10.28.2007

ze zijn weer goe bezig in Rome

Vandaag ging het Vatikaan over tot de zaligverklaring van 498 'martelaren', religieuzen die stierven tijdens de Spaanse Burgeroorlog. Religieuzen die 'vermoord' werden door de republikeinen wel te verstaan.

Een opmerkelijke operatie van Moeder de Heilige Kerk, niet alleen door het grote aantal zaligverklaringen in '1 klap', maar ook door het feit dat er opnieuw openlijk kant wordt gekozen tégen de Spaanse Republiek.

Dat de Kerk niet het meest vooruitstrevende instituut ter wereld is, is overbekend, maar dit is weer een driest hoogtepunt in de zwarte geschiedenis van de Kerk.

Want dit is ook niet de eerste keer dat zoiets gebeurd. Zo maar even 471 'martelaren' werden reeds zalig verklaard door Popi-Jopi. Nu verdubbelt de Beierse vampier dit aantal nog.

Ook de timing van dit alles maakt het bijzonder pijnlijk. De Spaanse regering heeft recent stappen gezet om af te rekenen met het fascistische verleden.
De laatste standbeelden van El Caudillo werden de voorbije jaren reeds neergehaald. De nog resterende straatnaamborden en gedenktekens volgen.

In 2004 werd een commissie in het leven geroepen om de slachtoffers te rehabiliteren, 'Comision para reparar la dignidad y restituir la memoria de las victimas del franquismo'.
De 'Asociacion para la Recuperacion de la Memoria Historica' werd opgericht in 2000 om systematisch massagraven op te sporen en om getuigenissen op te tekenen. De groep bestaat uit archeologen, antropologen en forensische wetenschappers. Ze hebben ondertussen reeds 40 massagraven opgegraven en meer dan 520 slachtoffers geïdentificieerd.

Uitgerekend komende woensdag dient het Spaanse parlement zich te uit te spreken over een wetsvoorstel 'Wet op het Historische Geheugen' om de slachtoffers van Franco te rehabiliteren. De Partido Popular, erfgenamen van de francisten, spreken over een 'onnodige wet'.

Dat de Rooms-katolieke kerk vandaag de dag andermaal de republiek aanvalt is bijzonder tragisch. De Kerk heeft het bijzonder moeilijk om fouten te erkennen, integendeel zelf, ze lijkt er zelf fier op te zijn. Samen met de nazi's en de Italianen was het Vaticaan bij de eerste landen om de fascistische staatsgreep van Franco te erkennen als legitieme regering, nota bena in augustus 1937.

Tijdens de burgeroorlog alleen al stierven maar liefst 600.000 mensen. Franco liet tijdens zijn dicatuur nog eens 100.000 mensen executeren. Nu nog worden er massagraven gevonden. Niet minder dan 400.000 mensen werden in concentratiekampen opgesloten.

Het Europees Parlement, ook niet meteen het meest progressieve bastion, ging in 2006 over tot de duidelijke veroordeling van de vele grove schendingen van de mensenrechten in Spanje onder het Francistische regime tussen 1939 en 1975. De resolutie stelde ook dat Spanje moest zorgen voor vrije toegang tot de archieven voor historici. Want het zijn zeker boeiende tijden voor (spaanstalige) contemporalisten, er ligt nog bijzonder veel historische onderzoek te wachten.

Maar voor wie ongerust zou worden, Aartsbisschop Francisco Gil Hellin van Bourgos waarschuwde voor een politisering van de zaligverklaring. Hij riep op om de zaligverklaring niet tot het zoveelste debat over de houding van de katholieke Kerk te maken.

“De boodschap die zij ons nalieten, is er een van liefde, vergevingsgezindheid en volledige verzoening. Dat is hun boodschap en hun les voor de Kerk vandaag en in alle tijden. De nieuwe zaligen tonen ons dat de moderne wereld niet alleen gestuwd wordt door het verlangen naar macht, geld en plezier. Zij maken ons duidelijk dat vele mensen handelen vanuit liefde en vergevingsgezindheid.”

Leuk om weten is trouwens dat deze 'heilige vader' tevens secretaris is van de Pontificale Raad voor het Familie (u weet wel die hoeksteen van de samenleving zonder holebis en zonder eenoudergezinnen) en vooraanstaand lid van het Priesterlijke Orde van het Heilige Kruis, zeg maar de priesterclub van Opus Dei. Maar dit alles uiteraard geheel ter zijde.

Wat evenwel merkwaardig is, is dat we vrij weinig te horen krijgen over deze martelaren. Wat we weten is dat het gaat om 2 bischoppen, 24 priesters, 462 religieuzen, 1 diaken, 1 subdiaken, 1 seminariestudent en 7 leken.

De National Catholic Reporter bracht vorige week reeds uit dat een van de nieuwe zaligen Gabino Olaso Zabala allesbehalve 'handelde vanuit liefde' toen hij actief was in de Filippijnen. Hij zou zich in 1896 schuldig gemaakt hebben aan foltering van een collega priester, de Filippijn Mariano Dacanay, die beschuldigd werd van sympathie voor het anti-koloniale verzet.

Of bovenstaand verhaal nu waar is of niet, en of die zaligen nu wel of niet onschuldigde slachtoffers zijn doet er mijns inziens niet toe.

at er heel veel toe doet is dat de kerk hier andermaal kant kiest en kant blijft kiezen voor de meest reactionaire krachten in de wereld. Het is toch ronduit pijnlijk dat er over liefde gesproken wordt en over martelaren voor het geloof als er nog geen klare veroordeling van het Francisme kan gegeven worden. De Rooms-katholieke kerk heeft zowat alle fascistische en reactionaire regimes ter wereld haar volle steun gegeven en is dan verwonderd dat er geloofafval is. 'Waarom blijven de kerken leeg?' Ja, dat vraag ik mij ook af...

ich bin zuruck

Kameraden en vrienden,
uw Kameraad Harko is een week op congé geweest. Maar geen nood, hij is terug. En zal wederom schier permanent achter zijn bureau te vinden zijn.
De afgelopen week was trouwens bijzonder fijn, congé in eigen land, de toerist gaan uithangen in Brugge, Antwerpen, Brussel en uiteraard het eigenste Gent. Niets fijner dan de hele dag rondzwalpen, met fototoes in de aanslag en alle mogelijke kerken en musea bezoeken. Een echte aanrader, geen reisbureaus, geen luchthaven miserie, geen kilo's bagage, alleen een railpass.

10.12.2007

regeringsplannen rond asiel en migratie (amai)

De regering-in-spe (waarbij spe blijkbaar zeer ver weg ligt) lanceerde zijn 'Bouwstenen van een globaal, coherent en rechtvaardig asiel- en migratiebeleid' Maar toch wat staat daar allemaal in?! Enkele van de leukste passages:
"De nieuwe regering wil duidelijke afspraken voor meer ruimte op de arbeidsmarkt met
bijzondere aandacht voor de economische migratie."
"Verder komt er een meldpunt voor slachtoffers van schijnhuwelijken en de parketten moeten echt vervolgen, zodat de strafbaarstelling van schijnhuwelijken geen dode letter blijft."
"Voor gezinnen met kinderen wiens asielaanvraag wordt afgewezen wil de nieuwe regering voorzien in een aangepaste opvang van waaruit een humane terugkeer vlot kan worden georganiseerd. Vanuit deze doelstellling wil de nieuwe regering een omgeving die niet traumatiserend is voor de kinderen. Een snelle begeleide terugkeer kan hierbij helpen."
"De regering opteert voor een regularisatiebeleid op individuele basis."
"De nieuwe regering maakt van de nationaliteitswetgeving een hefboom tot integratie."

Uiteraard blijven de reacties niet uit:
Caroline Copers, Vlaams ABVV: Eerst diversiteit op de werkvloer, dan pas nieuwe immigratie.
"De beslissing van de federale regeringsonderhandelaars om nieuwe economische immigratie toe te staan roept heel wat vragen op. Nieuwe immigratie mag werkgevers zeker niet ontslaan van hun verantwoordelijkheid om de bestaande discriminatie op de arbeidsmarkt actief te bestrijden. Die discriminatie leidt er nu vaak toe dat allochtone werklozen geen job vinden. Vooraleer men in het buitenland gaat rekruteren, moet men ernstiger werk maken van diversiteit op de werkvloer." Verder pleiten ze voor Meer transparantie, Meer controle en een Betere bescherming.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen: Regeerakkoord: vernieuwend maar teleurstellend.
"Vluchtelingenwerk Vlaanderen ziet in het oranje-blauwe akkoord over asiel en migratie een aanzet tot een ernstige en vernieuwende aanpak in het asiel- en migratiebeleid. Het akkoord is tegelijk teleurstellend op de twee meest cruciale punten. Voor de regularisatie komen er geen criteria in de wet en slechts heel misschien een Commissie. De mogelijkheid om kinderen op te sluiten blijft overeind. Oranje-blauw legt de massale steun vanuit publieke opinie en middenveld naast zich neer voor de regularisatie van goed geïntegreerde mensen zonder papieren en tegen de opsluiting van kinderen."

Het MOC, de franstalige Christelijke Arbeidersbeweging noemt het akkoord een pleister op een houten been.
“Deze maatregelen zijn een doekje voor het bloeden: op de echte uitdagingen van de migratie wordt geen antwoord geboden.”

Kerkwerk Multicultureel Samenleven noemt het Onduidelijkheid troef.
“Wat we precies zullen krijgen is nog heel onduidelijk."
“Wat het echt wordt is nog onduidelijk. Vandaar dat wij zeggen: geen champagne, maar wel koffie om te gaan werken aan een goed verstaan en een goed uitwerken van wat er nu op tafel ligt.”

Selma Benkhelifa, advocate bij het Progress Lawyers Netwerk reageert zeer teleurgesteld:
"Al wat onder de vorige regering slecht liep, blijft slecht lopen: dezelfde vage criteria, hetzelfde uitblijven van een onafhankelijke commissie, eenzelfde willekeur van een minister die op zijn eentje over dossiers beslist."

De PVDA klaagt het feit aan dat de strenge nationaliteitswet vooral de zwakkeren zal treffen.

Ik hou mijn hart vast voor wat er uiteindelijk zal komen. In de tussentijd kan ik nu iedereen oproepen om deel te nemen aan de nationale manifestatie volgende week zondag in Gent.

"Met de verkiezingen en met de daaropvolgende moeilijke regeringsonderhandelingen is het momenteel redelijk stil geworden rond de regularisatie van mensen zonder papieren. Alhoewel de problemen van de mensen zonder papieren niet verdwenen zijn, is het moeilijk om de aandacht van de media en van de politici bij de zaak van de mensen zonder papieren te houden.

Een mobilisatie van de mensen zonder papieren en van de vele Belgen die hen steunen is noodzakelijk, om ervoor te ijveren dat een ruime regularisatie uitgevoerd wordt door de nieuwe regering. Een ruime regularisatie is immers een noodzakelijke oplossing voor de problemen waarmee mensen zonder papieren momenteel geconfronteerd worden, maar kan ook de toekomstige welvaart van België en Europa verzekeren, zoals onder meer de zelfstandigenorganisatie UNIZO reeds benadrukte."

Praktisch:

Zondag 21 oktober 2007 - 14u W. Wilsonplein (de Zuid lijk da we zeggen)

Sicko - allen daar heen!

Een tijdje terug maakte ik reclame voor sicko, de zeer boeiende nieuwe documentaire van Michael Moore.
Vandaag de dag is hij overal ten lande te zien in 'de cinema'. De film geeft ons een grondig beeld van de gezondheidszorg in de VS. Een grondig shockerend beeld wel te verstaan.
De toestand van de gezondheidszorg in de VS is lamentabel. Maar liefst 47 miljoen Amerikanen hebben geen enkele ziekteverzekering.
De film gaat evenwel niet over hen, de film gaat over de meer dan 250 miljoen Amerikanen die wél een ziekteverzekering hebben.
Ondanks het (ongetwijfeld té) positieve beeld dat Michael Moore schetst van de gezondheidszorg in Europa, bevat de film toch ook wel belangrijke lessen voor onze gezondheidszorg. Zoals de documentairemaker het zelf zegt: “Des te meer Europa haar gezondheidszorg privatiseert, des te meer gaan jullie Amerikaanse toestanden kennen.” Of zoals prof. dr. Marcia Angell voormalig hoofdredacteur van The New England Journal of Medicine de wetenschappelijk adviseur voor SiCKO zegt: “Het is verbazingwekkend dat zo velen in Europa of in Canada willen experimenteren met vermarkting in de gezondheidszorg, ondanks het feit dat deze vermarkting
in de Verenigde Staten overduidelijk een verschrikkelijke mislukking is geworden.”
En deze boodschap wordt gehoord. Lees maar eens het interview met Sandra Derieuw van de Christelijke Mutualiteit op indymedia. Zij geeft een duidelijke opdracht weer: “We moeten aantonen dat blijven investeren in de publieke ziekteverzekering van groot belang is en dat rol van de private ziekteverzekering beperkt moet blijven, want ook in Europa dreigt op dat vlak gevaar.” Een ander interessant artikel is dat van dr. Dirk Van Duppen (de kiwidokter) in de Gids op Maatschappelijk Gebied: Het andere gezicht van de ‘American Dream’
Van dezelfde dokter zijn ook volgende artikels grote aanraders:
Dirk Van Duppen ontleedt Belgische gezondheidszorg
Sicko ook in België: patiënten aan het woord
Michael Moore dissecteert Amerikaanse gezondheidszorg

Kijk zeker ook naar Michael Moore's fantastische respons op 'reportage' van CNN: