9.30.2013

Jeff Mills in Sint-Anna

Zaterdagavond was de Gentse Sint-Annakerk het prachtige decor voor een opmerkelijk concert van Jeff Mills.
De kerk was schitterend uitgelicht, wat de sfeer onvergetelijk maakte.

Voor wie het gemist heeft een proevertje:


9.17.2013

what shall we do with the empty churches?Zondagmorgen, tien uur dertig, de portaaldeuren staan wagenwijd open, de kaarsen branden, de priester, de diaken en de misdienaars staan klaar in de sacristie, de organist trekt de registers open, de klokken luiden enthousiast. Over het kerkplein komen de gelovigen aangestrompeld of gereden. In de kerk hebben zich vijftig gelovigen verzameld, klaar om, wat zij beschouwen als, hun zondagsplicht te vervullen.
Vijftig gelovigen in een kerk die gebouwd werd voor duizend. Vijftig gelovigen in ideale weersomstandigheden. Vijftig gelovigen met een gemiddelde leeftijd van boven de 75. Vijftig gelovigen. Verwarming en elektriciteit, herstellingskosten en onderhoudskosten, schoonmaakkosten en loonkosten: koster en organist op kosten van de kerkfabriek (en de facto dus de stad), priester en diaken op kosten van de overheid, secretariaatskosten en ga zo maar door, en dat allemaal voor die vijftig mensen per week. Uiteraard zijn er ook kerken die meer gelovigen aantrekken, maar er zijn er heel wat die het met stukken minder moeten doen. Een afnemend aantal priesters en een afnemend aantal kerkgangers. Toch heeft Gent, zoals alle steden, gemeenten, dorpen en gehuchten, een uitgebreid patrimonium aan kerken. Een vraag die steeds luider klinkt, wat zal er met dit patrimonium gebeuren als er geen geestelijken én geen kerkgangers meer zijn?

De vier Gentse dekenaten tellen meer dan 50 kerken. Dan tellen we nog niet de kapellen die in onze stad in overvloed te vinden zijn. Veel kerken hebben daarbij ook nog een pastorij en een parochiehuis. We zetten, voor alle duidelijkheid, eens alle parochies op een rijtje van het dekenaat Gent-Stad: Sint-Martinus, Sint-Pieters-Buiten, Sint-Antonius van Padua , Heilig Kerst, Sint-Vincentius, Sint-Paulus, Christus Koning, Onze-Lieve-Vrouw Sint-Pieters, Sint-Jacobs, Sint-Michiels, Onze-Lieve-Vrouw Presentatie, Sint-Niklaas, Sint-Macharius, Sint-Stefanus, Sint-Theresia van Avila, Sint-Antonius Abt, Sint-Theresia van het Kind Jezus, Sint-Jozef, Sint-Coleta, Sint-Jan, Onze-Lieve-Vrouw Koningin van de Vrede, Sint-Elisabeth en Sint-Anna.

De Katholieke Kerk heeft, eindelijk, een aantal knopen doorgehakt. Dat er nog een heel Gordiaans kluwen ligt te wachten, vergeten we best even. Morgen, 18 september geeft de Gentse geestelijkheid, voor dekenaat Gent-Stad, tekst en uitleg bij haar dekenaal beleidsplan. Daarin staat onder andere dat in 2015 een eerste reeks 'sluitingen' zal worden doorgevoerd. De parochiekerken van Sint-Anna, Malem, Sint-Elisabeth, Sint-Jozef en Sint-Coleta krijgen een 'volledige herbestemming'. De parochiekerken van Sint-Jan en Christus-Koning krijgen een 'gedeeltelijke herbestemming'.

Dus, morgenavond, 19u30, tekst en uitleg in de Gentse Sint-Pieterskerk

9.15.2013

Woody Allen: how to get through life?

Op deze druilerige vroege-herfst-zondag een inspirerende boodschap van de enige echte Woody Allen, komisch genie.

It’s just an accident that we happen to be on earth, enjoying our silly little moments, distracting ourselves as often as possible so we don’t have to really face up to the fact that, you know, we’re just temporary people with a very short time in a universe that will eventually be completely gone. And everything that you value, whether it’s Shakespeare, Beethoven, da Vinci, or whatever, will be gone. The earth will be gone. The sun will be gone. There’ll be nothing. The best you can do to get through life is distraction. Love works as a distraction. And work works as a distraction. You can distract yourself a billion different ways. But the key is to distract yourself.