5.07.2008

PAS-vergadering

Dinsdag 6 mei was het wederom vergadering van het enige echte Platform Allochtone Studentenverenigingen. Dit is een overlegplatform voor de allochtone en multiculturele studentenorganisaties, in de schoot van VVS. De vergadering ging over twee thema's, de evaluatie van het werkjaar tot-nog-toe en de eisenbundel.
De evaluatie van dit jaar kunnen we samenvatten als gematigd positief, positief omdat de verenigingen enthousiast zijn en dat iedereen de noodzaak van het platform inziet, gematigd omdat het uiteraard moeilijk is om druk bezette mensen bijeen te krijgen, en vooral om ze een boeiende agenda voor te schotelen, die enerzijds inhoudelijk krachtig genoeg is en die anderzijds 'laagdrempelig' genoeg is. Kortom stof genoeg om deze zomer diep over na te denken maar vooral om de spreekwoordelijke stier stevig bij de spreekwoordelijke horens te vatten.
Dan die eisenbundel. Op de vorige vergadering hadden we afgesproken om een gemeenschappelijke eisenbundel op te stellen rond het thema allochtone studenten in het hoger onderwijs. Daarin willen we concrete aanbevelingen doen die, ons inzien, de in- door- en uitstroom van allochtone studenten kunnen stimuleren. Maar hierover later uitgebreid meer, zeker ook op de enige echte website van het PAS.

Geen opmerkingen: