7.25.2008

Sicko op de Gentse Feesten

Kameraden en vrienden, ik moet de Gentse Feesten zijn plezant. Buiten de vunzigheden en drankorgiën is er zeker en vast ook tijd voor meer diepgaande debatten. Gisteren ben ik naar zo'n debat geweest, Sicko Belgium.
Een zeer interessant debat over 'de commercialistering, liberalisering en privatisering van onze gezondheidszorg. Inleider van het debat was niemand minder dan Dirk Van Duppen, de kiwidokter. Hij opende het debat met een aantal interessante stellingen en een kort videofragment, nml de reportage Sicko Belgium. Daarin werden enkele patiënten van deze Antwerpse huisarts aan het woord gelaten die allen in de financiële problemen waren gekomen door hun hoge ziekekosten.
Schrijnende toestanden die ten andere werden bevestigd door een aantal andere sprekers.
Die andere sprekers waren: Jan De Maeseneer, hoofd huisartsgeneeskunde en eerstelijnsgezondheidszorg aan de UGent en vooral mijn eigen huisarts in de groepspraktijk Botermarkt; Marleen Temmerman, alombekend prof verloskunde; Mark Selleslach LBC non-profit; Marc Justaert, voorzitter CM en Ri De Ridder, directeur-generaal geneeskundige verzorging riziv.
Kortom een bende eminente en deskundige sprekers die garant stonden voor een zeer interessant debat.
Enkele opmerkelijke zaken: de prijzen voor veel geneesmiddelen worden bepaald door de farma-bedrijven op basis van verlengde levensjaren en helemaal niet op basis van kostprijs voor productie en ontwikkeling. Prijzen van geneesmiddelen daar valt idd een serieuse boek over te schrijven.
Voor dan over het veelgehoorde argument dat bedrijven toch zeer veel investeren in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Het voorbeeld van Herceptine werd gegeven, het nieuwe medicijn in de behandeling van borstkanker. Dat medicijn is pokkeduur maar werd ontwikkeld door universiteiten en de overheid in de VS. Het patent werd echter genomen door een farmabedrijf die een zwitsers bedrijf de opdacht gaf het op het markt te brengen in Europa voor een exorbitant bedrag. En dat onder de redenering je kunt zoveel vragen als mensen (de overheid, de gezondheidszorg,..) wenst te geven voor een vrouwenleven.
Vrij chockerend allemaal.

Een heel ander opmerkelijk iets was de vraag van alle leden van het panel waarom de gezondheidszorg Vlaams zou moeten worden, 'wat is dat Vlaamse project dan voor de gezondheidszorg'? Er zijn bitter weinig teksten of analyses die zelf maar een vaag tipje van de sluier kunnen opheffen.

Kortom zeer interessant, ook het vragenuurtje was meer dan de moeite. Later, als ik wat meer tijd heb, een voller verslag van dit debat, dit kan toch al tellen als voorproefje.

Kameraden en vrienden, niet vergeten zaterdag: de School van de Ongelijkheid.
14u Laurentinstituut, Onderstraat (verbindingsstraat Belfortstraat en Lange Munt, evenwijdig aan Hoogpoort). Allen daarheen!

7.23.2008

Prijs voor de Democratie 2008

Eerder berichte ik al over de Prijs voor de Democratie. Deze jaarlijkse prijs van Democratie 2000 werd op onze nationale feestdag uitgereikt aan Red de Solidariteit.
Bekijk hier het verslag op onze regionale televisie AVS.

Een opname van de prijsuitreiking van 'pvda tv':

Red de Solidariteit ontvangt Prijs voor de Democratie 2008 from pvda-ptb on Vimeo.

Een serieuse proficiat in elk geval voor deze prijs én zeer zeker voor een geslaagde petitieactie - die hopelijk in deze beroerde tijden een nieuwe elan zal krijgen.

7.15.2008

gezocht: regering (m/v)

De Partij van de Arbeid reageerde deze middag in een persmededeling op de hele crisis die ons land lijkt te treffen.
De partij eist een noodregering om de koopkracht te verhogen en 'het spaargeld van de mensen veilig te stellen'.

"De Vlaamse en Franstalige extremisten van het type De Wever en Maingain hebben gewonnen. Al bijna 400 dagen lang houden ze alle politieke partijen gegijzeld. De ene wil de toestand laten verrotten om tot de splitsing van België te komen. De andere zet de Franstalige Brusselaars en die van de rand ertoe aan de Nederlandstaligen te minachten. En gedurende heel die tijd wordt geen enkel probleem van de mensen opgelost. Dat is onbegrijpelijk en onverantwoord."


Het is de hoogste tijd dat communautair geklets te stoppen en zich bezig te houden met de echte problemen. Wie kan er geloof aan hechten dat de treinen tussen Antwerpen en Charleroi of tussen Oostende en Luik beter zullen rijden als de NMBS geregionaliseerd wordt? Wie kan er geloof aan hechten dat de Waalse arbeiders gemakkelijker werk zullen vinden in Vlaanderen als de VDAB, het FOREM en Actiris zich daar elk aan hun kant mee gaan bezig houden? Wie kan er geloof aan hechten dat de financiële crisis minder hard zal toeslaan als Vlaanderen en Wallonië elk hun minister van Financiën hebben?

Het tegendeel is waar, samenwerking en verdraagzaamheid dragen meer bij tot het oplossen van de problemen dan verdeeldheid.

Zoals in elk democratisch land moet men een solidaire sociale zekerheid in stand houden en versterken, zoals trouwens de 120.000 ondertekenaars van de petitie ‘Red de Solidariteit’ dat vroegen.

Ondertussen moet er een regering komen die zich bezighoudt met de dalende koopkracht en met de financiële crisis. Meer dan 100.000 mensen ondertekenden de oproep van de PVDA voor een vermindering van de btw op gas en elektriciteit van 21 % naar 6 %. De syndicale organisaties betoogden voor die eis.

Er moet dringend een halt toegeroepen worden aan de steeds maar stijgende huren en prijzen van de woningen.

Er moet dringend een bruto loonsverhoging komen in plaats van een belastingvermindering van 20 euro die bij één tankbeurt al weg is.

Er moet dringend werk gemaakt worden van de bescherming van het spaargeld van de kleine spaarders tegen de bankcrisis.

Er moet dringend een daling komen van de prijzen van de geneesmiddelen. Zo’n prijsdaling kan oplopen tot 90 % als men het kiwimodel toepast dat dokter Van Duppen van de PVDA voorstelt. In Nederland brengt die maatregel 350 miljoen euro op voor de ziekteverzekering.

Er moet dringend actie ondernomen worden om tientallen vertwijfelde mensen zonder papieren van de dood te redden door menselijke regularisatiecriteria op punt te stellen.

De Partij van de Arbeid drukt zijn steun uit voor de vakbonden en steunt alle initiatieven om de solidariteit te redden, ze steunt evenzeer alle organisaties die ijveren voor het recht op betaalbare energie en betaalbaar wonen. Zij zijn overduidelijk de enigen die het land uit het moeras kunnen halen waar het nationalistisch opbod het naar toe brengt.

Zeer correct gesteld me dunkt. Zoals de vakbonden het reeds eerder stelden, de speeltijd heeft al lang genoeg geduurd, kan er iemand aan de bel trekken zodat ze nu eens eindelijk serieus aan het werk gaan en iets doen waar de mensen écht van wakker liggen!

schamper lijkt goed bezig

Zou het kunnen?
Een ding moeten we zeggen over Schamper, een blad vol onzin, ze blijven verrassen.
Lange tijd waren er in het studentenperslandschap blijvende zekerheden: veto bracht 'serieuse' artikels, de moeial onleesbare, Dwars meer foto's dan tekst en schamper 'satirische' onzin. Dat waren de zekerheden, maar tegenwoordig lijkt zowaar vernieuwing in de lucht te hangen. Dwars begon serieuze artikels te brengen, van een deftig niveau, de moeial kwam zowaar met enkele zeer leesbare en vooral lezenswaardige artikels naar buiten en soms heb ik bij het lezen van veto het gevoel een of andere bijlage van de morgen vast te hebben (misschien wel leuk om lezen maar veel journalistiek is er niet aan).
En de schamper, de schamper is zowaar begonnen met een waar zomeroffensief. Hun online-editie bevat zowaar de beste artikels van het afgelopen jaar.
Een serieuse proficiat voor deze jongens en meisjes! Ik hoop in elk geval dat dit het begin is van een ware opwaardering van de studentenjournalistiek.

7.11.2008

de 'islamisering' van het integratiedebat

Sadet Karabulut, kamerlid van de SP in Nederland, deed deze week een opmerkelijke oproep. Meer dan het lezen waard. 'Stop de islamisering van het integratiedebat'. Ik moet zeggen ze heeft meer dan groot gelijk.
Enkele zeer treffende passages:

"Het integratiedebat wordt gegijzeld door ogenschijnlijke tegenpolen die elkaar eerder versterken dan bestrijden."

"Islambashers als Wilders staan tegenover ouderwetse multiculturelen als Cohen, Marcouch en Vogelaar die de islam als medicijn zien tegen integratie- en samenlevingsproblemen. Beide groepen veronderstellen dat de islam in opkomst is. De ene groep wil daar alle ruimte voor bieden in het publieke domein. De andere groep ziet vooral een groeiende, bedreigende islamisering in Nederland en brengt indirect alle mensen met een islamitische achtergrond in diskrediet."

"De kern van het probleem is niet meer of minder islam, maar meer of minder segregatie. Migranten in grote steden en achterstandswijken vragen niet om islamisering van alles wat los en vast zit, maar vooral om gemengde wijken en scholen om hun kinderen de best mogelijk start in het leven te geven. Ze willen geen segregatie maar integratie."

"De ‘oorspronkelijke’ bewoners die hun oude volksbuurten zagen veranderen, hebben doorgaans niet zozeer een probleem met de geloofsopvattingen van hun Turkse of Marokkaanse buurvrouw, maar met de onveiligheid en verloedering van hun buurt. Kinderen van Turkse en Marokkaanse migranten voelen zich bij het zoeken van stages niet achtergesteld wegens hun religieuze denkbeelden, maar omdat zij (net als bijvoorbeeld hun Antilliaanse klasgenoten) de discriminatie ervaren die in elke samenleving bestaat waar mensen van verschillende komaf wonen. Politici lossen deze problemen niet op door de islam als probleem of medicijn aan te wijzen. In tegendeel, het verwijdert mensen eerder van elkaar dan dat ze bij elkaar worden gebracht. Autochtonen voelen zich door de nadruk op de islam meer en meer vervreemd van de nieuwkomers en hun kinderen, terwijl de emancipatie van migranten wordt geremd als bestuurders hen via de koran of de moskee aanspreken, of als ook op openbare scholen sociale druk gaat ontstaan om islamlessen te volgen. De oplossing voor het integratieprobleem is niet bestendiging van een islamitische zuil zoals Marcouch en Vogelaar willen door bijvoorbeeld die islamlessen te organiseren. We zijn in Nederland de verzuiling voorbij, laten we dat vooral zo houden."

"Wij leven in een seculiere staat, die hoort neutraal te zijn en op even grote afstand te staan van alle levensbeschouwingen. De overheid moet zich niet bezig houden met de interpretatie van ‘heilige’ boeken en de belijdenis van een godsdienst zolang alles gebeurt binnen de wettelijke kaders."

"Politici zijn geen theologen en moeten dat ook niet willen zijn. Ze moeten de islam dan ook zoveel als mogelijk buiten de integratiediscussie houden en hun verantwoordelijkheid nemen om de groeiende segregatie bestrijden. Kom met concrete maatregelen om deze in het onderwijs en de buurten te bestrijden, de rest is slechts ruis."


7.10.2008

US and THEM

Tijd voor nog een beetje reclame, deze voor een ongetwijfeld zeer interessante publicatie, het liber amicorum Herman de Ley, prof aan de UGent en de man achter het Centrum voor Islam in Europa.

Een blik op de inhoudstabel en het is overduidelijk dat dit interessante lectuur zal worden.

Woord Vooraf ................................................................................................................................ 1

Teksten van Herman De Ley ....................................................................................................... 7

Deel 1: De Grieken en De Anderen
Freddy Decreus
Troje of de mythe van de metropool.
Centripetale versus centrifugale aspecten in een zoektocht naar Westerse identiteit ....... 17
Kristoffel Demoen
“Altijd is dit land bereid de zwakken te helpen.”
Vluchtelingen en smekelingen in de Griekse Tragedie ..................................................... 29
Danny Praet
Barbaarse Wijsheid. Universalisme en superioriteitsdenken
in de filosofische en religieuze debatten van Herakleitos tot de komst van de Islam ....... 53
Mark Janse
Grieks lichaam, Turkse ziel.
Multiculturele symbiose in Cappadocië en in de Cappadocische Diaspora .................... 107
Raymond Detrez
Occidentalisme op de Balkan. Grieken, Turken en Bulgaren ........................................ 139

Deel 2: Antieke en Middeleeuwse Wijsbegeerte: hedendaagse benaderingen
Ronald Commers,
De mens, de maat en de dingen. Herman De Ley en Protagoras . .................................. 157
Erik Weber
Protagoras en het kennistheoretisch relativisme . ............................................................ 181
Jean Paul Van Bendegem
Elementen voor een retorica van de wiskunde: hoe bewijzen kunnen overtuigen ........ 193
Filip Kolen
Over de oorsprong van het denken: Een Mythe. Plato’ Sofist en Freud’s Verneinung .. 217
Tim De Mey
Ockham’s theorie van evidente kennis en het epistemologisch externalisme ................. 227

Deel 3: Culturele identiteiten, hedendaagse politiek en de rol van de intellectueel
Hubert Dethier
Marxistisch Humanisme en filosofie van de praxis. Een greep uit de stellingnamen
en de lectuur van Gramsci, Kosik en anderen in het begin van de jaren zestig ............ 243
Ruddy Doom
Falende staten: kreupeltaal, newspeak en nuttige intellectuelen .................................... 279
Jan Verplaetse
Geweld, agressie en de Ander.
Ideeënhistorische reflecties over agressieremming bij de mens ........................................ 323
Pieter Saey
De Opkomst van Extreem Rechts als Geografisch Probleem ......................................... 347
Jan Blommaert & Piet Van Avermaet
Wiens Nederlands? Over taalnaïviteit in het beleid ...................................................... 371
Meryem Kanmaz
Moskeeën als claims op de publieke ruimte.
Het Gents Turks en Maghrebijns-Arabofoon moskeelandschap ..................................... 391
Sami Zemni
Crisis van de integratie en jihad: de perikelen van de hedendaagse islam.
Essay tegen het idee van een botsing der beschavingen ................................................... 437

Een mooi huldebetoon aan deze veelzijdige academicus die met zijn uitgebreide maatschappelijke engagement duidelijk aantoonde dat de academische wereld geen ivoren toren hoeft te zijn.

Het boek zal binnenkort uitkomen bij Academia Press en zal grosso modo 20 euro kosten.

Wij klagen deze regering aan...

Wij klagen deze regering aan...

Wij zijn wanhopig door het feit dat de regering haar beloftes over de regularisatie van de sans-papiers niet houdt en wij kunnen deze onverschilligheid niet meer verdragen.

Wij klagen deze regering aan die hoop had gegeven aan mannen, vrouwen, kinderen, hele families die moedig en waardig tussen ons leven, maar het leven zonder papieren niet meer aankunnen.

Wij zijn tevreden over de oplossing die geboden werd aan de hongerstakers van de Begijnhofkerk. Maar het moet duidelijk zijn dat wanneer dit akkoord niet samengaat met een snelle en gepaste concretisering van het regeerakkoord, het de sans-papiers er opnieuw toe zal aanzetten om wanhoopsacties te ondernemen zoals het aanvatten van andere hongerstakingen.
Dit is trouwens wat de bezetters in Vorst besloten hebben. Jammer genoeg begrijpen wij hun beslissing.

Wij klagen deze regering aan die de sans-papiers tot extreme acties dwingen, hongerstakingen die hen de marteldood doen sterven, en die hen enkel na zulke acties regulariseert.

Iedereen heeft recht op een gelijke behandeling door de Minister en haar administratie. Het is tijd om een einde te maken aan het willekeurige en onmenselijke Belgische regularisatiebeleid.

Wij vragen:
- regularisatie nu!
- een snelle concretisering van het regeerakkoord waarbij een oplossing geboden wordt aan de situatie van alle sans-papiers, inbegrepen de clandestienen
- een gelijke behandeling van alle sans-papiers: een verlengbaar verblijf van 12 maanden en een arbeidskaart C, zoals werd gegeven aan de hongerstakers van de Begijnhofkerk.

Advocaten : Lieve Pepermans, Jan De Lien, Mieke Van Laer Julie Tieleman, Mieke Vandenbroeck, Hadiel Holail M., Jana Kern, Piet Cornelissens, Miep Grouwels, Ivo Flachet, Joke Callewaert, Emmanuelle Schouten, Linda Luytens, Marie-Pierre de Buisseret, Axel Bernard, Valentin Henkinbrant, Sarah Suinen, Dounia Alamat, Thomas Mitevoy, Selma Benkhelifa, Olivier Stein, Alexis Deswaef, Sylvie Saroléa (Prof UCL), Céline Dermine, Pierre Robert, Céline Dermine, Claire Nimal, Jacques Berten

Anderen : Edwin Delanoeye (coördinator team grondrechten, de8), Dirk Van Daele ('Dienst Rechtsbescherming' 'Regionaal Integratiecentrum Foyer - Brussel'), Urbain Tempelaere (ex-vakbondssecretaris Algemene Centrale Antwerpen-Waasland), Sarah Kerremans (juriste, de8 vzw), Rie Hofkens (de8 vzw), Nina Henkens (Beweging voor kinderen zonder papieren), Koen Calliauw (Dak), Philippe Decraene (Dak), Véronique Mj De Ridder (Platform Allochtone Jeugdwerkingen), Olivia U. Rutazibwa (UA), Suzy Larreátegui (Lafederation), Alexandra Dirckx (bediende), Leo Wolfs (Brandpunt23), Peter Mertens (PVDA), Arfan Shahid Saber (districtraadslid Deurne) Paul Van den Berghe (De Pianofabriek), Jean Sonck, Helga Corvers (de Foyer), France Arets (CRACPE), Oscar Flores (Crer-Cnsp), Carine Russo (Sénatrice, Nora Serrokh (jurist cdH), Jan Cuyckens (Cabinete de psichologia), Finneke Laureys, Agnes Van Ackere (Vluchtelingenwerk CAW De Mare), Jan Vanhaelen (Sarah Beweging), Sofie Verreth,Yves Bockland (Bond Zonder Naam), Basta, Hans Schippers (Universiteit Antwerpen), Carmen Martinez

7.09.2008

jobstudenten

De zomer, voor de ene een periode van rood-gebakken topless op een strand liggen in een of ander exotisch vakantieoord, voor de ander dé uitgelezen periode om volop te werken. Het aantal studenten dat iets van werk doet tijdens de zomermaanden is vrijwel niet bij te houden. De lokale horeca in tal van toeristische oorden is erg afhankelijk van de jobstudenten.
Daarom ook dat de zomerperiode dé uitgelezen periode is voor politici allerhande om allerlei uitspraken te doen op radio en televisie over studentenarbeid.
Bij nogal wat politici draait het helaas enkel en alleen om wat media-aandacht en als het even meezit wat extra stemmen. Want de meesten stijgen helaas niet uit boven het platte populisme van 'studenten met zo veel mogelijk kunnen werken'. Een slogan die studentvriendelijk lijkt, maar het allesbehalve is.
VVS, uw eigenste studentenkoepelorganisatie, heeft in 2007 de oefening gemaakt om te komen tot een eenduidig voorstel voor het sociaal statuut van de student. Gebaseerd op dit voorstel worden de huidige voorstellen gewikt en gewogen. VVS heeft vandaag haar licht laten schijnen over de voorstellen van cdhster minister Milquet en CD&V'er Vercamer. Lees er alles over op de enige echte VVS-website.

Prijs voor de Democratie

Op 21 juli om 19u30 wordt op het Trefpunt-podium bij Sint-Jacobs de jaarlijkse Prijs voor de Democratie uitgereikt. De winnaar werd gisteren reeds bekend gemaakt: Red de Solidariteit.
Deze grootschalige petitie-actie was het afgelopen een ongelofelijk succes, met zo maar eventjes 121.327 handtekeningen.
(foto: indymedia)Een terechte winnaar me dunkt. Zoals de jury het verwoorde: “Deze petitie heeft aanzienlijk bijgedragen tot de bewustwording van het belang van de interpersoonlijke solidariteit in ons sociaal model en de ondergraving van dit model die zou resulteren in het overhevelen van bevoegdheden inzake sociale zekerheid, arbeidsbeleid en fiscaliteit naar de gewesten of gemeenschappen

Voor de liefhebbers:

We zijn Vlaming, Brusselaar of Waal, we zijn Belgen en wereldburgers. We willen niet dat er nieuwe muren worden opgetrokken tussen mensen, tussen regio's en tussen landen. We willen niet dat het solidariteitsbeginsel wordt vervangen door wedijver en egoïsme. Wie wordt er beter van als mensen tegen elkaar worden opgezet?

Alles wat we vandaag in België hebben, is door Vlamingen, Brusselaars en Walen gezamenlijk tot stand gebracht. De solidariteit tussen de rijkere en armere inwoners en de solidariteit tussen rijkere en armere regio's zijn pijlers van onze Belgische samenleving.

We willen voor iedereen een behoorlijk loon voor hetzelfde werk, ongeacht de taal die we spreken. We willen dat alle landgenoten hetzelfde recht hebben op gezonde, veilige leef- en arbeidsomstandigheden; waar onze werkplaats of ons kantoor ook gevestigd is. We willen dat iedereen die zijn job verliest, recht heeft op dezelfde bijstand en hulp, ongeacht de streek waarin we wonen. We willen dat elk kind in het land dezelfde kansen krijgt, ongeacht de regio waarin het is geboren. We willen dat alle ouderen hetzelfde recht op een fatsoenlijk pensioen krijgen, ongeacht of ze in Brussel, Vlaanderen of Wallonië leven. Kortom, we willen solidariteit en geen splitsing.


Tekenen kan nog steeds op de website van Red de Solidariteit

7.07.2008

School van de Ongelijkheid op de Gentse Feesten

Een vleugje reclame: binnenkort zijn het weer Gentse Feesten, hoogdagen voor elke Gentenaar (al dan niet anderstalige nieuwkomer).
Tussen alle fijne optredens en drankovergoten nachten door is er af en toe iets zeer interessants en zelfs intellectueel verrijkend te doen, o.a. de jaarlijkse debatten van Democratie 2000. Deze debatten zijn dit jaar zeker en vast een aanrader.
Voor 1 debat wil ik zeer gericht reclame maken:
za. 26 juli
Sociale ongelijkheid in het onderwijs: de school van de ongelijkheid?
Met Mieke Van Hecke (het opperhoofd van de Guimardstraat), Ides Niçaise (de sympatieke KUL-prof van het HIVA en coauteur van School van de Ongelijkheid), Nico Hirtt (medeoprichter van OVDS en coauteur School van de Ongelijkheid), Marc Hullebus (de onsympatieke leraar en kwaliteitsf*cker) en Rudy Coddens (Gents schepen van onderwijs, spa). Uur: 14 u. 00

Organisatie: Maatschappelijke Debatten
Informatie: Trefpunt, Trefpunt , tel: 09/225 36 76 , fax: 09/233 10 37 , email: info@trefpuntvzw.be

Kameraden en vrienden, allen daarheen zou ik zo zeggen.

7.06.2008

Geschiedenis van het Amerikaanse Volk

Vrijdag was het wederom the 4th of July, de Amerikaanse nationale feestdag. Om dit te vieren, een streepje reclame voor een prachtige nieuwe EPO-uitgave:
Howard Zinn, Geschiedenis van het Amerikaanse Volk. Een vertaling van dé progressieve klassier over de geschiedenis van de VS.

kritische kopers kunnen hier de inhoudstafel lezen
het voorwoord staat eveneens online.
Maar wie wenst kan ook een uittreksel lezen: De Andere Burgeroorlog

voor de liefhebbers, wat technische details: isbn: 9789064454431 · 2007 · garengenaaide linnen hardcover (15 x 22,5 cm) met aanbelijming en wikkel, met leeslintje - 896p. · oorspr. titel: A People’s History of the United States - uit het Engels vertaald door Jan Reyniers. · prijs: € 44.95
Dit boek is een serieuze aanrader, voor al wie de geschiedenis van de VS eens deftig wil bestuderen. Dus kopen die handel, of gewoon naar de lokale bibliotheek.

enkele links:
de uitleg op wikipedia
howard zinns' website
de howard zinn fansite met heel wat interessante teksten

bbq's en liters bier

Kameraden en vrienden,

ik heb beloofd te verzaken aan weekoverzichten, maar het mocht niet zijn, deze week was te druk om te bloggen, daarom, met uw permissie, andermaal (en hopelijk voor de laatste keer) een weekoverzicht.

Vorige week donderdag was het verzamelen geblazen in mijn bescheiden appartement voor een stafvergadering. Hoofdonderwerp: het arbeidsreglement en dan vooral de overuren-regeling. Een reeds langaanslepende kwestie, dat nu eindelijk (bijna) opgelost is. De vergadering verliep verrassend efficiënt, er werd zowaar een concensus bereikt, de jenever werd bovengehaald.
Daarna trokken we naar de prachtige Bijloke campus van de HoGent voor de HGSR-BBQ. Een gezellige bedoeling met overvloedig eten en vooral drinken.
Woensdag was er dan onze eigenste VVS BBQ. Ook dat was vanzelfsprekend een zeer gezellige bedoeling, met een mooie afscheidsrede van onze voorzitter, cadeaus voor de 'oude'-bestuurders en vooral serieus veel eten en drinken. Het was een leuk weerzien met onze trouwe AV-gangers, en met enkele alumni, waaronder de enige echte Ton en dr. Sara Willems.
Achteraf was er uiteraard een after-party, eerst in t Genoegen, daarna in de Tequila, met de enige echte DJ Lorin.
Veel recuperatie was ons niet gegund, want de volgende dag was er (het zoveelste) gratis vat van Bestuurskundica. Man man man, die bestuurskundigen kunnen er wat van. Samen met de enige echte Mattias en Ines zijn we gaan meefeesten met de bekende bestuurskundigen zoals Korneel, Piet, Philip, An, Maarten en Jasper. Ik moet zeggen het was serieus de moeite. God zij dank dat Julien er nog is. De sfeer zat er goed in en we hebben doorgegaan tot het ochtend werd, de harde kern wist van geen wijken.

Foto's van dit allen uiteraard op Facebook.

(Facebook)vrienden weten dat ik woensdag verjaard ben, 29 zowaar, dat begint te tellen. Woensdagavond gevierd, donderdagnacht gevierd en tenslotte vrijdagavond thuis gevierd, uiteraard zeer gezellig.
Zaterdagvoormiddag was het weer zover de voorverkoop voor de opvoeringen van Pierke Pierlala's Gentse Feestenconference, exclusief voor leden van de fanclub, waar ik uiteraard reeds jaren toe behoor. Zo'n voorverkoop dat is altijd ambiance met een sneak-preview van de voorstelling en uiteraard de dreupels van de enige echte Pierke Pierlala Tjeneuver. En dat om 10u s'morgens, je kunt er op rekenen mijn dag kon niet meer stuk.

Ziezo kameraden dat was het zowat. Jullie zijn wederom op de hoogte (moest er iemand van wakker hebben gelegen).