4.01.2016

aanwinsten in maart

Deze hadden jullie nog tegoed, het boeken-aankoop-overzicht van de maand maart.
Zoals je kunt zien was het nogal een shoppingmaand.

Carine Van Bruwaene, Frank Simon en Antonia Aelterman (red.), Sociale politiek, proletarisering en armoede. Een aanzet tot didactische verwerking, Inservice-vormingscyclus leerkrachten geschiedenis, Gent, 1985.

Phil Brown, Marxisme en psychologie. Een inleiding, Bert Bakker, 1978.

Frantz Fanon, De verworpenen der aarde. Inleiding Jean-Paul Satre, Kritiese Biblioteek, Van Gennep, 1978.

Jeremy Birkett en John Richardson, Lillie Langtry. Her life in words and pictures, Jersey, 1979.

Chris Powling, Roald Dahl. Een biografie, Fontein, 1997.

Werken aan de Stad. Stedelijke actoren en structuren in de Zuidelijke Nederlanden 1500 - 1900. Liber Alumnorum Catharina Lis en Hugo Soly. Stadsschriften. VUBPress, 2011.

Peter Laroy, De Roversbendes van Vlaanderen, Eeklo, 1997.

Anne-Mie Havermans, De stedelijke begraafplaats van Lokeren. Een presentatie van een veelzijdig funerair onderzoek, Lokeren, 2012.

Bart De Wilde, Achter mooie gevels. Wonen op Lokerse hofkes. Lokeren, 2013.

Vincent Debonne, Architectuur en urbanisatie in een Vlaamse provinciestad: Lokeren, 1840 - 1890, Lokeren, 2006.

Paul Vanden Bavière, Joannes Baptista De Smet, de Lokerse bisschop van Ieper en Gent, Lokeren, 2003.

Midas Dekkers, De vergankelijkheid, Contact, 1997.

Midas Dekkers, Lief dier, Contact, 1998.

R. Defrancq, Bijdragen tot de Geschiedenis van Wervik, deel II, Wervik onder de Franse Revolutie. Nijverheid, handel en smokkelhandel in de 18e eeuw. Wervik, 1961.

R. Defrancq, Bijdragen tot de Geschiedenis van Wervik, deel III. Parochiaal en kerkelijk leven. Wervik, 1966.

Bijdragen tot de Geschiedenis van Deinze en de Leiestreek, LXVII, 2000.

Dronghine, jaarboek 1997, heemkundige kring dronghine.

Paul Huys, Charles Picqué (1799 - 1869), Deinze, 1993.

Edward L. Shaughnessy (red.), China, Librero, 2005.

Landelijke Scholingsgroep Welzijnswerk, Politieke vorming als strategies koncept. Exemplaries leren en inhoudelijke machtsvorming, SUN, 1981.

Jan Marijnissen, Tegenstemmen. Een antwoord op het neoliberalisme, Amsterdam, 2009.

Frans Neirinck, Geschiedenis van de St.-Petrus- en Paulusparochie te Bachte, Deinze, 1998.

E.P. Jos. Arendt, De Arbeidersbeweging, K.A.V., Brussel, 1930.

Jef Ulburghs, Wegen naar Zelfbeheer. Handboek en getuigenis van een basiswerker, Kritak, 1978.

André de Raaij, "Jullie deugen niet!". De laatste jaren van Volksdagblad De Waarheid (1983 - 1991), Amsterdam, 1992.

Les souvenirs de Karsavina. Ballets Russes, Paris, 1931.

Freek Neirinck, Vader Anseele, Brussel, 1986.

Angela Davis, Zinnen op de vrijheid. Een autobiografie, Haarlem, 1980.


Geen opmerkingen: