2.25.2009

heengaan van een groots intellectueel

kameraden en vrienden,

deze voormiddag is Jaap Kruithof prof emeritus van de UGent en groots progressief intellectueel overleden.
Het moet gezegd zijn, Kruithof was een echt monument. En een sympatiek man, al durfde hij soms nurksig lopen doen.

Ik zou zeggen als de vliegende bliksem naar de betere boekhandel, naar de site van EPO, of naar de betere bibliotheek voor de boeken van Kruithof, waaronder: Voor mensen die liever iets korters lezen, Kruithof over literatuur, over onderwijs, over Bush, over Vlaanderen en België, over neoliberalisme en links, over neoliberalisme.

Voor mensen die helemaal niet willen lezen, Kruithof beluisteren, over zichzelf en Bush, als hamsteraar, over Stravinsky, in 1963 over vrijheid, over demagogie,

Meer over Kruithof op uiteraard wikipedia, bij het vrt-nieuws, in De Standaard, De Tijd, het Nieuwsblad, De Morgen, het Belang van Limburg, en de Knack. Lees ook volgende reacties van
de mensen van Jos Hennes en Hugo Franssen van EPO, Eric Goeman.

2.24.2009

homofobe vlaamsche vampieren

"Homo's zijn viespeuken, ze neuken er op los, met jan en alleman en hebben nu eenmaal véél kans om aids te krijgen. En ik val nog liever dood dan bloed te krijgen van een homo."

Ordinaire cafépraat - in een nogal laag-bij-de-gronds café. Uitgerekend dit soort etablissementen wordt blijkbaar gefrequenteerd door de volksvrienden van de N-VA.


"Het valt immers niet te ontkennen dat er een hoger HIV-risico is bij homo’s.
Het besluit moge duidelijk zijn: het recht op veilig bloed primeert absoluut op het recht om bloed te mogen geven. De laatste jaren is er immers opnieuw een stijging van het aantal HIV-gevallen (www.iph.fgov.be/epidemio/aids).
N-VA greep deze cijfers reeds eerder aan om bijkomende initiatieven te vragen voor gerichte preventie."


Dat ook hetero's er op los kunnen neuken en compleet onveilige sex kunnen hebben is blijkbaar niet doorgedrongen onder de vlaamse kerktoren, waar de N-VA zich kartel of geen kartel nog steeds onder gevestigd hebben.
Maar toch onder de meest afgelegen kerktoren moeten ze toch wel een modern technologisch wonder als de televisie kennen.


Het is op zich al tragisch genoeg dat een instelling als het Rode Kruis zo'n ronduit homofoob standpunt inneemt, dat dit ook nog eens herhaald wordt door een partij als de n-va is ronduit tragisch.
Iemand die onveilige seks heeft in het halfjaar voor hij/zij bloed geeft, zou geen bloed mogen geven, of die nu homo of hetero is. Een bloedgever die gerontofiel is, pedofiel of gore parkingseks bedrijft doet er allemaal niet toe, maar o wee als die persoon homo is, ongeacht of de persoon in kwestie als 30 jaar monogaam is. Homofobie is nog steeds diepgeworteld in onze samenleving.
Benieuwd trouwens wat de Roze Leeuwen hiervan denken.
Als de heren meer informatie wensen kan ik volgende sites aanraden: weljongniethetero, sensoa, mannenseks
Voor de geïnteresseerden in deze specifieke vorm van homofobe discriminatie is er uiteraard een facebookgroep: For this is my blood: (mijn bloed dat niet voor u gegeven wordt)

2.23.2009

Sommige terroristen zijn geen nieuws

Terrorisme, een ander woord voor islamfundamentalisme, zelfmoordaanslagen en de WTC-toren, zou lijkt het toch te zijn.

Neil MacGregor, een jonge Britse fascist bekende tijdens zijn proces in Glasgow dat hij van plan was om de moskee van Glasgow op te blazen en dat hij van plan was om elke week een moslim te onthoofden tot elke moskee in Schotland gesloten was.
Een complete gek dus.
Maar het ergste aan dit verhaal is dat er helemaal geen verontwaardigde krantenkoppen zijn, geen 'analyses' op tv over de link tussen extreemrechts en terrorisme, geen verwijzingen naar vorige bomaanslagen of geweldfeiten door skinheads,...
Neen, helemaal niets.
Als een of andere dementerende jemenitische sjeik een uitspraak doet over gelijk wat, wordt het terreuralarm verhoogd.
Als het op paniekeren en haatzaaien aankomt is het eigen volk blijkt laatst.

Lees vooral de opinietekst van de Scottish Islamic Foundation.

2.22.2009

Iraaks museum terug open

Het Iraakse nationale museum heeft vandaag zijn deuren terug geopend. Na de Amerikaanse invasie werd het museum grondig geplunderd. Van de 15.000 gestolen museumstukken, zijn er nu 4.000 teruggevonden en terug te bewonderen in het museum.meer informatie:
Het Brussels Tribunal dat de oorlogsmisdaden van de VS oplijst heeft een uitgebreid dossier over de vernietiging van het cultureel erfgoed.
wikipedia, de website van het museum.

Ondertussen blijft de bezetting voortduren.

2.20.2009

wie heeft de migratiekraan laten openstaan?

De N-VA, toch een bizare partij. Een paar dagen geleden viel het propaganda-foldertje 'Afrit Vlaanderen' in mijn bus. Niet echt boeiende lectuur. Op de vierde en tevens laatste pagina van dat foldertje stonden enkele 'citaten' van locale N-VA-politici. Een vrij schandalige was die van Sarah Smeyers.Inburgering veronderstelt rechten én plichten. Als eerste partij werkte de N-VA een visie uit over verplichte inburgering. Vervolgens hebben we dit omgezet in Vlaams beleid. Het Vlaams inburgeringsdecreet én de Vlaamse wooncode zorgen ervoor dat nieuwkomers eerst en vooral onze taal leren. Maar ook op dit vlak maakt de Belgische regering er een potje van door haar migratiepolitiek. Franstalige partijen drukten de snel-Belg-wet door en eisen nu een algemene regularisatie van tienduizenden illegalen.

Vlaanderen dweilt de samenlevingsproblemen op terwijl België de migratiekraan laat openstaan.

De openstaande migratiekraan, tienduizenden illegalen, Vlaanderen die zijn best doet, maar de Franstaligen zijn onverantwoordelijke linkiewinkies. Jawada, zoek het verschil met het Vlaams Belang.

Bovenstaand citaat is uiteraard tragisch, hilarisch is echter dat door een of
ander stom toeval Els De Rammelaere en Mark Demesmaeker hetzelfde thema aangrijpen. Op zich niets bijzonders, ware het niet dat deze drie politici een speciale band hebben met elkaar, ze denken en zeggen blijkbaar exact hetzelfde. Wauw, een partij waar alle politici niet alleen zeggen wat u denkt, maar ook nog alles zeggen in exact dezelfde bewoordingen.
Toch maar triestig zene dat parlementairen niet eens een eigen tekstje kunnen verzinnen.

2.18.2009

beveiliging tegen terrorisme versus creëren van een internationale studieomgeving

Kameraden en vrienden, de vertegenwoordigers des volks, er zitten toch tiepen tussen. Vandaag een tragische doch hilarische uitspraak van een van hen:


Hogescholen en universiteiten moeten studenten van buiten de Europese Unie beter screenen bij de inschrijvingen.

Een van de makkelijkste manieren om aan een geldig verblijfsvisum te raken, is je inschrijven aan een hogeschool of universiteit. Voor de scholen zijn die buitenlandse studenten natuurlijk welkom, want ze bezorgen hen een internationaal imago en ze krijgen er bovendien subsidies voor. Maar diezelfde scholen zouden ook moeten beseffen dat veel van die studenten niet altijd naar hier komen om te studeren.

Senator Wille heeft in de krant gelezen dat er in Nederland af en toe ophef wordt gemaakt in sensationele krantenberichten over buitenlandse studenten die 'verdwijnen'. De Nederlandse Onderwijsinspectie heeft er onderzoek naar gedaan. Ze verklaarden: 'wellicht is een deel in de illegaliteit opgelost, aan een andere hbo een studie begonnen of terug gegaan naar het land van herkomst'. Onrustwekkend, wellicht aan een andere studie begonnen! of erger nog 'terug gegaan naar het land van herkomst'. O nee, al die reeds geinvesteerde euro de deur uit. Maakt de senator zich daar zorgen om?

Vooral bij Pakistaanse en Indiase studenten zitten er heel wat tussen die naar hier komen om daarna de grote oversteek te maken naar Engeland. Daarnaast heb je ook de geradicaliseerde moslims, mogelijke terroristen, en de bollebozen uit China, die zich hier schuldig maken aan wetenschappelijke en economische spionage.
Niets dan criminelen!

Het rapport van de Onderwijsspiegel is uiteraard niet van die aard dat onze senator hysterisch moet beginnen doen. De belangrijkste problemen die zij oplijsten: De huidige afspraken over ‘checks and balances’ en de huidige wet- en regelgeving bieden onvoldoende waarborgen dat voor buitenlandse studenten de voorlichting, werving, toelating en de uitvoering van het onderwijs zorgvuldig en adequaat verlopen. Wat zij aanklagen is het feit dat er te geestdriftig gerecruteerd wordt, dat jongeren onvoldoende of niet geïnfomeerd worden over de vooropleiding die ze nodig hebben, de aard van de opleiding waarvoor ze gerecruteerd worden en vooral de 'status' van de instelling waaraan ze gaan studeren. Ook de kwaliteitscontrole op exclusief Engelstalige opleidingen die exclusief gericht zijn op buitenlandse studenten is ondermaats.
Maar daar hoor je de senator niet over piepen, nee, het gaat over het gevaar dat er geradicaliseerde moslims zouden kunnen binnenkomen! Onze senator is blijkbaar geen voorstander van onze discriminatiewetten, noch van de grondwettelijke vrijheid van godsdienst en geloofsovertuiging, noch van het gelijkheidsbeginsels.
Maar god zij geprezen, de Coreliogroep biedt ons op het einde van hun 'artikel' toch enigzins gemoedsrust: In ons land zou de Staatsveiligheid al op de hoogte zijn van het probleem.

wat lectuur voor de 'actieve meerwaardezoeker':
het rapport van de Nederlandse Onderwijsinspectie
enkele 'artikeltjes': in de Volkskrant, transfermagazine, depers, elsevier.
de parlementaire vragen van Geert Wilders, met daarin o.a. volgende hilarische vraag: Bent u het met ons eens dat de beveiliging van ons land tegen terroristen duizend maal belangrijker is dan het "creëren van een internationale studieomgeving"? Zo neen, waarom niet?
VVS eigenste standpunt over studentenvisa

2.15.2009

Grote Arabische Veroveringen

Kameraden en vrienden,

vandaag aandacht voor alweer een nieuw boek, deze keer van uitgeverij Bulaaq. 'De grote Arabische veroveringen. Het ontstaan van het islamitische rijk, van Afghanistan tot Spanje (632-750)', door Hugh Kennedy.

Het ontstaan van het Islamitische wereldrijk een veelbesproken onderwerp, maar helaas ook weinig bestudeerd. De auteur beschrijft het als volgt in de inleiding:

"Een zo snelle en grootscheepse verandering vraagt uiteraard om historisch onderzoek, maar de hoeveelheid toegankelijke literatuur erover is zeer beperkt. Dat is deels een gevolg van territoriale afbakeningen binnen de historische wetenschap. De kloof wordt nog sterker weerspiegeld in de wijze waarop het historisch onderwijs en onderzoek op moderne universiteiten plaatsvindt: de klassieke en oude geschiedenis staan los van de middeleeuwse en islamitische geschiedenis. Dat is deels een gevolg van een linguïstische scheidslijn: historici zijn geneigd een grens te trekken tussen enerzijds diegenen die met Latijnse en Griekse bronnen overweg kunnen en anderzijds diegenen die Arabische en Perzische bronnen hanteren; slechts een kleine groep, waartoe ik beslist niet behoor, kan in gelijke mate met alle bronnen overweg.

De aard van de bronnen heeft historici er ook van weerhouden om helder en duidelijk verslag van deze wereldschokkende gebeurtenissen te doen. Historici zijn weliswaar dol op controversen over interpretaties en benaderingen, maar ten aanzien van de dateringen en de volgorde van belangrijke gebeurtenissen verlangt iedereen zekerheid. Het verhaal over de Arabische veroveringen brengt fundamentele feitelijke vragen met zich mee, bijvoorbeeld over de volgorde waarin de gebeurtenissen tijdens de verovering van Syrië hebben plaatsgevonden en over de datering van de slag bij Qādisiya in Irak; daarover hebben we simpelweg geen zekerheid. Ik heb gepoogd in dit boek een plausibele weergave van de voornaamste gebeurtenissen te geven, maar het zou onjuist zijn om te beweren dat dit de enig mogelijke reconstructie is, of om het feit te verhullen dat ik tot keuzen en oordelen ben gekomen die soms evenzeer op waarschijnlijkheden als op harde bewijzen berusten.

Ook speelt mee dat het onderwerp zo omvangrijk en voor de hand liggend is dat wetenschappers zich er liever niet aan wagen en verwante, kleinere projecten aanvatten die zich beperken tot hun eigen vertrouwde vakgebied. Misschien is het onmogelijk en misschien getuigt het van onbezonnenheid en dwaasheid, maar dit boek wil niettemin juist dit enorme historische thema beschrijven en onderzoeken."

Het boek verscheen in 2007 in het Engels. Daardoor kunnen we al heel wat reviews lezen, hier enkele van de meest toegankelijke: blogcritics, encyclopedia, curled up with a book, newstatesman, Max Rodenbeck in de NYTimes Sunday Book Review, James Buchan 'Children of empire', in The Guardian en Stephan Fidler 'Onward Muslim Soldiers' in de Financial Times.
Beluister zeker ook deze uitzending van BBC 4, Laurie Taylor interviewt er Hugh Kennedy en Ziauddin Sardar.

Hendrik Jan Bakker schreef een eerste review op Wijblijvenhier.nl

Voor de liefhebbers: isbn: 9789064455001 · 2008 - uitgeverij EPO in co-editie met Bulaaq · paperback (15 x 23,5 cm) - 490p. - geïllustreerd met kaarten en vierkleurenillustraties - oorspr.titel: The Great Arab Conquests. How the Spread of Islam Changed the World We Live In - uit het Engels vertaald door Guus Houtzager · prijs: € 34.50

Blut, boden und klimaveränderung?

We horen elke dag spreken over de opwarming van de aarde en de gevolgen die dit zal hebben op onze samenleving. Ik weet niet of al die theorieën kloppen. Maar ik weet wel dat, bij ongewijzigd beleid, de Vlamingen tegen het einde van deze eeuw niet langer in de meerderheid zullen zijn in Vlaanderen. De massale immigratie zorgt voor veel grotere problemen dan de klimaatwijzigingen. Maar daarover mag niet worden gesproken.
Karim Van Overmeire in de 'VL-krant' Oost-Vlaanderen, februari 2009 nr. 2
Karim de senator met een complex over zijn naam, naar eigen zeggen genoemd naar Karim Aga Khan en 'huishistoricus' van het zwart blok.

2.13.2009

Wilders in de frontlinie tegen Londonistan

Geertje Wilders mocht het Verenigd Koninkrijk niet binnen, boehoe. Gelukkig heeft hij zijn speech online gezet, die de hij zou gegeven hebben in het parlementsgebouw. Ik zeg gelukkig want het is weer een prachtig staaltje van walgelijke islamofobie.

The Houses of Parliament is where Winston Churchill stood firm, and warned – all throughout the 1930's – for the dangers looming. Most of the time he stood alone. In 1982 President Reagan came to the House of Commons, where he did a speech very few people liked. Reagan called upon the West to reject communism and defend freedom. He introduced a phrase: 'evil empire'.... Communism was indeed left on the ash heap of history, just as Reagan predicted in his speech in the House of Commons. He lived to see the Berlin Wall coming down, just as Churchill witnessed the implosion of national-socialism.

Today, I come before you to warn of another great threat. It is called Islam. It poses as a religion, but its goals are very worldly: world domination, holy war, sharia law, the end of the separation of church and state, the end of democracy. It is not a religion, it is a political ideology. It demands your respect, but has no respect for you....

Islam means submission, so there cannot be any mistake about its goal. That's a given. The question is whether the British people, with its glorious past, is longing for that submission. We see Islam taking off in the West at an incredible speed. The United Kingdom has seen a rapid growth of the number of Muslims. Over the last ten years, the Muslim population has grown ten times as fast as the rest of society. This has put an enormous pressure on society....

A country whose capital is becoming 'Londonistan'....

Will it still be 'This Is London'? Or will it be 'this is Londonistan'? Will it bring us hope, or will it signal the values of Mecca and Medina? Will Britain offer submission or perseverance? Freedom or slavery?

Als iemand zich nog mocht afvragen waarom hij niet binnenmocht in het VK, ironisch genoeg door de nieuwe antiterrorismewetten die extremisten de toegang tot het land kan ontzeggen.
Hoe het mogelijk is dat dit soort fascistsch krapuul overal zijn haatdragende en vooral wraakroepende zever mag komen verspreiden is mij een raadsel. Hetzelfde ook voor ons volkeigen krapuut dat zelf racistische karnavalsliedjes inzingt 'vlaanderenland is toch geen islamland'.

2.12.2009

beter laat dan nooit - Pete SeegerZou Amerika dan toch aan het veranderen zijn? Een schoolbestuur heeft haar verontschuldigingen aangeboden aan Pete Seeger (this land is your land) in 1960 hadden ze een gepland concert van hem afgeblazen omdat hij geen anticommunistischeverklaring wenste te ondertekenen.Het McCarthysm een beetje meer begraven.

2.11.2009

kardinale verzuchtingen

Wie trouwens wil lachen raad ik aan om de veto van deze week te lezen. Man man, Maarten Goethals heeft zich eens goed laten gaan.

"Over haar interne werking en externe representativiteit regende het al jaren klachten, met als orgelpunt de niet-behandeling van een standpunt inzake studentenarbeid die de achterban schoffeerde in haar democratische positie."
Een blik op het AV-verslag op onze website volstaat.

"mede door haar verouderde standpunten, waarvan sommigen nog dateren van de jaren negentig"
Op expliciete vraag van loko vele jaren terug heeft de AV bepaald welke standpunten nog 'geldig' kunnen zijn. De vergadering heeft zich hierover na rijp beraad en discussie uitgesproken. Alle standpunten die nog als 'geldig' kunnen worden beschouwd staan op onze website. En wat blijkt er staat welgeteld 1 standpunt op onze site uit de jaren '90: Gelijkschakeling sociale toelagen - 16 december 1999 Ik geef een duister kleinlinks standpunt, gelijke sociale toelagen voor hogeschoolstudenten en universiteitsstudenten, het is godgeklaagd.
Nu los van de datum waarop standpunten worden ingenomen komen alle standpunten om de zoveel tijd wel eens terug op de av, als onderdeel van een ander standpunt.

"En dat betekent - vraag het maar aan het kabinet onderwijs - drammerig, onrealistisch, en verkrampt."
Mooi dat de hoofdredacteur van veto het kabinet onderwijs aanhaalde als graadmeter van de studentenstandpunten. Pijnlijk noem ik dat.
Trouwens de onderwijsactoren zijn juist zeer tevreden met onze standpunten, al zijn ze het er belange niet altijd mee eens, ze prijzen de inhoudelijk onderbouwdheid.

Maar mijn persoonlijke favoriet is toch het volgende:
"Een breekpunt in de onderhandelingen is de positie van de betaalde staf, die instaat voor het praktische en voorbereidende werk. De achterban klaagt al jaren over hun immense en oncontroleerbare invloed op de werking. Ook hier een nieuwe start, klinkt het met de dag luider, en dat begint met enkele ontslagen. Wil de commissie resultaten boeken - zoals de terugkeer van LOKO naar VVS - dan biedt het beter gehoor aan deze kardinale verzuchting."
Buiten het feit dat 'de achterban klaagt al jaren' een populistische stelling is als maar zijn kan, en buiten het feit dat de tevredenheidsmeting vorig jaar en het jaar daarvoor een heel ander geluid liet horen mogen ze mij eens zeggen wat die 'immense invloed' dan wel is.
Wat een kardinale verzuchting!

alles op een rijtje

Kameraden en vrienden,
iedereen die een beetje mee is in de 'boeiende' wereld van de studentenvertegenwoordiging weet dat het volop ambiance is.
Speciaal voor eenieder die goed op de hoogte wil zijn van de 'perikelen' hebben we alle relevante informatie verzameld op onze beruchte AV-sectie. Deze is enkel toegankelijk voor vertegenwoordigers van leden van de organisatie en snodaars die het paswoord op een duistere manier hebben weten te bemachtigen. Denk jij ook recht te hebben op toegang tot deze sectie, een eenvoudig mailtje volstaat.

Lucas Catherine brengt inzicht in het Gazaconflict

Voor al wie het ook eens van een ander wil horen:


Met het boekje Gaza legt Lucas Catherine in de toegankelijke stijl hem eigen de politieke en historische mechanismen achter dit conflict bloot.

Een conflict als Gaza maakt de modale nieuwsconsument moedeloos. Want wie meer wil weten dan de juiste dodencijfers, wie achtergronden en oorzaken wil kennen, raakt verstrikt in een van de ingewikkeldste kwesties die de naoorlogse internationale politieke bepalen: het Israëlisch-Palestijnse conflict. En toch kan een mens in amper een paar uur tijd weer grotendeels 'mee' zijn met dit behapbare boekje van veelschrijver Lucas Catherine. De auteur concentreert zich immers op de wezensvragen: waarom staan Israëli's en Palestijnen tegenover elkaar? Hoe evolueert het conflict? Wat zijn de uitgangspunten? Het is een helder maar niet objectief exposé - Catherine is een notoir verdediger van de Palestijnse zaak, een bestrijder ook van de zionistische ideologie en de zionistische lobby. Maar Catherine stopt nooit met argumenteren en uitleggen. Dat maakt dat je af en toe ook helder weet wanneer je het níét met hem eens bent.
Walter Pauli brengt in De Morgen vandaag een kritische bespreking van Gaza, Geschiedenis van Palestijnse Tragedie, het nieuwste boek van Lucas Catherine.


2.10.2009

Gaza, Geschiedenis van de Palestijnse tragedie

Kameraden en vrienden, hoogtijd voor een vleugje reclame.

Een brandend actueel boek, van de hand van Lucas Catherine, Gaza, Geschiedenis van de Palestijnse tragedie. Het boek is doorspekt met zeer aangegrijpende gedichten van Charles Ducal.
Op zich is goed geïnformeerd zijn op zich al reden genoeg om dit boek te kopen, maar voor wie een extra argument nodig heeft, de opbrengst van het boek (de winst zo u wil) gaat integraal naar het Al Awda ziekenhuis in Gaza en de Palestijnse ngo, UHWC. Alle informatie over deze ngo en het ziekenhuis in kwestie vind je bij intal.

Geïnteresseerden kunnen de inhoudtafel en het woord vooraf online lezen.
Een fragment kun je hier nalezen.

Radio 1 bracht vandaag een intervieuw met Lucas Catherine. Dit kun je hier en hier beluisteren.

Tot slot een prachtig gedicht uit het boek:

LAAT ONS PRATEN

Eerst zullen wij u in het zand begraven,
het hoofd vrij zodat het kan spreken
over wederzijds begrip, over vrede,

eerst zullen wij uw akker tot de onze maken,
soldaten plaatsen tussen mijn en dijn,
de camera op ons standpunt plaatsen,

eerst zullen wij al onze doden tellen
van de afgelopen tweeduizend jaar,
u daarmee om de oren slaan

en dan het spuug van onze handen vegen
en besluiten: het is duidelijk,
u wil geen vrede.

Voor de freaks onder ons de gegevens: isbn: 9789064451331 · 2009 · paperback (12,5 x 20 cm) - 168p.
En dan nog de melding dat het boek te koop ligt in de betere boekhandel (maar ongetwijfeld ook in de fnac) voor de prijs van € 15.

Ik zou zeggen veel leesplezier en laat mij weten wat je ervan vond.

2.08.2009

homofobe inburgering waar we weinig last van hebben

Tom Naegels, soms zeer geestig soms arrogant gezeik, om het eens kort door de bocht te zeggen. Deze week brengt hij een stukje over de Chassidische joden en de inburgering.

Na een korte situatieschets brengt hij de discussie tot zijn essentie:
Nieuwkomers worden hier immers verplicht om een inburgeringcursus te volgen, en daar worden zaken in verteld die in strijd zijn met de leer - of ze worden in ieder geval te vroeg verteld, of te weinig omzwachteld, of door de verkeerde persoon. In ieder geval: er wordt iets in gezegd over homoseksualiteit, condooms en abortus, en dat kan niet. Dus: chassidische boycot van de verplichte Vlaamse inburgeringcursus. Waarop: Vlaamse verontwaardiging.

Niettemin is het ook nuttig om stil te staan bij het belang dat wij, Vlamingen, zijn gaan hechten aan een klein aantal seksuele waarden, die meestal zelfs in onze eigen gemeenschap nog sterk gecontesteerd worden.

Zoveel belang, dat ze haast een lakmoesproef worden voor het geïntegreerd zijn van een persoon of een gemeenschap. Homo's, abortus, vrije seks figureren haast disproportioneel hoog op de checklist. Zeker in de publieke discussies over inburgering. Niet toevallig zijn dat libertijnse waarden waar veel traditionelere gemeenschappen moeite mee hebben. Waardoor de indruk ontstaat dat wij ze gebruiken om integratie in 'onze waarden en normen' extra moeilijk te maken.

Ook al zijn grote percentages van de Vlamingen schrikbarend homofoob, als we ons als gemeenschap presenteren tegenover anderen, dan zijn wij plots het Philadelphia aan de Noordzee.

Ongelofelijk juist allemaal. Het is ronduit schrikbarend dat we 'anderen' verplichten om naar een verhaal te gaan luisteren over 'onze normen en waarden'. Alsof elke homofoob gedeporteerd wordt uit België. Het is bijzonder straf het dogmatische discours over normen en waarden.

Maar na al die zeer juiste dingen kan de laatste zin als niets anders beschouwd worden dan puur gezeik:
En we mogen ons die vraag zeker stellen, als het gaat om een groep die hier al decennia is, en waar we inderdaad opvallend weinig last van hebben.
Op wat slaat dat nu weer, alsof er andere groepen waar we 'inderdaad opvallend veel last van hebben'. Alsof de argumenten die hij geeft afhankelijk zijn van de graad van last die 'we' ermee hebben.

2.07.2009

Against the Silence


De Cubaanse revolutie is dit jaar 50 oud jong. Uiteraard heeft de VS zich er nooit kunnen bij neerleggen dat er in hun eigenste achtertuin een eilandje bevond dat betere gezondheidszorg en onderwijs bood aan haar inwoners.
Na de mislukte invasie werd een vuile oorlog ingezet. Anti-Cubaans terrorisme heeft rechtsstreeks nu al meer dan 3.500 slachtoffers gemaakt.
De terroristen lopen in de VS op vrije voeten rond, ondanks al het discours over War on Terror.
Orlando Bosch, bijvoorbeeld, hij is verantwoordelijk voor het neerhalen van een Cubaans lijnvliegtuig op 6 oktober 1976, met de dood van alle 73 passagiers en bemanningsleden tot gevolg.
De Cubaanse regering besliste de terreurnetwerken te infiltreren om verder bloedvergieten te voorkomen. Op 17 juni 1998 overhandigde de Cubaanse overheid een dossier aan het FBI, op basis van door de vijf bekomen informatie. Het FBI arresteerde op 12 september 1998 niet de terroristen, maar wel de vijf Cubanen, die voor de bezwarende informatie hadden gezorgd. Ze werden 17 maanden in eenzame opsluiting gezet, wat het contact met hun advocaten enorm bemoeilijkte. De aanklacht luidde “samenzwering met de bedoeling te spioneren” en “samenzwering tot moord”. Dit is een typisch politieke aanklacht, waarbij enkel de intentie – niet de feiten – bewezen moeten worden.
Na een schijnproces waarbij de jury werd geïntimideerd, de verdachten en hun advocaten geen vrije toegang kregen tot hun dossiers en getuigenissen ten voordele van de vijf niet weerhouden werden, zijn ze in totaal veroordeeld tot 4 maal levenslang en 75 jaar gevangenis!
Ze zitten momenteel in de meest strenge en onmenselijke omstandigheden vast in vijf verschillende staten van de VS, alsof het om staatsgevaarlijke criminelen gaat. De openbare aanklager gaf - een jaar na het proces – zelf toe dat iemand die gezien wordt als een sympathisant van de Cubaanse regering, in Miami nooit een eerlijk proces kan krijgen. Cubaanse atleten kunnen er niet deelnemen aan wedstrijden, Cubaanse films mogen er evenals worden vertoond…
Lees meer

Een aangrijpend portret van de Five:

2.06.2009

zeer uiteenlopende reacties op onderzoek islamofobie

Eind januari kwam het zogenaamde 'islamofobie in Vlaanderen'-onderzoek uit. Dit onderzoek heeft (logischerwijs) allerlei reacties opgeroepen. Een klein overzicht.

Jan Hertogen bekeek het onderzoek op zijn eigen kritische manier en formuleerde een aantal kritische bedenkingen en kantekeningen: De resultaten van het onderzoek dat op 26/01/09 door het Instituut voor Sociaal en Politiek Opinieonderzoek ISPO aan de pers werd voorgesteld, Etnische minderheden en de Vlaamse kiezer - 2007 - ISPO, 2008 is veel genuanceerder dan de onderzoekers laten uitschijnen. Dat is ondermeer het gevolg van de vraagstelling die nog dateert van 1991 (twee jaar na de doorbraak van het Vlaams Blok) en die gedurende 16 jaar werd aangehouden omwille van de historische vergelijkbaarheid. Tevens is de interpretatie van de schaal: Helemaal eens, oneens, niet eens/niet oneens, oneens en helemaal eens gedateerd.
14,3% van de respondenten is het helemaal eens met de uitspraak "De islamitische waarden zijn een bedreiging voor Europa", 34% heeft geoordeeld niet voor dit antwoord te kiezen om welke reden dan ook, in de context van de vraagstelling is men het niet helemaal eens met het dreigingskarakter van de islam. Dat de onderzoekers de percentages op deze beide vragen toch samentellen is een spijtige zaak omdat de nuance van wie het niet helemaal eens is verdwijnt en de 48,3% van de Vlaamse kiezers in het ongenuanceerde kamp van de Vlamingen geduwd wordt die de islamitische waarden als een bedreiging voor Europa zien. Maar daar blijft het niet bij. Op basis van deze uitspraak worden zij ook nog eens 'islamofoob' genoemd, een ongegronde uitspraak die een feitelijke devaluatie inhoudt van dit begrip en de achtergrond ervan.
Aan het slot van zijn artikel wijst hij met een beschuldigende vinger naar de ongelijke behandeling van de Islam als godsdienst door de Belgische Overheid: Waarom de 'minderhedenorganisaties' evenwel nalaten de vinger te leggen op de wonde van de ongelijke behandeling van de islam als erkende godsdienst sinds 1974 blijft een vraag. Er zou kunnen nagegaan worden in welke mate de exclusie van de islam en de niet toepassing van de grondwettelijk gewaarborgde gelijke behandeling van de islam sinds haar erkenning in 1974, een cruciaal element is in de negatieve perceptie. Zeker omdat de toetsteen van de gelijke behandeling de gelijke materiële ondersteuning is. Wie voor de grondwet ongelijk is zal het ook wel verdienen, is de gemakkelijke conclusie van de burger, terwijl het de Overheid zelf is die de scheiding tussen Staat en Godsdienst al decennia schendt wat de islam betreft.
Tenslotte wijst hij ook op 'het groeiende links-progressieve hiaat': Met de reportages en het boek van Jan Leyers, De Weg naar Mekka werd een brug opgeblazen tussen de moslims en de Vlaamse goegemeente. Meer en meer wordt het links-progressieve meegetrokken in een ongenuanceerd en ideologisch discours met alsmaar verdere stigmatisering en 'ontmenselijking' van de 'moslims'. Het 'terrorisme is daarbij het grote kwaad dat verbonden wordt met een godsdienst en haar gelovigen. Het terrorisme wordt voor de islam wat het communisme was voor de joden in het door het nationaalsocialisme gecreëerde beeld.

Het overgrote merendeel van de reacties draaien niet zozeer over het onderzoek an sich, maar over islamofobie. De auteurs in kwesties geven hun verschillende meningen over islamofobie, de oorzaak of achtergrond, en enkelen reiken mogelijke oplossingen aan.

Pascal Debruyne, Ico Maly en Bleri Lleshi: "Hoe meer de welvaartstaat lijkt weg te ebben onder druk van de economische globalisering en hoe dieper de kloof tussen “have’s” and “have not’s” wordt, hoe meer de externe vijand in het vizier komt. De sociaaleconomische bedreiging, de klassenfactor en de angst voor verdere deregulering en delokalisering, voedt deze schimmel waarop het racisme en xenofobie weelderig voort tiert. ‘De islam’ en ‘moslims’ dienen hier deels als “afleidingsmanoeuvre”. Sindsdien heeft dit discours gestaag aan invloed gewonnen over de ganse wereld en worden structurele sociaaleconomische problemen (zoals werkloosheid, criminaliteit, …) en geopolitieke drijfveren gecamoufleerd door het discours van de botsing der culturen."

het Minderhedenforum: het is droevig gesteld met de openheid van Vlaamse kiezers tegenover hun islamitische buren. Een verrassing kunnen we dit niet noemen. Moslims – en etnisch-culturele minderheden in het algemeen – voelen hun negatief imago in de maatschappij al jaren als een toenemende last. Niet enkel lijden hun zelfbeeld en identiteitsontwikkeling eronder, ook hun reële kansen om het te maken worden erdoor ingeperkt. Personen die een job aan hun neus voorbij zien gaan omwille van zijn afkomst of geloof zijn geen alleenstaande gevallen.

Wanneer etnisch-culturele minderheden deze onrechtvaardige behandeling aanklagen, wrijft men hen al snel een slachtoffercultus aan. Het onderzoek van de KULeuven bewijst echter dat er wel degelijk een probleem is met hoe onze samenleving naar minderheden kijkt. Zoals Prof. Swyngedouw terecht aanhaalt: deze houding legt een zware hypotheek op de ambitieuze toekomstplannen die de Vlaamse Regering onlangs in het Pact 2020 bezegelde. Nochtans stemt het negatief beeld dat deze Vlamingen hebben helemaal niet overeen met de realiteit. Ook etnisch-culturele minderheden zijn in de eerste plaats gewone mensen, met familie en vrienden, die genieten van een goed gesprek en zich ergeren aan het slechte weer.
De vraag is bijgevolg vanwaar dat negatief imago komt. Media dragen hier een grote verantwoordelijkheid. De meeste Vlamingen hebben namelijk in hun dagelijks leven immers nauwelijks contact met mensen van andere afkomst of met een andere levensovertuiging. Ze zijn m.a.w. afhankelijk van media om zich een beeld te vormen over deze groepen. Die berichtgeving wordt verondersteld de gemiddelde Vlaming correct te informeren. Net daarin schieten media helaas schromelijk te kort. Eenzijdige en negatieve berichten domineren. Islam komt vooral aan bod als het over problemen gaat. Media hebben nu eenmaal oog voor wat negatief is, voor wat fout gaat in een samenleving. Goed nieuws is geen nieuws.

Heel wat politici lieten hun licht schijnen over deze kwestie:

Ludo Sannen ziet een groot gemis in het ontbreken van in ons land opgeleide moslimkaders. Hij pleit voor een onafhankelijk instituut voor islamitische studies. Een dergelijke opleiding is een conditio sine qua non om de islam beter in de Europese traditie in te bedden. Het huidige, beperkte aanbod aan opleidingen, beantwoordt niet geheel aan de vraag. Uit onderzoek blijkt dat moslims, en zeker de jongere generatie, van hun imam praktische raad verwachten over het leven als moslim in een Europese context. Hetzelfde geldt voor islamleerkrachten en islamitische consulenten. Ze moeten vertrouwd zijn met de uitdagingen en kansen die onze westerse samenleving biedt.

Marino Keulen noemde het onderzoek 'opmerkelijk': Het gaat hier om een belangrijk samenlevingsprobleem, en de resultaten van de studie intrigeren mij. Ik wil van de auteurs dan ook graag preciezere cijfers krijgen en te weten komen hoe zij aan hun resultaten gekomen zijn.
Hij ziet ook een belangrijke verantwoordelijkheid bij de media: Mensen voelen zich onveilig door wat ze in de media zien en horen over grote terreurdaden, terwijl gewone moslims die daden evengoed verafschuwen. Bovendien kennen we elkaar niet echt goed, en onbekend maakt onbemind.
In P-magazine laat hij volgende woorden opgetekenen: Veel mensen weten eigenlijk niets af van de islam. Het enige wat ze wel weten, zijn de dingen die ze ooit op tv gezien hebben, zoals terreuraanslagen en taliban-toestanden. Eigenlijk hebben we de islam in ons land ook een beetje doodgezwegen, terwijl het net een van de snelst groeiende religies van ons land is. Sinds die godsdienst in 1974 in België erkend is, hebben we er verder niets meer mee gedaan.

De reacties van Turtelboom, Vogels en Gennez zijn opgetekend door De Standaard.

Een opmerkelijke bijdrage aan het debat werd geleverd door de Leuvense schepen Ridouani: ik stel vast dat toch 52 procent van de Vlamingen een positieve houding heeft en niet meteen een bedreiging ziet in de islam. Maar dit betekent zeker niet dat ik geneigd ben de maatschappelijke stress rond islam onder de mat te vegen. Integendeel zelfs.
Hij verwijst naar de lange geschiedenis van islamofobie in Europa: De culturele kloof tussen Europeanen en moslims is op die manier historisch gegroeid en vandaag nog lang niet weggewerkt. Autochtone Vlamingen moeten bovendien beseffen dat ze de realiteit niet kunnen ontkennen: allochtone moslims zijn en blijven hier. We hebben geen andere optie dan te leren samenleven. Het bestrijden van kansarmoede en een gedifferentieerd integratiebeleid zijn belangrijke sleutels.

Fouad Gandoul: Het ontstaan van een coherente politieke maatschappij, aldus John Locke, hangt af van de bereidwilligheid van de individuen om zich aaneen te sluiten tot één gemeenschap. De civiele maatschappij alsook de overheid moeten alles inzetten om een versterkte democratie gebaseerd op inclusief burgerschap mogelijk te maken.

Dirk Geldof: Het valt op hoezeer de debatten tegenwoordig over de culturele verschillen gaan, terwijl de groeiende etnische ongelijkheid naar de achtergrond verdwijnt. Nochtans zijn beide debatten onlosmakelijk verbonden.

Islamofobie wordt door nogal wat mensen 'verstaanbaar' geacht, logisch, of zelfs lovenswaardig. Hieronder een kort overzicht van auteurs die naar buiten komen met een (semi-)islamofobe opinie, waarbij ze zeer duidelijk het slachtoffer met de vinger wijzen.

Staf De Wilde: Zolang een boek uit de 7de eeuw wordt opgelegd als de ene onfeilbare bron van alle kennis en moraal is het onmogelijk om toe te treden tot de moderniteit en zolang zal de islam geconfronteerd blijven met afwijzing en achterdocht.

de vlaamse blogger Don Viona: de enige vragen die ik mijzelf stel na jaren van confrontaties in Gent... is er werkelijk geen gevaar dat wij ons moeten aanpassen aan Moslim normen...en moeten wij zo tolerant zijn dat het echt vervelend word..en waarom word kritiek altijd onmiddelijk als racisme beschouwd ?

Wim van Rooy kon zich uiteraard niet inhouden, gratis publiciteit voor zijn nieuwste boek is altijd mooi meegenomen, zijn stuk droeg de veelzeggen titel Islamofobie en waar ze vandaan komt: Moslims zijn mensen zoals niet-moslims, maar ze zijn tot vijandigheid jegens niet-moslims geconditioneerd door de ideologie die Mohammed vastlegde in de koran.
Maar het ware raadsel in dezen bestaat hierin: hoe komt het toch dat zovele progressieven, linksen en oerchristelijke mensen zo'n bord voor hun kop hebben en niet willen inzien dat men hier met een systeem te maken heeft dat onwrikbaar meent wat het zegt! Het gebeurt wel meer dat gewone mensen wat meer gezond verstand hebben dan intellectuelen, maar hier is het werkelijk verpletterend... Men verkiest, zoals ten tijde van het fascisme, een verderfelijk appeasement boven inzicht in de boosheid. Men heeft blijkbaar niets geleerd: historia non magister. Misschien daar eens een enquête over houden?

het extreemrechtse BrusselsJournal publiceerde volgend stukje proza als antwoord op de bijdrage van Ridouani: Ja, het is toch wat met die historische argwaan van Europa: drie keer letterlijk het mes op de keel gezet gekregen, en nog niet willen snappen dat de islam de godsdienst van de vrede en de positieve bijdragen is. Wat kwamen die islamitische legers in 732 in de Franse stad Poitiers zoeken – geschriften van Aristoteles soms die dringend naar het Arabisch vertaald moesten worden om ze voor de toekomst te bewaren? Werden Granada en Cordoba veroverd –ik had bijna «bloedig» veroverd geschreven, maar dat kunnen we wel uitsluiten aangezien het over een islamitische verovering ging, en geen christelijk herovering– werden Granada en Cordoba dus door die islamitische legers veroverd om enkele belangrijke wiskunde principes hun ingang te doen vinden in Europa? En kwam ten slotte het beleg van Wenen in 1683 er omdat islamitische legers het niet meer konden aanzien dat Europa er artistiek totaal achterlijk bijliep? Me dunkt dat de ondervoorzitter van de SLP in zijn stukje een wel heel bijzondere interpretatie van de geschiedenis voorlegt, maar het kan natuurlijk altijd aan mijn islamofobie liggen…
ook prachtig is deze paragraaf: Bovendien stellen noch Mohamed Ridouani, noch Naima Charkaoui zich de vraag waarom precies de islam zoveel te lijden heeft onder negatieve berichtgeving en historische argwaan, terwijl het boeddhisme, hindoeïsme en mozaïsme daar duidelijk veel minder last van hebben. Een boeddhistisch-hindoeïstisch-mozaïsch-christelijke samenzwering tegen de islam? We zouden het eens aan de nabestaanden van de boeddhistische versie van 9/11, de hindoeïstische 3/11 of de mozaïsche 7/21 gevraagd hebben, maar om één of andere reden bestaan die niet. Een islamofobe vaststelling?

Natuurlijk konden ook de (extreem-)rechtse politici niet ontbreken in dit lijstje:

Jurgen Verstrepen: Ik denk dat de Vlaming heel veel moeite heeft gedaan om 'hen' net wél te kennen. Liefde moet van 2 kanten komen. Dat schuldgevoel aanpraten is een steeds weer terugkerende techniek van de politiek correcten.

Dedecker: Misschien heeft onze Bange Blanke Man er genoeg van dat onze maatschappij door het stof gaat voor absurde multiculturele dogma's en wetenschappelijke onzin zoals het creationisme, die de verworvenheden van de Verlichting en de wetenschap trachten te overheersen. Het maatschappelijk leven berust op onderling vertrouwen. Als de cultuur en de waarden te veel verschillen en het referentiekader zoek is, wordt het onderlinge vertrouwen aangetast.In het zelfde extreem-rechtse straatje, Filip DW: Als islamofobie betekent dat men islamokritisch is, dan meen ik dat het de plicht is van eenieder om islamofoob te zijn. Als islamofobie betekent dat men de islam ziet als een bedreiging dan is het de plicht van eenieder om islamofoob te zijn. De politieke ideologie van de islam en de radicale islam vormen inderdaad een bedreiging voor onze Vlaamse en Europese culturele eigenheid en identiteit. Europa mag nooit Eurabia worden!

Een reactie van AFF kon uiteraard niet uitblijven: Er kan nog meer geantwoord worden op de ooglap-visie van Dewinter over de islam (kritiek op het ‘politieke correcte denken’ over de islam bijvoorbeeld haalt wél de opiniepagina’s van de kwaliteitskranten, de voorbije week onder andere nog Wim Van Rooy in De Standaard en Joost Zwagerman in De Morgen) maar meer over de islam(kritiek) een andere keer. Alleen nog dit: als Dewinter beweert dat de Vlamingen wél weten wat de islam inhoudt, waarom brengt hij op 2 maart dan nog zijn boek Inch’Allah? uit? Hij mag dat natuurlijk – “vrijheid van meningsuiting…” – maar is dat dan nog wel goed besteed geld? Of is het de bedoeling nog wat olie op het vuur te gieten?

De Gentse vmo'er Francis Vande Eynde heeft ook een leuke denkpiste: Maar ze (politici) zijn in dit bedje nog erger ziek. Ze hebben een naam willen geven aan de negatieve houding van de bevolking t.o.v. de islam. Namelijk: islamofobie. Een fobie is zoals u wel zult weten een ziekte (denk aan claustrofobie, een ziekelijke angst om opgesloten te zijn, of aan agorafobie: een ziekelijke pleinvrees). Het gaat hier dus volgens hen niet over om het tegenspreken van een politiek standpunt, maar wel om het uitroeien van een epidemie die blijkbaar de gedachtegang van vele mensen heeft aangetast. Voelt u het totalitair angeltje in deze redenering zitten?

Voor de liefhebbers is er nog het interview met Joost Zwagerman in Phara.

2.01.2009

De oorlog tussen arm en rijk

Vranckx, je weet wel dat 'programma' van de vrt dat elke week een nieuwe reportage van Channel 5 voorziet van Nederlandstalige commentaar, bracht deze week een reportage over de Filippijnen. Daarin werd uitgebreid aandacht besteed aan de politieke moorden en verdwijningen.

"In de Filipijnen woedt een oorlog tussen arm en rijk. Aan de ene kant een rijke minderheid die met de steun van de regering de economische en politieke leiding van het land in handen heeft. Aan de kant van de armen een gewapende rebellengroep."

De reportage is geheel en al gratis online te bekijken.