11.10.2008

Wannes Van de Velde overleden

Droef nieuws kameraden, Wannes Van de Velde is vandaag overleden. Deze progressieve Antwerpse volkzanger overleed 'na een slepende ziekte' op 73-jarige leeftijd.

De volkszanger heeft zich altijd fel uitgelaten tegen extreem-rechts:
Het begint met een handvol straatvechters. Altijd. Als we willen voorkomen dat crapuul het voor het zeggen krijgt, is het onze verdomde plicht om onze mond open te trekken. Ik heb veertig jaar geleden al een lied over het Blok gemaakt – ik blijf het Belang het Blok noemen – terwijl die partij nog niet eens bestond. Het hing in de lucht. Je zag individuen op straat waar je liever een blokje om voor liep, niet eens uit schrik maar uit weerzin. Zwijgt mij van de Vlaamse kwestie heette dat lied: ‘wanneer er in ’t gelid de straat wordt opgegaan,/ in Uilenspiegels naam fascisme blijft bestaan,/ als ik ze zie marcheren met Hitlerjugend-gesten,/spreekt dan maar Frans en zwijgt mij van de Vlaamse kwestie.’ Ik begrijp nog altijd niet waarom ze het Blok niet in de kiem gesmoord hebben, toen het nog kon. Ze hebben die gasten altijd met fluwelen handschoenen aangepakt. Het kwam sommige mensen goed uit, denk ik soms. Een bange bevolking is een makke bevolking. Dus dachten ze: een boeman kunnen we wel gebruiken. Zo is het begonnen.

Ik heb altijd in mijn eigen taal gezongen, maar dat maakt van mij nog geen flamingant. Ik zeg weleens, bij wijze van boutade: ik ben een flamingant gewéést. Ik was flamingant in 1840, toen ik er nog voor in de bak vloog. Ik was misschien ook nog wel flamingant in de loopgraven, van 1914 tot 1918. Maar in Breendonk ben ik van gedacht veranderd.

"Nog rijst het belfort oud en grijs/ boven de Vlaamse steden,/ en onbegrijpend ziet het neer/ op ’t Vlaanderen van heden,/waar de proleten van weleer,/ die felle socialisten,/ hun stem vergooien aan ’t vertoog/ van bruin’ opportunisten.’”

Zo nam hij drie jaar geleden nog deel aan de 0110-concerten:Speciaal voor de liefhebbers van het betere drinkelied, een fantastische tekst:
As ek den edele wijn aanschou
vergeet ek m'n labeuren
ik vuug mah in de beste vou
en laat viole treure
Refrein:
Wijn wijn, gij edele wijn
sober wilde gedrùnke zijn
aenders wörd' e groêt venijn
en mùtte we 't ons bezure
De wijn diê pruve we deur de smaak
gelak de wijze liêren
oe goe' verdrijft 'em onze vaak
a we nachte laenk gon zwiere
(refrein)
De wijn is uit, m'n kroes is leeg
een aender laat ek schenke
me dunkt da 'k ier m'n diêl wel kreeg
want ik kan veul beter denke
(refrein)
Ontvangd van mij den beker net
gij vrinden uitverkoren
en drinkt er dan uit meh iêne zet
dan wörd de vreugde gebore
(refrein)
Noë diên ee' de wijn geplaent
al ùp 't bevel des Iêre
God onzen Iêr zij lof en daenk
diên alles doe' vermiêre
Wijn wijn, gij edele wijn
sober wilde gedrùnke zijn
ge zeh' den beste medicijn
den bijbel kan 't ons liêre
(refrein)


Beluister zijn bekendste nummer Ik wil deze nacht door de straten verdwalen.

Meer lezen:
een interview in Veto
vrt-nieuws
een verzameling liedjesteksten

Geen opmerkingen: