3.01.2015

zondag van de orthodoxie

Bij de orthodoxe kerken is het vandaag de eerste zondag van de vasten.


 

Gevierd wordt niet alleen de vasten, maar ook het einde van het iconoclasme.
Op het einde van de achtste eeuw brak in het Byzantijnse Rijk een hevige strijd las tussen voor- en tegenstanders van de iconen. Verschillende keizers keerden zich af van de traditie om iconen, afbeeldingen van heiligen, te vereren. Een grote golf van zuiveringen trok over het hele rijk. In 843 kwam aan deze toestand een einde met de machtsgreep van keizer Michael III, die met de keizerin-moeder en vooral regent Theodora en Patriarch Methodios de Synode van Constantinopel bijeen riep. De Synode werd beeindigd met de ophanging van iconen in de Hagia Sophia. Het feest van de Zondag van de Orthodoxie werd toen ingesteld.


Geen opmerkingen: