11.22.2006

VVS Vormingsweekend

Tijd voor een vleugje reclame.
Dit weekend organiseert VVS, de Vlaamse Vereniging van Studenten, haar onvolprezen vormingsweekend.
Alle nuttige informatie vind u hier
Dan geef ik u nog het programma:

Vrijdag:
18u00 - 19u00 onthaal
19u00 - 20u00 avondmaal
20u00 - 22u00 Inleiding tot studentenvertegenwoordiging

Zaterdag:

08u30 - 09u30 Ontbijt
09u30 - 12u00 Structuur van het hogeronderwijs + rationalisering
12u00 - 13u00 Middagmaal
13u00 - 15u00 Internationaal
15u00 - 17u00 Ontspanning
17u00 - 19u30 Democratisering & Diversiteit

Zondag:

08u30 - 09u30 Ontbijt
09u30 - 12u00 Sociaal
12u00 - 13u30 Middagmaal
13u30 - 15u30 Kwaliteitszorg

Enorm boeiende sessies (daar gaan we toch vanuit) over zeer verschillende thema's, met opfrissing van de basics én stapels voer voor detailneukers. Kortom voor elk wat wils. Niet te versmaden is ook het avondlijke amuzement. Schrijf u allen vlug in via www.vvs.ac

Professional Development

7, 8 en 9 november werd ik opgeleid. Het VEHHO, het Vlaams ExperticeCentrum voor Handicap en Hoger Onderwijs, organiseert namelijk een opleiding rond het werken met studenten met functiebeperkingen, Professional Development (Higher Education and Disability Services). Een opleiding bestaande uit drie lessen in november, drie lessen in maart en een aantal papers zowaar. De opleiding zelf wordt ingericht door de University of Central Lancashire. Gastdocent van dienst is prof. dr. Alan Hurst. Buiten zowat dé expert terzake en zeer boeiende docent is hij ook een van de drijvende krachten achter SKILL, de National Bureau for Students with Disabilities.
Tijdens de eerste drie zeer intensieve lessen werden we ingeleid in de vakliteratuur en kregen we heel wat voorbeelden direct uit de praktijk.
Bijzonder leuk was ook de uitwisseling van ervaring tussen de verschillende deelnemers aan de opleiding zelf. De deelnemers waren allen mensen die met hun beide voeten in de praktijk staan, allen werken ze in begeleidingsdiensten, studieadviescentra, in de departementen en ga zo maar door.
Een opleiding met de beide voeten in de praktijk dus. Hoe het afloopt in maart met de opleiding en vooral hoe het afloopt met de papers die we moeten schrijven, dat zullen we later wel merken.

Sint-Annakerk, een bezoek meer dan waard

Zaterdag 18/11 was de prachtige Sint-Annakerk te bewonderen tijdens een rondleiding van GentBlogt. Gids van dienst was u kameraad Harko.
Een bijzonder geestige bende kwam de kerk van binnenin bewonderen. Aan het verslag te zien was het zeker geen teleurstelling.
De Sint-Annakerk is inderdaad een waar juweeltje, al is de staat van het gebouw niet om over naar huis te schrijven. Een kwalijke combinatie van innovatieve materialen, vervuiling, oorlogsschade en verwaarlozing zorgden ervoor dat kerk nog heel wat restauratiefases kan doorlopen. Laat ons hopen dat zo veel mogelijk Gentenaars en toeristen de kerk kunnen bewonderen, zodat er nooit meer stemmen opgaan om de kerk met de grond gelijk te maken om een mooie parking te kunnen aanleggen. Check vooral eens de site van GentBlogt voor de immens mooie foto's. Trouwens eenieder die de Sint-Annakerk eens van dichterbij wil bekijken, laat maar iets weten, u kameraad leidt u met veel plezier rond.

maandag voorbereiding 29/11

Kameraden en vrienden, het is wederom bijzonder lang geleden dat u kameraad Harko nog eens iets postige op deze blog. Tijd dus om wat schade in te halen.

Op woensdag 29/11 is het tijd voor de eerste bijeenkomst van de werkgroep studenten met een functiebeperking Gent. Een eerste bijeenkomst in het kader van VVS - Erbij, het project ter bevordering van de participatie van studenten met een functiebeperking in en aan het hoger onderwijs.
Over deze bijeenkomst later veel meer. Maandagavond hebben Marcia, Charlotte en mezelf bijeen gezeten om het programma voor die avond ineen te steken. Het ziet er meer dan deftig uit. Het enthousiasme is er in elk geval al.

11.11.2006

Schamper?

Een kleine reactie op het artikel 'de voorzitter speekt' waarin VVS voorzitter Hans Plancke wordt voorgesteld. Op zich een goeie zaak.

Maar helaas koos Andreas ervoor om de helft van het artikel in te gaan op de persoonlijke mening van een individu over VVS.

Het is niet de eerste keer dat Schamper ervoor kies om uitgebreid in te gaan op een individuele studentenvertegenwoordiger en zijn of haar persoonlijke visie op iets. Denk maar aan de hele circ met Magali van vorig jaar. Ik heb toen volgend schrijven naar de redactie gestuurd:

"Eerst en vooral wens ik mijn onvrede uit te spreken over het feit Schamper nu al twee volle pagina’s van haar blad heeft gewijd aan zulk een onderwerp als wie er nu voorzitter is van een raad en wat die wel niet allemaal denkt. Er gebeuren enorm veel dingen in Vlaanderen, in onze stad en aan onze universiteit die meer dan het belichten waard staan, er zijn wantoestanden, stinkende zaakjes en duistere dossiers die de aandacht van Schamper meer dan verdienen. Waarom de redactie pagina’s wenst te verspillen aan Magali is mij een raadsel. Want neem het aan van iemand die twee jaar lang met haar heeft moeten samenwerken, er zijn interessantere onderwerpen."

Wederom versta ik in het geheel niet waarom de redactie plaats wenst te spenderen aan wat een individu denkt over iets. Want je mag dan nog vinden dat Stijn 'stuver numero uno' is, het is en blijft zijn persoonlijke mening.
Als je met Schamper aandacht wilt besteden aan VVS, er zijn thema's genoeg die de aandacht van Schamper meer dan verdienen. Er is het dossier van de hervorming van de lerarenopleiding, er is nog steeds het financieringsdossier, er zijn thema's tenover.
Maar allé, als Schamper dan toch eens kritisch wilt doen en wil kijken naar eventuele kritieken op vvs, dan zou het maar normaal zijn dat hiervoor een klein beetje journalistiek wordt aangewend. Want een individueel persoontje vragen wat hij zijn persoonlijke opinie is over iets dat kan ik ook.
Trouwens laat ons maar hopen dat niemand een blunderboek schrijft over gsr en zijn numero uno.

De inhoud van de 'kritiek' van Stijn op vvs is over de grond te rollen van het lachen. Maar doet er uiteraard helemaal niet toe.
Er zijn mijns inziens veel boeiendere thema's waar de studenten-lezers veel meer aan gaan hebben dan aan een discussietje over godweet wat.

Geachte Schamper redactie, er zijn meer dan genoeg boeiende dossiers die u aandacht meer dan verdienen, van het dossier Kantienberg, over de zeer precaire toestand van de associatie, tot de twijfelachtige gang van zaken rond de dienst huisvesting, op Gents niveau. Er zijn zeer boeiende dossiers op Vlaams niveau, er zijn zeer boeiende dossiers op Belgisch niveau maar ook op Europees niveau.

Kameraden - redactieleden, stopt met het stimuleren van egotripperij, stopt met het weergeven van hyper-individuele meningen en houdt u bezig met dossiers die al u aandacht verdienen!

Een warme oproep van een voormalige sociale stuver.