11.28.2008

Protesteer mee tegen moord op studentenvertegenwoordigers

Kameraden en vrienden,mensenrechtenschendingen, het is nog altijd dagelijkse realiteit in heel wat landen. Politieke moorden op studentenvertegenwoordigers is de realiteit in de Filippijnen.

Ter illustratie een uittreksel uit een artikel van Jeffrey Ocampo, van Human Rights Watch, voor Bulatlat, vol. VIII, nr. 32, september 14-20, 2008, 'Youth Under Siege'

Jongerenorganisaties zijn het doelwit van de 'counter-insurgency'-campagne van de overheid. Naast moorden en verdwijningen worden jonge activisten nu ook bedreigd door andere vormen van politieke repressie.

Voor de mensenrechtenorganisatie Karapatan zijn er nu al 910 moorden gepleegd, waarvan 23 uit het jeugdwerk.

In 2006 documenteerde Karapatan het hoogste cijfer van buitenrechtelijke executies. Drie van de meest verontrustende gevallen hadden jonge activisten als slachtoffer. Studenten Rei Mon Guran en Cris Hugo, beide uit Sorsogon, Bicon, werden het slachtoffer van standrechtelijke executies in dat jaar. Guran en Hugo waren beide regionale coordinatoren van de League of Filipino Students (LFS) toen zij werden doodgeschoten in twee verschillende incidenten. Guran werd afgemaakt met vier schoten op een bus in Bulan, terwijl Hugo werd doodgeschoten door twee motorrijders terwijl hij onderweg was naar zijn professor. In Negros Occidenta werd Anakbayan-verantwoordelijke Peter Angcon door vermoedelijke agenten van de militaire politie vermoord.

Deze jonge activisten waren jeugdleiders die bekend stonden voor hun harde kritieke op de Macapagal-Arroyo administratie. Het nationaal bestuur van Anakbayan en de LFS stelden Mevr. Gloria Macapagal-Arroyo en het leger direct verantwoordelijk voor deze moorden. De organisaties stelden dat alle bewijzen wezen in de richting van het leger – waarvan Arroyo de opperbevelhebber is.

Recente rapporten van verschillende jongerenorganisaties wijzen erop dat de pogingen van de Macapagal-Arroyo administratie om de dissidentie onder de bevolking de mond te snoeren zeker nog niet gestaakt zijn. Overheidsagenten blijven surveillance, intimidatie en andere taktieken toepassen op jongerenactivisten.

Anakbayan, LFS, de Beweging voor Christelijke Studenten (SCM), tal van studentenraden, studentenbladen, studentenorganisaties en individuele studenten veroordeelden de 'fascistische methodes van Mrs Arroyo' die het zwijgen wil opleggen aan groepen en individuen die zich kritisch opstellen ten opzichte van haar regime. 'In haar wanhopige pogingen om aan de macht te blijven, draait ze er haar hand niet voor om om buitenrechtelijke zaken te ondernemen om het volk te kunnen overheersen.'

Om deze gang van zaken aan te klagen werd een aantal jaar geleden het plaform 'Stop The Killings' opgericht. VVS is een lid van dit platform.

Woensdag 10 december, op de internationale dag van de mensenrechten, organiseert dit platform een actie. Om 18u30 wordt samengekomen aan het Muntplein in Brussel. Vandaar houden we een ingetogen fakkelwake naar het Internationaal Vakverbond op de Albert II laan (nabij het station Brussel-Noord) waar we een Stop the Killingskunstwerk zullen inhuldigen ter nagedachtenis van alle slachtoffers.


Geen opmerkingen: