11.16.2010

Eid Moebarak!

Kameraden en vrienden, deze dagen vieren (culturele) moslims het Offerfeest. Zij die het vieren, veel plezier!

Voor zij die het verhaal niet kennen:Wie meer wil weten over de beleving van de moslims in ons land, en voor wie een conversatie met een (culturele) moslim geen optie is, en uiteraard voor elkeen die wel eens een goed boek leest, is er het bijzonder interessante boek Het Schapenfeest.


Elk jaar opnieuw wordt dit feest aangegrepen door rechtse populisten en islamofoben om haat te verspreiden 'ze slachten lieve diertjes'. Daar doen wij niet aan mee. We willen wel duidelijk stellen dat de overheid moet voorzien in voldoende faciliteiten zodat moslims hun geloof kunnen beleven zoals zij dat wensen en uiteraard dat de overheid voldoende sensibiliseert om eventuele mistoestanden, waarbij idioten een schaap willen slachten in hun badkamer, tegen te gaan.

Voor zij die meer willen weten over de Hajj, de rituele bedevaart naar Mekka en Medina, kan ik deze tekst aanraden op Closer.

Bij wijze van uitsmijter, een hilarisch filmpje van De Fatima's:

Geen opmerkingen: