10.16.2010

Leonard? ..... zucht!

Er zijn zo van die dagen dat je de krant liever niet openslaat, of het radionieuws liever niet opzet. Onze aartsbisschop Leonard is er wederom in geslaagd om bijzonder fout in het nieuws te komen.

Hij choqueerde vriend en vijand met uitspraken over 'promiscue gedragingen die tot AIDS kunnen leiden'. Een deel van de heisa is het gevolg van het gebrek aan inschattingsvermogen en onoordeelkundigheid van de persdienst van het aartsbisdom en een deel door de onvoorstelbaar domme manier waarop onze media en onze politici vandaag de dag werken. Maar de grond van de zaak is en blijft dat de aartsbisschop een enorme reactionair is wiens opvattingen onvermijdelijk botsen met de meerderheid van de katholieken in ons land. AIDS is een verschrikkelijke zieke, onder meer omwille van het stigma die het met zich meebrengt. Zeer meer HIV-besmettingen worstelen met de reden van hun besmetting. In veel gevallen is zo'n besmetting het gevolg van het hebben van seks zonder het gebruik van beschermingsmiddelen, in casu het condoom. Dan heb je sowieso het 'eigen schuld dikke bult'-discours. Dat krijg je letterlijk te horen en dat schiet voortdurend door je hoofd. En dan komt een van de hoogste religieuze leiders met uitgerekend dat discours.


Een groot aantal christelijk-geïnspireerde lieten zich zeer vernietigend uit:


ACW


"Het ACW, de koepel van christelijke werknemersorganisaties, betreurt uitspraken van kerkelijke beleidsverantwoordelijken die eerder lijken te veroordelen dan te begrijpen, die eerder lijken uit te sluiten dan met zorg te omringen.

Het ACW steunt gelovigen en godsdienstige groepen die zich in eigen kring en in pluralistische middens inzetten voor mensen, getroffen door het onrecht van een vreselijke ziekte of van pijnlijke uitsluiting om welke reden dan ook. Het Evangelie roept op tot liefde, gerechtigheid en begrip.

Juist Jezus kwam in zijn tijd op voor de ontkoppeling van ziekte en schuld. Het ACW bemoedigt en steunt al wie zich inzet voor deze gerechtigheid."


Broederlijk Delen:


"‘Als ontwikkelingsorganisatie die zich inzet tegen armoede en onrecht en dus voor meer gerechtigheid in deze wereld vinden we de uitspraak van Mgr. Léonard onverantwoord en onjuist. Ze toont niet alleen een gebrek aan respect en mededogen voor slachtoffers van aids en hun hulpverleners, maar is ook ethisch gezien onhoudbaar.’ zegt Karel Ceule, woordvoerder van Broederlijk Delen.

De aidsproblematiek is veel complexer dan hier wordt gesuggereerd. Bij vele mensen die besmet zijn met het hiv-virus is dit niet het gevolg van eigen risicogedrag. Wat te denken bijvoorbeeld van kinderen die via de moederschoot zijn besmet of slachtoffers van verkrachting die hierdoor het virus oplopen? Geldt voor hen ook de immanente gerechtigheid?

Maar ook voor mensen die aids hebben opgelopen door eigen risicogedrag is een dergelijke stelling ongepast. ‘Door het woord gerechtigheid te gebruiken insinueer je feitelijk dat het goed is dat deze mensen de ziekte krijgen alsof zo gerechtigheid geschiedt. Dit is een aanfluiting van het begrip ‘gerechtigheid’. Een dergelijke houding staat haaks op de basiswaarden van solidariteit en rechtvaardigheid die organisaties als de onze voorstaan. Daarom distantiëren we ons als ontwikkelingsorganisatie uitdrukkelijk van deze stelling’, aldus nog Karel Ceule van Broederlijk Delen."


Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede:


"Die uitspraak vindt geen enkele grondslag in het evangelie en doorkruist op zeer pijnlijke wijze onze moeizame, dagelijkse en dienstbare volgehouden inzet voor verzoening en solidariteit. Van een bisschop of voorganger in de Kerk verwachten we geen ongrijpbare, onverstaanbare bespiegelingen, maar een levende getuigenis over de betekenis van Jezus Christus voor onze wereld. Wij durven hopen dat de aartsbisschop alleen nog een waarachtige evangelische stem zal laten horen over een van de meest pijnlijke en dodelijke ziekten van onze tijd."3 opmerkingen:

Anoniem zei

Uw vaststelling dat "de aartsbisschop een enorme reactionair is wiens opvattingen onvermijdelijk botsen met de meerderheid van de katholieken in ons land" is fout. Het is de *perceptie* van zijn opvattingen die botst met de meerderheid van de katholieken. En die perceptie is gebaseerd op het vertekend beeld dat de pers ons ervan voorstelt. Wees zeker: de aartsbisschop zal de laatste zijn om de genade in de leer van de kerk te verdoezelen!

Anoniem zei

Niemand wil uiteraard AIDS. Maar promiscuïteit houdt zo zijn gevaren in.
Zelfs het kleinste kind wordt gewezen op de mogelijke gevaren die bepaalde handelingen in kunnen houden. Maar dat wil de politiek correcte bon-vivant niet horen, dat zou een inbreuk betekenen op zijn/haar 'vrijheid'.
Zelf was het bij mij ook ooit eens kantje boordje, in de meer duistere episoden van mijn leven. Ik ben rationeel genoeg om toe te geven dat het toen ook bij mij mijn eigen domme fout zou geweest zijn.

Kameraad Harko zei

beste anoniem1: als de aartsbisschop geen reactionair is dan moet hij eens dringend leren communiceren. Ik geloof niet dat er een complot is van vrijmetselaar-journalisten die de kerk willen ondermijnen. Ook in de media- en communicatiekanalen van de Belgische kerkprovincie kan ik niets lezen wat er op zou wijzen dat hij geen reactionair zou zijn. Geen aanwijzingen dat hij zich christelijk-verdraagzaam-liefdevol opstelt tegenover holebi's, dat hij een positieve houding zou aannemen tegenover de daadwerkelijke en volwaardige inclusie van vrouwen en ga zo maar door. Maar spreek mij gerust tegen als ik fout zou zijn, ik hoop het namelijk ten stelligste.

Anoniem2: Man/vrouw toch, als je er onbeschermd op los n*ukt is de kans dat je besmet geraakt inderdaad groot, net zoals je als je constant frieten en mars en frikandellen en olé's en berepoten en plopkoeken en boterkoeken en barbapappa's eet dan ga je inderdaad obees worden en bijbehorende ziektebeelden ontwikkelen, net zoals je als je kettingrookt je grote kans hebt om kanker te krijgen,... Dat is helemaal het punt niet.
De hoofdvraag is hoe ga je als goede herder de mensen aanspreken? Als herder moet je mensen aanspreken om dergelijke ziekten te vermijden, niet en ik herhaal niet door 'schuldig' te roepen. Je kan mensen oproepen om met alle middelen hiv-besmetting te vermijden, door inderdaad mensen op te roepen om deugdzaam te handelen en om mensen het gebruik van beschermingsmiddelen aan te bevelen.
En mensen die het hebben moet je troost bieden en vooral niet 'eigen schuld dikke bult' te roepen. Want al ben je er van overtuigd dat het 'eigen schuld' is dan nog moet je open en warm opstellen.
De gekruisigde naast Christus was een moordenaar, maar is die dag nog opgenomen in het koninkrijk gods omwille van zijn geloof. Onze-lieve-heer heeft die man niet veroordeeld voor zijn ongetwijfeld gruwelijke daad, maar hij heeft hem vergeven en beloond. Denk daar maar eens over na.