2.21.2013

actiedag


Al 5 jaar zijn het de werknemers die de gevolgen van de crisis dragen.

De lonen zijn bevroren, aan de index werd gefoefeld en heel wat onder hen verloren hun baan.

Ondertussen stellen wij vast dat ons land een fiscaal paradijs is voor wie veel geld heeft.
Talrijke grote bedrijven betalen zelfs amper belastingen op hun winst. Daaraan gebeurt helemaal niets.

Dat doet ons het ergste vrezen voor dat andere grote dossier: de gelijkschakeling van de arbeiders en bedienden. Ook daar dreigt de regering de werknemers in de kou te laten staan.

Het is tijd voor rechtvaardigheid!

Wat doet de regering hieraan? 

Het is volgens de regering “crisis voor iedereen”. Maar blijkbaar niet voor wie vermogend is, de vrije beroepen, de verhuurders en de bedrijven. Zij worden ongemoeid gelaten.
De werknemers en wie recht heeft op een sociale uitkering betalen de crisis:
 • De regering verbiedt looneisen de komende 6 jaar
 • werknemers zullen al in 2013 koopkracht verliezen door een ‘aangepaste index’
 • werknemers zullen in 2014 opnieuw met een gewijzigde index koopkracht inleveren
 • wie zijn werk verliest wordt als ‘sociale fraudeur’ harder aangepakt dan de fiscale fraudeur

Wat zeggen de werkgevers hierop? 

De oplossing van de werkgevers voor ‘hun crisis’ luidt:
 • Loonblokkering voor de werknemers
 • Lastenverlagingen voor de bedrijven, ook al zorgen ze niet voor extra jobs
 • Nog meer ingrepen aan de index
 • Meer en goedkopere overuren
 • Komen werken als het de baas zint
 • Goedkoper ontslag voor arbeiders en bedienden

Werknemers verdienen rechtvaardigheid! 



De LBC-NVK, CNE en BBTK-SETCa willen:
 • Geen bevriezing van de lonen
 • Geen ingrepen aan de index
 • Menswaardige sociale uitkeringen
 • Een beter statuut voor arbeiders en bedienden
 • Opzegtermijnen die tegen ontslag beschermen
 • Normale werkuren en werkbaar werk
 • Een rechtvaardige fiscaliteit.
Ook vermogenden, kapitaalbezitters en bedrijven moeten eindelijk hun deel betalen. Alleen zo kunnen werknemers de toekomst en hun inkomen gevrijwaard zien.






Geen opmerkingen: