1.21.2007

Oh Ecoutez-Moi, Camarade

Kameraden en vrienden, tussen al die discussie en politieke perikelen door, tijd voor een vleugje muziek.

Een fenomenaal lied van Rachid Taha. Meer informatie over deze Frans-Algerijnse zanger kun je lezen op 'zijn' site, of op de site van zijn fanclub

Oh Écoutez-Moi, Camarade
Laisse tomber cette fille
Tu m'entends
Elle va te rendre malade
Et tu vas souffrir longtemps

Je sais bien que tu l'aimes
Tu lui as donne ton âme
Je sais bien que tu l'aimes
Tu lui as donne ton âme

Ne compte plus sur ses promesses
Elle t'aimera pas
Meme a cent ans
Elle t'a joue la double face
Elle changera a chaque instant

Ce n'est pas pour tes beaux yeux
Au fait si elle t'a pris le bras
Devant les gens
Toi tu veux jouer Romeo et Juliette
Mais elle ne pense qu'a ses amants

Je sais bien que tu l'aimes
Tu lui as donne ton âme
Je sais bien que tu l'aimes
Tu lui as donne ton âme

Tu deviens saoulard
A cause d'une fillette
Toi qui te crois intelligent
Excuse moi vraiment
Tu es bete
Ce n'est pas de ta faute
Monsieur Pigeon

Mais qui est ce camarade?
Je parle seul
Personne n'est la
Alors c'est moi le camarade
Le pauvre con
Et me voila

Je sais bien que tu l'aimes
Tu lui as donne ton âme
Je sais bien que tu l'aimes
Tu lui as donne ton âme

1.17.2007

Verkiezingen, niets voor studenten?

De verkiezingen, altijd een leuke periode. Ook voor studenten. Redelijk wat studenten, als kritische burgers met een te prijzen engagement, doen geregeld mee aan de verkiezingen. Redelijk wat politieke partijen beseffen rond de verkiezingen altijd zeer goed hoeveel studenten er in Vlaanderen zijn en wat meer is dat dit een doelpubliek is vol potentiële kiezers. Trouwens iedereen weet maar al te goed dat studenten hoger onderwijs een gedroomde recruteringspool is voor de politieke partijen.


Je zou dus mogen verwachten dat de overheid toch in zekere mate rekening houdt met die groep bij het bepalen van de datum voor de verkiezingen. Zeker nu VVS, de Vlaamse Vereniging van Studenten, samen met FEF, de Franstalige zusterorganisatie, opgeroepen heeft om de datum van de kiezingen te vervroegen, zodat de studenten op een normale wijze hun examens kunnen afleggen, kunnen gaan stemmen en indien ze dat wensen kunnen opkomen.
Op die oproep zijn een aantal reacties binnengekomen, waarin beloofd werd in de meest vage bewoordingen er 'rekening' mee te zullen houden.

Maar niets van dat, de verkiezingsdatum is vastgelegd op 10 juni. Pal middenin de examens. De studenten gaan dus massaal op die mooie zondag tijd moeten verdoen om indien nodig naar huis te sporen, maar vooral om aan het stemlokaaltje te gaan staan.
Een zeer trieste zaak, maar toch ook wel schandalig.

Daarom stuurde VVS vandaag volgend persbericht uit:

STUDENTEN HEKELEN VERKIEZINGSDATUM

VVS, de Vlaamse Vereniging van Studenten, vindt dat de door premier Verhofstadt voorgestelde verkiezingsdatum van 10 juni 2007 de democratisch rechten van de studenten ondergraaft. Enkele maanden geleden waarschuwde de overkoepeling van studentenraden van hogescholen en universiteiten in Vlaanderen, samen met haar Franstalige tegenhanger, FEF (fédération des étudiants francophon(e)s) de regering al voor verkiezingen in de examenperiode. VVS roept de voltallige ministerraad op om de verkiezingsdatum toch nog te vervroegen naar de maand mei.

Bij de vorige federale verkiezingen van 2003, werd de verkiezingsdatum vervroegd naar 18 mei omdat men rekening wou houden met de studenten. VVS vraagt zich af waarom dit nu opeens geen overtuigend argument meer is voor dezelfde politici…. Nochtans lieten enkele excellenties als antwoord op de schriftelijke vraag van VVS eerder al weten dat ze bij het prikken van een verkiezingsdatum rekening zouden houden met de studentenbekommernis.

Voor de meer dan 300.000 studenten in dit land, is in juni elke minuut zeer kostbaar. Juni is immers dé examenmaand bij uitstek is (en dat geldt trouwens ook voor scholieren). Voor studenten op kot, betekenen verkiezingen dat ze moeten terugkeren naar hun thuisbasis. In examenperiodes betekent deze verplaatsing kostbaar tijdverlies. De kieswet voorziet wel in een speciale regeling voor studenten die omwille van studieredenen in de onmogelijkheid verkeren om hun stemplicht zelf te vervullen. Zo kunnen ze een volmacht verlenen indien ze een officieel attest van de onderwijsinstelling kunnen voorleggen. Deze volmachtprocedure is niet alleen omslachtig, studenten beschouwen ze bovendien niet als een volwaardige manier om hun stem uit te brengen. Daarbij komt dat studenten in deze periode ook minder tijd hebben om de actualiteit op te volgen en zich grondig te informeren om een onderbouwde stem uit te brengen.

Tenslotte is het inrichten van verkiezingen in blok- en examenperiodes allerminst bevorderlijk voor de politieke participatie van studerende jongeren. Omdat ze niet de tijd kunnen vrijmaken om campagne te voeren, zullen studenten minder geneigd zijn zich kandidaat te stellen. En wanneer ze toch kandideren, maken ze minder kans verkozen te worden.

VVS is van mening dat verkiezingen in blok- en examentijden de democratische rechten hypothekeren van een aanzienlijke groep burgers. Daarom vragen we met aandrang om de verkiezingsdatum te vervroegen naar mei en zo de beloftes toch nog na te komen. Deze maatregel zou zowel de studenten als de democratie ten goede komen!

Contactpersonen:
Hans Plancke, voorzitter VVS 0473/ 89 51 70
Kantoor: 02/ 502 01 22

De Standaard online pikte het persbericht vrijwel meteen op en bracht volgend artikel online:

"BRUSSEL - De federale verkiezingen worden op zondag 10 juni gehouden, midden in de examenperiode dus en dat wordt in studentenmilieus niet op gejuich onthaald.

VVS, de Vlaamse Vereniging van Studenten, vindt dat de door premier Verhofstadt voorgestelde verkiezingsdatum van 10 juni 2007 de democratisch rechten van de studenten ondergraaft. Enkele maanden geleden waarschuwde de overkoepeling van studentenraden van hogescholen en universiteiten in Vlaanderen, samen met haar Franstalige tegenhanger, FEF (fédération des étudiants francophon(e)s), de regering al voor verkiezingen in de examenperiode. VVS roept de voltallige ministerraad op de verkiezingsdatum toch nog te vervroegen naar de maand mei. ,,"Voor de meer dan 300.000 studenten in dit land, is in juni elke minuut zeer kostbaar. Juni is immers dé examenmaand bij uitstek. Voor studenten op kot, betekenen verkiezingen dat ze moeten terugkeren naar hun thuisbasis. In examenperiodes betekent deze verplaatsing kostbaar tijdverlies'', stellen de studenten. De kieswet voorziet wel in een speciale regeling voor studenten die omwille van studieredenen in de onmogelijkheid verkeren om hun stemplicht zelf te vervullen. Zo kunnen ze een volmacht verlenen indien ze een officieel attest van de onderwijsinstelling kunnen voorleggen. Maar veel studenten beschouwen dat niet als een ,,volwaardige manier om hun stem uit te brengen'', aldus nog het VVS. "

Update: ook op het vrt-nieuws

Update 2: in een heleboel andere kranten, ook op Voor de Dag, van de vrt
"Studenten willen niet kiezen op 10 juni
Verkiezingen op 10 juni zien de studenten niet zitten. Dat is midden in hun examenperiode. Ze willen dat de regering de verkiezingsdatum vervroegt, net zoals dat gebeurde in 2003."
Bilal Benyaich kun je hier beluisteren.

1.15.2007

'en wij mochten niets zeggen en dat is niet eerlijk o nee'

Om nog eens gezellig door te gaan met het antwoorden op allerhande vreemdsoortige beschuldigingen, deze keer "loko mag nauwelijk aan het woord komen".

Ik vind het bijzonder pijnlijk dat dit naar voren geschven wordt als een zogezegde reden waarom loko opgestapt zou zijn, laat mij niet lachen.


Liesbeth (de beruchte 'prinses van de dag') :

"Wat er mis ging met de discussie:
De geest van de tekst van LOKO was reeds op de vorige AV van VVS goedgekeurd. Er werd gezegd dat er enkel nog een aantal dingen anders geformuleerd moesten worden. Vervolgens wordt er op het vormingsweekend van VVS opnieuw informeel gepraat over deze tekst en veranderen een aantal studentenraden van mening. Geen probleem, standpunten kunnen veranderen. Maar dan is wel vereist dat de discussie op de volgende AV heropend wordt en dat er een nieuwe, grondige discussie komt waar iedereen de kans krijgt zijn visie uit de doeken te doen. Maar plots wordt er gewerkt met strikte sprekerslijsten. Mensen die een kwartier met hun hand zitten te zwaaien krijgen het woord niet. Dat is naar mijn mening geen discussie ten gronde (laat staan dat dat democratisch is). Goed dat er gewerkt wordt met sprekerslijsten om de discussie ordelijk te laten verlopen, maar iedereen moet bovenal de kans krijgen om aan het woord te komen. Hoe kan je anders tot een democratisch bepaald standpunt komen?Er wordt met aandrang gevraagd om vandaag een beslissing te nemen in dit onderwerp, omdat het al lang aansleept. Op de vorige AV werd gevraagd om informeel samen te zitten en een compromis te zoeken tussen de gegeven mogelijkheden. Dit is gebeurd op vormingsweekend, door een aantal mensen. Het compromis ligt nu voor."

Om het leven simpel te maken copy-paste ik gewoon uit het ontwerp-verslag:

"Alvorens we over gaan naar de discussie en standpuntvorming, legt Hans een nieuwe manier van discussiëren uit. Er wordt een sprekerslijst bijgehouden. Wie op de sprekerslijst wil, steekt zijn hand op. Het wordt duidelijk gemaakt wanneer de sprekerslijst zal gesloten worden. Wanneer tijdens een discussie een onderwerp wordt aangehaald dat dieper moet besproken worden, wordt dit eerst uitgediept. Wie hier iets over wil zeggen, krijgt dan de kans. Daarna wordt deze deeldiscussie gesloten en gaat men verder met de algemene sprekerslijst."

Dit was een poging om de vergaderingen beter te laten verlopen. Een verbeterpoging zowaar. Trouwens ook iets wat vorige jaren vaak werd gehanteerd, iets waar nu echter meer spel van werd gemaakt, eigen aan de stijl van onze voorzitter, maar dit geheel terzijde. Iedereen die het woord vraagt krijgt het woord en dit wordt gegarandereerd door die lijst. Daarenboven wordt er een beetje maat gehouden, in die zin dat wanneer mensen zichzelf beginnen herhalen de discussie wordt afgerond. Dat lijkt mij allesbehalve ondemocratisch, dat lijkt mij een normale manier om vergaderingen te leiden. Dit is tussen haakjes ook een techniek die in vele vergaderingen worden toegepast. Dit wordt ook altijd meegegeven bij cursussen 'efficiënt vergaderen'.


Op de discussie die volgde heeft het verslag 11 interventies genoteerd. En met interventies bedoel ik deftige interventies die een wezenlijke aanvulling betekenden aan de discussie, en die dus werden genoteerd in het verslag.
Van die 11 interventies waren er 5 van loko. Voor de rest kwam GSR twee keer aan het woord, de studentenraad van xios 2 keer, KHMechelen 1 keer en ASR 1 keer.
Naar mijn mening en naar de mening van alle aanwezigen denk ik is iedereen afdoende kunnen aan het woord komen en was eigenlijk alles al gezegd.

Het zou maar bijzonder spijtig zijn moest de loko-delegatie het gevoel hebben dat ze niet aanhoord werden en dat ze daarom voort gelopen zijn.

Voor de rest herhaal ik mijn eerdere uitnodiging om mij eens de argumenten door te sturen die gegeven werden op jullie av om eruit te stappen. Ik zou zeer graag het gevoel hebben dat loko weg is omdat ze echte concrete grieven hebben. Het zou ook zeer tof zijn om te weten wat die grieven dan wel zijn, zodat we er eventueel aan kunnen verhelpen. Tenslotte is elke organisatie ter wereld voor verbetering vatbaar. Alleen heb ik momenteel nog geen wezenlijke voorbeelden gehoord van 'jarenlange structurele problemen'. En dat doet mij enkel het ergste vrezen.

1.14.2007

Virtuele discussies, altijd leuk.

Blijkbaar hebben te veel mensen tijdens de examens veel te veel tijd over voor internet-discussies. Dit doet inderdaad vragen rijzen over het fenomeen studiedruk. Maar dit geheel terzijde.

Ik zal een aantal reactie op de vorige post hier en nu beantwoorden. Een aantal anderen zal ik later beantwoorden. Het is zoals je merkt weekend en uiteraard zit ik niet op kantoor, dus een aantal dingen zullen moeten wachten totdat ik de benodigde verslagen en dergelijke kan opsnorren.Eerst en vooral, Stijn Baert of zoals hij werd omschreven in een zatte beu door een loko-voorzitter, het lekker konijntje :

Ik wist niet dat Stijn ook als spreekbuis was aangesteld door loko, dat is iets nieuws.

Dat jij een oplijsting gemaakt hebt van 'problemen', met een amalgaan van voorbeelden uit het verleden al dan niet denkbeeldig, dat weet iedereen. Dat deze oplijsting een antwoord verdient is een feit. Het bestuur van vvs heeft een duidelijk onderscheid gemaakt tussen je 'analyse' van de organisatie enerzijds en je persoonlijke aanval tegen een bepaalde persoon. Er is tot op heden door het bestuur enkel gereageerd op het tweede. Er is je gevraagd om deze belachelijke persoonlijke aanval te verwijderen van je site. Er is ook bij gezegd dat je in afwachting niet meer welkom bent op de vergadering. Om deze maatregel, die geheel binnen de bevoegdheid van de voorzitter ligt en dus helemaal niet onstatutair, ondanks wat sommige semi-analfabeten, die de statuten en het hr blijkbaar enkel maar creatief kunnen lezen, willen laten uitschijnen, kracht bij te zetten is hierop het woord 'schorsing' geplakt. Deze term komt inderdaad niet in de statuten voor, dat iedereen zich daarop focused is een spijtige zaak en het ware misschien beter geweest om dit anders te verwoorden. Maar feit blijft dat je de vernoemde persoon blijft aanvallen, zelfs in mails waar je er nog een schepje bovenop doet. Het bestuur heeft zijn verantwoordelijkheid als werkgever in deze weldegelijk opgenomen om er jou op te wijzen dat dit soort publieke aanvallen geheel ongepast zijn. Dat je blijkbaar weigert om die persoonlijke aanval weg te laten doet mij ten zeerste twijfelen aan je 'goede bedoelingen'.

Maar hoe dan ook, ook je aanval op de organisatie in je zogenaamde 'analyse' verdient een antwoord. Het is, mijns inziens, een spijtige zaak dat dit nog niet gedaan is. Op die manier wordt de indruk gewekt dat er ook maar enige grond zit in jouw stellingen. Dat verschillende personen naar jouw 'analyse' verwijzen als 'bewijs' van wat er allemaal mis zou gegaan zijn binnen de organisatie is een bewijs van de noodzaak van een degelijk antwoord.

Het is echter niet mijn taak om daarop te antwoorden, dit is iets wat het bestuur van de organisatie voor haar rekening moet nemen. Maar wees gerust, op een aantal zaken zal ik zeker en vast antwoorden.Beste Jan Maartens, dank je voor je inhoudelijk zeer sterke bijdrage aan deze discussie. Hoe 'het' veruit niet meer serieus te nemen is, is mij een raadsel. Maar ja, wie weet volgt er wel meer uitleg, ik zie er naar uit.Ah, Kameraad Zwartzak, altijd leuk om een ex-partijgenoot van Jean-Marie te horen. We doen ons best hé.Thomas, ik kan mij voorstellen dat er binnen loko zo over gedacht wordt, dit is echter niet altijd duidelijk naar de buitenwereld toe. Ik heb zo de indruk, en dat is mijn persoonlijke opinie als buitenstaander, dat er binnen loko zeer veel zeer vreemde dingen de ronde doen over vvs.

De sfeer tussen de koepel en loko is al jaren niet meer optimaal te noemen. Loko heeft binnen vvs een belangrijke rol te vervullen, als grootste studentenraad binnen vvs. Jarenlang had loko binnen vvs een vrij grote invloed. De loko-organisatiestructuur met specialisatieraden, zorgde ervoor dat loko heel wat expertise en dossierkennis in huis had.

De laatste jaren heeft er zich echter een kentering voor gedaan. De vrijwel jaarlijkse traditie om op te stappen heeft voor zeer vreemde relatie gezorgd. Twee jaar geleden stapte loko op omwille van een discussie over de stemmenverdeling. Vorig jaar geleden stapte loko op omwille van de financieringsdiscussie. Dit jaar stapt loko op omwille van de levensbeschouwingsdiscussie, oei, correctie: de 'jarenlange structurele problemen'. Maar serieus nu, ik heb echt de indruk en ik vermoed vele met mij dat loko met een zeer negatieve ingesteldheid naar vvs komt en dat is een zeer spijtige zaak.

Laat mij eens een voorbeeld nemen, vorig jaar, aan het begin van de RvB van Jan Fabry vroeg toenmalig loko-voorzitter Thomas een 'onderhoud' met Jan. In plaats van het hebben over die 'jarenlange structurele problemen' van vvs of over het komende werking en de rol die loko kon spelen eiste (nota bene) hij het ontslag van een stafmedewerker. Er was helemaal geen sprake van een argumentatie. Diene mens had nog nooit ook maar enig contact gehad met vvs en ging dus blijkbaar geheel af op roddel en achterklap. Door de gigantische hoeveelheid argumenten die Thomas wist te geven heeft de toenmalige raad van bestuur hem in zeer beleefde termen dat ze niet echt te spreken waren over die 'eis' en wezen zijn 'eis' ook naar de prullemand.

Een ander voorbeeld, als er iets te doen is, zoals het congres van vorig jaar en vele loko-studentenvertegenwoordigers komen voor de eerste keer in contact met vvs, dan heb ik vaak de indruk dat er een zeer vreemde sfeer hangt, er hangt bijna vijandigheid in de lucht.

Ik hoop dat deze zoveelste opstap van loko dit jaar nog opgelost geraakt en dat er eindelijk eens grondig geklapt kan worden. Als (en ik zeg hier duidelijk als, ik blijf eraan twijfelen, maar dat zal wel mijn eigen achterdochtige aard zijn) het vertrek van loko werkelijk een gevolg is van 'jarenlange structurele problemen' dan hoop ik echt dat er eens serieus nagedacht wordt wat die dan wel zijn en hoe op een deftige en realistische manier kunnen opgelost worden.

Want hoe je het ook draait of keert vvs zonder loko is verzwakt, maar loko zonder vvs is evenzeer verzwakt.

Hallo Tim,

naar mijn weten is er nog nooit in de jaren dat ik al op vvs rondloop iets geweest dat ook maar leek op fouten begaan door een personeelslid die aangeklaagd werden door een av-lid met bewijzen.

Een scheldtirade van een individu uit Gent voldoet helaas niet aan die vereisten, ook de eis (!) van Thomas zonder ook maar enige suggestie van concrete aantijging, laat staan enig bewijs, voldeed evenmin aan die vereisten. Trouwens iemand beschuldigen is nog niet hetzelfde van iemands ontslag eisen, een lid van de vereniging heeft niet het recht om een personeelslid te ontslaan, het zou proper zijn. Zowel de wet als de statuten zijn daar duidelijk over. Nogmaals de raad van bestuur is verantwoordelijk, de stafmedewerkers moeten vaak slechts uitvoeren. Zoals bv de persberichten, de persberichten van vvs worden verstuurd door de raad van bestuur. Soms gebeurd het dat een personeelslid het effectieve bericht verstuurd. Dit gebeurd in bijna alle organisaties ter wereld. Je ziet rector V toch ook niet de persberichten van de kuleuven versturen? Maar helaas zijn er altijd figuren van een bedenkelijk allooi die dan lopen roepen dat 'de staf' weer iets gedaan heeft. Sorry dat ik het moet zeggen maar is pas dwaas.

Maar misschien ken jij concrete gevallen, ik ken er in elk geval geen. Heb je een concreet voorbeeld in het achterhoofd?

Beste Arne,

Ik was inderdaad niet op jullie av. Helaas heb ik er geen verslag van gezien, de verslagen zijn namelijk niet openbaar. Ook de communicatie die loko naar buiten bracht was bijzonder sumier van aard. In zo'n geval heb ik maar 1 mogelijkheid en dat is te raden naar de beweegredenen van loko. Op de vergadering leek het er in elk geval bijzonder hard op dat loko voortliep omwille van levensbeschouwing. Je moet er ook rekening mee houden dat ik niet zo vaak mensen tegen kom die zo gepassioneerd kunnen doen over iets als levensbeschouwing dan sommige mensen die ik recent ben tegengekomen. Ik kan er gerust inkomen dat de loko-av beslist heeft op te stappen omwille van 'jarenlange structurele problemen'. Het zou mij maar bijzonder beangstigen moest loko beslissen om op te stappen omwille van levensbeschouwingsdiscusie. Ik zou bijzonder graag horen wat er op jullie bewuste av is vermeld als 'jarenlange structurele problemen'. Je mag mij relevante documenten steeds opsturen.

Beste Liesbeth,

Je zegt dat 'de druppel' een tekort aan spreektijd voor loko was?
ik zal ontwerp-verslag van die bewuste vergadering eens moeten opsnorren maar zover ik mij kan herinneren is de loko-delegatie veel aan het woord geweest. Zoals steeds trouwens. Dus als ik het goed begrijp zijn die 'jarenlange structurele problemen' dus een aanvoelen van te beperkte spreektijd voor loko? Dit zou mij toch wel bijzonder teleurstellen.

Dan die andere 'problemen' die je in je vorige reactie neerschreef:

Zo vind ik het namelijk niet normaal dat beslissingen van de AV naderhand door door de RvB en de staf naar buiten toe gecommuniceerd worden als 'te nuanceren' en 'niet-prioritair'.

Ik vermoed dat je het hier hebt over de discussie naar aanleiding van de verlenging van de studieduur bij de wetenschappen. Liesbeth, dit zijn toch wel zeer oude koeien! Het toenmalige bestuur was op dat moment, denk ik compleet de pedalen kwijt. Daar zijn inderdaad zeer zware fouten begaan. De algemene vergadering heeft daar toen zeer sterk op gereageerd. Ik zat toen in de gsr-delegatie, dus ik heb dit deel van de discussie live meegemaakt. Dat hier fouten zijn begaan door de 'staf' is gewoonweg te belachelijk voor woorden. De statuten van de organisatie zijn ongelofelijk duidelijk, de raad van bestuur, verkozen door de algemene vergadering is verantwoordelijk voor de dagdagelijkse werking en voor het uitdragen van de standpunten. In elk geval is die fout door de toenmalige raad van bestuur duidelijk toegegeven, ook de daaropvolgende raad van bestuur (waar ik ook deel van uitmaakte) heeft zeer duidelijk afstand genomen van die farce. Die oude koeien uit de gracht halen als deel van de 'jarenlange structurele problemen' is gewoonweg lachwekkend. Maar ik stel voor dat loko anders eens voorbeelden zoekt uit 1984 of 1974 of 1954, dan heb je pas 'jarenlange structurele problemen'!

Het gaat erom dat de persoon in kwestie geen persoonlijk standpunt mag verdedigen wanneer zij of hij spreekt in naam van een organisatie.

En wanneer zou dat dan gebeurd zijn? Ik heb geen weet van een dergelijke gebeurtenis, noch van een klacht hierover. Misschien weet jij meer dan ik. Ik ben zeer benieuwd!

Als laatste voorbeeld wil ik de schorsing van Stijn Baert nog eens aanhalen.

Beste Liesbeth, als je dan toch wil verwijzen naar de statuten, zou ik je willen aanraden om de statuten eens te lezen, dat kan handig zijn.

In de statuten van de studentenkoepelvereniging VVS staat het woord 'lid' niet voor een individueel persoontje maar voor een studentenraad, volgens de definitie van het participatiedecreet.

Zoals reeds vele malen gezegd, de 'schorsing' van Stijn, wat misschien ongelukkig ongelukkige woordkeuze is, is helemaal niet on-statutair. Het is een term die gegeven is aan het niet meer toelaten van die persoon tot de vergadering en het schrappen van die persoon uit de mailingslijsten. Twee maatregelen die wereldschokkend noch onstatutair zijn. Een persoon kan door voorzitter de toegang tot de vergadering ontzegt worden, het bestuur heeft dit Stijn laten weten op voorhand, dat bespaarde die jong nutteloze trips naar Brussel. De mailinglijsten zijn niet beschreven in de statuten, noch in het IH, bijgevolg zijn er geen bepalen over wie er allemaal in moet staat, bijgevolg kan het bestuur iedereen eruit zwieren die ze maar wil.

Dus ocharme die jongen, hij schrijft een 'analyse' waarin hij alle zonden van Israel toeschrijft aan een incompetente, dogmitische staf maar 1 baarlijke duivel die constant blabla, een persoon die hij met naam en toenaam noemt, waardoor die persoon serieus zwart gemaakt wordt en wat dat het bestuur van die organisatie hem vragen om namen te verwijderen. Boehoe, zo ongelofelijk zielig, laat ons een internationale inzamelactie op poten zetten! Het enige wat gevraagd werd was het verwijderen van namen. Voor de rest was er helemaal geen vraag om zijn (ronduit debiele pardon my french) analyse te verwijderen. Hij is dus helemaal geen 'dissident' die 'vervolgt voor zijn mening'.

Ziezo, genoeg gediscussieerd voor vandaag.

Ik wil er toch nog even bijzitten dat ik mij ten volle bewust ben van het feit dat er tamelijk wat taal- en typfouten staan in deze tekstjes. De reden daarvoor is tamelijk eenvoudig, dit is mijn eenvoudige blog en ik typ tekstjes zonder na te lezen. Maar vooral de voornaamste reden, het kan mij geen reet schelen dat er taal- en typfouten in staan. Maar dit geheel terzijde.

1.13.2007

Fantastisch humor bij politika!

Altijd leuk om geciteerd te worden, ook al is het dan op een van de zovele internetfora waar zij die het daglicht schuwen elkaar amuseren dan wel ambeteren. Deze keer blijkbaar in een discussie op het forum van politika, het leuvense broertje van Politea.

Een personage met als nickname “Arne-Winees” citeert mij niet alleen, hij/zij denkt het ook beter te kunnen weten:'t Is wel interessant om de blogs van een aantal mensen - insiders - te volgen. http://kameraadharko.blogspot.com/ Daar staan een aantal zeer grappige en onware dingen in... Ik citeer: "Het beeld dat loko ophangt als zouden ze opstappen omdat de raad van bestuur te zwaar gestuurd heeft, is gewoon fundamenteel onjuist. Een verloren discussie in de algemene vergadering is geen reden om boos op te stoppen. Iedereen mag gerust weten dat kameraad harko dit maar kinderachtig vind."

Wat er onwaar zou zijn is mij een raadsel, maar ja, posts op internetfora zijn dat meestal.
Ja, waarschijnlijk denkt diene mens het beste te weten, omdat hij niet alleen een groot politiek genie is, maar ook omdat hij blijkbaar al zijn informatie bij 1 bron haalt, en iedereen weet dat het klakkeloos volgen van 1 bron dé wetenschappelijke methode is.
Waarschijnlijk denkt diene mens echt dat loko voortliep omdat de 'rvb' of beter nog 'de staf' er alles aan gedaan heeft om die kaloten te pesten én dat Sint-Nikolaas elk jaar op 5 december zijn schoentje vult. Ocharme toch.

Maar ik ben wel blij (?) dat ik dit forum heb leren kennen, want wat er allemaal gepost wordt is meer dan hilarisch!

Verschillende personages lopen dingen te zeggen als: “Dat aspect ivm levensbeschouwing was eigenlijk maar de druppel die de emmer deed overlopen. Er loopt al jarenlang iets structureel fout bij vvs.”
Leuk is dat er niemand echt kan zeggen wat dat 'structurele fout' dan wil zeggen.
Nog leuker is de bijzonder specifieke uitleg die dan gegeven wordt door iets genaamd 'prinses van de dag': “De problemen die er nu met VVS zijn, zijn nog steeds dezelfden als jaren geleden. Er is dus nog steeds niets veranderd binnen VVS.”
Aha, hetzelfde als jaren geleden, dat is nu eens duidelijk.
Maar het wordt zo mogelijk nog leuker, ze verwijst zelfs naar de tekst van Stijn als zijnde een 'analyse' hoe mooi toch, een mens zou toch de visitatiecommissie moeten terugsturen naar de opleiding pol en soc in Leuven want ik stel mij toch vragen bij het niveau.

Ik stel echt voor dat 'prinses van de dag' uitgeroepen wordt tot komiek van het jaar, want het is ongelofelijk hilarisch wat dat mens allemaal schrijft!

Ik wil hier wel nogmaals benadrukken dat het LOKO helemaal niet ging over de tekst levensbeschouwing. Zoals je kon lezen was de LOKO-AV ook niet tout court overtuigd hiervan en bijgevolg hebben we ook geen strijdpunt gemaakt van de tekst zelf. Wat er zeer mis ging was de manier van discussiëren. Zo mochten de VUB en LOKO niet eens meer aan het woord komen tijdens de discussie. Dit voorval was ook helemaal niet de enige aanleiding voor het vertrek van LOKO ui VVS. De manier van werken van VVS gedurende jaren wel.

Gewoonweg een zeer vulgaire leugen, die te controleren zal vallen in het verslag van die bewuste algemene vergadering. Dat ze (?) dan nog eens het zogezegde niet aan het woord mogen komen van loko beschrijft als 'de manier van werken gedurende jaren' is gewoonweg om niet meer bij te komen van het lachen. Het is duidelijk dat dat mens vvs in de verste verte niet kent en beter nog dat ze in de verste verte niets geen inspanning gedaan heeft om het te leren kennen.
Zoals ik eerder al zei heeft het bestuur van de organisatie loko geen strobreed in de weg gelegd, integendeel zelf. Het bestuur weigerde zelfs om het oude vvs-standpunt voor te leggen, waarin VVS stelt dat alle opleidingen minstens moeten aangeboden worden aan een pluralistische instelling en als dat niet kon, dan moesten alle instellingen maar pluralistisch worden. Geef toe een geweldig standpunt. Maar dit alles geheel terzijde.
De eerste discussies over rationalisering, daar was loko bij aanwezig, op beide vergaderingen, op de algemene vergadering waar de tekst moest gestemd worden, heeft de loko-delegatie gevraagd om het betreffende stukje eruit te halen en op een latere datum apart te stemmen omdat ze nog intern moesten overleggen. Toen loko de volgende vergadering met een voorstel tot amendement afkwam bleken de andere studentenraden niet tot een overeenstemming te komen over hoe het moest geformuleerd worden. De vergadering (nota bene) heeft toen gesteld dat er maar informeel moest overlegd worden tussen de verschillende studentenraad om tot een voor iedereen, of toch de meerderheid, aanvaardbare tekst. Er is toen informeel overleg geweest waarbij iemand van loko aanwezig was, maar ook gasten van de KHMechelen, de KHLeuven, de UGent en de Xios, een bont gezelschap zowaar. Ook zij kwamen niet tot een voor iedereen aanvaardbare tekst. Toch stelden zij een tekst op waarin verschillende mogelijkheden werden vooropgesteld. Een eerste mogelijkheid was dat de vergadering zou beslissen om helemaal geen standpunt in te nemen in deze. Deze tekst werd op de volgende algemene vergadering voorgesteld. De algemene vergadering kreeg deze eerste optie voorgelegd. Het voorstel werd toegelicht door de deelnemers aan dit informele overleg, waar werd gesteld dat men beter een standpunt inneemt als de situatie zich voordoet. Het is onzinnig om een standpunt dat door iedereen gedragen wordt te gaan controversieel maken omdat er een lijntje in staat dat door maar juist de helft van de leden wordt gedragen. Een democratische positie me dunkt. Dit was echter niet naar de zin van loko. Er kwam echter geen constructief voorstel van loko, zelfs geen onderbouwde argumentatie. Het ging zelf zo ver dat de voorzitter van loko de rest van de vergadering verweet niet de nodige intellectuele capaciteiten te hebben om tot een consensus te komen. Geen zever, echt waar.
Toen bleek dat de aanwezige leden akkoord gingen met het voorstel van het informele overleg begonnen de delegaties van loko en de vub-studentenraad over en weer te lopen. Uiteindelijk zijn ze samen opgestapt.
Dit hele verhaal is langs geen kanten bedoeld om iets of iemand te beschuldigen maar enkel en alleen om erop te wijzen dat deze hele discussie niets te maken heeft met 'de rvb' of 'de staf' of 'structurele problemen' maar gewoonweg met een ordinaire verloren stemming. En dat is een zeer jammerlijke zaak.
Trouwens, je moet mij niet geloven, je moet gewoon eens vragen naar meer uitleg bij die 'structurele problemen' wat moeten die voorstellen? Veel uitleg ga je niet krijgen.

Maar hou u vast, het aller aller leukste moet nog komen:
Ik wil hier nu natuurlijk ook niet de RvB over een kam scheren, maar ze hebben nogal een andere visie dan de modale student. En jammer genoeg worden ze ook zeer beïnvloed door de visie van bepaalde stafmedewerkers. Meer bepaald door een stafmedewerkster die ondertussen al zo'n 10 jaar geen student meer is en er zeer communistische ideeën op na houdt, maar door haar dossierkennis niet ontslagen wordt. Waar ik trouwens absoluut tegen ben, hoewel de persoon in kwestie familie is van me. Dus het wil al wel iets zeggen als ik publiekelijk begin te klagen over VVS... En ik hoop dat ik nu nog naar de familiefeestjes mag gaan.

Communistische ideeën?
Dat vind ik nu eens schandalig!

Laat het voor iedereen duidelijk zijn: er is onder de stafmedewerkers van VVS maar 1 communist en dat ben ik!
En gelijk wel 'prinsesje' dat daar een probleem mee heeft mag het mij eens komen uitleggen.

Maar alle gekheid op een stokje. Dat is toch echt wel pijnlijk ze.
'Ze hebben nogal een andere visie dan de modale student', dat kan al tellen als one-liner.

Ten eerste welke 'visie' iemand heeft is geheel zijn of haar eigen deugd dan wel probleem. Dat heeft helemaal geen gevolg voor de visie van vvs. Er zijn een aantal rvb'ers die er expliciet een andere visie op nahouden dan de standpunten van vvs en dat ook regelmatig zo zeggen maar dit doet er niet toe. Persoonlijk mag iedereen denken wat hij of zij wil.

Ten tweede de visie van vvs is gebaseerd op de standpunten van vvs. Iedereen kan die standpunten vinden op de site. Iedereen kan zijn of haar best doen om de standpunten te verbeteren als je zou vinden dat er problemen zijn. Dat heet democratie.

Ten derde het is mij een absoluut raadsel hoe 'prinses van de dag' zou weten wat de 'modale student' van visie heeft. 'Prinses van de dag' weet zo blijkt niets af van vvs, laat staan dat ze zou weten wat dan ook de visie van vvs is, laat staan dat ze zou weten wat de visie is van de individuele bestuurders.

Ten vierde 'prinses van de dag' denkt ook te weten hoe de bestuurders tot hun visie komen, ze heeft een goddelijk inzicht in de geest van die mensen. Zeer mooi is dat. Ze weet ook hoe ze worden beinvloed door 'bepaalde stafmedewerkers'. Hoe ze dit ook maar vaag zou weten is mij geheel en al een raadsel.

Ten vijfde, blijkbaar heeft ze een familielid werken voor vvs die blijkbaar 'al zo'n 10 jaar geen student meer is'. Alsof dit onverzoenbaar zou zijn met het personeelslid zijn van de studentenbeweging. De enige stafmedewerker die ook maar vaag zou kunnen voldoen aan die tijdslijn, Peter, ontkent ten stelligste familie te zijn van ook maar enige prinses, al dan niet van de dag.

Ten zesde de leden van de organisatie hebben de plicht om de raad van bestuur te controleren. Als een lid vind dat een personeelslid zijn/haar werk niet goed zou doen en ze hebben bewijzen van zware fouten die begaan zouden zijn dan is het hun plicht om iets te ondernemen. Hoe onverantwoord kun je zijn om dingen te denken te weten en er dan niets mee doen.
Ofwel hoe dwaas hoe je zijn om helemaal niets beters te kunnen verzinnen dan een dwaze scheldtirade te lanceren vol valse beschuldigen en volslagen uit de lucht gegrepen zever louter en alleen omdat je je prozac niet genomen hebt.

Ten zevende 'prinses van de dag' vind het blijkbaar dat er 'communistische ideeën' op nahouden een misdaad is, of tenminste iets dat onverzoenbaar is met stafmedewerker zijn. Gelukkig is er ook iemand die het forum die dit geheel terecht een jaren-'50 mentaliteit noemt. Want dat is het ook. Het is mij een raadsel hoe je politieke kunt studeren aan gelijk welke instelling ter wereld en blijkbaar niet eens weten wat 'communistische ideeën' zijn. Ik zou zeggen kind, ga eerst nog een beetje blokken en komt dan nog maar eens terug.

Voor de rest kan ik mij enkel maar aansluiten bij wat 'aga' zich afvraagt:

“ik heb nog geen rationele uitleg waarom we nu uit de VVS stappen maar eerder vage uitleg zoals 'de werking' of 'de druppel van de emmer' of 'communisten', noem maar op....”

Maar alle, lang leve de vage discouren, de loze verwijten en vooral het hersenloos geroep tegen 'de communisten'!