5.31.2019

en nog een sos-petitie

Je houdt het niet voor mogelijk, maar de sos-actiegroep is daar weer met een nieuwe actie.

Het is te zeggen, ze zijn daar met een nieuwe petitie.

Ik zeg een nieuwe petitie, want ze hadden al een petitie. Deze petitie had een gelijkaardige tekst en gelijkaardige eisen. De petitie werd opgezet op 1 februari, de laatste handtekening dateert van 3 april en is 'door de auteur beëindigd'.

De reden hiervoor staat nergens aangegeven en de actiegroep meldt hierover niets.
Het zou wel eens iets kunnen te maken hebben met het feit dat de petitie welgeteld 124 handtekeningen onder zich heeft. Voor een groep die zeer regelmatig spreekt over haar 'steeds maar groeiende aanhang' en die journalisten naar haar zogezegde mensenketting lokte met de stelling dat er 700 man verwacht werd, is het natuurlijk vrij gênant om dergelijke cijfers te moeten afficheren.
Maar bon, dit geheel ter zijde.

Laat ons eens die petitie van nabij bekijken. Er is een inleidende tekst, gevolgd door 'vijf krachtlijnen.'

de inleidende tekst

Het burgerinitiatief SOS Sint - Anna Gent ambieert een waardevolle en duurzame herbestemming voor de Gentse Sint-Annakerk en haar site.
Het gebouw is een architecturaal unicum, enig in Europa en zou voor onze stad een extra toeristische trekpleister kunnen betekenen.
Kerken zijn van oudsher plaatsen van ontmoeting (lezingen, dialoog, rituelen, …), rust (mindfulness, yoga, verwondering, ...), stilte (gebed, meditatie, ...) en spiritualiteit (vieringen, zen, mystiek, poëzie, symboliek, ...) waaraan grote nood is.
Kerken zijn van oudsher ook plaatsen van en voor cultuur en ook hier zijn er toekomstmogelijkheden voor Sint-Anna. De akoestiek is uniek en bijzonder geschikt voor orgelmuziek, koorzang, opera of strijkers. Bovendien kan men er de klanken van het beste orgel van Gent genieten.
Het is belangrijk dat de herbestemming van dergelijk gebouw, met een emotioneel-spirituele dimensie, gedragen wordt door de gemeenschap.
Een merkwaardige reeks stellingen.

Eerst en vooral zien we nergens een antwoord op de vraag wat 'een waardevolle en duurzame herbestemming' zou zijn, noch op de vraag waarom Consortium Markthal dat niet zou zijn, noch op de vraag waarom het gebouw in handen van een actiegroep zonder dossier, zonder dossierkennis, zonder expertise, zonder plan, zonder visie en zonder financiële middelen, dan wel 'waardevol en duurzaam' zou zijn.
Op de vraag waarom een Markthal geen toeristische trekpleister zou kunnen zijn krijgen we geen antwoord. Noch op de vraag waarom een gebouw in handen van een actiegroep zonder dossier, zonder dossierkennis, zonder expertise, zonder plan, zonder visie en zonder financiële middelen dan wel een toeristische trekpleister zou zijn.

Iedereen weet ik ben hevige fan van de Sint-Annakerk maar van 'fans van het twaalfde uur' die met exaltaties komen kan ik iets krijgen. 'Een unicum in Europa' en 'het beste orgel van de stad', maar bon, ze doen maar.

Ik heb het al vaker gezegd, maar niets van hetgeen de actiegroep opnoemt van wat er volgens hen allemaal zou moeten doorgaan in de kerk is vernieuwend te noemen. Alles wat opgesomd wordt gebeurd vandaag de dag al in kerken in onze stad. De actiegroep wil helemaal geen herbestemming, ze wil dat de kerk kerk blijft en ze wil zelf baasje spelen. Maar omdat dat niet overkomt kiest ze er voor om actie te voeren 'tegen de supermarkt' en 'voor een zinvolle herbestemming'.

Er wordt een lijstje opgesomd van genres waar de akoestiek geschikt voor zou zijn. De actiegroep die bij ontstaan grootse verhalen afstak over 'de uitstekende concertakoestiek' begint nu lijstjes op te maken met genres die geschikt zouden zijn voor de akoestiek. In een recent artikel in Tertio beweerde de groep: 'Ze heeft ook een bijzondere akoestiek met 8,5 seconden nagalm. Dat is te veel voor een symfonisch orkest, maar een cello zou er prachtig tot zijn recht komen.' Vandaag geven ze een langer limitatief lijstje: orgelmuziek, koorzang, opera of strijkers. Hoe ze tot dit lijstje gekomen zijn is mij een raadsel.

Wat is in godsnaam een herbestemming met een emotioneel-spirituele dimensie?

Daarmee eindigt de inleiding en komen we tot de eisen, “onze vijf krachtlijnen, los van enige politieke, religieuze en/of ideologische overtuiging”. Deze krachtlijnen roepen, bij mij althans, bijzonder veel vragen op.  • Geen harde commerciële herbestemming.
  • Geen verkoop maar behoud als gemeenschapsgoed.
  • Geen immo-project maar een groenzone rond de kerk.
  • Volledige transparantie van en inspraak in het herbestemmingsdossier.
  • De kerk toegankelijk maken voor iedereen.

Wat is een 'harde commerciële herbestemming' en waarom zou een 'zachte commerciële herbestemming' beter zijn? Waarom zou drie euro entreegeld en 'een cello' beter zijn?
'Geen verkoop', dus in erfpacht is geen probleem?


'Geen verkoop', maar waarom schreeuwt de actiegroep dan al maanden dat ze de kerk in eigen handen wil? De 1 euro-actie remember.


Voor 1 symbolische euro gingen ze de kerk kopen.

Ze riepen toch maandenlang dat de procedure 'on hold' moest gezet worden? 'On hold', zodat ze een dossier konden uitwerken, een dossier dat ze gingen laten opstellen door 'experten' die ze gingen betalen met de ingezamelde 1 euro's.

 En wat te denken van deze videoboodschap?'Volledige transparantie'. Daarvoor heb ik hier al geschreven. Dat is een eis die goed klinkt maar die volslagen nietszeggend is.

De laatste 'krachtlijn' is echt een parel. 'De kerk moet toegankelijk worden'.
1. de woordvoerder van Consortium Markthal heeft tijdens de hoorzitting in de gemeenteraad klaar en duidelijk bevestigd dat het gebouw toegankelijk zal zijn voor iedereen. Dus probleem opgelost. Krachtlijn voldaan.
2. de actiegroep wil drie euro entreegeld vragen en concerten organiseren en meditatieve stilteruimtes. De actiegroep poneert regelmatig dat ze een verdienmodel heeft uitgewerkt met 'berekeningen' van hoeveel de verschillende activiteiten zouden gaan opbrengen. Ze stelden herhaaldelijk dat hun project 'rendabel' zou zijn. Tijdens het debat 'Speakers Corner' deed woordvoerder Kristel Vereecken een hele berekening uit de doeken met enorme bezoekersaantallen die aan drie euro de man enorme bedragen gingen binnen brengen. De woordvoerder-violist doet regelmatig uitspraken in die zin. Keep her and she will bring prosperity of nog anders 'Sint-Anna is een heilige bron, welke heeft geld.' Of met een mooie spreuk: 'God brengt geld voor de mensen welke luisteren naar god.' Over toegankelijk maken gesproken.


"de sleutels om het vertrouwen van de mensen terug te winnen"

Op Rerum Novarum, hoogdag van de Christelijke Arbeidersbeweging, bracht Marc Leemans, voorzitter van het ACV, een straffe toespraak.
Gisteren brachten we zijn analyse van de verkiezingsuitslagen. Vandaag brengen we zijn analyse van de uitdagingen voor de nieuwe regeringen.

De politici die komende weken en mogelijks maanden zullen onderhandelen over nieuwe regeringen ontsnappen niet aan vijf belangrijke uitdagingen. Tegelijk zijn die uitdagingen ook de sleutels om het vertrouwen van mensen terug te winnen. En dat is toch wat iedere politicus wil?

Ten eerste, de budgettaire sanering. Vijf jaar terug trad de Zweedse coalitie aan met het vaste voornemen ten spoedigste naar een begrotingsevenwicht te gaan. Vijf jaar later laat die regering een put na van 13,5 miljard, volgens de berekeningen van de gerenomeerde KULeuven professor André Decoster. En met de verkiezingsprogramma’s wordt die krater nog dieper, berekende het Planbureau. Sommigen willen in die zelf gegraven put nu de sociale zekerheid en overheidsdiensten begraven. Dat zullen we niet laten gebeuren. Het enorme budgettaire gat moet nu vooral een hefboom zijn voor echte fiscale rechtvaardigheid, waarbij iedereen eindelijk eens zijn eerlijk deel zal leveren. De nieuwe regering moet daarom prioritair werk maken van een vermogenskadaster. Van wie werkt, kent men tot op de komma het inkomen. En dat zal men geweten hebben. Wie er met een loon van 2000 euro bruto 100 euro bij krijgt, die houdt daarvan amper 18 euro over. Dat is een fiscale aanslag van 82%. Wie veel verdient draagt veel minder bij. Dat kan toch niet. Dit is geen natuurwet. Dit is een politieke keuze. En die kan en moet worden omgedraaid. Maak eindelijk dat vermogenskadaster en een meerwaardebelasting. Zodat inkomen uit een seconde speculatie evenveel belast wordt als inkomen uit uren transpiratie. Want een euro is een euro. Hoe je die ook verdient.

Ten tweede, werken moet opnieuw meer lonen. Ik zal u iets verklappen: het is niet de aandeelhouder die zorgt voor welvaart en welzijn. Wel de mannen en vrouwen die zich elke dag keihard inzetten voor hun boterham, voor die van hun baas én voor die van de aandeelhouders. Hun inzet moet men beter belonen. Met centraal en verantwoordelijk loonoverleg tussen sociale partners. Bovenop de automatische indexering. En met behoud van loonbarema’s. Zonder bemoeienis van de politiek die met hulp van patronale adviseurs een loonwet vol sjoemelsoftware hebben gemaakt. Zonder discriminerende jeugdlonen, zonder flexi-jobs met een uurloon onder het minimumloon. Minimumloon waarvan tweehonderduizend Petra's trouwens niet kunnen leven.

Ten derde, politici moeten opnieuw beseffen dat we werken om te leven. En niet omgekeerd. Mensen zijn geen machines die je steeds sneller en langer kan doen draaien. Tot ze versleten zijn. Om ze dan te vervangen door een nieuwe lading. Vandaag nog in de krant: het aantal langdurige zieke werknemers is opnieuw gestegen. Een triest record. Het is heel simpel: er moet opnieuw meer ruimte komen om arbeidsduur, werktijd en loopbaan aan te passen aan de individuele en gezinsnoden. Tijdkrediet, landingsbanen en thematische verloven moet opnieuw uitgebouwd worden, na de afbouw van de voorbije jaren. En voor iedereen. Ik krijg niet uitgelegd waarom tijdkrediet geen recht is als je werkt in een bedrijf met minder dan 11 werknemers.

Ten vierde, we dragen allen stevig bij tot de sociale zekerheid. Dat is goed. Het is een toppunt van beschaving; een solidaire samenleving die iemand die ziek is, oud is of zijn werk verloor niet alleen met zijn lot achter laat. Maar dat contract is uitgehold. Want het patronale en liberale front duwt vooral naar minder financiering en dus naar privatisering, commercialisering, individualisering, responsabilisering, … Het tekort van 1,5 miljard in de sociale zekerheid is vooral de verdienste van deze regering met financiële drooglegging door verlaagde patronale bijdragen, door allerhande jobs zonder bijdragen, door de indexsprong op lonen die maakt dat de bijdragebasis achterop blijft, door allerlei netto-systemen, door het onbelast bijverdienen tot 6130 euro -onze eigen binnenlandse variant van sociale dumping- die deloyale concurrentie organiseert tussen loyale werkgevers en werknemers. Bovendien moet iemand aan het minimumloon voor dat bedrag vier maand hard werken. Wie dat bijklussen noemt, staat ver van de echte wereld. En die krijgt dan nog als liberale boodschap dat je voor jezelf moet zorgen met pensioensparen, een hospitalisatieverzekering, een inkomensverzekering, een rechtsbijstandsverzekering, … en liefst zoveel mogelijk fiscaal aftrekbaar, dus op de rug van mensen die niet genoeg verdienen.
De inkomsten aan de sociale zekerheid moeten weer omhoog. Trouwens, zoals UGent professor Gert Peersman aantoonde: de verlaging van sociale bijdragen heeft niet geleid tot meer jobs -amper 30.000 ipv 230.000- maar wel tot meer bedrijfs-winst. De werkgevers hebben zelf de taxshift van Michel verraden.

Ten vijfde, we moeten de klimaatverhitting tegengaan. De rechtse partijen zijn er in geslaagd de jonge klimaatactivisten de wind uit de zeilen te nemen, door de kiezers de stuipen op het lijf te jagen met de kost van de klimaatmaatregelen. Maar dat is niet iets om trots op te zijn. Eerder beschamend. Omdat wij allemaal maar al te goed weten dat de kost van nietsdoen op termijn veel groter wordt. Daarom: bouw het fiscaal voordeel voor salariswagens en bijhorende tankkaart af. En investeer dat geld linea recta in spoor en bus. En ik roep de collega’s sociale partners op om te werken met een mooie kers op de taart: geef iedereen voor woon-werkverkeer een recht op de fietsvergoeding.

lees de volledige toespraak (pdf).

5.30.2019

Rerum Novarum: vijf jaar rechts beleid afgestraft

Rerum Novarum

Marc Leemans, voorzitter van het ACV, bracht een straffe toespraak. Enkele hoogtepunten:


Als vier regeringspartijen zijn afgestraft voor vijf jaar rechts liberaal beleid, dan zou ik twee keer nadenken vooraleer te pleiten voor nog meer rechts beleid. En zou ik vier keer nadenken als ik zie hoe het Vlaams Belang, het Front National in Frankrijk achterna, kapitaliseert op slogans rond minimumloon, minimumpensioen en pensioenleeftijd.

De “Zweedse” coalitie is afgestraft. Omdat ze een beleid voerde dat niet rechtvaardig was en bijgevolg op weinig draagvlak kon rekenen. De indexsprong, het pensioengeknoei, de besparingen in de sociale zekerheid, de loonwet vol sjoemelsoftware, het onwerkbaar werk, de scheefgetrokken fiscaliteit, oplopende facturen, de patronale gunstpolitiek,... Wie zich iedere dag keihard inzet voor welvaart en welzijn in dit land werd daar niet voor beloond. Integendeel. En mensen die ziek zijn of zoeken naar werk, of een loopbaan lang zwaar werk deden, werden voorwerp van een diep politiek wantrouwen. Ondertussen werden bedrijven en grote vermogens ontzien en gepamperd.

De voorbije weken bleek herhaaldelijk dat de beleidskeuzes van Michel I niet werkten. Expert na expert legde het falend beleid bloot inzake economische groei, jobcreatie, koopkracht, begroting, werkdruk, ... Ondanks alle politieke getoeter doet België het niet goed. Waar hebben al die inspanningen van gewone mensen dan toe gediend? Waar zijn die ingeleverde miljarden dan naar toe?

Toen mensen de voorbije vijf jaar op allerlei manieren lieten verstaan dat ze het niet eens waren met de beleidskeuzes, werd er niet naar hen geluisterd. Het kon niet anders, was jarenlang het mantra. De mensen hadden gekozen voor dat beleid. Er was een parlementaire meerderheid voor. Alleen het primaat van de politiek telde. Vijf jaar lang was sociaal overleg zeer moeilijk. Ook al hebben de premier en de Minister van Werk het regelmatig gesteund. Maar het was altijd met de rem op. Omdat twee van de vier partijen totaal vies waren van georganiseerde inspraak. Sociale akkoorden werden steevast ter discussie gesteld binnen de regering en toevallig op die onderdelen die interessant waren voor de werknemers. Of het nu ging over werkbaar werk, SWT, landingsbanen, opzegtermijnen, outplacement bij opzeg of "aangepaste" beschikbaarheid, ... telkens greep de regering (dikwijls na verhit intern gekibbel) in. Sociaal overleg werd vooral lippendienst bewezen. Sterker nog, de confrontatie met het sociale middenveld leek vaak een doel op zich.
lees de volledige toespraak (pdf).

Tertio brengt onzin en 'uitgelekte informatie'

Beste vrienden,

de zogenaamde sos sint anna actiegroep, je kan daar veel van zeggen, maar een ding moet je ze nageven, ze zijn goed in het in de media komen.

Vorige week stonden ze met een uitgebreid interview in Tertio. Diegenen die mijn blog volgen weten dat ik er gewoonweg niet aan kan weerstaan om een uitgebreide bespreking te houden van dat artikel.


De sfeer van het artikel blijkt al uit de openingsparagraaf.

De nakende verkoop van de Gentse Sint-Annakerk aan Delhaize geeft al maanden aanleiding tot mediagenieke protestacties voor de deuren van de hermetisch afgesloten stadsparel.

Een ronduit tendentieuze openingszin. En feitelijk niet accuraat te noemen. De gesprekken, die kunnen leiden tot een erfpacht of verkoop, lopen met het Consortium Markthal. Hetgeen uiteraard niet hetzelfde is als Delhaize. Maar het klinkt wel beter.
Het tweede deel van deze zin is veelzeggend 'voor de deuren van de hermetisch afgesloten stadsparel'. Alsof de deuren logischerwijs open zouden moeten zijn? Het feit dat de deuren gesloten blijven voor de protestgroep is nu juist een van de strijdpunten van die protestgroep, dat uitgerekend dit aangehaald wordt in de openingszin maakt het nu reeds duidelijk dat Tertio niet geneigd zal zijn om dit complexe dossier objectief en genuanceerd te brengen.

De paragraaf gaat verder:

'Christenen, kunstminnende burgers, bezorgde buurtbewoners en moslims vinden elkaar in hun onbegrip om zoveel plat-economisch kortetermijndenken'.

Dit is ongegeneerde framing. Tertio maakt blijkbaar de bewuste keuze om een moeilijk en complex dossier te reduceren tot en te framen als een goedklinkende oneliner: 'plat-economisch kortetermijndenken'. De toon is meteen gezet voor de rest van het artikel.

Voor alle duidelijkheid, dit is een compleet verkeerde weergave van de feiten. Er is geen plat-economisch kortetermijndenken. Mocht dat er zijn dan werd de kerk verkocht per opbod. De kerk wordt niet verkocht aan de hoogste bieder. Zowel de actiegroep als de PVDA maakten spel dat de kerk 'voor een habbekrats verpatst' wordt.
De Stad heeft haar uiterste best gedaan (en doet het nog steeds) om een stabiele en betrouwbare overnemer te zoeken die een duidelijke visie heeft en die garanties biedt voor de verdere instandhouding en restauratie van het gebouw. In alle communicatie heeft de stad telkens benadrukt dat het monumentale karakter en de 'monumentaliteit van het beschermde interieur' doorslaggevende factoren waren in de beoordeling van de ingediende voorstellen.
Alle bevoegde instanties hebben al herhaaldelijke keren bevestigd dat ze ook in de toekomst nauwlettend zullen blijven toekijken op het gebouw.
Je kan dus moeilijk van een plat-economisch kortetermijndenken spreken. Tertio maakt zich hier duidelijk schuldig aan tendentieuze berichtgeving.

Aan het woord komen twee woordvoerders, Peter Bral en Mieke Felix.
Peter Bral omschrijft zichzelf als 'erfgoedwerker' en claimt in dit artikel al 'vijftig jaar actie te voeren'. Bij onze eerste ontmoeting noemde hij het 'een schande' dat ik kritische vragen stelde bij het optreden van de violist. Hij fungeerde ook als een van de vele woordvoerders tijdens de hoorzitting in de Gentse Gemeenteraad. Daar werd hem door een gemeenteraadslid de vraag gesteld of hij nog voorbeelden kende van herbestemmingen. Een vraag die mij oprecht overkwam en waarop je een antwoord verwacht met concrete voorbeelden van dossiers die uw verhaal als actiegroep zouden kunnen staven. Maar niets van dat, de heer Bral antwoordde op geïrriteerde toon 'natuurlijk ken ik nog dossiers, ik ken alle herbestemmingen'. Hij wordt in het artikel 'de erfgoedspecialist' genoemd. Wat dat ook moge betekenen. Ik vind in elk geval online niet veel sporen terug van zijn 'erfgoedspecialist'-zijn. Het is merkwaardig dat Tertio er voor kiest om de geïnterviewde aldus te omschrijven.
Mieke Felix wordt voorgesteld als 'theologe-kunsthistorica'. Ik heb haar een keer gepraat in het kader van dit dossier. Ze kwam mij rationeel over en dat is m.b.t. de sos-groep het vermelden waard. Haar insteek lijkt dat het erfgoed niet tot haar recht zal komen in een markthal. Ik heb haar telkens geantwoord dat het erfgoed vele malen beter tot haar recht zal komen in een mooi gerestaureerd kader met adequate verlichting.

Tertio heeft de twee woordvoerders blijkbaar het vrije woord gegeven. Ik zie nergens iets dat lijkt op een kritische vraag of bedenking, ik zie nergens iets dat lijkt op een factcheck en er staan een paar serieuze boo boo's in.

Een flink deel van het discours is lamentatie over de pracht van de kerk en over hun waanidee dat zij de enige zijn die dit zien.
Hetgeen natuurlijk volslagen onzin is. Het behouden en het restaureren van het gebouw en haar interieur is een belangrijk en zelfs doorslaggevend element doorheen het hele herbestemmingsproces.
Consortium Markthal heeft de nodige financiële middelen én (met architectenbureau Bressers) de expertise in huis om de kerk prachtig te restaureren en te bewaren voor de toekomst.
De sosgroep loopt te verklaren dat de kerk helemaal niet moet gerestaureerd worden. Een uitspraak die ze enkel deden omdat ze geen enkel antwoord kon geven op de vraag waar ze de nodige miljoenen vandaan zouden halen voor de restauratie.

Uzelf ophemelen als beschermers van het patrimonium terwijl je geen enkele expertise hebt, terwijl je actie voert om de kerk in handen te krijgen zonder ook maar enig dossier of zonder enig uitgewerkt plan of visie én dan nog eens puur uit opportunistische redenen de flagrante en gevaarlijke leugen verkondigen dat er niet moet gerestaureerd worden. Faut le faire!

Zoals we de sosgroep ondertussen kennen is er ook in dit artikel bijzonder veel grootspraak en eigenstoef. De journalist van Tertio noteert de stellingen zonder enige factcheck of kritische bemerking.
Een voorbeeld: 'Op 9 mei vormden de actievoerder een mensenketting van de kerk tot het stadhuis'.
Dit was inderdaad de bedoeling. Maar er kwam honderd man opdagen. De sosgroep besloot dan maar 'in ketting' rond te lopen. Ik zou iedereen aanraden foto's te bekijken van deze ronduit gênante vertoning.

In het artikel staan een aantal merkwaardige passages.

De enorme open ruimte biedt plaats voor we 1.000 zit- of 2.000 staanplaatsen. Ze heeft ook een bijzondere akoestiek met 8,5 seconden nagalm. Dat is te veel voor een symfonisch orkest, maar een cello zou er prachtig tot zijn recht komen.

Ja, je leest er goed. De woordvoerders zeggen hier dat 'een cello' prachtig tot zijn recht zou komen. De groep die al van de eerste dag roept over de 'uitstekende concert-akoestiek' heeft zijn fantasme hier ingekrompen tot 'een cello'.

Op 14 april verspreide de sosgroep een videoboodschap van de woordvoerder-violist, in soutane, waarin hij o.a. het volgende zegt:

Sint-Anna vraagt niet zo veel. Alleen drie punten. Punt nummer één. Kunst moet hier verder gaan. Zoals vroeger, wanneer kunst altijd was samen met religie. Dus multiculturele, polyvalente activiteiten van deze prachtige kerk, als concertenzaal, als sacrale zaal, Matteuspassion, misschien Mathiaspassion, Johannespassion, Lukaspassion, koralen, orkesten, vele muzikanten, van gans wereld vinden hier plezierig, grote eer hier te spelen.

Maar een maand later is het dus een heel ander verhaal.

Het feit dat de sosgroep hier boven doodleuk de stelling verkondigd dat er duizend gezeten of tweeduizend rechtstaande toehoorders gaan opdraven voor een cello-concert ga ik gewoon negeren.

De sosgroep maakte van 'concerten' haar voornaamste speerpunt. Dat is de reden waarom muzikanten moeten komen gratis spelen op hun zogezegde cultuurhappening. De uitstekende concertakoestiek remember.
Het vormde ook de basis van hun verdienmodel. Ja, de sosgroep verkondigde dat het gebouw zelfbedruipend ging zijn, ze ging zelfs geld opbrengen. De grote hoeveelheid concerten die er gingen doorgaan vormde de hoeksteen van het gefantaseerde verdienmodel. Dat en drie euro entreegeld voor de vele toeristen en bezoekers. 

Maar dan komt de hoofdvogel:

De kerk met omliggende grond is beschermd als stadszicht (sic) en ook het interieur –inclusief een bijzonder orgel- is beschermd. Maar een klassering wordt vandaag met een vingerknip opgeheven. 

Een eenvoudige factcheck toont aan dat dit niet het geval is. https://monitor.onroerenderfgoed.be/17.html Maar het erge moet nog komen. Het citaat gaat verder:

 'Volgens uitgelekte informatie zou men op de plaats van het orgel een wijnbar maken, terwijl dat instrument in perfecte staat is en speciaal voor die kerk werd ontworpen'.

Ik hoop dat ieder zich bewust is van wat de groep hier beweerd. De groep zegt dus dat 'uitgelekte informatie' in handen heeft dat het orgel uitgebroken gaat worden en vervangen door een wijnbar.

Zoals iedereen weet (of zeer eenvoudig te weten kan komen) is het interieur van de kerk, inclusief het orgel beschermd.
Het stadsbestuur heeft van in het begin van dit dossier het belang benadrukt van de beschermde status van het monument en 'de monumentaliteit van haar beschermde interieur'. Zowel de vorige als de huidige schepen, net als de stadsbouwmeester hebben op verschillende publieke fora duidelijk en herhaaldelijk gesteld dat behoud, zorg en restauratie van het erfgoed een doorslaggevend criterium was bij de beoordeling van de verschillende projecten en dus ook van het project van Consortium Markthal.

De SOSgroep beweert hier 'uitgelekte informatie' te hebben. Mocht ik journalist zijn of redacteur dan zou ik er onmiddellijk bij de groep op aandringen om deze informatie te mogen publiceren.
Ik zou mij toch minstens de vraag stellen waarom deze informatie niet direct openbaar gemaakt werd.

De ingediende dossiers werden beoordeeld door een beoordelingscommissie waarin o.a. Onroerend Erfgoed betrokken was. Het voorkeursdossier (zijnde dat van Consortium Markthal) werd ter inzage voorgelegd aan de leden van de Gentse Gemeenteraad.
De SOSgroep beweert dat ze 'uitgelekte informatie' heeft die haaks staat op de beweringen ter zake van de bevoegde schepenen, de stadsbouwmeester en anderen. Beweringen die tot op heden niet tegengesproken werden.

Waarom zou de sosgroep 'uitgelekte informatie' in handen hebben die ze niet openbaar maakt? 
Waarom zou de sosgroep enkel maar terloops in een interview vermelden dat ze 'uitgelekte informatie' in handen heeft? 

Sta mij toe om deze claim van de sosgroep in twijfel te trekken. Ik vrees dat we hier te doen met een ordinaire leugen, die doelbewust verspreid wordt om het maatschappelijk debat te beïnvloeden.
Het zou de eerste niet zijn en ik vrees dat het ook de laatste niet zal zijn.


5.29.2019

#allemaalvanbelang

Met verontwaardiging nemen Vlaams ABVV en Vlaams ACV kennis van de dubbelzinnige houding van VOKA omtrent de eventuele deelname van het Vlaams Belang aan een volgende Vlaamse regering.
Meer dan 4 op 5 Vlaamse kiezers hebben géén stem uitgebracht op deze extreemrechtse partij. Dat zijn burgers, werknemers én ondernemers van dit land, voor wie het wel een verschil maakt wie er in de regering zit.
Het cordon sanitaire, dat al enkele decennia lang stand houdt, blijft noodzakelijk. Daar doen de vele pogingen van de laatste dagen om het VB salonfähig te maken geen enkele afbreuk aan. Onze vakbondswaarden van democratie, solidariteit en gelijkheid staan haaks op deze van het VB.
Wij rekenen er op dat de Vlaamse politieke partijen niet louter lippendienst bewijzen aan het cordon sanitaire. Dit zou ten andere leiden tot een totale politieke blokkade van het land. Daar worden alle burgers het slachtoffer van.
Wij roepen alle sociale partners op om een krachtig signaal tegen extreemrechts te geven. Wij roepen tevens alle middenveldorganisaties op om duidelijk te maken dat een doorbreken van het cordon sanitaire niet bespreekbaar is. Iedereen die het normaliseren van racisme en haat onaanvaardbaar vindt, moet vooral zijn of haar stem blijven laten horen.
Laat ons gaan voor een solidaire en inclusieve samenleving #allemaalvanbelang

Rode Zondag

Uw kameraad heeft nog niets gepost over de verkiezingsuitslag en dat kan natuurlijk niet zijn.

Rode Zondag

De verkiezingen van 2019 brachten dé grote doorbraak van de PVDA.

De verkiezingen worden heel sterk geframed als 'zwarte zondag', als verkiezingsoverwinning van het Vlaams Behang. Jan Blommaert wijst heel terecht op het volgende: '

Het is goed te beseffen dat Vlaams Belang nu gewoonweg teruggekeerd is naar z’n niveau van 2003, toen het ook 18 zetels in de Federale Kamer haalde.

Op 21 oktober 1991 sprak men van “zwarte zondag”, want we kregen deze uitslag:

Het Vlaams Blok van Dewinter en Annemans schoot plots door naar 12 zetels. Die doorbraak zette de hele zogenaamde vernieuwingsbeweging van de jaren 90 in gang, met als motief “de kloof tussen burger en politiek”. Alle Vlaamse partijen schoven naar rechts want de new kid on the block pikte nogal wat stemmen in. Dit proces is nooit gestopt.

De doorbraak van PTB-PVDA op 26 mei 2019 is precies even groot: ook Mertens en Hedebouw rijven 12 zetels binnen. 
(lees de volledige analyse)


De verkiezingsuitslag van de PVDA is gewoonweg impressionant. 43 zetels, 12 in de kamer, 4 in het Vlaams Parlement, 10 in het Waals, 11 in het Brusselse en een zetel in het Europees Parlement.
Het is de plicht van progressieven om deze overwinning te vieren.


Daarnaast  stemden ontstellend veel mensen voor het Vlaams Behang.  Racisme bestrijden, dag in dag uit maar vooral vechten voor het algemene belang, vechten voor een rechtvaardiger samenleving, vechten tegen de neoliberale agenda van regeringen én van het Behang.5.19.2019

Ne m'en voulez pas

Tijd voor een streepje muziek. De ronduit en volslagen geniale Cheb Khaled bracht in 1992 volgende hit uit. Prachtig van begin tot eind. Raï op z'en best!
Voor de meezingers onder ons:

Ne m'en voulez pas
je suis comme ça
Ne m'en voulez pas
comme ça c'est moi

La vie c'est court
ça brule trés fort
je cours toujours
j'ai souvent tort
la vie c'est chouhette
c'est tellement bien
si j'aime les poétes bin
il vaut rien eeeeeeeeh

Ne m'en voulez pas
je suis comme ça
Ne m'en voulez pas
comme ça c'est moi

je dis que je viens
et je ne viens pas
mais ça ne fait rien
si je n'y suis pas
vous m'attendez pas
je ne viens pas
je suis fatigué
oubliez moi

Ne m'en voulez pas
je suis comme ça
Ne m'en voulez pas
comme ça c'est moi

je dis que je t'aime
et tu y crois
l'autre si je l'aime
autant que toi
je tiens à elle
autant qu'à l'autre
elles sont si belles
c'est pas de ma faute

Ne m'en voulez pas
je suis comme ça
Ne m'en voulez pas
comme ça c'est moi
je suis trop sourd
je ne peux pas parler
l'alccol est doux
dans mes torssies
j'aime etre bien
l'esprit perdu
je pense rien
je vois la rue

Ne m'en voulez pas
je suis comme ça
Ne m'en voulez pas
comme ça c'est moi

5.14.2019

met 20.000 voor o.a. onze gezondheid

Met 20.000 waren we zondag, op straat voor onze rechten. Heel wat gezondheidsorganisaties en gezondheidswerker waren op het appel. Meer foto's op gezondheid-solidariteit.be.

5.12.2019

Right(s) Now!


Beste vrienden,

Het is wederom betogingstijd.
Op deze fraaie zondag komen sociale organisaties, geëngageerde burgers, klimaatactivisten, syndicalisten en vele vele anderen samen om met ze'n allen onze sociale rechten op te eisen.

 
Vertrek om 13u aan Brussel-Noord.

Het is stralend mooi weer, dag van de verpleging én moederdag, redenen ten overvloede om samen op straat te komen.


Alle info: RightsNow!

Tot straks!

5.07.2019

de Non-Profit de straat op

Vandaag komt het personeel van de non-profit massaal de straat op.


Na de verkiezingen van 26 mei komen er nieuwe regeringen. Wat die regeringen met zorg, welzijn en cultuur van plan zijn is van groot belang voor heel de bevolking, maar zeker ook voor de werknemers van de non-profit.

Personeelsleden uit alle sectoren van de Non-Profit komen dinsdag 7 mei op straat om massaal een niet mis te verstaan signaal te geven aan de politiek. “Kwaliteitsvolle zorg, welzijn en cultuur: DOE ER IETS AAN”!

De eisenpakketten zijn duidelijk: meer middelen, meer personeel en een beter sociaal akkoord.

Meer informatie: http://www.gezondheid-solidariteit.be/…/non-profit-de-straa… et en François: http://www.sante-solidarite.be/…/le-non-marchand-dans-les-r…

Tot straks!

5.05.2019

een ketting van onzin

Zoals je wellicht wel weet wordt de Sint-Annakerk binnenkort 'onttrokken aan de eredienst', kerkelijk jargon voor 'het zal binnenkort geen kerk meer zijn'. De Stad Gent, eigenaar van het gebouw, ging op zoek naar potentiële overnemers. Overnemers die de stabiliteit en financiële draagkracht hebben om het gebouw op een verantwoordelijke manier te onderhouden en in eerste instantie te restaureren. Overnemers die een plan konden voorleggen op basis waarvan een commissie van experten de beoordeling op zich nam. Daarbij waren het vrijwaren van de monumentaliteit en het intact laten van het beschermde interieur doorslaggevende criteria. Uit die procedure kwam een kandidaat naar voren als het best voldoende aan de vereiste criteria.
Toen de toenmalige schepen hierover tekst en uitleg gaf, vonden sommigen dit een reden om 'moord en brand' te roepen. De voorkeurskandidaat was het Consortium Markthal, waarin o.a. de vastgoedpoot van de Delhaize-groep zit.

Een man kwam aan de voordeur van de kerk zitten, belde de kranten en zei dat hij een wereldberoemd violist was en dat hij de kerk moest krijgen.
De violist kwam in het nieuws, want 'muziek versus supermarkt' klinkt wel goed.

De man zelf bleek een volslagen fantast en zijn aanhang gespeend van veel dossierkennis. Ze doen er alles aan om in de belangstelling te komen.
Vorige week stonden ze nog in de krant omdat de violist een soutane aantrekt en 'misje' speelt.

Deze week komen ze met nog iets nieuws, 'zon of beton'. Deze week organiseren ze een mensenketting.

In de hun ondertussen kenmerkende hysterische stijl roept de actiegroep 'HET IS NOG NIET TE LAAT!'
“SOS Sint-Anna roept daarom eenieder op om zijn solidariteit te betuigen tegen de vooropgestelde herbestemmingsplannen die de stad Gent wil doorvoeren met betrekking tot de Sint-Annakerk.”

Het 'vooropgestelde herbestemmingsplan' is een verkoop/erfpacht door een partner met voldoende financiële draagkracht en stabiliteit. Potentiële partners moesten een uitgewerkt voorstel op tafel leggen dat uitgebreid werd bestudeerd door verschillende diensten, met o.a. als expliciet en cruciaal criterium de mogelijke en te verwachten impact van de plannen op de monumentaliteit van het gebouw, op haar beschermde uitzicht én haar beschermde interieur.
Dat is het vooropgestelde herbestemmingsplan. En daar willen ze toch zogezegd tegen protesteren.

Dat komt natuurlijk niet geloofwaardig over, dus roepen ze dat ze protesteren tegen 'de supermarkt' en 'redt Sint-Anna!'

“Als geheugensteuntje onze doelstellingen:
• Geen supermarkt in de Sint-Annakerk maar een waardiger herbestemming.
• Geen Immo-project maar een groene zone rond de kerk
• Volledige inspraak en transparantie met betrekking tot het herbestemmingsdossier van en naar de burger toe.
• Een discussie op gang brengen voor toekomstige herbestemmingen om zo een groter en duurzamer draagvlak tot stand brengen door volwaardige burgerparticipatie.”


Doelstelling nummer 1:
'Geen supermarkt' – een karikatuur van de plannen, maar het bekt wel goed en het klinkt vies en plat en commercieel.

Het tweede deel 'een waardiger herbestemming' klinkt ook goed maar is als je er even over nadenkt evenzeer jereinste onzin.
Wat is waardig en vooral wat is waardiger?
Wat is 'waardiger' dan een markthal? Wanneer werd beslist dat een markthal onwaardig zou zijn?
In bestaande en nog functionerende kerken in onze stad kun je naar een maandelijkse boekenmarkt, klerenverkoop, eten en drinken, mediteren, film kijken, concerten bijwonen, je kan naar een silent disco, oliebollen eten, het kan allemaal. De discussie over wat waardig is en wat niet in een kerk is enorm complex, dat is zeker. Maar een discussie over wat waardig is in een voormalige kerk, dat is nog iets gans anders.
Want dat aspect wordt ook vaak vergeten, of bewust verzwegen, de katholieke kerk besliste geheel en al autonoom dat Sint-Anna in de nabije toekomst geen kerk meer zal zijn. Dat is de reden dat de hele procedure is opgestart. 

Op het moment dat ze geen kerk meer is, is ze ook geen kerk meer.
En Gent barst van de voormalige kerken en kapellen waar van alles en nog wat plaats vind. Restaurant, circusschool, receptiezaal, appartementen, leslokalen, hotel, fitnesszaal, fietsenstalling, je kan het zo gek niet verzinnen of het kan. 

Om dan te lopen zeggen dat iets 'waardiger' moet zijn is natuurlijk onzinnig. De violist-fantast-woordvoerder reageerde op het voorbeeld van de circusschool met de gevleugelde uitspraak ''dan kunnen ze er even goed een openbaar toilet van maken".

Trouwens, het is jereinste metafysica om te beweren dat voormalige kerken voor eeuwig en altijd 'waardige' ruimtes moeten zijn en blijven.


Doelstelling nummer 2: 'Geen Immo-project maar een groene zone rond de kerk'
Een nieuwe eis. Tot nu toe heeft de actiegroep al alle mogelijke dingen verzonnen, maar dit hadden ze nog nooit vermeld. En het lijkt een goede vondst, want in Gent zul je tegenwoordig toch mensen kunnen vinden voor een 'groene zone'.

Maar ook dit is natuurlijk demagogie. Aan beide kanten van de kerk was vroeger een parkje, tegenwoordig is er aan de ene kant een parking, de andere kant is het woord park niet waard. Het park wordt, door een privé persoon, afgesloten, er ligt gravé, en er staan regelmatig auto's geparkeerd. De huizenrij langs beide kanten aanvullen door er een gebouw aan te plakken zal zo'n grote impact niet hebben op de omgeving. De parkeerplaatsen die verminderen gaan een grotere impact hebben dan het verkleinen van het zogenaamde park.
Maar het klinkt goed natuurlijk. Er zal rond de kerk nog groene ruimte genoeg zijn om er een prachtig parkje van te maken. Vooral als de stad er eindelijk in slaagt om het Sint-Annaplein her aan te leggen, met groen dat doorloopt van de rotonde tot achter de kerk.

Doelstelling nummer 3: “Volledige inspraak en transparantie met betrekking tot het herbestemmingsdossier van en naar de burger toe.”
Ook dit klinkt goed, maar is een volslagen lege doos.
In dit dossier is er namelijk reeds bijzonder veel transparantie geweest.
Hoeveel dossiers ken je waar elke stap die genomen wordt gecommuniceerd wordt aan de buitenwereld?
Wat betreft inspraak, hoeveel dossier ken je waar een actiegroep haar bezorgdheden mag komen toelichten in een commissie van de gemeenteraad?
Dat de actiegroep uitblonk in exaltaties en grootspraak, niet in coherentie, noch concreetheid, is een spijtige zaak, maar daar kan de stad natuurlijk niets aan doen. Dat de actiegroep de aangeboden inspraak zelf verprutst heeft, ligt aan haar. Een actiegroep die trouwens zelfs bijzonder ontransparant is en die constant claims maakt te spreken vanuit 'de burgers' of 'de buurt'.Doelstelling nummer 4: “Een discussie op gang brengen voor toekomstige herbestemmingen om zo een groter en duurzamer draagvlak tot stand brengen door volwaardige burgerparticipatie.”

Een discussie op gang brengen als doelstelling is natuurlijk zo nietszeggend als maar zijn kan. Want over wat voor herbestemmingen gaat het hier? Alle gebouwen die van bestemming veranderen? Van huis naar burelen of van gezinswoning naar studio's? Alle openbare gebouwen? Van de voormalige bibliotheek tot de gebouwen van de universiteit? Alle stadsgebouwen? Alle kerken? Alle kerken, ongeacht wie de eigenaar is of enkel die kerken waarvan de stad eigenaar is?


Merkwaardig is ook dat er hele stapel doelstellingen van de actiegroep niet vermeld worden. De groep wil de kerk in eigen handen krijgen. De groep weet nog niet wat ze er mee wil, daarvoor zamelde tot voor kort geld in, om mensen te kunnen inhuren om een visie te kunnen schrijven. Maar wat ze wel al zei, 'religieuze functie', blijkbaar wil de actiegroep misje blijven spelen, met de violist als voorganger waarschijnlijk. 'Concertfunctie', maar dan wel enkel 'klassieke muziek', schaak, ja, je leest het goed, en tenslotte 'toeristische functie', waarbij de actiegroep 3 euro entreegeld wenst te vragen aan de bezoekers. A ja, en de promotie hiervan moet de stad doen. Meer hierover hier.

5.01.2019

1 mei!Bij het zien van de rode vlag wringt de oude wereld zich in allerlei razende bochten

Karl Marx

uit: De Burgeroorlog in Frankrijk