12.31.2009

Gelukkig 2010!!!

Uw Kameraad Harko wenst eenieder een zeer vreugdevol en uitermate gelukkig 2010.
Kameraad Harko staat ook in 2010 ter uwer beschikking voor gebeurlijke drankgelagen, cafebezoeken en andere sociale gelegenheden.Bovenstaande tekening werd u gebracht door Freddy, het groene ultravulgaire marswezen, waar ik met veel plezier reclame voor maak:

12.29.2009

'mijn kinderen groeien op in een heel ander land'

Çilay Özdemir, journalist van Turkse afkomst bij het Nederlandse Trouw, brengt deze week een geestig stuk vol nostalgie over haar kindertijd en vol ongerustheid over haar kinderen, die moeten opgroeien in een geheel ander land, waarin moslims een probleem zijn en waar er over vrijwel niets anders gesproken wordt. Al is het, naar mijn goesting, wat te pessimistisch geschreven, toch legt het de vinger op de wonde. Er wordt over niets serieus meer gesproken, islam is hét probleem geworden en tevens het enige gespreksonderwerp. Wat moeten allochtonen nog doen, wat moeten moslim doen? Extreem-rechts en de tsumani aan islamofoben geven de mensen het gevoel dat er werkelijk geen andere problemen zijn, en dat het hoofdprobleem niet de crisis is, over de ecologische ramp die ons boven het hoofd hangt, maar de boosaardige hordes - the enemy within. Er wordt ook zeer bewust een spanning opgebouwt, die volgens mij niet te onderschatten is, een spanning van wij tegen zij, een spanning die weinig anders kan doen dan op een gegeven moment uitbarsten. Het is te hopen dat deze extreem-rechtse demogogen en islamofoben gestopt worden voor ze nog serieuzere schade kunnen te weeg brengen.

"Nog een paar dagen en we gaan het nieuwe decennium in. Een stralende glimlach zal zich spontaan om mijn lippen vormen als ik op oudejaarsavond naar mijn twee zoontjes kijk. Ze zijn twee jaar geleden geboren en ze zijn het mooiste wat mij is overkomen.

Toen ik met mijn ouders midden jaren zeventig naar Nederland kwam, waren we Turken. We werden aangesproken op onze Turkse afkomst, mensen stelden vragen over Turkije (hebben ze daar bakstenen huizen?), en onze Turkse gastvrijheid werd hoog gewaardeerd door onze Nederlandse kennissen en buren die we thuis uitnodigden. Niemand zat zonder een baan of ziek thuis. De migranten waren toen nog jong en er was genoeg werk. Islam was toen ook geen nationale issue. Niet onder de migranten maar ook niet tussen de migranten en Nederlanders. Je was in die periode eerst Turk, dan immigrant, en daarna moslim.

Het was een tijd waarin de immigranten monter en hoopvol waren. Over Nederland klagen, deden mijn ouders niet, ze waren redelijk tevreden met dit land. Andere Turkse vrienden en kennissen eveneens. Beleefdheid was in die tijd de norm en dat voelde je. Beledigen was niet de nieuwe sport waarin je kon uitblinken.

Mijn zoontjes groeien nu op in een totaal andere Nederland. Ze zijn in de eerste, tweede en derde plaats moslim en in de vierde plaats een peuter. Islam is hét gespreksonderwerp, wordt als het nieuwe gevaar voor de wereldorde en voor de rechtsorde in Nederland gezien. Moslims zijn potentiële terroristen. Ze zijn intolerant en hangen een achterlijk geloof aan. Westerlingen hebben het licht gezien, moslims leven in donkerte. De PVV groeit met de dag vanwege haar angstkwekerij voor een tsunami van islamisering in Nederland.

Wat mij zorgen baart, is dat schofferen en beledigen blijkbaar de norm is geworden.

De afstand tussen moslims en autochtonen is groter geworden, bewijst wetenschappelijk onderzoek. Respect, fatsoen en beleefdheid worden als een zwakte gezien. Ik heb nog nooit zo vaak meegemaakt dat ik buitenshuis als een kind werd toegesproken. Nederland lijkt massaal van zins moslims te ’heropvoeden’: zo doen we dat hier niet.

Het ergste is nog wel dat het nergens ánders meer over gaat dan moslims versus Nederlanders. Immigranten en hun kinderen zijn bezorgd, weten zich geen houding te geven omdat ze in principe van Nederland houden en dit hun thuis voelen. Maar de sfeer? Wat moeten ze daarmee? Hun geloof willen ze niet afzweren, en ze herkennen zich niet in het karikaturale beeld dat moslimfundamentalisten en Geert Wilders van hun geloof presenteren. Emigreren naar het land van hun ouders is ook geen optie want wat moeten ze daar?

Kon ik maar aan mijn kinderen het positieve Nederland geven van mijn kindertijd."

12.28.2009

Ten Oorlog tegen de islam!

Lucas Catherine publiceerde vorige week een opmerkelijk opiniestuk op indymedia.be over (hoe kan het ook anders) het veelbesproken islamdebat. Enkele zeer rake passages:

"Meer en meer blijken er zich twee kampen af te tekenen in het intellectuele debat over de islam. Een groep schaart zich achter de demonisering van de islam die gebeurt in het kader van een nieuw vijandbeeld dat oorlogen in Irak, Afghanistan en straks misschien Iran moet aanvaardbaar maken. Anderen weigeren daar aan mee te doen. De islamofoben affirmeren zich ter zelfde tijd als onvoorwaardelijke verdedigers van het Westers bastion Israël. Voorts gebruiken ze de hoofddoek als rode lap om op het gevaar van een interne islamitische vijand te wijzen die ons zou bedreigen. Ze zoeken daarbij toenadering tot de theoretici van de Onafhankelijke Vlaamse Identiteit (Gravensteengroep).

De manier waarop intellectuelen in Vlaanderen zich tegenwoordig positioneren doet mij sterk denken aan de periode voor de Eerste Wereldoorlog. Toen raakte de linkerzijde en meer bepaald de arbeidersbeweging verdeeld in twee kampen: het anti-oorlogskamp dat zich keerde tegen steeds sterker wordende oorlogspropaganda: communisten en anarchisten, en de sociaal-democratie die mee stapte in de oorlogsretoriek en de vijandbeelden die werden opgebouwd. Iets gelijkaardigs speelt zich nu af in het intellectueel milieu.

Het Ten Oorlog klinkt steeds sterker. Deze oorlog wordt al gevoerd in Irak en Afghanistan, Iran ‘moet’ volgen. Een vijandbeeld is nodig en dat is ‘de islam’ geworden, die steevast verweten wordt fascistisch te zijn en met de nazi’s te hebben samengewerkt. Tenoren hiervan zijn Wim Van Rooy, Benno Barnard en ook Mia Doornaert.

En dan is er hun tweede thema: Israël wordt steevast opgevoerd als een bastion van westerse beschaving tegen de Arabische barbarij.

Onze oorlogstrommelaars zijn dan ook geweldige verdedigers van de staat Israël.

En natuurlijk keren deze schuintamboers zich ook tegen de moslims in België. Hier gebruiken ze de hoofddoek als rode lap om op het gevaar van een interne islamitische vijand te wijzen die ons zou bedreigen.

Een derde tendens die deze voormalige progessieven kenmerkt is hun toenadering tot vlaams-nationalisten en separatisten zoals de Gravensteengroep. Immers, als de islam de vijand is, dan zijn de moslims onder ons een bedreiging voor onze identiteit. Al wie zich inzet voor een echte Vlaamse zelfstandigheid en identiteit, zoals de Gravensteengroep wil men dan ook van dit gevaar overtuigen.

Daarom is het nodig om deze Vlaamse identiteit die men ons sinds de jaren 1980 probeert in de strot te duwen permanent te bekritiseren op zijn parochialisme en zijn etnocentrisme. Culturen botsen niet, culturen overlappen en nemen van elkaar over. Identiteiten zijn meervoudig en als ze zich construeren tegen andere identiteiten dan is het als tweelingbroers, ook al gedragen die zich soms als Cain en Abel.

Deze voormalige progessieven stellen zich ten dienste van het Ten Oorlog! waartoe rechts in Amerika én Europa oproept. Ze worden de waakhonden van rechts, en aan hun scheldpartijen te horen worden ze straks misschien de bloedhonden van rechts. En zij hebben de tijdsgeest mee.
Het diaboliserende discours tegen de Islam is algemeen. U moet er maar de recente boeken van Ico Maly en Sami Zemni, op nalezen. Zij beschrijven duidelijk hoe het integratiedebat verschoof van een sociaal-economisch niveau (achterstelling, werkloosheid, racisme) naar een louter cultureel niveau waarbij de nieuwkomers zogezegd onze waarden en normen niet willen aanvaarden, omdat hun achterlijke godsdienst en cultuur dit verhinderen:

“Cultuur is vandaag het belangrijkste probleem in onze media, terwijl het slechts een handig alibi is om te zwijgen over zaken die er echt toe doen.” (Ico Maly). Hij behoort tot het andere kamp. Het kamp van Tom Lanoye, Bambi Ceuppens, Karel Arnaut, Kristien Hemmerechts… en niet te onderschatten intellectuelen die volgens de islamofoben tot de interne vijand behoren zoals Sami Zemni, Nadia Fadil (“Fuck Fadil! Alma Mater: ontsla het serpent!” volgens Benno Barnard op zijn blog)."

12.26.2009

Superpower


In deze kersttijden is er op tv blijkbaar nog minder het bekijken waard dan anders. Gelukkig is er op het internet genoeg te zien.
Vandaag reclame voor de bijzonder zienswaardige documentaire 'Superpower'. In deze documentaire wordt de positie van de VS sedert WOIIals supermacht onder de loep genomen. Aan het woord onder andere Bill Blum, Chalmers Johnson, Michael Chossudovsky en Noam Chomsky.

meer info op de officiële website van de film.

Dus als remedie tegen kerstverveling, downloaden die handel, of online kijken op youtube:Veel kijkplezier

12.25.2009

vrolijke kerst!

Voor al diegenen die het vieren,

een vrolijk kerstfeest!

(de prachtige kerststal van de Sint-Annakerk te Gent)

12.24.2009

Moslimhobbyisme

De Nederlandse antropoloog Martijn De Koning schreef een zeer vermakelijke analyse over het zeer populaire fenomeen 'Moslimhobbyisme'. De analyse is verwant aan de analyse van het moslimbashen dat we gisteren aanbeveelden.

Om een degelijke moslimhobbyist te worden kun je je verdiepen in volgende stelregels:

  1. Ook al zijn er geen moslims, het is toch hun fout.

  2. Theologie en exegese kan iedereen en direct. En je kan er alles mee verklaren.

  3. Je vind altijd een wacko die zegt wat je maar kunt bedenken.

  4. Als moslims eens iets zinnig te zeggen hebben, dan is het allemaal onzin

Deze aanbeveling is gebaseerd op Nederlandse voorbeelden, maar ze is, zoals je kunt lezen, o zo toepasbaar op onze Vlaamsche situatie.

"Moslimhobbyisme, een woord uitgevonden door de Telegraaf. Gefeliciteerd. Volgens de Telegraaf zien we een ware tsunami aan Nederlandse instituties die buigen voor de islam. Niet alleen nu in de feestmaand, maar het hele jaar door treft ons deze rampspoed door een groeiende moslimpopulatie die volgens de Telegraaf maar weinig op heeft met de Nederlandse normen en waarden. De Telegraaf noemt als voorbeeld van dit moslimhobbyisme de zaak van advocaat Enait die nu door het Hof is gevrijwaard van een straf voor het niet begroeten van de islam. Maar liefst de hele wereld wordt door deze man op z’n kop gezet volgens de Telegraaf en dat vanwege een houding die niet in overeenstemming is met de islam.
Nu, of dat laatste nu wel of niet waar is, dat is natuurlijk het eigenlijke moslimhobbyisme. Allereerst het stellen dat het verwijderen van kerstbomen e.d. te wijten is aan de islam en moslims terwijl die in geen velden of wegen te bekennen zijn en aan wie niets gevraagd is.
"

"Ten tweede door te gaan uitleggen wat nu wel of niet des islam is. Of dat nu wel of niet klopt, sinds wanneer is de Telegraaf een theoloog?"

"Dat soort exegeses is per definitie nutteloos en onzinnig. Het is makkelijk te weerleggen door tegen voorbeelden te geven. Wat belangrijk is is de suggestie dat dit de enig juiste interpretatie is."
"Een glasharde leugen dat er onder moslims weinig of geen meningsverschil bestaat. Het negeert 1400 jaar aan discussie en interpretatie door moslimgeleerden en ‘gewone’ moslims en negeert ook dat er nu fundamentele verschillen van meningen over de teksten bestaan. Deze vorm van exegese door pseudo-wetenschappers en charlatans, zichzelf overigens liever ‘islam-critici’ noemend, is een vorm van hobbyisme; een leuk tijdverdrijf maar meer ook niet. Maar ook bij anderen komen we het wel tegen zoals bij Job Cohen die van de weeromstuit meent dat wetenschappers ook de andere kant van de islam moeten laten zien en die wil weten of islam zich met democratie verdraagt of een Femke Halsema die ook lijkt te denken dat politici aan godsdienstkritiek (en dus exegese) moeten doen."

"Een derde vorm gaat niet zozeer om het zelf uitleggen wat ‘islam zegt’, maar over het zoeken naar islamgeleerden die de eigen interpretatie van de islam bevestigen."

"Een vierde vorm is het weerleggen van uitspraken van moslims over de islam, met behulp van een eenzijdige kijk op de sociale werkelijkheid. Iets waar vooral figuren als de redactieleden van Geenstijl.nl en sommige reaguurders aldaar een mond vol van hebben."

"Dat laatste gebeurt niet zozeer uit een anti-islam gevoel (ten minste niet meer dan onder de gemiddelde PVV aanhanger), maar vooral ter vermaak en uit scoringsdrift (hits)."

"Het interessante hieraan is dat door deze vier vormen van moslimhobbyisme (waar dus geen moslim aan te pas hoeft te komen) de islam een betekenisvol systeem wordt voor niet-moslims. Om de wereld om hen te begrijpen, te verklaren en al naar gelang te handelen ziet men de wereld door hun eigen islambril. Het is er één die niet persé verbonden is met de islamitische tradities onder moslims, maar die vooral aangeeft wat sommige niet-moslims persé niet willen (wat men dan wel wil blijft onduidelijk). Hele volksstammen van het plebs van de reaguurders van Geenstijl tot elitaire columnisten van de Volkskrant en van politici tot huisvrouwen houden zich hiermee bezig. Het is een vorm van postzegelverzamelen vermengd met het gezelschapsspel Ganzenborden. Aardig vermaak, als we maar niet denken dat het ook maar enig verband heeft met de realiteit van alledag."


12.23.2009

Moslimbashen voor beginners

De Nederlandse politicoloog Ewout Butter is zeer begaan met de Nederlandse rechtse populistische politici. Ten behoeve van de maatschappelijke groep die het niet altijd gemakkelijk heeft, heeft hij een reeks aanbevelingen uitgewerkt: 'Moslimbashen voor beginners. Tips voor rechtse populisten'.
"Beste rechtse populist, de PVV heeft landelijk een grote aanhang, waarvan veel mensen zich niet (meer) vertegenwoordigd voelen door de andere landelijke partijen. Omdat de PVV bij de komende gemeenteraadsverkiezingen slechts in twee gemeenten meedoet, is er voor u, als rechtgeaarde rechtse volksvertegenwoordiger, in uw dorp veel te winnen."
Een onmisbare reeks tips waarin onze eigenste Vlaamsche islamofoben zeker veel van zichzelf zullen in herkennen.

"Het gevaar wordt, uiteraard, gevormd door moslims. Het is misschien niet erg origineel om moslims als zondebok te kiezen, maar het blijkt wel bijzonder effectief. Het is een gemakkelijk te herkennen groep met hun mallotige baarden en hoofddoeken, om maar niet te spreken over die levensgevaarlijke boerka’s en minaretten."

"De Linkse Kerk maakt het u bovendien gemakkelijk: daar schieten ze op de een of andere manier in een kramp wanneer er kritiek op moslims of de islam wordt gegeven.
Maak het die linkse islamofielen extra moeilijk door een angstvisioen te schetsen waarin de moslims juist typisch links-liberale verworvenheden als de emancipatie van de vrouw en de homo bij het oud vuil zullen zetten."

"Hanteer de volgende overzichtelijke vergelijking: allochtoon = moslim = extremist."

"Spreek niet negatief over ‘moslims’, maar wel over hun ideologie, de islam. Dit uit juridische overwegingen."

"Kruip zelf in een slachtofferrol. Speculeer over een cordon sanitair, toon u snel beledigd en gekwetst, verwijs als het even kan naar een mogelijke bedreiging waarop uiteraard moslims het alleenrecht hebben. Het wekt medelijden bij uw achterban die zich gemakkelijker met slachtoffers kan identificeren en verlamt uw tegenstanders. Verwijt tegelijkertijd moslims dat juist zij in een slachtofferrol kruipen."

"Ontmenselijk burgers waar u het niet zo op heeft. Gebruik daarom beeldspraak als straatterroristen, rifratten en geitenneukers." Slangen is in Vlaanderen een populaire, serpenten en ander kronkelend ongedierte.

"Toon u een ware theoloog en strooi kwistig met die citaten uit de Koran, uiteraard alleen wanneer ze uw betoog ondersteunen."

"Verwijs altijd naar de islamitische wereld als een groot, machtig monolitisch blok en ontken dat de islam vanaf haar oprichting uiteengevallen is in vele elkaar bekampende stromingen en vormen van volksislam.
Hanteer dezelfde stelling als de salafisten, namelijk dat er maar één interpretatie van de islam mogelijk is en iedere moslim uiteindelijk een fundamentalist is."

"De mening van een moslim deugt niet tot het tegendeel is bewezen. Het begrip taqqiya is het ultieme middel om iedere uitspraak van een moslim verdacht te maken. Iemand te beschuldigen aan taqqiya te doen is een effectieve methode om iemands mening bij voorbaat verdacht te verklaren en het geeft de verdachtmaking ook nog enig theologisch gewicht."

"Tot slot: een moslim kan nooit één van ons worden. We blijven hem of haar daarom tot in generaties allochtoon noemen en trekken de integriteit van schijnbaar geïntegreerde moslims in twijfel door ze het label ‘wolf in schaapskleren’ te geven."

Je ziet het een uitstekende lijst aanbevelingen. Maar ik vrees dat de meeste Vlaamsche islamofoben deze aanbevelingen niet nodig gaan hebben, Philip, Jean-Marie, Benno, Wim en andere voorvechters van een Blank, euh islamvrij Vlaanderen zijn reeds zeer goed op de hoogte van de trukken van de foor. Maar bon, er is altijd nog plaats in Vlaanderen voor andere islamofoben. Hoe meer zieligen, hoe meer vreugde luidt het mooie spreekwoord.

12.22.2009

'Islam is inferieur!' (Benno strikes again)

Benno Barnard, een van de laatste verdedigers van onze normen en waarden en de joods-christelijke beschaving, laat zich in Knack deze week weer van zijn beste kant zien.

Ik ben geen doemdenker, er komt vast wel weer een nieuw avondland. Maar ik geloof in grote periodes. En ik denk dat we tussen 1500 tot 2000 zo'n grote periode hebben meegemaakt. De uitvinding van de boekdrukkunst, de humanisten, de moderne tijd aan de ene kant en de digitale revolutie met nine eleven aan de andere kant markeren een bepaalde era die ten einde is gelopen. Het begin van het derde millennium markeert tevens het slotpunt van een humanistische cultuur.
Nijn eleven als einde van dit tijdperk! Tijd voor een Nieuwe Orde!

Er is een vacuüm ontstaan in de westerse cultuur door de secularisatie en bijgevolg wordt dat continuüm van de joods-christelijke traditie bedreigd. En die traditie wil ik tegen beter weten in beschermen.

Wat is in hemelsgodsnaam dat 'continuüm van de joods-christelijke traditie'? Het kolonialisme? het fascisme en de gaskamers? Derdewereldschuld? Globalwarming misschien?

Wij zijn de voorbije veertig jaar schrikbarend vervreemd van onze geestelijke erfenis. Die aardige De Morgen-lezers hebben geen voorstelling van de manier waarop imams de wereld percipiëren en hoe anders bepaalde culturen wel kunnen zijn.

Domme naiëve kloten, godgeklaagde relativisten, als het niet willen horen, moeten ze het maar voelen. Houzee!

Wij zijn zo relativistisch geworden dat we niet meer durven zeggen dat het jodendom en christendom superieur zijn aan de islam.
Man man man, de islam is inferieur, de moslims zijn dus een soort untermenschen?De gekste mensen hebben dat gezegd, niet alleen Berlusconi, maar ook heel veel atheïsten. Ik zeg het vanuit mijn overtuiging dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens joods-christelijk is. We kunnen tegenwoordig door dat cultuurrelativisme alleen maar 'weg met ons' roepen. Maar het niet-afhakken van handen is superieur aan het wél afhakken van handen. Dat is toch een absolute waarheid? De universele rechten van de mens zijn eindeloos superieur aan de sharia.

Het UVRM is 'joods-christelijk'? Jawade. Wat was het kolonialisme dan? Wat was het fascisme dan? Iets van een andere beschaving dat toevallig kwam binnengewaaid? Is de huidige ongelijkheid in de wereld en de gigantische armoede in deze wereld wel of niet 'joods-christelijk'? Of gaan we alleen de dingen die 'wij' tof vinden als 'joods-christelijk' beschouwen? En de andere dingen zijn wat 'volksvreemd'?

De term islamofobie is pervers. Dat woord is gesmeed door de Organisatie van Islamitische Landen die kritiek op de islam via de VN simpelweg willen verbieden. Een fobie is trouwens een irrationele angst, terwijl mijn kritiek gebaseerd is op studie. Ik zeg u dat de islam moeilijk te verzoenen valt met de democratie. Geeft u me eens een voorbeeld van een islamitische democratie? Ik ben bang voor de islam maar ik ben geen islamofoob.

Amai, islamofobie is helemaal geen racisme en al zeker geen 'irrationele angst', het is gebaseerd op jarenlange studie. Wel in de jaren '30 van de vorige eeuw hebben Duitse wetenschappers, na jarenlange studie, geconstateerd dat het jodendom ongelofelijk inferieur is en dat de Duitse beschaving ongelofelijk superieur is.


Zij heeft op Facebook zelf een wahabitisch meisje 'Fuck Flanders' laten zeggen. Die informatie heb ik persoonlijk van de Mossad (lachend). Dezelfde dag dat ik het op de blog van Knack signaleerde, was het op Fadils Facebook trouwens al gewist. Kan je nagaan... Ze besefte blijkbaar dat het haar academische carrière zou kunnen schaden. Wat Fadil toen provocerend schreef, heeft te maken met het islamitische fenomeen van taqqiya. Er wordt door de islam vrijwel systematisch gelogen tegenover ongelovigen als het ze uitkomt. Je mag als moslim liegen tegen niet-moslims en ze dus een rad voor ogen draaien. Ik weet niet hoe geseculariseerd Fadil is, maar zo'n Tamariq Ramadan doet tegenover ons alsof hij een verlichte westerling is, terwijl hij tegen zijn achterban heel andere taal spreekt. Die man is een permanent vervellende slang. De islam is een totalitair stelsel dat alles wil beheersen: de straat, de staat, het bed, alles."

Dan gaat hij voor de verandering nog eens tekeer tegen Fadil, die uiteraard aan taqqiya doet maar ook een ordinaire opportunist is.

Dus zowat iedereen met een islamitische achtergrond is ten eerste moslimintellectueel en is of een openlijke fundamentalist, of doet aan Taqqiya. Iedere moslim die iets zinnig zou zeggen is een ordinaire leugenaar.Ik moet zeggen Benno is wel niet erg origineel in zijn vergelijkingen Fadil noemde hij een serpent, en nu is Tariq een ordinaire slang. Mooi mooi, 'de ander' ontmenselijken en beschrijven als dieren. En wat stelt Benno voor dat we doen met slangen? De 'joods-christelijke' bijbel is daar zeer duidelijk over: God veroordeeld de slang en beveelt eeuwige haat tussen mens en slang: "Ik zal vijandschap stellen tusssen u en de vrouw, tussen uw zaad en haar zaad en zij zal u de kop verpletteren".

Kritiek en zelfkritiek zijn nu eenmaal onmogelijk in islamlanden of je wordt door de plaatselijke Sturmabteilung afgemaakt.

Jawade, ik stel voor dat we een inzameling doen om Benno naar ginter te sturen.

12.21.2009

Kanmaz over 'multiple identities'

Brussel Deze Week bracht deze week een interview met Meryem Kanmaz:

“We willen een contextuele bijdrage leveren aan de hete hangijzers in het islamdebat. Nu worden er allerlei posities ingenomen, en het is hoognodig die in een juiste context te plaatsen om een realistisch beeld te geven van moslims in België. Met als doel: een normalisering van moslims en de islam in België. Dat je erover kunt praten als over een andere godsdienst; dat we het hebben over stadsproblematiek, jongerenproblematiek, onderwijsproblematiek, tewerkstellingsproblematiek. Maar niet over Marokkanen of moslims. Zonder naar assimilatie te gaan en te doen alsof we allemaal dezelfde Belgen zijn. We hebben nu eenmaal allen onze achtergrond en ons parcours.”

“Als je vroeger van Ierland naar de VS emigreerde, was er geen weg meer terug. Nu zijn er de gsm, het internet, schotelantennes en goedkope vluchten. Daardoor gaat de integratie trager, en we weten nog niet goed hoe daarmee om te gaan. In de vakliteratuur noemt men dat ‘multiple identities’. En waar wij, hier in Europa, van overtuigd moeten raken, is dat multiple identities niet noodzakelijk een loyaliteitscrisis met zich mee brengen. Men kan zich perfect Turk of moslim voelen én een goede Belg zijn. Maar dat besef is nog niet doorgedrongen. Noch bij de beleidsmakers, noch bij de man in de straat. Schuif iets te veel een bepaald aspect van die identiteiten naar voren en men denkt dat je niet loyaal bent aan een andere.”

“Men mag ook niet de fout maken de katholieke kerk van vroeger in België politiek te vergelijken met de islam van nu. Maar 5 procent van de bevolking in dit land is moslim, dus de islam stelt qua machtsfactor niets voor. Een Westerse rechtsstaat die na eeuwen strijd verworven is vergelijken met een godsdienst van de zesde eeuw, dat is intellectueel oneerlijk. Dat de man in de straat dat doet, tot daaraan toe, maar dat intellectuelen en schrijvers als Geert Van Istendael of Benno Barnard dat insinueren is jammer. Jammer, want hun stem heeft impact.”

12.20.2009

identiteitsdebat beter negeren en doorwerken

Debatteren over wat wel of niet behoort tot 'onze' identiteit is per definitie uitsluiten. 'Ons' dat zijn nooit de gekleurde medemensen, dat zijn nooit de islamitische medemens. Nadia Fadil stelt in De Standaard voor om dit debat te weigeren en om zich te richten op die dingen die er daadwerkelijk toe doen. Een voorstel dat ik geheel en al kan onderschrijven.

"Bijna 38.000 Fransen weigerden het maatschappelijk debat, onder wie politieke zwaargewichten, academici en tal van artiesten, die de oproep van het e-zine Mediapart ondertekenden ‘Nous ne débatterons pas', als reactie op het door Nicolas Sarkozy gelanceerde grote debat over de nationale identiteit. En deze week kondigde de Unie van Joodse Studenten in Frankrijk aan dat ze eveneens het grote nationaal debat zouden boycotten. Debatteren over het ‘Frans-zijn' betekent immers debatteren over wat dat laatste niet is. En het betekent uitsluiting."
"De laatste maanden zijn we in Vlaanderen weer getuige geweest van een storm aan discussies rond multiculturaliteit. Het begon met de hoofddoek en ging nadien over naar de migratiehuwelijken en hun effecten op inburgering. De ‘kutmarokkaantjes' in Brussel of de Zwitserse minaretten konden ook niet aan onze aandacht ontsnappen. We trachtten zelfs het Franse debat even over te doen. Vlaamse versie dan wel (de zogeheten ‘onoverbrugbare' verschillen tussen Noord en Zuid en de taalgrenzen doen er in zulke discussies plots niet meer toe...). De rode draad in deze kakofonie is echter telkens opnieuw de vraag naar de grenzen van wat ‘we' aanvaardbaar vinden. Die ‘we' behelst dan meestal één specifeke groep (het is niet de allochtoon, de moslim, de ander)."

"In Vlaanderen zouden we er misschien echter goed aan doen om voorbeeld te nemen aan het Franse stilzwijgen, in plaats van het Franse debat. Een stilzwijgen dat in feite terugslaat op de weigering van een debat dat netjes door politici en media worden uitgetekend, en meer verdeelt dan ze verenigt."

"Misschien moeten we ons eerder afvragen hoe we onze politiek woede en passies naar vraagstukken kunnen kanaliseren die ons allemaal treffen, of het nu gaat om de economische crisis, of de kwestie van climate justice."

12.18.2009

netwerken in Belgrado

Kameraden en vrienden,

zoals sommigen onder jullie zouden moeten kunnen geweten hebben, zat uw kameraad vorige week in de hoofdstad van het voormalige Joegoslavië, voor een 'partnerbuilding building seminar', geheel en al op kosten van Europese Unie.
GetBasic vzw werd er vertegenwoordigd door Greet en mezelf. Onze taak: GetBasic voorstellen en contacten leggen met andere organisaties die met jeugd en media bezig zijn.
De andere organisaties daar aanwezig waren: RAA Berlin (Duitsland), Kriterion-Sarajevo (Bosnië-Herzegovina), het Vega Youth Center (Servië), ass. Hemisferios solidarios (Portugal), GlobalSoma (Griekenland), Droni (Georgië), Youth4Media network (een Europees netwerk met hoofdkwartier in Müntzer, Duitsland), het MediaEducationCentre Belgrade (Servië) en Link (Italië).

Een hele hoop interessante organisaties, waarvan we er een aantal uitgebreider zullen belichten in de nabije toekomst.

(foute) foto's van dit interessante event uiteraard op facebook.

12.03.2009

lancering Media en Racisme

Kameraden en Vrienden,

tijd voor een ongegeneerd vleugje reclame:

vanavond, 3 december, lanceert indymedia.be (mijn werkgever voor de vergeetachtigen onder ons) haar nieuwste media-reader, Media & Racisme.

Johnny Van Hove, Katleen De Ridder, Ico Maly en Marc-Antoon De Schrijver zullen tekst en uitleg geven bij het probleem 'Media & Racisme' maar ook mogelijke oplossingen aanreiken.

De avond vind plaats in de Stadscampus van de UA, aula R001, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen.

"Al die willen de vrouw onderdrukken, moeten mannen met baarden zijn. Ali, Musa, Adbullah, die hebben baarden, die hebben baarden. Het aloude volkslied heeft blijkbaar een nieuwe tekst gekregen.

Onverdraagzame integristen en notoire ‘salafistische wahabieten’. Je kan geen krant meer open slaan of je wordt om de oren geslagen met ‘de gevaren van de multiculturele samenleving’. Wie in het dagelijkse leven niet echt in contact komt met de ‘nieuwe Vlamingen’ zou er schrik van krijgen.

Waarom brengen de media zo graag negatieve verhalen over ‘de ander’? En hoe kan het anders? In deze reader vindt u diepgaande beschouwingen en analyses, maar ook praktische tips.

Hoe racisme in de media werkt wordt haarfijn uitgelegd door enkele vooraanstaande academici en activisten.

De beeldvorming over Afrika en haar ‘primitieve inboorlingen’ wordt bestudeerd door Johnny Van Hove, onderzoeker aan de Universiteit van Bremen. Katleen De Ridder van het Minderhedenforum beschrijft het latente racisme van de media en wijst op de maatschappelijke opdracht van de journalisten. Vier jonge media-activisten ontleden het verhaal van het hoofddoekenverbod volgens De Standaard. Prof. dr. Sami Zemni (UGent) zet z’n mes in het islamdebat. Ico Maly van Kif Kif gaat dieper in op de impact van racistische beeldvorming op de maatschappij.

Kan het anders? In Kant kiezen tegen racisme. Vijf uitdagingen voor antiracistische media formuleert Marc-Antoon De Schryver van Indymedia.be de vijf meest urgente uitdagingen voor media die zich achter de antiracistische strijd willen scharen.

Racisme is een misdaad. Indymedia.be wil met deze reader niet alleen een signaal geven, maar iedereen die bezig is met media – journalisten, media-activisten en geëngageerde lezers – ook aanzetten om volledig te gaan voor antiracistische media."

12.02.2009

Han Soete over Seattle 1999 en de andersglobaliseringbeweging

Solidair brengt deze week een interessant interview met Han Soete, het gezicht van indymedia.be, over 10 jaar andersglobaliseringsbeweging. Enkele opmerkelijke passages:

Het (Seattle 1999) was een belangrijk moment om verschillende redenen. Het neoliberalisme was de dominante ideologie en men wilde die institutionaliseren door de vorming van de Wereldhandelsorganisatie, waarin niet alleen het Westen, maar echt de multinationals hun wetten wilden opleggen aan de rest van de wereld. En Seattle was de eerste keer sinds lang dat daar een heel grote mobilisatie tegen kwam.

Heel wat verschillende bewegingen waren aanwezig in Seattle. De milieubeweging was er, de klassieke ngo’s waren er, de arbeidersbeweging was er... Daarnaast had je ook nog heel veel jongeren die wel actief waren, maar hun thuis nog niet gevonden hadden.

Die WTO ging een grootse happening worden om de dominantie van de multinationals op te leggen. Er was heel veel ongenoegen bij de sociale bewegingen, en op de dag dat de WTO moest openen, hadden 80.000 mensen de omgeving afgezet, waardoor de eerste dag van die top moest worden afgelast. Er waren activisten tot in de zaal binnengedrongen, de hele stad stond op z’n kop. Het is daar vijf dagen lang een kleine burgeroorlog geweest. Dat maakte dat het wereldnieuws werd, en dat de term andersgblobaliseringsbeweging heel vlug overal rondging. Volgens mij was Seattle daarom belangrijk. Het is niet dat daar iets nieuws werd uitgevonden, maar in Seattle kwamen al die verschillende kritieken op de Wereldhandelsorganisatie en op de manier waarop men de wereldorde van de multinationals wilde installeren voor het eerst samen. Het was een convergentiemoment.

Een van de slogans daar in Seattle was: “Teamsters and Turtles, together at last. De vakbonden en de milieubeweging staan klassiek vaak tegenover elkaar, maar in Seattle stonden ze samen op straat. Dat was een historisch moment, waaruit een hele dynamiek ontstond. Ook in België. Iedereen die een beetje links was, wou daar bij zijn.

Vandaag hebben we nood aan iets anders, namelijk een beweging die dichter aansluit bij de problemen van de werkende mensen van vandaag.

Die beweging was op dat moment belangrijk, maar volgens mij heb je nu iets nieuws nodig. De andersglobaliseringsbeweging was hier in Europa een heel intellectuele beweging. Het waren allemaal gegoede mensen die in het rijke Noorden leefden, die het nodig vonden om op te komen tegen de miserie die deze samenleving aanricht in de derde wereld. Vandaag hebben we nood aan iets anders, namelijk een beweging die dichter aansluit bij de problemen van de werkende mensen van vandaag. Een beweging die bijvoorbeeld zegt: “Hela, Opel sluiten? Dat kan niet. We hebben nood aan duurzame oplossingen rond mobiliteit. We hebben massaal bussen, trams en elektrische wagens nodig. Daar in Antwerpen staat een fabriek waar ze die kunnen bouwen, laten we eraan beginnen.”

Het is belangrijk dat de ecologisten, de ngo’s en de vakbonden drie handen op één buik zijn geworden. De ecologisten hebben nu ook een sociale reflex, en de vakbonden plooien zich niet meer alleen maar terug op de werkvloer. Ze komen ook naar buiten met maatschappijkritiek. De vakbonden zijn het hart van de andersglobaliseringsbeweging geworden. Ook nu met de klimaattop in Kopenhagen mobiliseren de vakbonden enorm. In die evolutie heeft de beweging zeker een rol gespeeld.

12.01.2009

wereldaidsdag

Kameraden en vrienden,

het is vandaag wereldaidsdag.

"In 2007 raakten wereldwijd 2,5 miljoen mensen besmet met hiv, 330.000 van hen waren kinderen. Het totaal aantal mensen met hiv/aids bedraagt nu 33 miljoen. Daarvan zijn 2 miljoen kinderen. In 2007 stierven gemiddeld 2 miljoen mensen aan aids, 270.000 waren jonger dan 15 jaar."

In België waren er zo'n 1000 nieuwe (vaststelling van) besmettingen. Dat is bijna 3 per dag.

HIV/aids is te voorkomen, alleen is het niet altijd simpel om iedereen voldoende bewust te maken, voldoende campagnes die aanslaan te organiseren.

Dit jaar op wereldaidsdag ook aandacht voor 'besmetten'. Omdat besmetting 'te voorkomen' is, heerst er een enorm taboe op het besmet geraken, er is een hoog 'eigen schuld'-gehalte in het discours van velen. Dit moeten we absoluut vermijden. Als je leest hoeveel mensen met hiv gediscrimineerd worden in België, werkelijk wraakroepend, en strafbaar, maar zoals de meeste discriminatiemisdrijven grotendeels straffeloos.

Speciaal onder de aandacht: aidspreventie, wat en hoe? (pdf)