9.02.2008

The New Asian Hemisphere

Het moet gezegd zijn, (heel) valt er wel eens iets interessants te zien op de televisie. Gisteren bv zag ik op Tegenlicht, een documentaire programma van nova op de nederlandse publieke omroep, een interview met Kisgore Mahbubani, voormalig ambassabeur bij de VN en rector van de 'Lee Kuan Yew School of Public Policy in Singapore.
De mens publiceert regelmatig controversiële boeken en artikels zoals zijn meest recente boek 'The New Asian Hemisphere'. Hij benadrukt daarin de enorme groei van de Azaitische economien en de grote rol die Azië zal innemen in de toekomst.
Hij gaat er van uit Azië een zeer belangrijke positie innam in het verleden, en dat het 'Westen' slechts de laatste 200 jaar de wereld heeft kunnen overheersen. Deze tijd is echter voorbij zo stel hij. Azië wordt het centrum van de wereld.
Hij levert daarbij ernstige en mijns inziens volledig terecht kritiek op het westerse superioriteitsgevoel. Vooral dan op moreel en ethisch gebied. Daarbij neemt hij als voorbeeld het hele mensenrechtendiscours. Hij vertelde dat dit discours een belangrijke impact had op beleidsmakers en academici in Azië en dan vooral China tot aan Guantanamo. Toen verloor het 'Westen' en dan vooral de VS elke geloofwaardigheid. Daarbij maakte hij de bedenking dat het voeden van zo veel mensen in de volksrepubliek China alleen al een gigantische vooruitgang is voor de mensenrechten, naast het democratisering van de maatschappij en het onderwijs en de enorme vooruitgang op vlak van de armoedebestrijding.

Uiteraard is niet alles wat zegt even correct en heeft hij ook wel last van een aantal vooringenomenheden, zoals zijn geloof in de superioriteit van de liberale vertegenwoordigende democratie. Maar ondanks zijn tekortkomingen een zeer interessant auteur die zeer terechte punten heeft en het Westere superioriteitsgevoel grondig bekritiseerd.

Deze uitzendig valt binnenkort geheel en al online te bekijken.
Geïnteresseerden kunnen ook steeds een aantal andere interviews met hem bekijken.Geen opmerkingen: