12.27.2008

voorheen het bestuur

Beste vrienden,
het was hier bijzonder stil de voorbije dagen, en neen, dit was niet te wijten aan alcoholmisbruik of te overvloedige kerstdiners.
Voor eenieder die een beetje op de hoogte is, het is wederom ambiance bij VVS. De voorbije weken was het schoon om zien: machtsspelletjes, manipulaties, dolken-in-de-rug, leugentjes-om-eigen-bestwil, en ga zo maar door. Democratie ten top.
Over democratie gesproken, is het u ook al opgevallen dat diegenen die er het hardst over roepen meestal zelf de grootste anti-democraten zijn?
Ik heb in elk geval bijzonder veel bijgeleerd de voorbije weken, namelijk dat ik zelf blijkbaar nog steeds erg naief was. Ik heb pertan nog al wat crisissen meegemaakt en groten boel binnen VVS, zoals de tijd toen de drie tsjeven in ons bestuur voortliepen. Maar toch had ik blijkbaar nog een naief vertrouwen in de mensen. Nu kan ik echter gerust stellen dat ik elke mogelijke manipulatie-poging gezien heb, hoe mensen die zich vrienden plachten te noemen elkaar neerstaken voor hun eigen 'carriere'.
Maar bon, super veel ga ik hier niet over zeggen. Ik heb alle documenten die tot mijner beschikking staan over deze affaire op de member-sectie gezet.
Veel leesplezier

12.07.2008

inclusieve studentenparticipatie

kameraden en vrienden,
donderdagavond was ik te gast in de Dunantlaan. Ik moest daar een hoop studenten wegwijs maken in de boeiende wereld van 'inclusieve studentenparticipatie'.
Een les in het kader van het vak Diversiteit en Inclusie voor de derde bach. pedagogie, ortho en sociaal werk (als ik het goed begrepen heb).
Ik moet zeggen, het was wel eens leuk zo voor de 'klas' staan. Al was het niet eenvoudig om de beginselen van de participatie van studenten met een functiebeperking op een bevattelijke manier uit te leggen. Maar ik hoop dat ik de aanwezigen toch heb kunnen warm maken. Ik hoop dat er toch enkele van de aanwezigen de uitdaging wil aangaan om hun bijdrage te leveren in dit verhaal.
Ter inspiratie de gevleugelde woorden van Gaspar Haenecaert, voormalig coördinator van het VEHHO. Eerst wordt duidelijk de opdracht weergegeven, met daar onmiddelijk de uitdagingen aan gekoppeld."Participatie van studenten met funcitebeperkingen, het aanwenden van hun ervaringsdeskundigheid, het inspireren via voorbeelden,... Dat worden alvast in Vlaanderen de uitdagingen. En het is geen gemakkelijke uitdaging Hoe breng je mensen met ernstige beperkingen op het vlak van mobiliteit samen, hoe vraag je energie van studenten die net dat te kort komen, hoe vraag je studenten die sommige prevalent zelf nog hun strijd dienen te leveren op te komen voor anderen na hen?"