12.02.2011

Werknemers zijn zwarte piet!


Sinterklaas voor de sterken

Sinterklaas trok richting bedrijven en beleggers, zelfstandigen en vrije beroepen, rijken en vermogenden.
Om elk van hen bij te staan bij het uithollen van de nieuwe inkomsten die de formateur bij hen hoopte te halen. Belasting op grote vermogens? Is al van tafel. Belasting op speculatieve meerwaarden? Werd een flauw afkooksel. Taks op vliegtickets voor business of eerste klas? Gecrashed onder druk van luchtvaartlobby en Vlaamse regering. Bedrijfswagens zwaarder
belasten? Zwaar afgezwakt onder druk van werkgevers en autolobby. Hogere sociale bijdragen voor zelfstandigen? Getorpedeerd door UNIZO. BTW op vrije beroepen? Onder de mat geveegd. Strijd tegen de fiscale fraude? Wordt integendeel een amnestie voor fiscale fraudeurs. Ontsporing van de notionele intrestaftrek aanpakken? Wordt mager beestje onder druk van
de werkgevers.

Zwarte Piet voor de zwakken

De Zwarte Piet kwam terecht bij de werknemers en de sociale uitkeringen. Want hoe minder nieuwe inkomsten, hoe meer men moet saneren door te hakken in de uitgaven van overheden en sociale zekerheid. Ten koste van werknemers en sociale uitkeringen. Zij gaan de prijs betalen omdat men niet wil raken aan de voorrechten van de vermogenden. Neem alleen maar
wat in de maak is ivm arbeidsmarkt en pensioenen.

Schietschijf 1: jongeren
De wachttijd (= wachtperiode vooraleer een schoolverlater een werkloosheidsuitkering krijgt), gaat van 9 naar 12 maanden. Die wachtuitkering stopt helemaal na drie jaar. En dat zonder enig perspectief op extra maatregelen tegen jeugdwerkloosheid en werkonzekerheid.
Je zal maar afstuderen in tijden van crisis.

Schietschijf 2: werklozen
De uitkeringen voor de langdurig werklozen verlagen tot een onleefbaar minimum (898 euro/maand voor een alleenstaande, 1 069 euro/maand voor een gezinshoofd), ver onder de Europese armoedegrens. Voor de jaren op dit onleefbaar minimum wordt later ook het pensioen verlaagd. U weet ook wat het leven kost. Dit is het organiseren van armoede.
Je zal maar ontslagen worden.

Schietschijf 3: oudere werknemers en werklozen
Oudere werklozen van 50 tot 55 jaar gaan hun anciƫnniteitstoeslag verliezen.
De leeftijds- en loopbaaneisen voor het brugpensioen verstrengen. Ook voor bedrijven in herstructurering of in moeilijkheden. De liberalen willen zelfs geen brugpensioen beneden de 62 jaar. Ook de landingsbanen onder de 55 jaar en het halftijds brugpensioen moeten eraan geloven. En met later een lager pensioen door de jaren van langdurige werkloosheid, inclusief de jaren op brugpensioen, aan te rekenen.
Je zal maar lang en hard gewerkt hebben. En als oudere werkloze keer op keer de deur op de neus krijgen.

Schietschijf 4: werknemers die de loopbaan willen onderbreken
Het tijdkrediet vermindert tot 1 jaar (2 jaar halftijds en 5 jaar 4/5) met enkel nog een beperkt extra krediet voor zorg of opleiding. De loopbaanonderbreking in openbare sector en onderwijs wordt daarop afgestemd.
Je zal je job en je gezin maar beter willen combineren.

Schietschijf 5: gepensioneerden en arbeidsongeschikten
De tweejaarlijkse verhoging van vervangingsinkomens zoals pensioenen, vergoedingen voor beroepsziekten en arbeidsongevallen en uitkeringen bij ziekte, invaliditeit of werkloosheid wordt twee keer met 40% verminderd. Dit is voor werknemers een aderlating van 502 miljoen euro per jaar, bijstandsgerechtigden verliezen 90 miljoen.
Je zal maar van een pensioen moeten leven.


NATIONALE MANIFESTATIE ACV ABVV ACLVB
OP VRIJDAG 2 DECEMBER
10U30
NOORD-STATION, BRUSSEL

Geen opmerkingen: