aansluiten. Mooi mooi, Welke snodaard zou durven beweren dat als sectair is?
Dus onthou het goed meisjes en jongens: Je kunt enkel 'de strijd verderzetten' door 'aan te sluiten bij ALS'!

Diezelfde Tim Joosen was gisteren trouwens helemaal uit Brussel gekomen om naar een avond van Comac over de finaciering te komen 'luisteren'. Het was pertan een zeer interessante avond, eerst deed Hans Plancke (voorzitter VVS) het plan VDB uit de doeken waarbij hij uiteraard ook de voornaamste pijnpunten aangaf. Daarna was het de beurt aan Wouter Van Damme (voorzitter COMAC) die het contrast aantoonde tussen het mooie democratiseringsdiscours uit de speechen van VDB enerzijds en diens constant verwijzen naar de Lissabon-strategie anderzijds.
Maar dit alles wat niet naar de zin van Tim, die aan een leuke tirade begon met allerlei typische verwijten, maar helaas enkel maar dat. Het zijn toch leuke jongens die alsers.

De Werkmens

De Onvolprezen Ivan Heylen met

De Werkmens


's Maandags zijn we ziek
Dinsdags zijn we moe
's Woensdags is 't halfweg
en 't donderdags zijn w'aast zot
En 's vrijdags ist de loaste
En dan drinken wons allemoal zat

(refr.)
Hier zit ne werkmens, ne werkmens, ne werkmens
A zet a hier
Maar de lochting maakt toch vele goe
Patatten en tomatten op een roe
Hier zit ne werkmens, ne werkmens, ne werkmens
A zet a hier

En dan 's zaterdags slapen we uit
En 's avonds naar de match
En 't zondags eten we frieten
En daarop nog soep
En dan tussendoor
Nog efkes uit de broek

(refr.)
Hier zit ne werkmens, ne werkmens, ne werkmens
A zet a hier
Maar de lochting maakt toch vele goe
Patatten en tomatten op een roe
Hier zit ne werkmens, ne werkmens, ne werkmens
A zet a hier

En zo is 't leven goe
Want god e 't zo gemaakt
Maar 'k en toch al gepeist
en 'k en toch al gevloekt
'k an toch geiren wa meer tijd
Om te werken op mijn roe

(refr.)
Hier zit ne werkmens, ne werkmens, ne werkmens
A zet a hier
Maar de lochting maakt toch vele goe
Patatten en tomatten op een roe
Hier zit ne werkmens, ne werkmens, ne werkmens
A zet a hier

Knolselder, lof, schorseneren en prei

Omdat mijn blog ongetwijfeld nog steeds pokkesaai is, tijd voor een nieuw vleugje muziek:Drs P.

En thans broeders en zusters, willen wij gezamenlijk zingen, dat heerlijke
lied Knolrapen, lof, schorseneren en prei. Op bladzijde 85 van onze bundel.

Rampen bedreigen 't menselijk leven, knolrapen, lof, schorseneren en prei
Waar zijn geloof, hoop en liefde gebleven, knolrapen, lof, schorseneren en prei
Gif in de bodem, lawaaiige buren, knolrapen, lof, schorseneren en prei
Buien en lagere temperaturen, knolrapen, lof, schorseneren en prei
Libanon, El Salvador, Suriname, knolrapen, lof, schorseneren en prei
Weekbladen, roddel en etherreclame, knolrapen, lof, schorseneren en prei

Degeneratie en makelaardij, knolrapen, lof, schorseneren en prei
Heel onze wereld wordt een woestenij, knolrapen, lof, schorseneren en prei

Dalende omzetten, stijgende lasten
Liegen, bedriegen, oneerbaar betasten
Vuil en verval en terreur in de straten
Popidioten en voetbalfanaten
Gevaarlijke ziekten en vieze gezwellen
U hoef ik zeker niets te vertellen

Duistere driften en afgoderij
Wie zal ons redden, wie maakt ons weer blij,
knolrapen, lof, schorseneren en prei (-s de heer)

Overal zien wij de groeiende horde
Mensen die steeds minder menselijk worden
Mensen die jengelen, mensen die bulken
Mensen die lasteren, schimpen en pulken
Mensen verschoond van gevoel en geweten
En wat die mensen niet allemaal eten

Nooit meer, nooit meer keert 't getij
En zet U dit er dan ook nog maar bij

10.01.2006

Scherpenheuvel

Vrijdag ging VVS op stap, op bedevaart naar Scherpenheuvel, het kiesdistrict van Vandenbroucke.

uit het persbericht van VVS:

Doel van deze bedevaart was het afsmeken van de voorspraak van De Heilige Maagd in het moeilijke
dossier van rationalisering in het hoger onderwijs.
De studenten willen dat de minister in zijn rationaliseringsvoorstellen meer rekening houdt met studentenbelangen.
Opdat Onze Lieve Vrouw de minister van onderwijs tot inkeer zou brengen,
gingen ze in processie driemaal rond de basiliek.
In tegenwijzerzin om extra spoed achter hun smeekgebeden te zetten en snel inspraak te verkrijgen.
De studenten hielden zich ook aan het gebruik om klinkende muntstukken te smijten opdat hun boodschap zou worden gehoord.


Waarom zagen de studenten zich genoodzaakt om de hulp van hogere machten in te roepen?
In het huidige financieringsplan van minister
Vandenbroucke (en de Vlaamse Regering)
worden de bijkomende middelen voor het hoger onderwijs gekoppeld aan een rationalisering van het
aanbod.
Dat moet een einde maken aan de te grote versnippering van het opleidingenaanbod.
In het plan zal de overheid per opleiding een norm
opleggen die bepaalt op hoeveel plaatsen deze richting maximaal mag voorkomen in Vlaanderen.
Op welke manier deze norm wordt gehaald, moet
de sector zelf maar regelen door zelf een rationaliseringsplan per discipline op tafel te leggen.
Vreemd is dat de studenten zelf er tot nu
toe niet aan te pas komen.

De studenten onderschrijven de nood aan een optimalisatie van het hoger onderwijslandschap.
VVS heeft echter haar bedenkingen bij de manier
waarop de minister die wil organiseren.
Een groot gevaar bestaat erin dat niet de kwalitatief slechtste,
maar wel de kleinste opleidingen
zouden verdwijnen.
Nochtans leiden kleinere lesgroepen en meer begeleiding tot betere studieresultaten.
Het gevaar bestaat dat
kwaliteit uitsluitend wordt gezien in functie van de onderzoekszwaartepunten.
En dat er geen rekening wordt gehouden met de
voor de studenten belangrijke kwaliteitsfactoren
zoals studiedruk,
pedagogische kwaliteiten van docenten, bibliotheek en ICT-voorzieningen, begeleidingsaanbod...
Studenten zijn het best geplaatst om te
beoordelen wat onderwijskwaliteit is.

Studenteninspraak is essentieel in een rationaliseringsproces waarbij onderwijskwaliteit een doorslaggevend criterium moet zijn.

Bovendien dreigen de studenten de eerste en belangrijkste slachtoffers te worden als er opleidingen verdwijnen.
Met het openbaar vervoer
pendelen naar een instelling die veel verder ligt, is veel duurder en vaak onmogelijk door de slechte verbindingen.
Ook is het aanbod aan
betaalbare studentenkamers in de studentensteden niet voorzien op nog meer kotstudenten.
Rationalisering dreigt dus slachtoffers te maken,
vooral onder de sociaal zwakkere studenten.
En dat terwijl de minister een tweede democratiseringsgolf wil!

VVS eist dat rationalisering gepaard gaat met sociaal flankerende maatregelen.
Er moeten meer en hogere studiebeurzen komen, meer betaalbare studentenkamers, en
goedkoper openbaar vervoer.


Omdat het een heuse bedevaart was werden er prachtige Maria-liederen aangeheven, uiteraard met aangepaste tekst:

"Ave Ave AVDB Ave Ave Ave VDB"

"Wij zijn hier voor de financiering
Ja, van 't hoger onderwijs
Hoort ons aan en geef ons inspraak
Anders vinden wij 't niet wijs

Democratisering is u catch-phrase
U heeft er steeds de mond van vol
Maar het blijft helaas bij woorden
Heeft er niemand dan de moed?

Rationaliseren en besparen
Dat kan U blijkbaar goed
Maar waar is toch die inspraak?
Dat is blijkbaar niet aan U besteed."

9.03.2006

Solidariteitsmissie

Kameraad Harko werkt niet meer voor Geneeskunde voor de Derde Wereld, maar dat wil uiteraard niet zeggen dat u hier niet meer zult worden lastig gevallen met oproepen over geld te storten of dergelijke meer, integendeel zou ik zo zeggen.
Mijn oud collega Danny Claes is zojuist terug uit Libanon, waar hij op solidariteitsmissie was in opdracht van Geneeskunde voor de Derde Wereld.


Hij ging daar natuurlijk niet alleen naartoe, hij werd vergezeld door Marthe Franssen, dokter bij Geneeskunde voor het Volk in Molenbeek, door Selma Benkhelifa, advocate bij Progress Laywers Network en door Pierre Abou Zeid, vertegenwoordiger in België van Secours Populaire Libanais, de ngo waarmee Geneeskunde voor de Derde Wereld samenwerkt.

Ze hebben natuurlijk heel wat meegemaakt tijdens hun missie, hun reisverslagen zijn dan ook meer dan het lezen waard.
Hier vind je de artikels over hun vertrek
hun dagboek deel 1 en deel 2
Bij hun aankomst riepen ze op tot solidariteit met Libanon en vroegen ze een duidelijke veroordeling van Israel.

Iedereen die meer informatie wil over de situatie in Libanon wil ik van harte uitnodigen om te komen luisteren naar onze Danny Claes op vrijdag 8 september


Iedereen kan natuurlijk blijven storten op het rekeningnummer

nieuw werk


Kameraad Harko werkt vanaf vandaag voor de Vlaamse Vereniging van Studenten, als deeltijds projectmedewerker voor het project 'Erbij', een project rond studenten met een functiebeperking. Maar daarover ongetwijfeld later veel meer.
Dus u kunt u kameraad vanaf nu tijdens de kantooruren lastigvallen op het nummer 02/502.01.22

8.08.2006

steunkaarten


Intal is momenteel volop bezig met zijn Palestina-campagne, alle info vind u op de site van intalEen onderdeel van die campagne is de verkoop van steunkaarten. De opbrengst wordt integraal gebruikt voor medische projecten in Palestina en Libanon.

De steunkaart kunt u hier bestellen.

steun Palestina en Libanon

Israel is weer goed bezig. Het aantal doden stijgt met de dag en het aantal vluchtelingen is niet meer te overzien.
De Palestijnen en Libanezen hebben dringend U hulp nodig: storten kan op het rekeningnummer van Geneeskunde voor de Derde Wereld 001-1951388-18 onder vermelding van 'Gaza 2006' of 'Libanon 2006'
U bijdrage zal gebruikt worden voor medische projecten in een van beide gebieden.
Meer informatie vind u op de site van Geneeskunde voor de Derde Wereld

7.06.2006

dringende actie in Anderlecht

Dinsdagochtend zijn 48 sans papiers in alle vroegte door de politie uit een kerk van Anderlecht verdreven, tegen de wil in van de pastoor van de parochie.
45 van hen worden uit België gezet. Ook vier vrouwen en vier kinderen.

Burgemeester Simonet van Anderlecht stuurde een politiemacht naar
de Kerk van Cureghem om ze te ontruimen.
50 asielzoekers werden naar een gesloten instelling over gebracht.
Dit gebeurde op een dergelijke brutale, onmenselijke manier
en dit zowel naar de asielzoekers als naar de manifestanten toe!

Het is van groot belang hier een duidelijk signaal te geven dat dit een zware
aantasting is van onze democratie en een inbreuk op het kerkasiel;
dat dit zo niet verder kan met een dergelijke uitdrijvingspolitiek:
kom dus allen vrijdagmiddag naar
de kerk van Cureghem te Anderlecht om 11.45 u (Dr De Meersmanstraat) .
Elke vrijdagmiddag worden de klokken geluiden:
dit zal vrijdag ook het moment zijn van
protest tegen dergelijke uitdrijvingspolitiek en machtsvertoon!
Meer info:
indymedia
Axel Bernard, advocaat van de sans-papiers over hun uitdrijving in Anderlecht
Advocaat Axel Bernard, de advocaat die samen met de vluchtelingenorganisatie UDEP het wetsvoorstel over de regularisatie van de mensen zonder papieren heeft uitgewerkt, werd gearresteerd, net als Ecolo-volksvertegenwoordiger Marie Nagy.

7.05.2006

toekomstige sora stuvers

Kameraad Harko was gisterenavond te gast bij de toekomstige stuvers van de Sociale Raad. En ik moet zeggen, ik was bijzonder aangenaam verrast. Een enorm groot enthousiasme, een ongekend samenhorigheidsgevoel, grote luisterbereidheid en actiebereidheid.
Joke, Mathias, Helene, Joris, Shari en Bolle, ik wens jullie bijzonder veel succes en als ik met iets kan helpen, laat maar weten hé. Die dozen met dossiers moeten de deur uit!

nu nog ouder

Omdat de onvolprezen VVS BBQ zo gezellig was en iedereen bleef plakken, heeft Kameraad Harko de kaarsjes uitgeblazen op de VUB-campus. Zevenentwintig, dat kan tellen.
Zoals steeds dank aan Nele, aan Fery voor de foto en aan de onvolprezen cake-bakster van dienst.

7.03.2006

de moord op Julius Caesar


De jaarlijkse BBQ van VVS is ook steeds het tijdstip waarop de uittredende raad van bestuur bedankt wordt voor bewezen diensten. Buiten lovende woorden van aankomend voorzitter Hans Plancke en natte voeten dankzij de olijke UGentse bende kreeg ik ook het prachtige boek van Michael Parenti, de moord op Julius Caesar.
 • lees de boekfiche bij uitgeverij EPO

 • Met bijzonder veel dank aan Nele.

  Zomerkamp voor Palestijnse Kinderen

  Beste vrienden,
  Kameraad Harko werkt zoals u ongetwijfeld nog weet als fondsenwerver voor intal, het samenwerkingsverband tussen Geneeskunde voor de Derde Wereld, Steunfonds Derde Wereld, Filippijnengroepen België en ARLAC. Daarom nu ook fondsenwerving via de blog.

  Zon, zee en strand, dat zijn sleutelwoorden als we denken aan vakantie. In Palestina ligt de situatie iets moeilijker.

  Dr. Mona Elfarra, van het Al-Awda hospitaal in Gaza, stuurde ons enkele dagen geleden volgende pakkende getuigenis:

  De kleine Huda, 12 jaar oud, ging op 9 juni naar het strand in Gaza met haar familie.

  Ze werden getroffen door een mortiergranaat tijdens een vergeldingsactie van het Israëlisch leger. Haar vader en moeder, haar broers en zussen stierven ter plaatse.

  Ik heb geen enkel commentaar toe te voegen, zoals zovele in Gaza, ben ik in tranen uitgebarsten.

  Als kind opgroeien in Palestina, het is een moeilijke opdracht. Nooit zorgeloos buiten kunnen spelen, de kapotgeschoten huizen, de checkpoints van het Israëlisch leger… Het laat bij de Palestijnse kinderen fysieke maar zeker ook psychische littekens na. Chronische stress en traumatische ervaringen wegen zwaar op deze kinderen.

  De Health Work Committees (HWC), de organisatie van dr. Elfarra, organiseert elk jaar zomerkampen voor kinderen. Met een 150-tal jongeren nemen ze telkens een tiental dagen vakantie. Daar komen de Palestijnse kinderen en jongeren even op adem. Een gelegenheid om rustig samen te spelen zonder bang te moeten zijn.


  HWC, waarmee Geneeskunde voor de Derde Wereld al jaren samenwerkt, zorgt voor gespecialiseerde hulpverleners om de kinderen de beste zorgen te geven. Oudere jongeren kunnen op het kamp een ehbo-opleiding volgen. Die kennis hebben ze in hun dagelijks leven broodnodig. En zo leren ze zich ook inzetten voor de gemeenschap. Misschien worden ze later wel vrijwillige gezondheidswerkers in een van de medische centra die HWC beheert op de Westelijke Jordaanoever en in Gaza.

  Veel ouders kunnen de kost van een eenvoudige vakantie echter niet dragen. Vaak zijn ze werkloos, sinds de oprichting van de beruchte Muur hebben duizenden mensen hun job verloren. Daarom biedt de HWC het zomerkamp gratis aan.

  We willen hen daar bij helpen, omdat we weten hoe belangrijk dit is, en gaan zelf instaan voor de organisatie van één zomerkamp: kostprijs 5.000 euro in totaal. Dit komt neer op €30 per kind.

  Dertig euro om een Palestijns kind een veilige, onvergetelijke, ontspannende en leerrijke vakantie te bezorgen. Storten doet u op het rekeningnummer van Geneeskunde voor de Derde Wereld 001-1951388-18

  We zijn er van overtuigd dat u ons hierbij wil ondersteunen, zodat Palestijnse kinderen van een beetje vakantie kunnen genieten.


 • Geneeskunde voor de Derde Wereld
 • 7.02.2006

  BBQ

  Gisteren was het weer zover, de onvolprezen en ongeevenaarde VVS-BBQ.
  Kameraad Harko heeft zich, ondanks wat begint te lijken op chronische overmoeidheid, ongelofelijk goed geamuseerd. We waren met een 30-tal, een zeer mooie doorsnede van onze organisaties, alumni, av-gangers, oude en nieuwe rvb'ers, FEF'ers en zelfs een ESIB-Portugees.
  Gelukkig was er de voetbal om alle kindjes rustig te houden, eerst op tv, en daarna mochten ze het zelf naspelen, er was ook een zwembadje (van de buren welteverstaan) waar ook dankbaar gebruik van gemaakt werd.
  Het was waarlijk een mooie afsluiter van wat bijna een perfect VVS-jaar had kunnen genoemd worden.

  verhuisd

  Door het gigantische gezuig van web-log.nl zit Kameraad Harko vanaf vandaag op blogger.com in de hoop het hier iets minder gaat zuigen.