12.31.2016

aanwinsten in december

Het einde van de maand, dus een overzicht van de aanwinsten van december.

Cecile Tuypens, Fra Antonio, Mechelen, 1953.

Abel Moerman, Gij zult gehaat  zijn om mijn naam, Mechelen, 1955.

P.J.B. Couderc, Le Bienheureux Jean d'Avila 1500 - 1569, Société de Saint-Augustin, 1894.

Margaret Mead, seksualiteit en temperament, aula, 1962.

Karel van het Reve, Rusland hoe het was. Een merkwaardige verzameling foto's van 80 jaar Rusland (1852 - 1932), Contact, 1976.

Karl Marx en Otto Rühe, Het kapitaal. Deel I, verkorte uitgave, Van Gennep, 1977.

Anton Wessels, Arabier en christen. christelijke kerken in het Midden-Oosten. Ten Have/Baarn, 1983.

M.G. Schenk en H.M. Mos (red.), Geuzenliedboek 1940 - 1945, Amsterdam, 1975.

Okakura-Yoshisaburo, de Geest van Japan, WereldBibliotheek, Amsterdam, 1905.


Geen opmerkingen: