6.10.2008

steun Malalai Joya

Nu we toch over Afghanistan bezig zijn. De NAVO-troepen zijn daar zogezegd op democratie te herstellen en de mensenrechten te beschermen, weet je nog? Weet je nog hoe ze de publieke opinie voorbereiden voor invasie door een ware stortvloed aan misdaden en mensenrechtenschendingen van de Taliban? Weet je nog hoe er daarna geen woord werd gezegd over mensenrechtenschendingen door de buitenlandse invasie, over de onschuldige slachtoffers?
Ik wil jullie voorstellen aan een Afghaanse vrouw, geen 'onschuldig slachtoffer van de wrede fundamentalisten', maar een onschuldig slachtoffer van de fundamentalisten en de krijgsheren die met NAVO-bescherming de plak zwaaien in Afghanistan.
Malalai Joya voert momenteel campagne om haar illegale schorsing als parlementslid aan te klagen en om internationale druk te mobiliseren tegen deze illegale beslissing.
Zij wordt grondig gehaat door veel van haar collega's, zogenaamd 'democratisch verkozen' krijgsheren, omdat zij hen durfde benoemen: zij verklaarde dat het parlement voor 85% volzit met krijgsheren en criminelen. “Ze zijn met geld, machtsvertoon en steun van buitenlandse machten verkozen. (...) Tussen hen zijn er die beschuldigd worden van schendingen van de mensenrechten, maar datzelfde parlement stemt een amnestiewet waardoor hen die misdaden vergeven worden.” “Dat parlement is een show voor het Westen om de schijn te wekken dat er in Afghanistan democratie is, terwijl in werkelijkheid de vijanden van de democratie het parlement bevolken.”Ook zij klaagt in klare, duidelijke en mis te verstane bewoordingen de buitenlandse bezetting van haar land aan: “Democratie wordt niet met de wapens bereikt, antwoordt ze, de buitenlandse troepen moesten veiligheid brengen, maar die is er niet gekomen. De Nato-legers zouden de vrouwenrechten komen garanderen. Ook hier is niets van gekomen. De opiumteelt zou gestopt worden, maar is vandaag groter dan ooit. Wij moeten zelf ons veiligheidsapparaat opbouwen. Er moet veel meer ge├»nvesteerd worden in onderwijs en hospitalen. Nu worden er dure elitescholen en hotels gebouwd, waar de gewone Afghanen niets aan hebben. Ook de corruptie is wijd verspreid. Ik ijver voor een seculiere staat en voor de vrouwenrechten. Nog 80 % van de huwelijken zijn gedwongen huwelijken. Als je in Afghanistan kritiek durft te uiten op de geestelijken, wordt je als een communist versleten.”

lees meer
bezoek zeker ook haar website
en vooral tegen de petitie Geen Belgische F16's naar Afghanistan

Geen opmerkingen: