4.13.2011

"Hoofddoekverbod leidt tot segregatie"

Over hoofddoeken en aanverwante religieuze accessoires is al heel wat inkt gevloeid. In Nederland is ook een serieuze hoofddoeken op school-kwestie losgebarsten. Jasper van Dijk, Tweede Kamerlid voor de SP, publiceerde een zeer interessante opinie. Enkele treffende passages:

De Rechtbank geeft de school gelijk omdat het in lijn is met Artikel 23 van de Grondwet, de zogenaamde vrijheid van onderwijs. Scholen hebben het recht om eisen te stellen aan leerlingen en leraren vanwege hun bijzondere grondslag. Zo mogen streng-christelijke scholen verplichten dat meisjes een rok dragen. Homoseksuele leraren mogen geweigerd worden omdat zij niet passen binnen het karakter van de school. Islamitische scholen mogen het dragen van een hoofddoek verplicht stellen. Meisjes die geen hoofddoek dragen, kunnen verwijderd worden.

In de praktijk leidt dit soort religieuze eisen tot segregatie, waarbij leerlingen met een verschillende afkomst naar verschillende scholen gaan. Scholen mogen leerlingen immers kiezen op grond van hun religie. Als je niet meedoet of een ander geloof uitdraagt, wordt je niet toegelaten. Maar is dit nog wel van deze tijd? Zouden we niet moeten streven naar scholen waar iedereen welkom is, zodat verschillende kinderen met elkaar opgroeien?

De regering moet erkennen dat dit verbod de deur openzet naar meer scholen die de hoofddoek kunnen verbieden. De segregatie in het onderwijs zal verder toenemen, evenals het aantal zwarte en witte scholen. De verschillende bevolkingsgroepen zullen nog meer uit elkaar groeien en ook de emancipatie van achtergestelde groepen neemt af, omdat leerlingen van verschillende komaf elkaar niet meer ontmoeten. Bovendien is het in strijd met de Wet Burgerschap en Integratie, die stelt dat scholen de integratie moeten bevorderen.

Daarom moet Artikel 23 van de Grondwet worden herzien. In de tijd van de verzuiling had het zijn functie, nu leidt het tot ongewenste effecten, zoals segregatie. De SP geeft de voorkeur aan gemengde scholen waar iedereen welkom is. De regering zou beleid moeten maken om dat te bevorderen in plaats van scholen toestaan de integratie te belemmeren.

In het kader van 'Hoofddoeken passen niet in onze cultuur', een prachtige Vastentijd-gerelateerde afbeelding. Een statie in de prachtige Kruisweg van de Onze-Lieve-Vrouw Sint-Pieterskerk te Gent, door René De Cramer.

Geen opmerkingen: