12.30.2010

Houtart en ons mens-zijn

François Houtart, kannunik en progressief boegbeeld, ... en viespeuk zo blijkt.

DeWereldMorgen brengt vandaag enkele bijzonder lezenswaardige reacties.Francine Mestrum brengt een zeer genuanceerde reactie, enkele opmerkelijke stukken:

"François Houtart en kindermisbruik, het nieuws komt als een schok, zonder meer. François Houtart, één van de grote helden van de andersmondialiseringsbeweging, de kanunnik van de bevrijdingstheologie, het grote voorbeeld voor duizenden mensen, wereldwijd."

"Deze feiten doen niets af van de enorme verdiensten van François Houtart als wetenschapper en als activist. Zijn curriculum dwingt bewondering af, zijn werk in de andersmondialiseringsbeweging is zonder meer van doorslaggevend belang.

"Van Nicaragua tot Sri Lanka en China, overal staat hij in contact met diegenen die aan de basis en aan universiteiten pleiten voor ‘een andere wereld’ die wel degelijk mogelijk is. Het zijn verdiensten die blijvend moeten worden onderstreept."

"Hiermee wordt eens te meer bewezen hoe waanzinnig het is voor de kerk en andere instellingen om de seksualiteit van jonge mannen en vrouwen te willen onderdrukken. François Houtart behoort gelukkig niet tot diegenen die lessen in moraliteit gegeven hebben aan de samenleving, maar ook voor hem was de druk blijkbaar te zwaar.

Het wordt de hoogste tijd dat we in onze moderne samenleving volwassen leren omgaan met de natuurlijke behoeften van alle mensen, mannen, vrouwen en kinderen, en dat niemand wordt verplicht zichzelf geweld aan te doen.

Kinderen misbruiken kan niet door de beugel, nooit en nergens, net zomin als het verkrachten van vrouwen. Dit zijn misdrijven die in alle omstandigheden streng moeten worden bestraft. Maar tegelijk moet jonge mensen worden geleerd hoe ze hun seksualiteit gezond kunnen beleven, wars van alle taboes."

"Ik wil ze niet te eten geven, alle linksen en progressieven die seksueel niet recht in de schoenen staan ... in plaats van 'links' te veroordelen zouden we beter onze seksuele moraal en vooral de seksualiteitsbeleving van mannen eens onder de loep nemen. Op die manier kunnen we wellicht heel veel misdaden in de toekomst vermijden."

"Absolute helden bestaan niet"

"Zonder de ernst van de feiten te willen miskennen, moeten we de ambiguïteit van mensen leren aanvaarden. Mensen die zijn wat ze zijn, die doen wat ze kunnen, die de zwakken verdedigen of de rijken privilegiëren. Met telkens hun eigen zwaktes en sterktes."

Democratie2000, die Kanunnik Houtart dit jaar nog de Prijs Jaap Kruithof gaven verklaarde o.m. het volgende:

"Wij zijn van oordeel dat ondanks de grote en onmiskenbare inspanningen die Houtart heeft geleverd in de strijd voor een betere wereld, dergelijke feiten niet in overeenstemming zijn met de waarden verbonden aan deze prijs. Het is bovendien duidelijk dat, net als in zovele andere gevallen van kindermisbruik door priesters, de zaak indertijd door de Kerkelijke overheden in de doofpot is gestopt, Houtart op geen enkele manier voor deze zaak is bestraft en zoals sommige andere geestelijken nu pas onder druk van het huidige klimaat met de feiten naar buiten komt.

Respect voor de fysieke integriteit is een zeer belangrijke democratische waarde die we blijvend moeten verdedigen. François Houtart heeft enorme verdiensten, maar zijn daden veertig jaar geleden moeten veroordeeld worden. Tegelijkertijd betreuren we het feit dat ook hij bezweken is voor de druk die een belachelijke kerkelijke regel hem heeft opgelegd - maar die hij wel heeft aanvaard, waardoor hij niet zomaar een slachtoffer is van een kerkelijk systeem maar ook een dader."


"We hebben François Houtart de Prijs Jaap Kruithof toegekend omwille van weloverwogen en terechte redenen en feiten, die tot op vandaag geldig blijven."

"De bekentenissen van vandaag doen niets af van het openbare leven van de moedige professor die zijn eer en erkenning riskeerde voor meerdere standpunten die hij naar eigen geweten innam en die voor ons, de samenleving in haar geheel, en de kinderen, vooral de armste kinderen van gisteren, vandaag en morgen belangrijk waren, zijn en zullen blijven."

"François Houtart is nog steeds een waardevol mens, als professor, activist en als moedige priester, maar het kindermisbruik werpt een scherpe schaduw op zijn verwezenlijkingen en ook op de hoogmoed van de christelijke ethiek die zichzelf de hoogste waarden ter wereld toe dicht."


Johan Leman schrijft: Hier zijn twee slachtoffers: de neef... en meneer Houtart.

Geen opmerkingen: