9.05.2014

eerherstel voor DaensJawade, meer dan 100 jaar na het overlijden van priester Daens heeft een kerkelijke hoogwaardigheidsbekleeder erkent dat Daens niets verkeerd gedaan heeft.

Een van de bekendste en meest gewaardeerde priesters uit de moderne Belgische geschiedenis heeft zware conflicten gehad met de kerkelijke hiërarchie. Als priester had hij duidelijk kant gekozen voor het gewone volk, in hun strijd tegen de onmenselijke uitbuiting en miserie. En daar kon de kerkelijke hiërarchie niet mee lachen, zij hadden overtuigend kant gekozen voor de uitbuiters.

Aartsbisschop André-Jozef Léonard heeft nu in een brief aan het Priester Daensfonds toegegeven dat de katholieke kerk fout zat toen ze Adolf Daens verbood zijn priesterschap uit te oefenen.


Beter laat dan nooit zou ik zo zeggen.

Geen opmerkingen: