5.18.2015

Peter Gay (1923 - 2015)

Maandag, filmpjesdag. Vandaag aandacht voor de vorige week overleden psycho-historicus Peter Gay.
Jan Art heeft mij voor het eerst echt laten kennis maken met deze historicus en vooral met de 'psychologische geschiedenis'. Een vaak wat meewarig bekeken onderdeel van de historiografie, waarin tegenwoordig nog steeds zeer interessante studies uit voortkomen, vooral dan (in 'mijn vakgebied') in de psychologische achtergronden van negentiende en twintigste-eeuwse katholieken.

Peter Gay, geboren op 20 juni 1923 in Berlijn als Peter Joachim Frölich, ontvluchte Duitsland in 1939, eerst naar Havana, dan naar de VS. Doctor in de Politicologie, professor in de Europese intellectuele geschiedenis en daarenboven opgeleid in de psychoanalyse en gespecialiseerd in de psychologische geschiedenis. Zijn excellente 'Freud voor Historici' staat reeds vele jaren in mijn boekenkast.

Er zijn maar weinig filmpjes te vinden online, maar we brengen een excellente uiteenzetting (uit een blijkbaar onvervalst vakidioot-programma) over agressie en geweld.

Een interview van Marcia Alvar met Peter Gay uit 1993.


Geen opmerkingen: