5.25.2008

tutors maken het verschil

Kameraden en vrienden,

vrijdag was ik op een interessante studiedag van de Koning Boudewijnstichting 'Tutors maken het verschil'. Dit was in feite de afsluitdag van de subsidiëring van KBS van een reeks 'tutoring'-projecten, dit zijn programma's waarbij studenten leerlingen van het leerplichtonderwijs en collega-studenten ondersteunen, dmv bijlessen, sesies leren leren, huiswerkbegeleiding en dergelijke. KBS lanceerde vorige jaar een oproep naar hogescholen en universiteiten om dergelijke projecten in te dienen. Een oproep waar PAS toen ook een reactie op heeft verstuurd, samen met het Minderhedenforum:

"Het is op zich een bijzonder goede zaak dat er geld wordt vrijgemaakt voor tutor-projecten. Een gemiste kans is echter dat er blijkbaar geen rekening wordt gehouden met de studenten en de studentenorganisaties. Zij kunnen betrokken worden, maar er is geen enkele verplichting. Expertise, jarenlange ervaring en ervaringsdeskundigheid is blijkbaar niet iets wat gewaardeerd wordt.

VVS, de Vlaamse Vereniging van Studenten, de allochtone en multiculturele studentenorganisaties en het Minderhedenforum zijn vragende partij om deze oproep open te trekken naar studentenorganisaties.

In de praktijk merken wij dat nogal wat allochtone en multiculturele studentenverenigingen reeds jaren bezig zijn met tutor-programma’s. Nogal wat studentenorganisaties doen dit geheel en al op vrijwillige basis, geheel en al met inzet van eigen middelen. Dit doen zij meestal onafhankelijk van de hogeschool of universiteit waaraan zij studeren.

Het zou erg zijn moest hun jarenlange inzet en het netwerk en de expertise die zij hebben opgebouwd niet worden gevaloriseerd maar integendeel via andere projecten opnieuw het warm water moeten uitgevonden worden. Bovendien gaat het tutoringconcept er net van uit dat het leren van peers één van de belangrijkste kritische succesfactoren is voor een verhoogde in- en doorstroom. Het zou dan bijzonder jammer zijn om de bestaande initiatieven die door de doelgroep zelf in het verleden al zijn opgezet niet aan te spreken.

We betreuren verder wel dat er enkel vanuit een instellingslogica wordt nagedacht. Vele allochtone of multiculturele studentenorganisaties zijn vooral actief binnen een regio. Ze stellen de emancipatie en bewustmaking en het bevorderen van de doorstroom naar het hoger onderwijs boven het belang van deze of gene instelling. De projectoproep houdt weinig rekening met deze realiteit. De allochtone en multiculturele studentenorganisaties zouden het samen met VVS betreuren dat dit zeer waardevolle initiatief en de financiële steun zou worden ingeschakeld voor instellings-marketingstrategieën.

Een rondvraag bij deze organisaties leert ons dat zij vrezen dat zij door in te stappen in deze oproep hun onafhankelijkheid voor een stuk zouden moeten opgeven en, wat in hun ogen nog erger is, dat zo’n soort programma’s zouden kunnen misbruikt worden als onderdeel van een reclamecampagne, om meer studenten naar één specifieke instelling te lokken. Het spreekt voor zich dat zij die minder zien zitten.

Wij vragen dan ook dat het mogelijk wordt gemaakt dat studentenverenigingen zelf, in samenwerking met VVS en het Minderhedenforum, een aanvraag zouden kunnen indienen. Nogal wat van deze verenigingen zijn reeds actief op dat vlak, beschikken over het noodzakelijke netwerk van scholen en hebben de nodige gemotiveerde studenten om dergelijke projecten verder te zetten. Het zou jammer zijn mocht het vrijwillige en gemotiveerde middenveld de broodnodige financiële middelen mislopen.
"

Bedenkingen en een oproep waar KBS jammer genoeg geen rekening heeft mee gehouden.
Maar alle bedenkingen terzijde was het niettemin een interessante oproep, die heel wat positieve projecten heeft voortgebracht.

prof. Van Keer van de UGent voerde een onderzoek uit naar dergelijke projecten en hun impact en meerwaarde. Dit onderzoek is zeker en vast boeiende lectuur. Op de studiedag kwam ze haar bevindingen uitgebreid toelichten.
Daarna was het beurt aan de Europese Commissie, er kwam een voorstelling van de 'Green Paper on Education and Migration' die binnenkort wordt uitgebracht. Dit had zich niet zo veel te zien met de tutoring projecten, maar was niettemin interessant. Later hierover meer.
De voormiddag werd afgesloten door Ridouani, de Leuvense schepen van onderwijs. Hij herhaalde daarbij eerder geformuleerde bedenkingen bij onderwijs in eigen taal, een stroming die hij betitelde als cultuurdefict-gericht en hij hield een vurig pleidooi voor de aanpak van de socio-economische aanpak van de problemen.
's Middags was er een niet te versmaden lunch met lekkere broodjes, en gelegenheid op uitgebreid bij te praten met oude bekende en uiteraard het notoire netwerken.
Na de middag waren er twee presentaties van concrete projecten, waaronder het Brutus-project van de Associatie Brussel.
Daarna werd het woord gegeven aan Hakima El Meziane, diversiteitsmedewerker van de UA en 'ex-tutor' die vertelde over haar ervaringen. Hier had ik eerlijk gezegd meer van verwacht.
Tenslotte was het de beurt aan Vandenbroucke himself die de tutoring-projecten prees, meer geld beloofde (wat op zich zeer verwonderlijk is) en tenslotte een heel verhaal afstak over zijn tienkamp (god help ons).

Op zich een zeer interessante dag, redelijk wat bijgeleerd en veel interessante mensen leren kennen. Maar de bedenkingen die we eerder formuleerden blijven van kracht. Waarom smijt de minister met geld (al is dit uiteraard relatief) en laat hij de studenteninitiatieven in de kou staan? Student Focus, op maar 1 voorbeeld te geven, heeft een uitgebreid programma maar die krijgen geen ondersteuning. Een zeer spijtige zaak.

Geen opmerkingen: